Konfigurere det øverste linkpanel for webstedsnavigation

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Det øverste hyperlinkpanel hjælper brugerne af webstedet, gå til andre websteder i gruppen af websteder ved at vise en række med faner øverst på sider på webstedet. Det øverste hyperlinkpanel kaldes også global navigation, da det kan være den samme på tværs af alle webstederne i en gruppe af websteder. Underordnede websteder kan dog konfigureres skal ikke vises i det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. De indstillinger, der er tilgængelige for dig til at konfigurere din øverste hyperlinkpanel varierer afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for din grupper af websteder.

Følgende er et eksempel på en øverste linkpanel fra opdigtet Contoso-webstedet. Marketing, salg og økonomi er underordnede websteder af Contoso overordnet websted.

Øverste hyperlinkpanel

Du kan også konfigurere i Hurtig start for navigation. For at lære, hvordan du se konfigurere Hurtig start for webstedsnavigation.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigation?

Er udgivelse aktiveret for webstedet?

Brødkrummenavigation

Konfigurere nedarvning for det øverste hyperlinkpanel

Konfigurere nedarvning for det øverste hyperlinkpanel på et websted til et ikke-udgivelse

Konfigurere nedarvning for det øverste hyperlinkpanel på et udgivelseswebsted

Tilføje, redigere eller fjerne et link fra det øverste hyperlinkpanel

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste hyperlinkpanel på et websted med ikke-udgivelse

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste hyperlinkpanel på et udgivelseswebsted

Ændre rækkefølgen af links i det øverste hyperlinkpanel

Ændre rækkefølgen af links i det øverste hyperlinkpanel på et websted med ikke-udgivelse

Manuelt ændre rækkefølgen af links i det øverste hyperlinkpanel på et udgivelseswebsted

Automatisk at sortere elementer i det øverste hyperlinkpanel på et udgivelseswebsted

Vise eller skjule underordnede websteder og sider i det øverste hyperlinkpanel

Få vist underordnede websteder på rullelisterne i det øverste hyperlinkpanel

Inden du begynder

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigation?

Hvis du vil administrere navigation for et websted, skal du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet. Du har den nødvendige tilladelse til at konfigurere navigation til dit websted, hvis Indstillinger for websted er en indstilling på Webstedshandlinger menuen Menuen Webstedshandlinger og på siden Indstillinger for websteder du kan se kommandoen Navigation under udseende og funktionalitet (på ikke-udgivelse websteder, kan du se Hurtig start og det øverste hyperlinkpanel kommandoerne under udseende og funktionalitet i stedet for Navigation.
Webstedsmenuen Indstillinger for websted

Er udgivelse aktiveret for webstedet?

Inden du begynder at konfigurere navigationen for dit websted, skal du finde ud af, om funktionen til publicering er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder. Det er vigtigt at vide, om dit websted er med publicering, da et websted med publicering indeholder flere indstillinger til konfiguration af navigationen end et websted uden publicering.

Afhængigt af typen af websted vises der forskellige navigationsindstillinger på siden Indstillinger for websted. Her kan du se, hvordan du hurtigt kan se, hvilken type websted du arbejder med:

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Se listen med links på siden Indstillinger for websted under Brugergrænseflade.

  • Hvis du ser et link med titlen Navigation, du arbejder med et udgivelseswebsted, og du kan konfigurere dit websted ved hjælp af siden Indstillinger for Navigation.
   Navigation

  • Hvis du kan se links med titlen øverste hyperlinkpanel og Hurtig start, du arbejder med et ikke-udgivelse websted, og du har en mere begrænset sæt af navigation konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige for dig.
   Brugergrænseflade

Brødkrummenavigation

Du kan ikke konfigurere brødkrummenavigation. Følgende er et eksempel på brødkrummenavigation.
Brødkrumme

Toppen af siden

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel

Du kan konfigurere det øverste linkpanel for et websted, så det bruger det samme øverste linkpanel som det overordnede websted. Det vil sige, at det underordnede websted nedarver det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Alternativt kan du konfigurere det øverste linkpanel for et websted, så det er entydigt for webstedet.

Indstillinger og procedurer til konfiguration af nedarvning for det øverste hyperlinkpanel forskellige publiceringswebsteder og ikke-udgivelse websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Når du opretter et nyt websted i en gruppe af websteder, hvor funktionerne til publicering ikke er aktiveret, kan du vælge, om du vil medtage webstedet på det øverste linkpanel for det overordnede websted, og om du vil bruge det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Dette giver dig tre forskellige muligheder for at konfigurere webstedet:

 • Inherited og inkluderet i overordnede     Webstedet er inkluderet som en fane i det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted og bruger det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan ikke konfigureres på dette niveau uden at første bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Inherited ikke inkluderet i overordnede     Webstedet bruger det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted, men er ikke medtaget som en fane i det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan ikke konfigureres på dette niveau uden at første bryde nedarvningen fra det overordnede websted.

