Konfigurere Hurtig start for webstedsnavigationen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hurtig start indeholder links for at vælge lister og biblioteker på det aktuelle websted, og du kan også indeholde links til underordnede websteder og sider i det aktuelle websted. Du kan bruge Hurtig start til at navigere mellem forskellige områder af dit websted, f.eks, mellem en liste og et bibliotek eller fra et overordnet websted til et underordnet websted.

Bemærk: Du kan også konfigurere det øverste hyperlinkpanel til navigation. Hvis du vil vide mere, skal du se konfigurere det øverste linkpanel for webstedsnavigation.

Denne artikel indeholder

Inden du går i gang

Få flere oplysninger om hurtig start

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigation?

Er udgivelse aktiveret for webstedet?

Om nedarvning til værktøjslinjen Hurtig start

Konfigurere nedarvning for Hurtig start på et udgivelseswebsted

Vise eller skjule Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start på et websted til et ikke-udgivelse

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start på et udgivelseswebsted

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra værktøjslinjen Hurtig start

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra værktøjslinjen Hurtig start ved hjælp af indstillinger for liste eller et bibliotek

Fjerne en liste eller et bibliotek fra værktøjslinjen Hurtig start ved hjælp af indstillinger for websted for ikke-udgivelse websteder

Fjerne en liste eller et bibliotek fra værktøjslinjen Hurtig start med indstillinger for websted til publicering af websteder

Tilføje et link til hurtig start

Tilføje et link til hurtig start på et websted til et ikke-udgivelse

Føje en hurtig start link til et udgivelseswebsted

Redigere, flytte eller slette et link til hurtig start

Redigere, flytte eller slette et link til hurtig start på et websted til et ikke-udgivelse

Redigere, flytte eller slette et link til hurtig start på et udgivelseswebsted

Ændre rækkefølgen af elementer på værktøjslinjen Hurtig start

Ændre rækkefølgen af Hurtig start elementer på et websted til et ikke-udgivelse

Ændre rækkefølgen af Hurtig start elementer på et udgivelseswebsted

Vise eller skjule individuelle underordnede websteder og sider på et udgivelseswebsted

Automatisk at sortere elementer på værktøjslinjen Hurtig start

Inden du begynder

Få flere oplysninger om hurtig start

Du kan redigere Hurtig start ved at tilføje, slette eller ændre rækkefølgen af links. Du kan også få vist eller skjule links til underordnede websteder og sider på Hurtig start, tilføje links til sider uden for webstedet og endda skjule Hurtig start. Hurtig start vises i siden af de fleste sider på et websted.

Hurtig start også kaldes aktuel navigation, fordi du primært bruger den til at navigere mellem funktionerne i det aktuelle websted. De indstillinger, der er tilgængelige for dig til konfiguration af Hurtig start, varierer afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for din grupper af websteder.

Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Nedenfor finder du et eksempel på Hurtig start.

Hurtig start

Har du de nødvendige tilladelser til at konfigurere navigation?

Hvis du vil administrere navigation for et websted, skal du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet. Du har den nødvendige tilladelse til at konfigurere navigation til dit websted, hvis Indstillinger for websted er en indstilling på Webstedshandlinger menuen Menuen Webstedshandlinger og på siden Indstillinger for websteder du kan se kommandoen Navigation under udseende og funktionalitet (på ikke-udgivelse websteder, kan du se Hurtig start og det øverste hyperlinkpanel kommandoerne under udseende og funktionalitet i stedet for Navigation ).
Webstedsmenuen Indstillinger for websted

Er udgivelse aktiveret for webstedet?

Inden du begynder at konfigurere navigationen for dit websted, skal du finde ud af, om funktionen til publicering er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder. Det er vigtigt at vide, om dit websted er med publicering, da et websted med publicering indeholder flere indstillinger til konfiguration af navigationen end et websted uden publicering.

Afhængigt af typen af websted vises der forskellige navigationsindstillinger på siden Indstillinger for websted. Her kan du se, hvordan du hurtigt kan se, hvilken type websted du arbejder med:

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Se listen med links på siden Indstillinger for websted under Brugergrænseflade.

