Office
Log på

Komplet migrering til Office 365

Som del af en Office 365-installation kan du overføre indholdet af brugerpostkasser fra dit kildemailsystem til Office 365. Når du gør dette på én gang, kaldes det en komplet migrering. Det foreslås at vælge en komplet migrering, når:

 • Din nuværende lokale Exchange-organisation er Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft Exchange Server 2010, eller Microsoft Exchange Server 2013.

 • Din lokale Exchange-organisation har færre end 2000 postkasser.

  Bemærk!: Selvom komplet migrering understøtter flytning af op til 2.000 postkasser, er det, pga. den tid, det tager at oprette og overføre 2000 brugere, mere fornuftigt at overføre 150 brugere eller mindre.

Plan for overførsel   

Konfiguration af en komplet migrering af mail til Office 365 kræver nøje planlægning. Før du begynder, bør du overveje følgende:

 • Du kan flytte hele mailorganisationen til Office 365 i løbet af et par dage, og administrere brugerkonti i Office 365.

 • Der kan maksimalt overføres 2000 postkasser til Office 365 ved hjælp af en komplet Exchange-overførsel. Vi anbefaler dog, at du kun overfører 150 postkasser.

 • Det primære domænenavn, som bruges til din lokale Exchange-organisation, skal accepteres som værende et domæne, der er ejet af dig i din Office 365-organisation.

 • Når overførslen er fuldført, bliver hver enkelt bruger, der har en lokal Exchange-postkasse, også en ny bruger i Office 365. Men du mangler stadig at tildele licenser til de brugere, hvis postkasser er overført.

Når dine lokale og Office 365-organisationer konfigureres til en komplet migrering, kan konfigurationsopgaver efter opsætning påvirke dine brugere.

 • Administratorer eller brugere skal konfigurere stationære computere         Sørg for, at computerne er opdateret og konfigureret til brug med Office 365. Med disse handlinger kan brugere benytte lokale brugerlegitimationsoplysninger til at logge på Office 365 fra computerprogrammer. Brugere med tilladelse til at installere programmer kan opdatere og konfigurere deres egne computere. Eller softwareopdateringer kan installeres for dem. Når opdateringerne er foretaget, kan brugerne sende mails fra Outlook 2013, Outlook 2010 eller Outlook 2007.

 • Mulige forsinkelse i dirigering af mail        Mails, der sendes til lokale brugere, hvis postkasser blev overført til Office 365, distribueres til deres lokale Exchange-postkasser, indtil MX-posten ændres.

Hvordan fungerer komplet migrering?

De vigtigste trin i en komplet migrering af mail er vist i nedenstående illustration.

Fremgangsmåde til at udføre en komplet mailoverførsel til Office 365
 1. Administratoren kommunikerer kommende ændringer til brugere og bekræfter ejerskab af domænet hos domæneregistratoren.

 2. Administratoren forbereder de servere, der anvendes til en komplet migrering, og opretter tomme, mailbaserede sikkerhedsgrupper i Office 365.

 3. Administratoren opretter forbindelse mellem Office 365 og det lokale mailsystem (dette kaldes at oprette et overførselsslutpunkt).

 4. Administratoren overfører postkasser og bekræfter derefter overførslen.

 5. Giv Office 365-licenser til brugerne.

 6. Administratoren konfigurerer domænet til at begynde at dirigere mails direkte til Office 365.

 7. Administratoren kontrollerer, at distributionen er ændret, og sletter den komplette overførselsbatch.

 8. Administratoren er færdig med opgaver efter overførsel i Office 365 (tildele licenser til brugere og oprette en Autodiscover DNS-post (Domain Name System)) og eventuel afvikling af de lokale Exchange-servere.

 9. Administratoren sender et velkomstbrev til brugere, der fortæller dem om Office 365 og beskriver, hvordan de logger på deres nye postkasser.

Er du klar til at køre en komplet migrering?

Udvid afsnittene herunder og følge trinnene.

Før du overfører postkasser til Office 365 ved hjælp af en komplet migrering, skal du først foretage nogle få ændringer i dit Exchange Server-miljø.