 • Entydige     Webstedet er ikke inkluderet som en fane på det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted og bruger ikke den samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted. Det øverste hyperlinkpanel kan konfigureres på dette niveau og er helt adskilt fra det overordnede websted.

Hvis et websted omdøbes på siden Titel, beskrivelse og ikon, opdateres webstedets navn ikke på det øverste linkpanel. Hvis du vil ændre det navn, der vises på det øverste linkpanel, skal du redigere det øverste linkpanel.

Når du opretter en underordnet websted, vises som standard i det øverste hyperlinkpanel af overordnet websted og har et entydigt øverste hyperlinkpanel. Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Sådan konfigureres øverste link liggende indstillingerne for et underordnet websted:

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på det øverste hyperlinkpanel i kolonnen udseende og funktionalitet.
  Brugergrænseflade

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • For at oprette brugerdefinerede links til det underordnede websted, skal du klikke på Stop nedarvning af Links. Links fra det øverste hyperlinkpanel på det overordnede websted bevares ikke, når du konfigurerer det underordnede websted til at stoppe for nedarvning af links.

  • Hvis du vil bruge linkene samme som det overordnede websted, skal du klikke på Brug af Links fra det overordnede. Hyperlinks på det øverste hyperlinkpanel på det underordnede websted slettes, når du konfigurerer det underordnede websted skal bruge det samme øverste hyperlinkpanel som det overordnede websted.

Konfigurere nedarvning for det øverste linkpanel på et websted med publicering

Når du opretter et websted med publicering, kan du vælge, om du vil bruge det øverste linkpanel fra det overordnede websted. Du kan når som helst ændre disse indstillinger på siden Indstillinger for navigation. Sådan konfigureres indstillingerne for det øverste linkpanel for et underordnet websted:

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation i kolonnen Brugergrænseflade.

  Navigation
  noter feltet Navigation kommandoen vises under udseende og funktionalitet, kun, hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstedet, og du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Global navigation:

  • Hvis du vil have vist det samme øverste linkpanel som på det overordnede websted, skal du vælge Vis de samme navigationselementer som det overordnede websted.

  • Hvis du vil have vist en øverste hyperlinkpanel, der er entydige for det aktuelle websted, skal du vælge Vis navigationselementerne under det aktuelle websted.

   Indstillinger for Global navigation

   Bemærk: Disse indstillinger er ikke tilgængelige, hvis du er på webstedet på øverste niveau i gruppen af websteder, fordi et websted på øverste niveau ikke har et overordnet websted.

 4. I sektionen Global Navigation:

  • Hvis du vil have vist de underordnede websteder for det aktuelle websted på det øverste linkpanel, skal du vælge Vis underordnede websteder.

  • Hvis du vil have vist siderne for det aktuelle websted på det øverste linkpanel, skal du vælge Vis sider.

  • Hvis du vil begrænse antallet af links til de websteder og sider, der automatisk vises på det øverste linkpanel, skal du skrive antallet for Det maksimale antal dynamiske elementer, der skal vises på dette niveau i navigationen.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje, redigere eller fjerne et hyperlink fra det øverste hyperlinkpanel

Den fremgangsmåde, du tager, i Tilføj, Rediger eller fjern links fra det øverste hyperlinkpanel varierer afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for gruppen af websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Hvis dit websted bruger et entydigt øverste linkpanel (dvs. at det ikke er et websted på øverste niveau, eller det ikke nedarver det øverste linkpanel fra et overordnet websted), kan du konfigurere de links, der vises på det øverste linkpanel for webstedet. Du kan også medtage links til andre websteder uden for gruppen af websteder.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Øverste linkpanel i kolonnen Brugergrænseflade.

 3. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du vil tilføje et nyt link, skal du klikke på Navigationslink. Skriv URL-Adressen og en beskrivelse til linket. URL-Adressen kan sammenkæde med en gyldig sti, som en mappe på dette websted, en del i din organisations intranet eller et link til en placering på internettet.

   Nyt navigationslink

  • Hvis du vil redigere et link, skal du klikke på knappen Rediger ud for det link, du vil redigere Rediger , og foretag de ønskede ændringer. Du kan kun redigere beskrivelsen af standardhyperlinks, som startside.