  • Hvis du ser et link med titlen Navigation, du arbejder med et udgivelseswebsted, og du kan konfigurere dit websted ved hjælp af siden Indstillinger for Navigation.
   Navigation

  • Hvis du kan se links med titlen øverste hyperlinkpanel og Hurtig start, du arbejder med et ikke-udgivelse websted, og du har en mere begrænset sæt af navigation konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige for dig.
   Brugergrænseflade

Toppen af siden

Konfigurere nedarvning for Hurtig start

Du kan konfigurere i Hurtig start for en publicering underordnet websted for at bruge den samme Hurtig start som overordnet websted. Det underordnede websted nedarver Hurtig start fra det overordnede websted. Du kan også konfigurere i Hurtig start for et underordnet websted publicering for at være entydig til webstedet.

Du kan konfigurere et underordnet websted ikke udgivelse for at nedarve værktøjslinjen Hurtig start på det overordnede websted. Et underordnet websted ikke udgivelse har et entydigt Hurtig start. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i gruppen af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Konfigurere nedarvning for Hurtig start på et websted med publicering

Når du opretter et underordnet websted med publicering, kan du ikke konfigurere det underordnede websted til at nedarve Hurtig start fra det overordnede websted. Når du har oprettet det underordnede websted, kan du konfigurere indstillingerne for nedarvning for Hurtig start på siden Navigationsindstillinger.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Kommandoen Navigation vises under udseende og funktionalitet, kun, hvis publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstedet, og du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Aktuel navigation:

  • Hvis du vil gøre det nemt for de besøgende på webstedet at navigere til andre websteder i gruppen af websteder, og hvis webstedet skal have samme udseende som de andre websteder i gruppen af websteder, skal du klikke på Vis de samme navigationselementer som det overordnede websted.

  • Hvis de besøgende på webstedet skal kunne bruge Hurtig start til både at navigere til elementerne under det aktuelle websted og til at navigere til de andre underordnede websteder i gruppen af websteder, skal du klikke på Vis det aktuelle websted, navigationselementet under det aktuelle websted og det aktuelle websteds sidestillede elementer.

  • Hvis Hurtig start kun skal vise elementer under det aktuelle websted, skal du klikke på Brug navigationselementer fra dette websted.

   Aktuel navigation

 4. I sektionen Aktuel navigation:

  • Hvis du vil have vist de underordnede websteder for det aktuelle websted på Hurtig start, skal du vælge Vis underordnede websteder.

  • Hvis du vil have vist siderne for det aktuelle websted på Hurtig start, skal du vælge Vis sider.

  • Hvis du vil begrænse antallet af links til de websteder og sider, der vises på Hurtig start, skal du skrive antallet for Det maksimale antal dynamiske elementer, der skal vises på dette niveau i navigationen.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule Hurtig start

Hurtig start er konfigureret til at blive vist som standard, når du opretter de fleste typer websteder. Du kan vælge at vise eller skjule Hurtig start alt efter behovene på webstedet. Du kan f.eks. vælge at vise Hurtig start på webstedet på øverste niveau og skjule den på underordnede websteder. Du kan når som helst ændre denne indstilling. Proceduren for at ændre denne indstilling er den samme for websteder med og uden publicering.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Trævisning under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Bemærk: Kommandoen Trævisningen vises under udseende og funktionalitet, kun, hvis du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil vise Hurtig start, skal du markere Aktivér Hurtig start.

  • Hvis du vil skjule værktøjslinjen Hurtig start, skal du fjerne markeringen Aktivere hurtig start.

   Få vist eller skjule Hurtig start

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje, redigere eller slette en overskrift på Hurtig start

Du kan bruge overskrifter til at gruppere linkene på Hurtig start på webstedet, f.eks. som standardoverskrifterne Lister og Biblioteker. Disse grupper gør det nemmere for brugerne på webstedet at finde de oplysninger, de leder efter.