Bemærk!: Hvis du har aktiveret katalogsynkronisering, skal du slå det fra, før du kan gennemføre en komplet overførsel. Du kan gøre det vha. PowerShell. Se vejledningen under Slå katalogsynkronisering fra i Office 365.

 1. Konfigurere Outlook overalt på din lokale Exchange Server     Tjenesten til overførsel af mail anvender Outlook overalt (også kaldet RPC over HTTP) til at oprette forbindelse til dit lokale Exchange Server. Outlook overalt konfigureres automatisk til Exchange 2013. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du konfigurerer Outlook overalt til Exchange 2010, Exchange 2007 og Exchange 2003, skal du se følgende:

 2. Du skal bruge et certifikat udstedt af et pålideligt nøglecenter (CA) med din Outlook overalt-konfiguration for Office 365 at køre en komplet overførsel. Du skal tilføje Outlook overalt og Autodiscover-tjenesten til dit certifikat til den komplette overførsel. Hvis du vil have vejledning i, hvordan du konfigurerer certifikater, skal du se:

 3. Valgfrit: Kontrollér, at du kan oprette forbindelse til din Exchange-organisation ved hjælp Outlook overalt     Prøv en af følgende metoder til at afprøve forbindelsesindstillingerne.

  • Brug Outlook fra et sted uden for virksomhedens netværk til at oprette forbindelse til din lokale Exchange-postkasse.

  • Brug Microsoft Exchange Remote Connectivity Analyzer til at afprøve dine forbindelsesindstillinger. Brug Outlook overalt (RPC over HTTP) eller Outlook Autodiscover-tests.

  • Vent på, at forbindelsen testes automatisk, når du tilknytter Office 365 til dit mailsystem senere i denne procedure.

 4. Angiv tilladelser     Den lokale brugerkonto, du bruger til at oprette forbindelse til din lokale Exchange-organisation (også kaldet overførselsadministratoren), skal have de nødvendige tilladelser for at få adgang til de lokale postkasser, du vil overføre til Office 365. Denne brugerkonto bruges, når du forbinder Office 365 til dit mailsystem senere i denne procedure.

 5. Administratoren skal have følgende tilladelser for at kunne overføre postkasserne:

  • Overførselsadministratoren skal tildeles FullAccess-tilladelsen for hver lokal postkasse.

   eller

  • Overførselsadministratoren skal have tildelt tilladelsesniveauet Receive As i den lokale postkassedatabase, der indeholder brugerpostkasserne.

  Du kan få vejledning til, hvordan du angiver disse tilladelser, under Tildele Exchange-tilladelser til at overføre postkasser til Office 365

 6. Deaktivere UM (Unified Messaging)     Hvis UM er slået til for de lokale postkasser, du overfører, skal du slå UM fra før overførslen. Slå UM eller postkasserne til, når overførslen er fuldført. Du kan få trinvis vejledning under Deaktivere Unified Messaging for brugere i Exchange 2007.

 7. Oprette sikkerhedsgrupper og rydde op i stedfortrædere    Fordi tjenesten til overførsel af mail ikke kan registrere, om lokale Active Directory-grupper er sikkerhedsgrupper, kan den ikke klargøre eventuelle overførte grupper som sikkerhedsgrupper i Office 365. Hvis du vil have sikkerhedsgrupper i Office 365, skal du først klargøre en tom mailaktiveret sikkerhedsgruppe i Office 365, før du starter en komplet migrering.

  Desuden flytter denne overførselsmetode kun postkasser, mailbrugere, mailkontakter og mailaktiverede grupper. Hvis et andet Active Directory-objekt, f.eks. en brugerpostkasse, der ikke er overført til Office 365, tildeles som overordnet eller stedfortræder for et objekt, der overføres, skal du fjerne det fra objektet før overførslen.

Under overførslen bruges SMTP-adressen (Simple Mail Transfer Protocol) for hver af de lokale postkasser til at oprette mailadressen til en ny Office 365-postkasse. Hvis du vil køre en komplet migrering, skal det lokale domæne være et godkendt domæne i din Office 365-organisation.

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Vælg Konfiguration > Domæner.

 3. Klik på Tilføj domæne på siden Domæner for at starte domæneguiden.

  Vælg Tilføj domæne
 4. Skriv det domænenavn (f.eks. Contoso.com), som du bruger til din lokale Exchange-organisation, på siden Tilføj et domæne, og vælg derefter Næste.

