Konfigurere KPI-klassifikation: bladniveau, ikke-blad eller målsætning

I PerformancePoint-dashboarddesigner kan du konfigurere en KPI (Key Performance Indicator) som en KPI på bladniveau, en KPI, der ikke er på bladniveau, eller en målsætnings-KPI. (Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kan bruge disse forskellige KPI-klassifikationer i et scorecard, under Oversigt over scorecards.) Hvis du vil konfigurere en KPI som en af disse klassifikationer, skal du konfigurere to egenskaber: placeringen af KPI'en i scorecardet og beregningsindstillingen. I PerformancePoint-overvågningsserveren bruges beregningsindstillingen til at bestemme KPI-dataværdierne og resultatet.

Hver enkel KPI-klassifikation har sin egen rolle i et scorecard.

 • En KPI på bladniveau     repræsenterer resultatet af en enkelt måleenhed.

 • En KPI, der ikke er på bladniveau,     fungerer som en overskrift for en gruppe KPI'er på bladniveau. Den kan også repræsentere en undermålsætning til det resultatmål, der er angivet i en målsætnings-KPI.

 • En målsætnings-KPI     repræsenterer et samlet resultatmål og danner en overordnet overskrift for en gruppe KPI'er, der ikke er på bladniveau, eller en gruppe KPI'er på bladniveau.

Da hver enkelt KPI-klassifikation har sin egen rolle, beregnes resultaterne og dataværdierne for de enkelte klassifikationer forskelligt i overvågningsserveren. Resultatet for en KPI på bladniveau er f.eks. en simpel procentdel af den faktiske KPI-dataværdi sammenlignet med dens målværdi. I modsætning hertil repræsenterer resultatet for en KPI, der ikke er på bladniveau, en oversigt over de KPI'er på bladniveau, der findes under den pågældende KPI, og scorecarddesigneren skal bestemme, hvilken oversigtsværdi der skal benyttes.

Bemærk: Du kan til enhver tid ændre klassifikationen af en hvilken som helst KPI ved at omkonfigurere den. Men før du kan konfigurere en KPI's klassifikation, skal du først Oprette KPI'enog derefter Konfigurere KPI'en.

Bemærk: .

Hvad ønsker du at gøre?

Konfigurere en KPI på bladniveau

Konfigurere en KPI, der ikke er på bladniveau

Konfigurere en målsætnings-KPI

Næste trin

Konfigurere en KPI på bladniveau

En KPI på bladniveau repræsenterer resultatet af en enkelt måleenhed. Normalt vises en KPI på bladniveau under overskriften til en målsætnings-KPI eller en undermålsætnings-KPI (ikke på bladniveau). Den er placeret på det laveste niveau i scorecardhierarkiet.

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en KPI på bladniveau:

 1. Vælg den KPI, du vil konfigurere, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i arbejdsområdet: Editor and Egenskaber.

 2. Klik på fanen Editor, og find derefter den række, der indeholder de faktiske KPI-værdier i ruden Faktiske værdier og målværdier.

 3. Dobbeltklik på kolonnecellen Beregning i den pågældende række for at åbne dialogboksen Beregning.

 4. Vælg indstillingen Standard.

  Bemærk: Denne indstilling angiver, at når det færdige scorecard vises i overvågningsserveren, beregnes KPI-resultatet som en procentdel af den faktiske KPI-dataværdi sammenlignet med dens målværdi.

 5. Marker afkrydsningsfeltet Brug beregnede faktiske værdier og målværdier til at udregne resultatet, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.

 6. Gå til det scorecard, der indeholder KPI'en, og placer KPI'en på det laveste niveau i et scorecardhierarki. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du placerer KPI'en, skal du se Ændre en KPI's placering i et hierarki.

Få mere at vide om beregningsindstillinger for en KPI på bladniveau

I tabellen nedenfor vises, hvordan beregningsindstillingerne påvirker en KPI på bladniveau. Kolonnen Datatilknytninger, der henvises til i denne tabel, vises i ruden Faktiske værdier og målværdier.

Beregningsindstilling

Dataværdier

Resultat

Standard

Konfigurerede værdier for Faktisk og Mål i kolonnen Datatilknytninger .

Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

Ingen værdi

Tom

Angivet til 0 %

Kildedata

Konfigurerede værdier for Faktisk og Mål i kolonnen Datatilknytninger

Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

Toppen af siden

Konfigurere en KPI, der ikke er på bladniveau

En KPI, der ikke er på bladniveau, fungerer som en overskrift for en gruppe KPI'er på bladniveau og repræsenterer en undermålsætning til det resultatmål, der er angivet i en målsætnings-KPI. Den er placeret på et mellemliggende niveau mellem KPI'er på bladniveau og en målsætnings-KPI.

Resultatet for en KPI, der ikke er på bladniveau, repræsenterer en akkumuleret værdi af de KPI'er på bladniveau, der findes under den. Den beregningsindstilling, du vælger for denne KPI, bestemmer, hvordan overvågningsserveren beregner akkumuleringen af dataværdierne for KPI'erne på bladniveau. Du kan f.eks. vælge at lade KPI'en, der ikke er på bladniveau, repræsentere summen af dataværdier for dens KPI'er på bladniveau.

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en KPI, der ikke er på bladniveau (en undermålsætning):

 1. Vælg den KPI, du vil konfigurere, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i arbejdsområdet: Editor and Egenskaber.

 2. Klik på fanen Editor, og find derefter den række, der indeholder de faktiske KPI-værdier, i ruden Faktiske værdier og målværdier.

 3. Dobbeltklik på kolonnecellen Beregning i den pågældende række for at åbne dialogboksen Beregning.

 4. Vælg den beregningsindstilling, der passer til den type akkumulering, du vil anvende.

  Beregningsindstillinger for en KPI, der ikke er på bladniveau

  I tabellen nedenfor vises de mulige beregningsindstillinger for en KPI, der ikke er på bladniveau, og der forklares, hvordan disse indstillinger påvirker KPI-dataværdierne og resultatet. Vær opmærksom på, at beregningsindstillingen bestemmer den akkumuleringsmetode, som overvågningsserveren bruger til at beregne de faktiske værdier. Beregningsindstillingen påvirker ikke den formel, som overvågningsserveren bruger til at beregne et resultat.

  Bemærk: Du kan få mere at vide om, hvordan der beregnes dataværdier for de underordnede KPI'er, der er nævnt i denne tabel, under Konfigurere en KPI på bladniveau.

  Beregningsindstilling

  Dataværdier

  Resultat

  Ingen værdi

  Tom

  Angivet til 0 %

  Gennemsnit af underordnede elementer

  Gennemsnit af underordnede KPI-værdier

  Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

  Summen af underordnede elementer

  Summen af underordnede KPI-værdier

  Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

  Maksimalt antal underordnede elementer

  Højeste værdi af underordnede KPI-værdier

  Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

  Minimalt antal underordnede elementer

  Laveste værdi af underordnede KPI-værdier

  Beregnet procentværdi for Faktisk til Mål

  Bemærk: Når det scorecard, der indeholder denne KPI, vises i overvågningsserveren, beregner overvågningsserveren først akkumuleringen af de faktiske dataværdier for KPI'erne på bladniveau. Derefter beregner overvågningsserveren KPI-resultatet som en procentdel af den akkumulerede værdi sammenlignet med målværdien.

  Eksempel på beregningsindstillinger for KPI'er, der ikke er på bladniveau

  I tabellen nedenfor vises et eksempel på KPI'er, der ikke er på bladniveau, og der benytter to forskellige beregningsindstillinger.

  Bemærk: For begge KPI'er, der ikke er på bladniveau, er resultatet procentdelen af den faktiske akkumulerede værdi sammenlignet med målværdien.

  • Øg salget     Denne KPI, der ikke er på bladniveau, viser en akkumuleret værdi i kolonnen Faktisk, som er summen af salget for butik 1 og butik 2. Denne akkumulering benytter indstillingen Summen af underordnede elementer.

  • Reducer omkostninger      Denne KPI, der ikke er på bladniveau, viser en akkumuleret værdi i kolonnen Faktisk, der er gennemsnittet af det vareforbrug, der er rapporteret for butik 1 og butik 2. Denne akkumulering benytter indstillingen Gennemsnit af underordnede elementer.