  • Fjerne et link, skal du klikke på knappen Rediger ud for linket Rediger , klikke på Slet, og klik derefter på OK.

   Vigtigt: Når du sletter en overskrift fra det øverste linkpanel på et websted uden publicering, vil alle de links, der er placeret under overskriften, også blive slettet.

 4. Klik på OK.

Tilføje, redigere eller fjerne links fra det øverste linkpanel på et websted med publicering

Du kan bruge sektionen Navigationsredigering og ‑sortering på siden Indstillinger for navigation til at tilføje en ny overskrift eller et link eller for at redigere en eksisterende overskrift eller et eksisterende link på det øverste linkpanel.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Global Navigation for at markere det øverste hyperlinkpanel i sektionen Navigation redigering og sortering.

  Global navigation

  Bemærk: Hvis du ikke kan se listen med links under overskrifterne Global navigation eller Aktuel navigation, kan webstedet nedarve den Globale navigation fra det overordnede websted. I dette tilfælde vil du være begrænset til at tilføje eller redigere links i Hurtig start, medmindre du vil stoppe nedarvning af den globale navigation fra det overordnede websted.

 4. Udfør én af følgende handlinger:

  • Hvis du vil redigere en overskrift eller et link, skal du markere en overskrift eller et link, og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil tilføje en ny overskrift, skal du klikke på Tilføj overskrift.

  • Hvis du vil tilføje et nyt link, skal du klikke på Tilføj link.

   Bemærk: Hvis du markerede en overskrift, vil linket blive tilføjet under den overskrift. Hvis du markerede et link, vil det link, du opretter, blive tilføjet på det samme niveau som det markerede link.

  • Hvis du vil fjerne en overskrift eller et link, skal du markere den overskrift eller det link, du vil fjerne, i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering og derefter klikke på Slet.

   Bemærk: Når du sletter en overskrift fra det øverste linkpanel på et websted med publicering, bliver de links, der vises under overskriften, ikke slettet, og de vises som overskrifter igen, når den oprindelige overskrift er slettet.

 5. Når du tilføjer eller redigerer et element, skal du konfigurere følgende i den webdialogboks, der vises:

  • Titel   Skriv titlen på den overskrift eller det link, som du vil have dem vist. Titel er påkrævet.

  • URL-Adresse   Skriv URL-Adressen for den overskrift eller link. En URL-Adresse er påkrævet til links, men er valgfrit til overskrifter.

   Hvis URL-adressen skal åbnes i et nyt browservindue, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse   Angiv en beskrivelse til overskriften eller link. Beskrivelse er en valgfri indstilling.

  • Målgruppe   Hvis du vil begrænse synlighed, angive eller gå til en målgruppe for overskriften eller link. Kun de målgrupper, du angiver kan se linket eller overskrift (og alt under overskriften). Hvis du ikke angiver en hvilken som helst målgrupper, kan alle modtagere se linket. Målgruppe er en valgfri indstilling.

   Dialogboksen Navigationsoverskrift

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af hyperlinks i det øverste hyperlinkpanel

Den fremgangsmåde, du tager, i ændre rækkefølgen af links i det øverste hyperlinkpanel varierer afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for gruppen af websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel på et websted uden publicering

Du kan ændre den rækkefølge, fanerne vises i på det øverste linkpanel. Alle ændringer, du foretager i rækkefølgen af elementer på det øverste linkpanel, afspejles på de websteder, der arver det øverste linkpanel fra webstedet.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Øverste linkpanel i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne på listerne i kolonnen Linkrækkefølge for at ændre den rækkefølge, hyperlinkene vises i på det øverste hyperlinkpanel.

 5. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen af links på det øverste linkpanel manuelt på et websted uden publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg det element under Global navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, du vil flytte, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil flytte et element til venstre på det øverste linkpanel, skal du klikke på Flyt op

  • Hvis du vil flytte et element til højre i det øverste hyperlinkpanel, skal du klikke på Flyt ned.

   Flyt global navigation

 4. Gentag trin 3, hvis du vil ændre rækkefølgen af flere elementer.

 5. Klik på OK, når du er færdig med at ændre rækkefølgen af elementerne.

Sortere elementer på det øverste linkpanel automatisk på et websted med publicering

Hvis du arbejder på et websted, hvor funktionerne til publicering er aktiveret, kan du konfigurere navigationselementer til at blive sorteret automatisk, f.eks. efter titel.

Vigtigt: Indstillingerne for sortering gælder både for det øverste linkpanel og for Hurtig start. De ændringer, du foretager, anvendes på begge disse navigationselementer.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg Sortér automatisk i sektionen Sortering for at sortere underordnede websteder, navigationslinks, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller faldende alfabetisk eller numerisk rækkefølge baseret på elementerne Titel, Oprettelsesdato eller Senest ændret den.