 5. På siden Bekræft domæne skal du vælge enten Log på GoDaddy (hvis dine DNS-poster administreres af GoDaddy) eller Tilføj en TXT-post i stedet for enhver anden registrator, og klik på Næste.

 6. Følg de instruktioner, du har fået fra din DNS-udbyder. TXT-posten vælges som regel til at bekræfte ejerskabet.

  Du kan desuden finde en vejledning under Opret DNS-poster for Office 365, når du administrerer dine DNS-poster.

  Når du har tilføjet din TXT- eller MX-post, skal du vente 15 minutter, før du fortsætter til næste trin.

 7. I Office 365-domæneguiden skal du vælge Udført. Godkend nu, hvorefter du får vist en bekræftelsesside. Vælg Finish.

  Hvis bekræftelsen ikke lykkes i første omgang, skal du vente lidt og prøve igen.

  Fortsæt ikke til næste trin i domæneguiden. Du har nu bekræftet, at du ejer domænet for den lokale Exchange-organisation, og du er klar til at fortsætte med en mailoverførsel.

En overførselsslutpunkt indeholder de indstillinger og legitimationsoplysninger, der skal bruges til at oprette forbindelse mellem den lokale server, der hoster de postkasser, du overfører til Office 365. Overførselsslutpunktet angiver også antallet af postkasser, der skal overføres samtidigt. For en komplet migrering opretter du et Outlook overalt-overførselsslutpunkt.

 1. Gå til Exchange Administration.

 2. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 3. Vælg Mere Ikonet Flere > Slutpunkter for overførsel.

  Vælg overførselsslutpunkt.
 4. På siden Slutpunkter for overførsel skal du vælge Ny Ikonet Ny .

 5. På siden Vælg slutpunktstype for overførsel skal du vælge Outlook overalt > Næste.

 6. På siden Angiv legitimationsoplysninger for on-premise-konto skal du angive oplysninger i følgende felter:

  • Mailadresse     Skriv mailadressen til en hvilken som helst bruger i den lokale Exchange-organisation, som skal overføres. Office 365 tester forbindelsen til denne brugers postkasse.

  • Konto med rettigheder     Skriv brugernavn (formatet domæne\brugernavn eller en mailadresse) til en konto, der har de nødvendige administrative rettigheder i den lokale organisation. Office 365 bruger denne konto til at registrere overførselsslutpunktet og til at afprøve de tilladelser, der er tildelt til denne konto, ved at forsøge at få adgang til postkassen med den angivne mailadresse.

  • Adgangskode til konto med privilegier     Skriv adgangskoden til den konto med rettigheder, som er administratorkontoen.

 7. Vælg Næste, og gør et af følgende:

  • Hvis Office 365 opretter forbindelse til kildeserveren, vises forbindelsesindstillingerne. Vælg Næste.

   Bekræftet forbindelse til slutpunkt i Outlook overalt .
  • Hvis testforbindelsen til kildeserveren ikke oprettes, skal du angive følgende oplysninger:

   • Exchange-server     Skriv det fulde domænenavn for det lokale Exchange Server. Dette er værtsnavnet for postkasseserveren. Eksempel: EXCH-SRV-01.corp.contoso.com.

   • RPC-proxyserver     Skriv det fulde domænenavn for RPC-proxyserver for Outlook overalt. Typisk er proxyserveren det samme som URL-adressen for dit Outlook Web App. Eksempelvis mail.contoso.com, som også er URL-adressen for den proxyserver, som Outlook bruger til at oprette forbindelse til en Exchange Server

 8. På siden Angiv generelle oplysninger skal du skrive et navn på overførselsslutpunktet, f.eks. Test5-slutpunkt. Lad de andre to feltet stå tomme for at bruge standardværdierne.

  Slutpunktsnavn for overførsel.
 9. Vælg Ny for at oprette overførselsslutpunktet.

  For at validere at din Exchange Online, er forbundet til den lokale server, kan du køre kommandoen i eksempel 4 af Test-MigrationServerAvailability.

I en komplet migrering overføres lokale postkasser til Office 365 i én enkelt overførselsbatch.