Indstillinger til konfiguration af Hurtig start er forskellige publiceringswebsteder og ikke-udgivelse websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din grupper af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted uden publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Ny overskrift, hvis du vil tilføje en ny overskrift. Skriv URL-adressen og en beskrivelse af overskriften, og klik derefter på OK. URL-adressen kan linke til enhver gyldig sti, f.eks. en mappe på webstedet, et share på organisationens intranet eller et link til et sted på internettet. URL-adressen er valgfri for overskrifter.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for overskriften. Foretag de ønskede ændringer til de URL-Adresse og beskrivelse, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på den redigere knappen Rediger ud for overskriften, klik på Slet og derefter klikke på OK.

   Vigtigt: Når du sletter en overskrift fra Hurtig start på et websted uden publicering, vil alle de links, der er placeret under overskriften, også blive slettet.

Tilføje, redigere eller slette en Hurtig start-overskrift på et websted med publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på den ønskede overskrift under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje en overskrift, skal du klikke på Tilføj overskrift.

  • Hvis du vil redigere en overskrift, skal du markere overskriften og derefter klikke på Rediger.

  • Hvis du vil slette en overskrift, skal du klikke på Slet.

   Aktuel navigation

   Bemærk: Når du sletter en overskrift fra Hurtig start på et websted med publicering, bliver de links, der vises under overskriften, ikke slettet, og de vises som overskrifter igen, når den oprindelige overskrift er slettet.

 4. Når du tilføjer eller redigerer et element, skal du konfigurere følgende i den webdialogboks, der vises:

  • Titel. Skriv titlen på navigationselementet, som den skal vises. Titlen skal angives.

  • URL-adresse. Skriv URL-adressen for overskriften eller linket. URL-adressen er valgfri for overskrifter.

   Hvis URL-adressen skal åbnes i et nyt browservindue, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse. Skriv en beskrivelse af overskriften eller linket. Beskrivelsen er valgfri.

  • Målgruppe. Hvis du vil begrænse synlighed, Angiv eller gå til målgruppen for overskriften. Kun de målgrupper, du angiver kan se overskriften link og alt under overskriften. Hvis du ikke angiver en hvilken som helst målgrupper, kan alle modtagere se linket. Målgruppe er valgfrit.

   Dialogboksen Navigationsoverskrift

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start

Når du opretter en liste eller et bibliotek, kan du konfigurere listen eller biblioteket, så der automatisk føjes et link til listen eller biblioteket på Hurtig start. Du kan ændre denne indstilling på et senere tidspunkt ved at redigere indstillingerne for listen eller biblioteket eller ved at redigere indstillingerne for webstedet.

Indstillinger til konfiguration af Hurtig start er forskellige publiceringswebsteder og ikke-udgivelse websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din grupper af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Tilføje eller fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for en liste eller et bibliotek

Følgende fremgangsmåde gælder for publicering og ikke-udgivelse websteder.

 1. Klik på Alt indhold på webstedet på Hurtig start.

 2. Klik på navnet på listen eller biblioteket.

 3. Klik på fanen liste eller et bibliotek på båndet, og klik derefter på Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.
  Listeindstillinger

  Navnet på fanen kan variere, afhængigt af typen liste eller et bibliotek. For eksempel har på listen Kalender fanen kalender.

 4. Klik på Titel, beskrivelse og navigation i sektionen Generelle indstillinger på siden Listeindstillinger eller Indstillinger for bibliotek.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Navigation på siden Generelle indstillinger:

  • Klik på Ja for at føje elementet til Hurtig Start.

  • Klik på Nej for at fjerne elementet fra Hurtig Start.

 6. Vise en liste på Hurtig start

 7. Klik på Gem.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted uden publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

 3. Klik på knappen Rediger ud for linket Rediger , klik på Slet, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Når du sletter et link fra Hurtig start, f.eks. en overskrift, slettes alle links under det pågældende link også.

Fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start ved hjælp af indstillingerne for et websted med publicering

Hvis funktionerne til publicering er aktiveret for webstedet, kan du bruge siden Navigationsindstillinger for hurtigt at fjerne en liste eller et bibliotek fra Hurtig start.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på elementet under Aktuel Navigation, du vil fjerne, i sektionen Navigation redigering og sortering, og klik derefter på Slet.

