Konfigurer eller deaktiver automatisk tekstformatering (Autoformat)

Konfigurer eller deaktiver automatisk tekstformatering (Autoformat)

Du kan bruge funktionen Autoformat til hurtigt at anvende eller ændre automatisk formatering, f.eks. bindestreger og tankestreger, brøker, links, anførselstegn og opstillinger med punkttegn eller tal/bogstaver. Du slår automatisk formatering fra ved bare at fjerne hver indstilling, du vil slå fra, på fanen Autoformat under skrivning.

Fanen Autoformat under skrivning

Vigtigt: 

 • Indstillingerne for Autoformat under skrivning er globale indstillinger, der gælder for alle filer i et program.

 • Indstillingerne for Autoformat under skrivning kan ikke anvendes på tidligere skrevet tekst i Outlook, PowerPoint, Excel, Publisher og Visio.

Hvad er forskellen mellem "Autoformat" og "Autoformat under skrivning"?

Du har måske bemærket to lignende Autoformat-faner i dialogboksen Autokorrektur, og det kan skabe noget forvirring. Forskellen er at indstillingerne for Autoformat under skrivning anvendes på tekst mens du skriver, hvorimod indstillingerne på fanen Autoformat anvendes når du kører kommandoen Autoformat (hvilket kræver brug af værktøjslinjen Hurtig adgang). I det meste af denne artikel beskrives indstillingerne på fanen Autoformat under skrivning. Se Brug fanen Autoformat og kommandoen Autoformat nedenfor for at få oplysninger om fanen Autoformat.

Find fanen Autoformat under skrivning i dit Office-program.

Du kan foretage ændringer i funktionsmåden for automatisk formatering i et Office-program ved først at åbne fanen Autoformat under skrivning og derefter klikke på den ønskede opgave nedenfor.

Bemærk: Du kan finde oplysninger om fanen Autoformat ved at se Brug fanen Autoformat og kommandoen Autoformat i Word.

Alle programmer undtagen Outlook:

 1. Klik på Filer > Indstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Outlook:

 1. Klik på Filer >Indstillinger > Mail > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Word, Excel og PowerPoint:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Indstillinger for [program] > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Outlook:

 1. Åbn et mailelement, og klik derefter på Microsoft Office-knappen Office-knapflade > Redigeringsindstillinger > Korrektur > Indstillinger for Autokorrektur.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Publisher og Visio:

 1. Klik på Indstillinger for Autokorrektur i menuen Funktioner.

  At få adgang til dialogboksen Autokorrektur

 2. Klik på fanen Autoformat under skrivning.

Hvert Office-program har et forskelligt sæt indstillinger for Autoformat. Alle indstillinger er beskrevet her. Vælg en indstilling for at aktivere den, eller fjern en indstilling for at deaktivere den.

ERSTAT UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

"Lige anførselstegn" med “krøllede”

Erstatter lige anførselstegn ( " " ) og lige apostroffer ( ' ) med krøllede, indledende og afsluttende anførselstegn ( “ ” ) og buede apostroffer ( ‘ ).

Brøker (1/2) med brøktegn (½)

Erstatter indtastede brøker (1/2) med et enkelt brøktegn (½). Denne indstilling erstatter kun følgende indtastede brøker: 1/4, 1/2 og 3/4.

*Fed* og _kursiv_ med ægte formatering

Anvender skrifttypen fed på al tekst omsluttet af stjerner (*) og anvender kursiv på al tekst omsluttet af understregningstegn (_). F.eks. bliver *computer* til computer og _computer_ bliver til computer. Bemærk, at i Word erstattes (*) eller (_) med formateringen. I Outlook forbliver (*) og (_), selv efter formateringen anvendes.

Internet- og netværksstier med links

Erstatter skrevne internetadresser, netværksstier og mailadresser med links.

