Konfigurere datastyring på stedet

Du kan bruge datastyringsfunktioner på alle dokumenter og på alle SharePoint-websteder. Evnen til at administrere poster på et SharePoint-websted giver postadministratorer mere kontrol over, hvordan forretningsposter og juridiske poster med en lang levetid håndteres. Administration af poster ''på stedet'' gør det også muligt, at disse poster kan være en del af et samarbejdsarbejdsområde, så de eksisterer parallelt med andre dokumenter, du arbejder på, uden at have begrænsningerne ved kun at bruge ét websted, f.eks. Datacenter, til opbevaringssted for poster.

Afhængigt af den organisatoriske struktur på din løsning til datastyring kan du aktivere datastyringen på stedet på niveauet for gruppen af websteder og desuden deaktivere manuel erklæring af poster på liste‑ eller biblioteksniveau.

Denne artikel indeholder

Konfigurere datastyring på stedet for en gruppe af websteder

Konfigurere datastyring på stedet for en liste eller et bibliotek

Konfigurere datastyring på stedet for en gruppe af websteder

Se Konfigurere datastyring på stedet for en liste eller et bibliotek, hvis din løsning til datastyring er på liste‑ eller biblioteksniveau. Hvis din løsning til datastyring dækker flere SharePoint-websteder, kan du konfigurere indstillingerne for datastyringen på følgende måder:

 • Angiv de typer af begrænsninger, der skal gælde for et dokument, når det erklæres som en post.

 • Angiv, om alle lister eller biblioteker på et websted tillader manuel erklæring af poster.

 • Angiv, hvem der manuelt kan erklære og fjerne erklæring af dokumenter som poster.

Konfigurere datastyring på stedet for en gruppe af websteder

Bemærk:  Du skal først aktivere datastyring på stedet på niveauet for en gruppe af websteder, før du kan fortsætte med fremgangsmåden.

 1. Gå til SharePoint-webstedet på det øverste niveau.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Handlinger på webstedet Webstedshandlinger

 2. Klik på Administration af gruppe af websteder under Indstillinger for definitioner af poster.

 3. Markér den indstilling, som angiver den type begrænsninger, der angives for et element, når det erklæres som en post, på siden Indstillinger for definitioner af poster i sektionen Begrænsninger for poster. Indstillingen påvirker ikke de elementer, der allerede er erklæret som poster.

 4. Ingen yderligere begrænsninger   Begrænsningen er praktisk, hvis du ønsker, at poster har en opbevaringspolitik, som er separat fra de elementer, der ikke er poster, men du ikke ønsker at blokere for, at posterne kan slettes eller redigeres.

 5. Bloker Slet   Dette er standardbegrænsningen for datacentret.

 • Bloker Rediger og Slet    Denne begrænsning er praktisk, hvis du vil låse et dokument fuldstændigt, så det ikke kan redigeres eller slettes. Der knyttes et ''hængelås''-ikon til dokumentet for at vise, at elementet er låst.

Begrænsninger af poster

 1. Vælg den indstilling, der angiver, om elementer som standard manuelt kan erklæres som poster på lister og i biblioteker, i sektionen Mulighed for definition af poster. Hvis indstillingen Ikke tilgængelig alle steder som standarder markeret, kan elementer kun erklæres som poster via en politik eller en arbejdsproces.

  Ved hjælp af indstillingerne i denne sektion kan du for hele gruppen af websteder definere, om knapperne Erklær post og Ophæv erklæring af post vises på båndet. Hvis knapperne vises på båndet, kan brugerne med de rigtige tilladelser erklære et dokument som en post. Hver liste eller hvert bibliotek har en side med indstillinger til definition af poster, der giver dem mulighed for at ''afbryde'' indstillingen for en gruppe af websteder for at vise eller skjule knapperne til definition af poster på båndet. Hvis indstillingerne for definition af poster ikke er angivet på liste‑ eller biblioteksniveau, bruges indstillingen for en gruppe af websteder automatisk.

  Mulighed for definition af poster

Hvis du vil lære, hvordan politikker og arbejdsprocesser kan anvendes til at erklære elementer som poster, skal du se linkene under Se også.

 1. Angiv de typer af brugere, der kan erklære eller fjerne erklæring af elementer som poster, i sektionenDefinitionsroller.

 2. Alle listebidragsydere og ‑administratorer    Alle brugere med tilladelse til at redigere elementer på en liste liste kan erklære og fjerne erklæring af elementer som poster.

 3. Kun listeadministratorer    Kun brugere med tilladelse til at administrere lister kan erklære og fjerne erklæring af elementer som poster.

 4. Kun politikhandlinger    Kun politikhandlinger eller brugerdefineret kode, der kører som Systemkonto, kan erklære og fjerne erklæring af elementer som poster.

  Definitionsroller

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Konfigurere datastyring på stedet for en liste eller et bibliotek

Du kan konfigurere indstillingerne for datastyring til at tillade eller forhindre oprettelse af poster i bestemte lister eller biblioteker på et websted. Du kan også konfigurere lister og biblioteker, så alle de elementer, der føjes til dem, automatisk erklæres som poster.

Konfigurere datastyring på stedet for en liste eller et bibliotek

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, du vil konfigurere til datastyring.

 2. Klik på fanen Bibliotek under Biblioteksværktøjer for biblioteker. Klik på fanen Liste under Listeværktøjer for lister.

 3. Klik på Biblioteksindstillinger på biblioteksbåndet. Klik på Listeindstillinger for lister.

  Bemærk:  Hvis du ikke kan se den knap på båndet, der henvises til i denne fremgangsmåde, skal du muligvis justere din skærmopløsning eller størrelsen på dit browservindue, så alle tilgængelige knapper på båndet udvides. Du kan også klikke på gruppeknappen for at udvide den pågældende gruppes udvalg af knapper.

 4. Klik på Indstillinger for definitioner af poster på siden Listeindstillinger.

Siden Indstillinger for biblioteksposterklæringer

 1. Udfør et af følgende i sektionen Mulighed for manuel definition af post:

 2. Vælg, om du vil bruge standardindstillingen for gruppen af websteder

 3. Tillad manuel erklæring af poster for listen eller biblioteket

 4. Tillad aldrig manuel erklæring af poster for listen eller biblioteket.

 5. Markér, om du ønsker, at de elementer, der er føjet til listen eller biblioteket, automatisk erklæres som poster, i sektionen Automatisk erklæring.

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×