Konfigurere Oprettelse af nyt websted

Du kan gøre det muligt for brugerne at oprette deres egne websteder på øverste niveau ved hjælp af siden Administration af Oprettelse af nyt websted. Hvis du vil aktivere funktionen Administration af Oprettelse af nyt websted for et bestemt webprogram, skal der være en gruppe af websteder på webprogrammets rodniveau.

Bemærk: Brugerne kan også oprette underordnede websteder til ethvert websted, som de har Opret underordnede websteder-tilladelse til. Opret underordnede websteder-tilladelsen er som standard inkluderet i Fuld kontrol-tilladelsesniveauet, så enhver bruger eller gruppe med dét tilladelsesniveau kan oprette et underordnet websted til det pågældende websted.

  1. Klik på Programadministration på den øverste navigationslinje.

  2. På siden Programadministration skal du i afsnittet Programsikkerhed klikke på Administration af Oprettelse af nyt websted.

  3. På siden Administration af Oprettelse af nyt websted skal du i afsnittet Webprogram kontrollere, at det webprogram, du vil ændre, er markeret.

    • På siden Vælg webprogram skal du markere det webprogram, som du vil aktivere Oprettelse af nyt websted for.

  4. På siden Administration af Oprettelse af nyt websted skal du i afsnittet Aktiver Oprettelse af nyt websted markere Aktiveret.

    Bemærk: Når du aktiverer Oprettelse af nyt websted, føjes der en meddelelse til listen Meddelelser på webstedets startside på øverste niveau i webprogrammets rodgruppe af websteder. Meddelelsen indeholder et hyperlink til siden til oprettelse af websteder (scsignup.aspx i mappen _layouts directory; f.eks. http://server_navn/_layouts/scsignup.aspx).

  5. Hvis brugere af Oprettelse af nyt websted skal angive navnet på en sekundær kontaktperson for websteder, som de opretter, når de bruger tilmeldingssiden, skal du markere afkrydsningsfeltet Kræv sekundær kontaktperson.

  6. Klik på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×