Engelske ordenstal (1st) med hævet skrift

Erstatter engelske ordenstal, der viser den forholdsmæssige placering af et element i en sekvens (f.eks. 1st, 2rd eller 3rd) med hævet skrift ( 1st skrevet med hævet skrift ).

Bindestreger (--) med tankestreg (—)

Erstatter en dobbelt bindestreg (--) med en lang tankestreg (—), erstatter en enkelt bindestreg med et mellemrum før og efter ( - ) med en kort tankestreg (–). Bemærk, at hvis du vil have en lang tankestreg, skal du ikke bruge et mellemrum før og efter dobbelt bindestreg.

Humørikoner :-) og pile ==> med specialtegn

Erstatter indtastede humørikoner og pile med tilsvarende tegnsymboler.

ANVEND UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

Automatiske opstillinger med punkttegn

Opretter en opstilling med punkttegn, når en tekstlinje starter med et af følgende tegn: *, - eller > efterfulgt af et mellemrum eller et tabulatorstop.

Du kan afslutte en opstilling med punkttegn ved at trykke på Enter to gange.

Kantlinjer

Tegner en linje, når du skriver tre af følgende tegn efter hinanden: ~, #, *, -, _ eller = på en ny linje og derefter trykker på Enter. Hvis du f.eks. skriver ~~~ på en ny linje og derefter trykker på Enter, tegnes der en bølget linje hen over siden.

Indbyggede overskrifter

Anvender overskrifter på afsnit, der består af fem ord eller derunder, som ikke afsluttes med punktum, når du trykker to gange på Enter. Skriv en ny linje for Overskrift 1, sæt et enkelt tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 2, og sæt to tabulatorstop foran den nye linje for Overskrift 3,

Bemærk:  Du skal trykke to gange på Enter efter det foregående afsnit for at anvende overskrifter automatisk.

Automatiske opstillinger med tal og bogstaver

Opretter en opstilling med tal eller bogstaver, når en tekstlinje starter med tallet 1 efterfulgt af et punktum eller et tabulatorstop.

Hvis du vil afslutte en opstilling med tal eller bogstaver, skal du trykke to gange på Enter.

Tabeller

Opretter en tabel med en enkelt række, når du indsætter en sekvens af plustegn (+) og bindestreger (-) i starten af en tekstlinje og derefter trykker på Enter. Du skal indlede og afslutte sekvensen med et plustegn. Hvis du f.eks. skriver +---+---+------+, oprettes der en tabel med én række og tre kolonner. Kolonnebredden svarer til antallet af bindestreger mellem plustegnene. Hvis du vil tilføje en række et sted i tabellen, skal du placere markøren i slutningen af den række, hvor du vil indsætte den nye række, og derefter trykke på Enter.

Medtag nye rækker og kolonner i tabellen

Føjer en ny række eller kolonne til en eksisterende tabel, når du skriver data i en tilstødende række eller kolonne. Hvis du f.eks. har en tabel med to kolonner i kolonnerne A og B og derefter skriver data i en tilstødende celle i kolonne C, formateres kolonne C automatisk som del af den eksisterende tabel.

Automatisk tilpasning af titeltekst til pladsholder (kun PowerPoint)

Reducerer skriftstørrelsen af titelteksten, så teksten passer i den definerede pladsholder til titeltekst.

Bemærk:  Titelteksten reduceres automatisk med kun én reduktion af skriftstørrelse, f.eks. fra 44 til 40, baseret på de indbyggede skriftstørrelser for skrifttypen. Hvis du vil reducere skriftstørrelsen endnu mere, skal du markere titelteksten og enten vælge en mindre indbygget skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse eller skrive den ønskede skriftstørrelse på listen Skriftstørrelse.

Automatisk tilpasning af brødtekst til pladsholder (kun PowerPoint)

Reducerer skriftstørrelsen af brødteksten, så teksten passer i den definerede pladsholder til brødtekst.