  Aktuel navigation

  Bemærk: Hvis der i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering vises lister for både Global navigation og Aktuel navigation, skal du markere elementerne under Aktuel navigation for at fjerne elementer fra Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Tilføje et Hurtig start-link

Ud over at indsætte links til lister og biblioteker på dit websted kan du også føje tilpassede links til Hurtig start. Du kan f.eks. indsætte et link til oplysninger, som du eller medlemmerne af din organisation ofte bruger, f.eks. et dokument, en kalenderbegivenhed, et andet websted eller et link til et sted på internettet.

Indstillinger til konfiguration af Hurtig start er forskellige publiceringswebsteder og ikke-udgivelse websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din grupper af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Føje et Hurtig start-link til et websted uden publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Navigationslink.

 4. Skriv URL-adressen, f.eks. http://contoso/rapporter, og en beskrivelse til linket.

 5. Vælg den overskrift, som du ønsker linket skal vises i afsnittet overskrift.

  Nyt navigationslink

 6. Klik på OK.

Føje et Hurtig start-link til et websted med publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Aktuel Navigation for at konfigurere Hurtig start i sektionen redigering af Navigation og sortering.

  Aktuel navigation

 4. Klik på Tilføj link.

  Hvis du markerede en overskrift, vil linket blive tilføjet under den overskrift. Hvis du markerede et element, vil linket blive tilføjet på det samme niveau som det markerede element.

 5. I dialogboksen Navigationslink:

  • Titel. Skriv titlen på linket, som den skal vises. Titlen skal angives.

  • URL-adresse. Skriv URL-adressen til linket. URL-adressen skal angives.

   Hvis URL-adressen skal åbnes i et nyt browservindue, skal du markere Åbn link i et nyt vindue.

  • Beskrivelse. Skriv en beskrivelse af linket. Beskrivelsen er valgfri.

  • Målgruppe. Hvis du vil begrænse synlighed, angive eller gå til en målgruppe til linket. Kun de målgrupper, du angiver kan se linket. Hvis du ikke angiver en hvilken som helst målgrupper, kan alle modtagere se linket. Målgruppe er valgfrit.

   Dialogboksen Navigationslink

 6. Klik på OK.

Toppen af siden

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-hyperlink

Indstillinger til konfiguration af Hurtig start er forskellige publiceringswebsteder og ikke-udgivelse websteder. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din grupper af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted uden publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Hurtig start i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering ikke er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på Rediger knappen Rediger for det link, du vil redigere eller slette, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil redigere hyperlinket, skal du foretage de nødvendige ændringer og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte hyperlinket til en anden placering på Hurtig start, skal du markere den nye overskrift, du vil placere hyperlinket under, på listen Overskrift og derefter klikke på OK.

  • Hvis du vil slette hyperlinket, skal du klikke på Slet og derefter klikke på OK.

Redigere, flytte eller slette et Hurtig start-link på et websted med publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg det link under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering, du vil ændre, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil redigere linket, skal du klikke på Rediger, foretage de ønskede ændringer og klikke på OK.

  • Hvis du vil flytte linket til en anden placering på Hurtig start, skal du klikke på Flyt op eller Flyt ned.

  • Hvis du vil slette linket, skal du klikke på Slet.

   Aktuel navigation

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start

Du kan ændre den rækkefølge, hvori overskrifter og links, vises på værktøjslinjen Hurtig start. Den fremgangsmåde, du tager, du gør dette, varierer afhængigt af om publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstedet. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstederne i din grupper af websteder, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted uden publicering

På et websted uden publicering kan du kun ændre rækkefølgen af links under en given overskrift. Du har f.eks. en overskrift kaldet Lister, der indeholder links til Kalender og Opgaver. Du kan flytte overskriften Lister til en anden placering på Hurtig start, men du kan kun ændre rækkefølgen af Kalender og Opgaver under overskriften Lister. Hvis du vil flytte Kalender eller Opgaver til en anden overskrift, skal du først redigere linket for at tildele det til en anden overskrift.

 1. Klik på Indstillinger for websted i menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger .

 2. Klik på Hurtig start under Brugergrænseflade under Indstillinger for websted.

  Bemærk: Kommandoen Hurtig start vises under udseende og funktionalitet, kun, hvis du mindst have de tilladelser, der fås ved at blive føjet til standardgruppen Designers SharePoint for webstedet.