  Hvis du vil sortere alle navigationselementer manuelt, undtagen sider, skal du klikke på Sortér manuelt og derefter markere afkrydsningsfeltet Sortér sider automatisk . Det er kun sider, der sorteres i henhold til de indstillinger, der er konfigureret i afsnittet Automatisk sortering .

  Sortering

  1. Benyt en af følgende fremgangsmåder på listen Sortér efter i sektionen Automatisk sortering:

   • Vælg Titel, hvis du vil sortere elementerne efter titel.

   • Vælg Oprettelsesdato, hvis du vil sortere elementerne efter den dato, de blev oprettet.

   • Vælg Senest ændret den, hvis du vil sortere elementerne efter den dato, hvor de senest blev ændret.

  2. Angiv sorteringsrækkefølgen ved at vælge enten i stigende rækkefølge (A,B,C eller 1,2,3) eller i faldende rækkefølge (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule underordnede websteder og sider på det øverste linkpanel

Hvis du arbejder på et websted, hvor funktionerne til publicering er aktiveret, kan du vælge at få vist eller skjule sider og underordnede websteder på det øverste linkpanel.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i afsnittet Navigationsredigering og ‑sortering:

  • Hvis du vil vise et underordnet websted eller en side, der er skjult, skal du markere elementet, og derefter klikke på Vis.

  • Hvis du vil skjule et underordnet websted eller en side, der aktuelt vises i det øverste hyperlinkpanel, Markér elementet, og klik derefter på Skjul.

   Flyt global navigation

   Bemærkninger: 

   • Kommandoerne Skjul og Vis er kun tilgængelige for de navigationselementer, der er underordnede websteder eller sider. Du kan ikke skjule overskrifter eller links.

   • Når du markerer et element, der vises på Hurtig start, er det kun kommandoen Skjul, der er tilgængelig. Når du markerer et element, der er skjult på Hurtig start, er det kun kommandoen Vis, der vises.

Toppen af siden

Få vist underordnede websted på rullelister på det øverste linkpanel

Hvis du arbejder på et websted med publicering, kan du angive, om websteder og sider på webstedet automatisk skal vises på det øverste linkpanel. På det øverste linkpanel vises underordnede websteder og sider for det aktuelle websted som nye faner (hvis webstedet ikke nedarver navigationen fra et overordnet websted). Hvis du vælger at få vist underordnede websteder og/eller sider for alle webstederne i gruppen af websteder, vises de underordnede websteder og sider på de websteder, der er underordnede i forhold til webstedet på det øverste niveau, som links på rullelister under de relevante faner på det øverste linkpanel.

Rullemenu

Bemærk: Hvis du beslutter at få vist navigationselementer for underordnede websteder eller sider, kan webstedet komme til at se rodet ud, hvis webstedet har mange underordnede websteder eller sider. Hvis strukturen for gruppen af websteder ikke planlægges eller styres centralt, kan du konfigurere dit websted, så underordnede websteder og sider ikke vises automatisk.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Global navigation:

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis underordnede websteder for at få vist links til underordnede websteder på det øverste linkpanel.

  • Markér afkrydsningsfeltet Vis sider for at få vist links til sider på det øverste linkpanel.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis underordnede websteder for at skjule links til underordnede websteder på det øverste linkpanel.

  • Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis sider for at skjule links til sider på det øverste linkpanel.

  • Hvis du konfigurerer dit websted, så der vises underordnede websteder og sider, men webstedet er konfigureret til at vise den globale navigation (det øverste linkpanel) for det overordnede websted, vises linkene til disse underordnede websteder og sider ikke i navigationen for det aktuelle websted, medmindre det overordnede websted også er konfigureret til at vise underordnede websteder og sider.

  • Hvis du konfigurerer navigationen for et websted på øverste niveau, og sider og underordnede websteder for de websteder, der er underordnet webstedet på øverste niveau, skal vises på rullelister på det øverste linkpanel, skal du konfigurere webstedet på det øverste niveau til at vise underordnede websteder og sider, og du skal også konfigurere de enkelte underordnede websteder til at vise deres underordnede websteder og sider.

  • Hvis du ikke vil alle de underordnede websteder eller sider for at få vist, kan du skjule sider og underordnede websteder individuelt når du har konfigureret dem til at vise. Se Vis eller Skjul underordnede websteder og sider i det øverste hyperlinkpanel kan finde flere oplysninger i denne artikel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×