AUTOMATISK UNDER SKRIVNING

Indstilling

Beskrivelse

Formatér efterfølgende punkt som det forrige

Formaterer den indledende tekst i et listeelement som den indledende tekst i det forrige listeelement. Den indledende formatering gentages frem til det første tegnsætningstegn i listeelementet, typisk et punktum, et kolon, en bindestreg, en lang tankestreg, et spørgsmålstegn, et udråbstegn eller et tilsvarende tegn.

Kun formatering, der anvendes på hele den indledende tekst, gentages i det næste listeelement. Formatering, der anvendes på en sektion af den indledende tekst, gentages ikke i den indledende tekst i efterfølgende listeelementer.

Tabutatortast og Backspace justerer venstre indrykning og indrykning af første linje

Indryk den første linje i et afsnit ved at placere markøren foran den første linje og derefter trykke på tabulatortasten. Indryk hele afsnittet ved at placere markøren foran en vilkårlig linje i afsnittet (dog ikke den første linje) og derefter trykke på tabulatortasten. Hvis du vil fjerne en indrykning, skal du placere markøren foran den første linje i afsnittet og derefter trykke på Backspace.

Definer typografier ud fra formateringen

Anvender en indbygget typografi på manuelt formateret tekst, når teksten har samme formatering som en indbygget typografi.

Udfyld formler i tabeller for at oprette beregnede kolonner

Anvender en enkelt formel på alle tabelceller i en kolonne. Formlen justeres automatisk for at omfatte alle tabelceller i kolonnen.

Du slår automatisk formatering fra for et program ved bare at fjerne hver indstilling, du vil slå fra, på fanen Autoformat under skrivning. Husk, at indstillingerne for Autoformat under skrivning er globale, så enhver indstilling, du slår fra, vil blive slået fra i alle filer i det pågældende program.

Fanen Autoformat under skrivning med indstillinger fravalgt

Du afviser eller ændrer straks automatisk formatering i et dokument, mens du skriver. Når automatisk formatering anvendes i Office, skal du klikke på knappen Indstillinger for Autokorrektur Knapflade , som vises og vælge:

 • Fortryd formateringen (og du kan vælge at annullere fortryd, når du har fortrudt den) for denne forekomst alene.

 • Skift de specifikke indstillinger for autoformat globalt ved at klikke på indstillingen Stop, så Office stopper med at foretage denne ændring.

 • Rediger indstillingerne ved at klikke på Styring af indstillinger for autoformat... for at åbne fanen Autoformat under skrivning og ændre indstillingerne.

Word har en Autoformat-fane ud over fanen Autoformat under skrivning. Indstillingerne for Autoformat under skrivning anvendes på teksten, mens du skriver, som beskrevet ovenfor. Fanen Autoformat bruges mindre, fordi indstillingerne på den kun anvendes, når du kører kommandoen Autoformat, som du skal tilføje værktøjslinjen Hurtig adgang for at kunne bruge.

Kommandoen Autoformat foretager samme type ændringer som dem, der foretages af indstillingerne for Autoformat under skrivning, men på tekst, der allerede er blevet skrevet. Hvis du vil formatere et helt dokument ad gangen (f.eks. for at erstatte lige anførselstegn med krøllede eller erstatte brøker med brøktegn), kan kommandoen Autoformat gøre det.

Gør følgende for at føje kommandoen Autoformat til værktøjslinjen Hurtig adgang og bruge den:

 1. I Word skal du klikke på ikonet Tilpas værktøjslinjen Hurtig adgang og så på Flere kommandoer.

  Vælg flere kommandoer til værktøjslinjen Hurtig adgang

 2. Under Vælg kommandoer fra skal du vælge Alle kommandoer.

 3. Rul ned på listen, vælg Autoformat eller Autoformater nu, klik på Tilføj, og klik så på OK.

  Vælg kommandoen Autoformat på Hurtig adgang

 4. Du kører kommandoen ved at klikke på ikonet Autoformat i Word.

  Ikonet Autoformat

Se også

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×