 3. Klik på Skift rækkefølge.

 4. Klik på Indstillinger for at ændre den rækkefølge, hvori overskrifter og links vises.

  Skifte rækkefølge

 5. Klik på OK.

Ændre rækkefølgen af elementer på Hurtig start for et websted med publicering

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation i sektionen Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Markér det element, du vil flytte, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned, indtil du har flyttet elementet, hvor du vil i sektionen Navigation redigering og sortering.

  Aktuel navigation

  Bemærk: Hvis der i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering vises lister for både Global navigation og Aktuel navigation, skal du markere elementerne under Aktuel navigation for at ændre rækkefølgen af elementerne på Hurtig start.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Få vist eller skjule enkelte websteder eller sider på et websted med publicering

Hvis du arbejder på et udgivelseswebsted, kan du skjule underordnede websteder og sider for at forhindre dem i at blive vist på værktøjslinjen Hurtig start. En fordel ved at skjule elementer fra navigation er, kan du forhindre dem i at blive vist til brugere, mens de fortsat vises i navigationshierarkiet, som du kan bruge til at administrere dit websted på siden Indstillinger for Navigation. Hvis du vil vise et element kan du igen, kan markere den og klikke på Vis for at gendanne den til navigationen på webstedet. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstedet, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Klik på det underordnede websted eller den side, du vil have vist eller skjule, under Aktuel navigation i sektionen Navigationsredigering og ‑sortering.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Skjul for at skjule elementet.

  • Klik på Vis for at få vist et element, der tidligere er blevet skjult.

   Skjule

   Bemærkninger: 

   • Kommandoerne Skjul og Vis er kun tilgængelige for de navigationselementer, der er underordnede websteder eller sider. Du kan ikke skjule lister, biblioteker eller links.

   • Når du markerer et element, der vises på Hurtig start, er det kun kommandoen Skjul, der er tilgængelig. Når du markerer et element, der er skjult på Hurtig start, er det kun kommandoen Vis, der vises.

 5. Klik på OK.

Toppen af siden

Sortere elementer på Hurtig start automatisk

Hvis du arbejder på et websted, hvor publiceringsfunktionerne er aktiveret, kan du konfigurere navigationselementer for at sortere automatisk, sådan som det efter titel. Finde oplysninger om hvordan du finder ud eller ej publiceringsfunktionerne er aktiveret for webstedet, er udgivelse er aktiveret for webstedet i denne artikel.

Vigtigt: Indstillingerne for sortering gælder både for Hurtig start og for det øverste linkpanel. De ændringer, du foretager, anvendes på begge disse navigationselementer.

 1. Menuen Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , klik på Indstillinger for websted.

 2. Klik på Navigation under Brugergrænseflade.

  Bemærk: Kommandoen Navigation vises kun under Brugergrænseflade, hvis funktionerne for publicering er aktiveret for webstedet, og hvis du mindst har de tilladelser, der hører til SharePoint-gruppen Designere, til webstedet.

 3. Vælg Sortér automatisk i sektionen Sortering for at sortere underordnede websteder, navigationslinks, lister, biblioteker og sider automatisk i stigende eller faldende alfabetisk eller numerisk rækkefølge baseret på elementerne Titel, Oprettelsesdato eller Senest ændret den.

  Bemærk: Hvis du vil sortere alle navigationselementer manuelt, undtagen sider, skal du klikke på Sortér manuelt og derefter markere afkrydsningsfeltet Sortér sider automatisk . Det er kun sider, der sorteres i henhold til de indstillinger, der er konfigureret i afsnittet Automatisk sortering.

  Sortering

  1. Vælg det element – Titel, Oprettelsesdato eller Senest ændret den – på listen Sortér efter i sektionen Automatisk sortering, du vil sortere efter.

  2. Angiv sorteringsrækkefølgen ved at vælge enten i stigende rækkefølge (A,B,C eller 1,2,3) eller i faldende rækkefølge (C,B,A eller 3,2,1).

  3. Klik på OK.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×