  KPI, der ikke er på bladniveau

  KPI på bladniveau

  Faktisk

  Mål

  Resultat

  Øg salget

  $ 18,896.00

  $ 18,700.00

    98.96%

   -----------

  Salg, butik 1

  $ 6,553.00

  $ 6,700.00

    102.24%

   -----------

  Salg, butik 2

  $ 12,343.00

  $ 12,000.00

    97.22%

  Reducer omkostninger

    34.19%

    32%

    93.59%

   -----------

  Omkostninger, butik 1

    33.18 %

    32%

    96.44%

   -----------

  Omkostninger, butik 2

    35.21%

    32%

    90.88%

 5. Marker afkrydsningsfeltet Brug beregnede faktiske værdier og målværdier til at udregne resultatet i dialogboksen Beregning, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.

 6. Gå til det scorecard, der indeholder KPI'en, og placer KPI'en oven over de KPI'er på bladniveau, som den skal akkumulere. Hvis du ikke ved, hvordan du skal gøre, skal du se under Ændre en KPI's placering i et hierarki.

Vigtigt: Inden du beslutter at akkumulere værdierne for KPI'er på bladniveau, skal du sikre, at KPI'erne anvender den samme type måleenhed, f.eks. værdier udelukkende angivet i danske kroner. Ellers vil den akkumulerede værdi, som PerformancePoint-overvågningsserveren beregner, være meningsløs. Hvis en KPI på bladniveau f.eks. rapporterer antal solgte enheder, og en anden KPI på bladniveau rapporterer procentdelen af tilfredse kunder, er akkumuleringen af disse to værdier meningsløs.

Toppen af siden

Konfigurere en målsætnings-KPI

En målsætnings-KPI repræsenterer et overordnet resultatmål. Den er placeret på det højeste niveau i scorecardhierarkiet. Du kan vælge, om en målsætnings-KPI skal vise en vurdering af det overordnede resultat, eller om den kun skal vise teksten til resultatmålet. Hvis en målsætning viser en resultatvurdering, vises der en KPI-indikator i stedet for et numerisk resultat.

Bemærk: Scorecardbrugeren kan få vist det overordnede resultat, men resultatet vises ikke automatisk.

Flere oplysninger om resultater i forbindelse med målsætnings-KPI'er

Hvis du vil beregne et resultat for en målsætnings-KPI, konverterer overvågningsserveren alle de rå resultater for dens medlems-KPI'er til en enkelt fælles skala og beregner derefter gennemsnittet af de konverterede resultater. Denne proces kaldes for normalisering. Den skalerede, sammenlignelige værdi kaldes for et normaliseret resultat. Du kan få mere at vide om, hvordan du beregner normaliserede værdier, under Gennemgang: Beregne normaliserede værdier for KPI'er.

Benyt følgende fremgangsmåde for at konfigurere en målsætnings-KPI:

 1. Vælg den KPI, du vil konfigurere, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i arbejdsområdet: Editor og Egenskaber.

 2. Klik på fanen Editor, og find derefter den række, der indeholder KPI-målværdierne, i ruden Faktiske værdier og målværdier.

 3. Dobbeltklik på kolonnecellen Beregning i den pågældende række for at åbne dialogboksen Beregning.

 4. Vælg en af følgende indstillinger i dialogboksen Beregning:

  • Vælg Standard, hvis overvågningsserveren skal beregne et normaliseret resultat.

  • Vælg Ingen værdi, hvis målsætningen kun skal vises som en overskrift i det pågældende scorecard.

 5. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Brug beregnede faktiske værdier og målværdier til at udregne resultatet i dialogboksen Beregning, og klik derefter på OK for at lukke dialogboksen.

 6. Gå til det scorecard, der indeholder KPI'en, og placer KPI'en på det højeste niveau i det pågældende scorecard, dvs. over alle de KPI'er på bladniveau og de KPI'er, der ikke er på bladniveau, som den pågældende KPI repræsenterer. Hvis du ikke ved, hvordan du skal gøre, skal du se under Ændre en KPI's placering i et hierarki.

Toppen af siden

Næste trin

Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer de forskellige elementer i et scorecard, ved at klikke på et eller flere af følgende links:

Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard

Se, hvordan du konfigurerer alle KPI-indstillinger og -egenskaber

Se, hvordan du opretter et scorecardhierarki eller ændrer en KPI's placering i et hierarki

Se, hvordan du opretter en KPI

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×