Konfigurere Hurtig start for webstedsnavigationen

Hurtig start indeholder links til udvalgte lister og biblioteker på det aktuelle websted, og det kan eventuelt indeholde links til underordnet websted og sider på det aktuelle websted. Du kan bruge Hurtig start til at navigere mellem de forskellige områder på webstedet, f.eks. mellem en liste og et bibliotek eller fra et overordnet websted til et underordnet websted.

I denne artikel

Inden du begynder

Få mere at vide om Hurtig start

Har du de påkrævede tilladelser til at konfigurere navigationen?

Er publicering aktiveret for dit websted?

Konfigurere nedarvning for Hurtig start

Konfigurere nedarvning for Hurtig start på et websted med publicering

Få vist eller skjule Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted uden publicering

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted med publicering

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for en liste eller et bibliotek

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted uden publicering

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted med publicering

Tilføje et Hurtig start-link

Føje et Hurtig start-link til et websted uden publicering

Føje et Hurtig start-link til et websted med publicering

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted uden publicering

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted med publicering

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted uden publicering

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted med publicering

Få vist eller skjule enkelte websteder eller sider på et websted med publicering

Sortere elementer på Hurtig start automatisk

Inden du begynder

Få mere at vide om Hurtig start

Du kan redigere Hurtig start ved at tilføje, slette eller ændre rækkefølgen af links. Du kan også få vist eller skjule links til underordnede websteder og sider på Hurtig start, tilføje links til sider uden for webstedet og endda skjule Hurtig start. Hurtig start vises i siden af de fleste sider på et websted.

Hurtig start kaldes også den aktuelle navigation, da du primært bruger den til at navigere mellem funktionerne på det aktuelle websted. De indstillinger, du kan konfigurere for Hurtig start, afhænger af, om publicering er aktiveret for grupper af websteder.

Bemærk:  Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Nedenfor finder du et eksempel på Hurtig start.

Hurtig start

Har du de påkrævede tilladelser til at konfigurere navigationen?

Hvis du vil ændre navigationen for et websted, skal du mindst have de tilladelser, som findes i SharePoint-gruppen Designere, til webstedet. Du har de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigationen for dit websted, hvis Indstillinger for websted vises som indstilling i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , og hvis kommandoen Navigation vises under Brugergrænseflade på siden Indstillinger for websted (på websteder uden publicering vises kommandoerne Hurtig start og Øverste linkpanel under Brugergrænseflade i stedet for Navigation.
Webstedsmenuen Indstillinger for websted

Er publicering aktiveret for dit websted?

Inden du begynder at konfigurere navigationen for dit websted, skal du finde ud af, om funktionen til publicering er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder. Det er vigtigt at vide, om dit websted er med publicering, da et websted med publicering indeholder flere indstillinger til konfiguration af navigationen end et websted uden publicering.

Afhængigt af typen af websted vises der forskellige navigationsindstillinger på siden Indstillinger for websted. Her kan du se, hvordan du hurtigt kan se, hvilken type websted du arbejder med:

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Se listen med links på siden Indstillinger for websted under Brugergrænseflade.

  • Hvis der vises et link med navnet Navigation, arbejder du med et websted med publicering, og du kan konfigurere webstedet fra siden Indstillinger for navigation.
   Navigation

  • Hvis der vises links med navnene Øverste linkpanel og Hurtig start, arbejder du med et websted uden publicering, og der er færre indstillinger til konfiguration af navigationen.
   Brugergrænseflade

Toppen af siden

Konfigurere nedarvning for Hurtig start

Du kan konfigurere Hurtig start for et underordnet websted med publicering for at bruge den samme Hurtig start som det overordnet websted. Det underordnede websted nedarver Hurtig start fra det overordnede websted. Du kan alternativt konfigurere Hurtig start for et websted med publicering, så det er entydigt for webstedet.