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Vælg Ny Ikonet Ny > Overførsel til Exchange Online.

  Vælg Overført til Exchange Online
 3. På siden Vælg en overførselstype skal du vælge Komplet migrering > Næste.

 4. På siden Bekræft overførslens slutpunkt står oplysningerne om overførselsslutpunktet. Bekræft oplysningerne, og vælg derefter Næste.

  Ny overførselsgruppe med bekræftet slutpunkt.
 5. På siden Konfiguration af flytning skal du skrive navnet (må ikke indeholde mellemrum eller specialtegn) på overførselsbatchen og derefter vælge Næste. Batchnavnet vises på listen over overførselsbatches på siden Overførsel, når du har oprettet overførselsbatchen.

 6. Vælg et af følgende på siden Start batchen:

  • Start automatisk batchen     Overførselsbatchen startes, så snart du gemmer den nye overførselsbatch med statussen Synkroniserer.

  • Start kørslen manuelt senere     Overførselsbatchen oprettes, men startes ikke. Status for batchen angives til Oprettet. Hvis du vil starte en overførselsbatch, skal du markere den på dashboardet til overførsel og derefter vælge Start.

 7. Vælg Ny for at oprette overførselsbatchen.

  Den nye overførselsbatch vises på dashboardet til overførsel.

Hvis du har oprettet en overførselsbatch og konfigureret den til at skulle startes manuelt, kan du starte den ved hjælp af Exchange Administration.

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Markér batchen på dashboardet til overførsel, og vælg derefter Start.

 3. Hvis en overførselsbatch startes korrekt, ændres dens status på dashboardet til overførsel til Synkroniserer.

  Overførselsbatchen synkroniserer

Kontrollér, om synkroniseringen virkede

 • Du vil kunne følge synkroniseringsstatus på dashboardet til overførsel. Hvis der opstår fejl, kan du få vist en logfil, der indeholder oplysninger om dem.

 • Du kan også kontrollere, at brugere bliver oprettet i Office 365 Administration, i takt med at overførslen skrider frem.

  Når overførslen er færdig, er synkroniseringsstatus Synkroniseret.

Selvom denne opgave er valgfri, kan den hjælpe dig med at undgå forsinkelser i modtagelse af mails i de nye Office 365-postkasser.

Når folk uden for organisationen sender dig mail, dobbelttjekker deres mailsystemer ikke hver gang, hvor mailen skal sendes hen. I stedet gemmer deres systemer dit mailsystems placering baseret på en indstilling i din DNS-server kendt som TTL (levetid). Hvis du ændrer dit mailsystems placering, før TTL'en udløber, vil afsenderens mailsystem forsøge at sende mails til den gamle placering først, inden det finder ud af, at placeringen er ændret. Denne ændring af placering kan resultere i en forsinkelse i leveringen af mails. Dette kan undgås ved at sænke den TTL, din DNS-server giver servere uden for din organisation. Det vil få de andre organisationer til at opdatere placeringen af dit mailsystem oftere.

De fleste mailsystemer beder om en opdatering hver time, hvis der er indstillet et kort tidsinterval som f.eks. 3.600 sekunder (én time). Vi anbefaler, at du indstiller intervallet mindst til dette niveau, før du starter mailoverførslen. Denne indstilling giver alle de systemer, der sender mails til dig, tilstrækkelig tid til at behandle ændringer. Derefter, når du foretager det endelige skifte over til Office 365, kan du ændre TTL'en tilbage til et længere interval.

TTL-indstillingen ændres i dit mailsystems MX-post. Denne findes på dit offentlige DNS-system. Hvis du har mere end en MX-post, skal du ændre værdien for hver post til 3.600 sekunder eller mindre.

Hvis du har brug for hjælp med at konfigurere dine DNS-indstillinger, skal du se Oprette DNS-poster til Office 365, når du administrerer dine DNS-poster.

Mailsystemer anvender en DNS-post, som kaldes en MX-post, til at finde ud af, hvor mails skal leveres. Under mailoverførselsprocessen pegede din MX-post på dit kildemailsystem. Nu hvor overførslen af mail til Office 365 er fuldført, er det tid til at få din MX-post til at pege på Office 365. På den måde sikrer du, at mail leveres til dine Office 365-postkasser. Hvis du flytter MX-posten, kan du også deaktivere dit gamle mailsystem, når du er klar.

