Konfiguration af PSTN-opkald for dine brugere

Det er nemt at konfigurere PSTN-opkald for dine brugere. Denne vejledning fører dig gennem trinnene til konfigurering af dine brugere til PSTN-opkald. Hvis du vil vide mere om PSTN-opkald, skal du se Hvad er PSTN-opkald?.

Du kan også bruge denne tabel som tjekliste for at sikre, at du har fuldført alle trinnene.

Er opgaven fuldført?

Konfigurer trin

Kommentarer

Tildel licenser

Hente telefonnumre

Tilføj nødadresser og -placeringer for organisationen

Tildel et telefonnummer til en bruger

Kontrollér, at dette virker

Konfigurering af PSTN-opkald for brugere

Tildel licenser

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. I venstre navigationsrude i Office 365 Administration skal du gå til Brugere > Aktive brugere > og derefter vælge brugeren eller brugerne på listen over tilgængelige brugere.

  Bemærk: Hvis du tildeler licenser til op til 20 brugere på samme tid, kan du bruge rullelisten Vælg en visning og derefter vælge en af indstillingerne eller oprette din egen visning. Klik derefter på Rediger, Næste to gange, og vælg derefter licensen, og klik på Send.

 3. I handlingsruden under Tildelt licens skal du klikke på Rediger.

 4. På siden Tildel licens skal du markere Enterprise E5 og derefter vælge en af følgende telefonabonnementer:

  • Lokale PSTN-opkald i Skype for Business

  • Lokale og internationale opkald i Skype for Business

   Bemærk: Hvis du tildeler en Enterprise E1- eller Enterprise E3- licens, skal du vælge Skype for Business Cloud PBX, inden du vælger telefonabonnementet.

 5. Klik på Gem.

Hente telefonnumre
 1. Hvis du bruger telefonnumre fra Office 365, skal du følge disse trin. Hvis du får brug for at overføre eksisterende telefonnumre fra en anden tjenesteudbyder, skal du følge trinnene i emnet Overføre telefonnumre til Skype for Business Online.

  Advarsel: Hvis du overfører telefonnumre, kan det tage flere dage afhængigt af din tjenesteudbyder eller dit telefonselskab. Du kan kontrollere status for din bestilling af overførsel ved at gå til Skype for Business Administration > Taleopkald > Bestilling af overførsel. Status for din bestilling af overførsel vil blive vist i vinduet under kolonnen Status.

 2. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 3. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 4. I venstre navigationsrude skal du gå til Taleopkald > Telefonnumre og derefter klikke på Tilføj.

  VIGTIGT! For at kunne se indstillingen Opkald i venstre navigationsrude i Skype for Business Administration skal du købe mindst én Enterprise E5-licens, én licens til tilføjelsesprogrammet Skype for Business Cloud PBX eller én licens til tilføjelsesprogrammet Skype for Business PSTN Conferencing.

 5. På siden Nye numre skal du klikke på rullelisten under Stat og vælge den stat, du vil vælge numre fra.

 6. På siden Nye numre skal du klikke på rullelisten under By og vælge områdekoden for den by i staten, du vil vælge numre fra.

 7. Under Antal skal du angive antallet af telefonnumre, du ønsker for organisationen, og klikke på Tilføj for at oprette en reservation.

  Advarsel: Du har 10 minutter til at vælge dine telefonnumre. Du må ikke overskride grænsen på 10 minutter. Ellers returneres telefonnumrene til puljen af telefonnumre i Office 365.

 8. Du kan klikke på Vis numre for at se en komplet liste over telefonnumre. Dette er nyttigt, hvis du ikke vil vælge et specifikt telefonnummer på listen.

 9. Vælg de telefonnumre, du vil bruge, og klik derefter på Køb numre.

  Tip: Du kan reservere op til 10 % flere telefonnumre, end du har licenser til. Hvis du f.eks. har købt 100 licenser, kan du reservere 110 telefonnumre.

Tilføj nødadresser og -placeringer for organisationen
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I venstre navigationsrude skal du gå til Taleopkald > Nødplaceringer og klikke på Tilføj.

 4. I handlingsruden under Ny adresse, skal du skrive følgende:

  Tip: Alle felterne er påkrævet undtagen Navnet på din adresse.

  • Navnet på din adresse udgør et visningsnavn for nødadressen.

  • Ud for Firmanavn skal du indtaste navnet på din virksomhed.

  • Land eller område Brug rullemenuen for at vælge land eller område.

  • Ud for Gadenummer skal du indtaste gadenummeret.

  • Ud for Gadenavn skal du indtaste gadenavnet. Du kan bruge N.Ø. i stedet for nordøstlig. Når du validerer adressen, vil systemet automatisk give forslag/rettelser til adressen. Du får at vide, om systemet har foretaget ændringer til adressen i form af et banner i handlingsruden.

  • Ud for By skal du indtaste byen til adressen.

  • Ud for Stat skal du i rullemenuen vælge stat. Du kan også angive det fulde navn eller en forkortelse på to bogstaver for staten.

  • Ud for Postnummer skal du indtaste postnummeret.

 5. Når du har indtastet alle oplysningerne for adressen, skal du klikke på Valider.

  Advarsel: Validering af en postadresse eller officiel adresse indebærer at sikre, at den er legitim og formateret korrekt. Det er muligt, at en delvist korrekt nødadresse, som f.eks. er stavet forkert, stadig kan valideres. Selvom adressen er stavet forkert, men alligevel er valideret, kan kombinationen af det forkert stavede navn på en by sammen med de andre korrekte dele af adressen være tilstrækkeligt med oplysninger til at omdirigere opkaldet til det relevante beredskabscenter.

  Hvis adressen ikke kan valideres, kan du sende en bestilling af manuel validering ved at klikke på Send en anmodning om validering.

  Tip: Hvis adressen skal rettes med henblik på beredskab, vises et grønt banner med en meddelelse om, at adressen er blevet opdateret.

 6. Når adressen er valideret, skal du klikke på Gem.

Tildel et telefonnummer til en bruger
 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Gå til Office 365 Administration > Skype for Business.

 3. I venstre navigationsrude skal du gå til Taleopkald og derefter klikke på Brugere af taleopkald.

 4. På siden Brugere af taleopkald skal du finde og vælge den eller de brugere, du vil tildele et telefonnummer til.

 5. I handlingsruden skal du klikke på Tildel nummer.

 6. På siden Tildel nummer skal du i rullelisten Vælg det nummer, der skal tildeles vælge telefonnummeret til brugeren.

 7. For at vælge en nødadresse skal du angive navnet på byen i feltet Find by og klikke på Søg.

 8. Klik på Gem, når du har tildelt både telefonnummeret og nødadressen.

Kontrollér, at dette virker
 1. Kør Get-CsVoiceUser for at sikre, at alle de nødvendige parametre er indstillet.

 2. Se efter, om et telefonnummer er blevet tildelt brugeren, når vedkommende logger på Skype for Business-klienten. Dette kan du se ved at gå til Skype for Business-klienten > Indstillinger > Telefon og tal.

Vil du vide, hvordan du administrerer ved hjælp af Windows PowerShell?

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×