Du kan ikke konfigurere et underordnet websted uden publicering til at nedarve Hurtig start for det overordnede websted. Et websted uden publicering vil have en separat Hurtig start. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Konfigurere nedarvning for Hurtig start på et websted med publicering

Når du opretter et underordnet websted med publicering, kan du ikke konfigurere det underordnede websted til at nedarve Hurtig start fra det overordnede websted. Når du har oprettet det underordnede websted, kan du konfigurere indstillingerne for nedarvning for Hurtig start på siden Navigationsindstillinger.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Bemærk:  Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne til publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har tilladelserne fra SharePoint-standardgruppen Designere til webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Aktuel navigation:

  • Hvis du vil gøre det nemt for de besøgende på webstedet at navigere til andre websteder i gruppen af websteder, og hvis webstedet skal have samme udseende som de andre websteder i gruppen af websteder, skal du klikke på Vis de samme navigationselementer som det overordnede websted.

  • Hvis de besøgende på webstedet skal kunne bruge Hurtig start til både at navigere til elementerne under det aktuelle websted og til at navigere til de andre underordnede websteder i gruppen af websteder, skal du klikke på Vis det aktuelle websted, navigationselementet under det aktuelle websted og det aktuelle websteds sidestillede elementer.

  • Hvis Hurtig start kun skal vise elementer under det aktuelle websted, skal du klikke på Brug navigationselementer fra dette websted.

   Aktuel navigation

 4. I sektionen Aktuel navigation:

  • Hvis du vil have vist de underordnede websteder for det aktuelle websted på Hurtig start, skal du vælge Vis underordnede websteder.

  • Hvis du vil have vist siderne for det aktuelle websted på Hurtig start, skal du vælge Vis sider.

  • Hvis du vil begrænse antallet af links til de websteder og sider, der vises på Hurtig start, skal du skrive antallet for Det maksimale antal dynamiske elementer, der skal vises på dette niveau i navigationen.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule Hurtig start

Hurtig start er konfigureret til at blive vist som standard, når du opretter de fleste typer websteder. Du kan vælge at vise eller skjule Hurtig start alt efter behovene på webstedet. Du kan f.eks. vælge at vise Hurtig start på webstedet på øverste niveau og skjule den på underordnede websteder. Du kan når som helst ændre denne indstilling. Proceduren for at ændre denne indstilling er den samme for websteder med og uden publicering.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Trævisning under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Bemærk:  Kommandoen Trævisning vises kun under Brugergrænseflade, hvis du mindst har tilladelserne for SharePoint-standardgruppen Designere for webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil vise Hurtig start, skal du markere Aktivér Hurtig start.

  • Hvis du vil skjule Hurtig start, skal du fjerne markeringen i Aktivér Hurtig start.

   Få vist eller skjule Hurtig start

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Du kan bruge overskrifter til at gruppere linkene på Hurtig start på webstedet, f.eks. som standardoverskrifterne Lister og Biblioteker. Disse grupper gør det nemmere for brugerne på webstedet at finde de oplysninger, de leder efter.

Indstillingerne for konfiguration af Hurtig start er forskellige mellem websteder med og uden publicering. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i grupper af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted uden publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny overskrift, hvis du vil tilføje en ny overskrift. Skriv URL-adressen og en beskrivelse af overskriften, og klik derefter på OK. URL-adressen kan linke til enhver gyldig sti, f.eks. en mappe på webstedet, et share på organisationens intranet eller et link til et sted på internettet. URL-adressen er valgfri for overskrifter.

  • Klik på knappen Rediger ud for overskriften, hvis du vil redigere en overskrift Rediger . Foretag de nødvendige ændringer i URL-adressen og beskrivelsen, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på knappen Rediger Rediger ud for overskriften, klikke på Slet og derefter klikke på OK.

   Vigtigt:  Når du sletter en overskrift fra Hurtig start på et websted uden publicering, vil alle de links, der er placeret under overskriften, også blive slettet.

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted med publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på den ønskede overskrift under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en overskrift, skal du klikke på Tilføj overskrift.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, skal du markere overskriften og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på Slet.

   Aktuel navigation

   Bemærk: Når du sletter en overskrift fra Hurtig start på et websted med publicering, bliver de links, der vises under overskriften, ikke slettet, og de vises som overskrifter igen, når den oprindelige overskrift er slettet.

 4. Når du tilføjer eller redigerer et element, skal du konfigurere følgende i den webdialogboks, der vises:

  • Titel. Skriv titlen på navigationselementet, som den skal vises. Titlen skal angives.

  • URL-adresse. Skriv URL-adressen for overskriften eller linket. URL-adressen er valgfri for overskrifter.

   Hvis URL-adressen skal åbnes i et nyt browservindue, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse. Skriv en beskrivelse af overskriften eller linket. Beskrivelsen er valgfri.

  • Målgruppe. Hvis du vil begrænse synligheden, skal du angive eller søge efter en målgruppe for overskriften. Kun de målgrupper, som du angiver, kan se linkoverskriften (og alt under overskriften). Hvis du ikke angiver en målgruppe, kan alle målgrupper se linket. Det er valgfrit, om du vil angive en målgruppe.

   Dialogboksen Navigationsoverskrift

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket, så der automatisk føjes et link til listen eller biblioteket på Hurtig start. Du kan ændre denne indstilling på et senere tidspunkt ved at redigere indstillingerne for listen eller biblioteket eller ved at redigere indstillingerne for webstedet.

Indstillingerne for konfiguration af Hurtig start er forskellige mellem websteder med og uden publicering. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i grupper af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for en liste eller et bibliotek

Bemærk:  Følgende procedure gælder for websteder med og uden publicering.

 1. Klik på Alt indhold på webstedet på Hurtig start.

 2. Klik på navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klik på fanen Liste eller Bibliotek, og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.
  Listeindstillinger

  Bemærk:  Navnet på fanen afhænger af listens eller bibliotekets type. Listen Kalender indeholder f.eks. fanen Kalender.

 4. Klik på Titel, beskrivelse og navigation i sektionen Generelle indstillinger på siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Navigation på siden Generelle indstillinger:

  • Klik på Ja for at føje elementet til Hurtig Start.

  • Klik på Nej for at fjerne elementet fra Hurtig Start.

 6. Vise en liste på Hurtig start

 7. Klik på Gem.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted uden publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på knappen Rediger ud for linket Rediger , klik på Slet, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Når du sletter et link fra Hurtig start, f.eks. en overskrift, slettes alle links under det pågældende link også.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted med publicering

Hvis funktionerne til publicering er aktiveret for webstedet, kan du bruge siden Navigationsindstillinger for hurtigt at fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på det element under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, du vil fjerne, og klik derefter på Slet.

  Aktuel navigation

  Bemærk: Hvis der i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering vises lister for både Global navigation og Aktuel navigation, skal du markere elementerne under Aktuel navigation for at fjerne elementer fra Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje et Hurtig start-link

Ud over at indsætte links til lister og biblioteker på dit websted kan du også føje tilpassede links til Hurtig start. Du kan f.eks. indsætte et link til oplysninger, som du eller medlemmerne af din organisation ofte bruger, f.eks. et dokument, en kalenderbegivenhed, et andet websted eller et link til et sted på internettet.

Indstillingerne for konfiguration af Hurtig start er forskellige mellem websteder med og uden publicering. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i grupper af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Føje et Hurtig start-link til et websted uden publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Navigationslink.

 4. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/rapporter, og en beskrivelse til linket.

 5. Vælg den overskrift i sektionen Overskrift, som linket skal vises under.

  Nyt navigationslink

 6. Klik på OK.

Føje et Hurtig start-link til et websted med publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering for at konfigurere Hurtig start.

  Aktuel navigation

 4. Klik på Tilføj link.

  Bemærk: Hvis du markerede en overskrift, vil linket blive tilføjet under den overskrift. Hvis du markerede et element, vil linket blive tilføjet på det samme niveau som det markerede element.

 5. I dialogboksen Navigationslink:

  • Titel. Skriv titlen på linket, som den skal vises. Titlen skal angives.

  • URL-adresse. Skriv URL-adressen til linket. URL-adressen skal angives.

   Hvis URL-adressen skal åbnes i et nyt browservindue, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse. Skriv en beskrivelse af linket. Beskrivelsen er valgfri.

  • Målgruppe. Hvis du vil begrænse synligheden, skal du angive eller søge efter målgruppen for linket. Kun de målgrupper, som du angiver, kan se linket. Hvis du ikke angiver en målgruppe, kan alle målgrupper se linket. Det er valgfrit, om du vil angive en målgruppe.

   Dialogboksen Navigationslink

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link

Indstillingerne for konfiguration af Hurtig start er forskellige mellem websteder med og uden publicering. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i grupper af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted uden publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på knappen Rediger Rediger ud for det link, du vil redigere eller slette, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere linket, skal du foretage de nødvendige ændringer og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte linket til en anden placering på Hurtig start, skal du markere den nye overskrift, du vil placere linket under, på listen Overskrift og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette linket, skal du klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted med publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg det link under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, du vil ændre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere linket, skal du klikke på Rediger, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte linket til en anden placering på Hurtig start, skal du klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  • Hvis du vil slette linket, skal du klikke på Slet.

   Aktuel navigation

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Du kan ændre den rækkefølge, som overskrifter og links vises i på Hurtig start. De trin, du skal følge for at gøre dette, afhænger af, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstedet. Du kan finde oplysninger om, om funktionerne til publicering er aktiveret for webstederne i grupper af websteder, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted uden publicering

På et websted uden publicering kan du kun ændre rækkefølgen af links under en given overskrift. Du har f.eks. en overskrift kaldet Lister, der indeholder links til Kalender og Opgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en anden placering på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af Kalender og Opgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Opgaver til en anden overskrift, skal du først redigere linket for at tildele det til en anden overskrift.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Bemærk:  Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis du mindst har tilladelserne for SharePoint-standardgruppen Designere for webstedet.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på indstillingerne for at ændre den rækkefølge, som overskrifter og links vises i.

  Skifte rækkefølge

 5. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted med publicering

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg det element, du vil flytte, under Navigationsredigering og ‑sortering, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned, indtil du har flyttet elementet til det ønskede sted.

  Aktuel navigation

  Bemærk: Hvis der i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering vises lister for både Global navigation og Aktuel navigation, skal du markere elementerne under Aktuel navigation for at ændre rækkefølgen af elementerne på Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule enkelte websteder eller sider på et websted med publicering

Hvis du arbejder på et websted med publicering, kan du skjule underordnede websteder og sider for at forhindre, at de vises i Hurtig start. En fordel ved at skjule elementer i navigationen er, at du kan forhindre, at de vises for brugerne, mens de fortsat vises i det navigationshierarki, du bruger til at administrere dit websted på siden Navigationsindstillinger. Hvis du vil vise et element igen, kan du vælge det og klikke på Vis for at gendanne det i navigationen på webstedet. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bestemmer, om funktionerne til publicering er aktiveret på webstedet, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på det underordnede websted eller den side, du vil have vist eller skjule, under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Skjul for at skjule elementet.

  • Hvis du vil vise et element, der tidligere var skjult, skal du klikke på Vis.

   Skjule

   Bemærkninger: 

   • Kommandoerne Skjul og Vis er kun tilgængelige for de navigationselementer, der er underordnede websteder eller sider. Du kan ikke skjule lister, biblioteker eller links.

   • Når du markerer et element, der vises på Hurtig start, er det kun kommandoen Skjul, der er tilgængelig. Når du markerer et element, der er skjult på Hurtig start, er det kun kommandoen Vis, der vises.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Sortere elementer på Hurtig start automatisk

Hvis du arbejder på et websted, hvor funktionerne til publicering er aktiveret, kan du konfigurere navigationselementer til at blive sorteret automatisk, f.eks. efter titel. Du kan finde oplysninger om, hvordan du bestemmer, om funktionerne til publicering er aktiveret på webstedet, under Er publicering aktiveret for dit websted? i denne artikel.

Vigtigt: Indstillingerne for sortering gælder både for Hurtig start og for det øverste linkpanel. De ændringer, du foretager, anvendes på begge disse navigationselementer.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg Sortér automatisk i sektionen Sortering for at sortere underordnede websteder, navigationslinks, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller faldende alfabetisk eller numerisk rækkefølge baseret på elementerne Titel, Oprettelsesdato eller Senest ændret den.

  Bemærk: Hvis du vil sortere alle navigationselementer manuelt, undtagen sider, skal du klikke på Sortér manuelt og derefter markere afkrydsningsfeltet Sortér sider automatisk . Det er kun sider, der sorteres i henhold til de indstillinger, der er konfigureret i afsnittet Automatisk sortering.

  Sortering

  1. Vælg det element – Titel, Oprettelsesdato eller Senest ændret den – på listen Sortér efter i sektionen Automatisk sortering, du vil sortere efter.

  2. Angiv sorteringsrækkefølgen ved at vælge enten i stigende rækkefølge (A,B,C eller 1,2,3) eller i faldende rækkefølge (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klik på OK.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×