For mange DNS-udbydere er der specifikke instruktioner til at ændre din MX-post. Hvis din DNS-udbyder ikke er inkluderet, eller hvis du vil have en fornemmelse af de generelle retningslinjer, kan du også se den generelle vejledning til MX-poster.

Det kan tage op til 72 timer, før dine kunders og partneres mailsystemer genkender den ændrede MX-post. Vent mindst 72 timer, inden du går videre til den næste opgave: Slette den komplette overførselsbatch.

Når du ændrer MX-posten og bekræfter, at alle mails sendes til Office 365-postkasser, skal du give brugerne besked om, at deres mail sendes til Office 365. Derefter kan du slette den komplette overførselsbatch. Kontrollér følgende, før du sletter overførselsbatchen.

 • Alle brugere bruger Office 365-postkasser. Når batchen slettes, kopieres de mails, der sendes til postkasser i det lokale Exchange Server, ikke til de tilsvarende Office 365-postkasser.

 • Office 365-postkasser blev synkroniseret mindst én gang, efter at mails begyndte at blive sendt direkte til dem. For at gøre dette skal du kontrollere, at værdien i feltet Seneste synkroniseringstidspunkt for overførselsbatchen er af nyere dato end tidspunktet, hvor mail begyndte at blive omdirigeret direkte til Office 365-postkasser.

Når du sletter en komplet overførselsbatch, rydder overførselstjenesten op i poster med relation til overførselsbatchen og sletter derefter overførselsbatchen. Batchen fjernes fra listen med overførselsbatches på dashboardet for overførsel.

 1. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 2. Markér batchen på dashboardet til overførsel, og vælg derefter Slet.

  Bemærk!: Det kan tage nogle minutter, før batchen fjernes.

 3. I Exchange Administration skal du gå til Modtagere > Overførsel.

 4. Kontrollér, at overførselsbatchen ikke længere vises på dashboardet for overførsel.

Aktivér Office 365 brugerkonti for de overførte konti ved at tildele licenser.    Hvis du ikke tildeler en licens, deaktiveres postkassen, når prøveperioden udløber (efter 30 dage). Se Tildel licenser til brugere i Office 365 til virksomheder, hvis du vil tildele en licens i Office 365 Administration.

Når overførslen af postkasser til Office 365 er fuldført, er der nogle efterfølgende opgaver, der skal udføres.

 1. Oprette en Autodiscover DNS-post så brugerne får nem adgang til deres postkasser.    Når alle de lokale postkasser er overført til Office 365, kan du konfigurere en Autodiscover DNS-post for din Office 365-organisation til at give brugerne mulighed for nemt at oprette forbindelse til deres nye Office 365-postkasser med og Outlook og mobilklienter. Denne nye Autodiscover DNS-post skal bruge det samme navneområde, som du bruger til din Office 365-organisation. Hvis dit skybaserede navneområde f.eks. er cloud.contoso.com, er den Autodiscover DNS-post, du skal oprette, autodiscover.cloud.contoso.com.

  Hvis du beholder din Exchange Server, bør du også sørge for, at Autodiscover DNS CNAME-post peger på Office 365 i både intern og ekstern DNS, når overførslen er fuldført, så Outlook-klienten opretter forbindelse til korrekte postkasse.

  Bemærk!: I Exchange 2007, Exchange 2010 og Exchange 2013 skal du også indstille Set-ClientAccessServer AutodiscoverInternalConnectionURI til Null.

  Office 365 anvender en CNAME-post til at implementere Autodiscover-tjenesten for Outlook og mobilklienter. Autodiscover CNAME-posten skal indeholde følgende oplysninger:

  • Alias   : autodiscover

  • Target:    autodiscover.outlook.com

  Du kan få mere at vide under Oprette DNS-poster for Office 365, når du administrerer dine DNS-poster.

 2. Afvikling af lokale Exchange Server'er.    Når du har bekræftet, at alle mails omdirigeres direkte til Office 365-postkasserne og ikke længere har brug for at bevare den lokale mailorganisation eller ikke har planer om implementering af en enkeltlogonløsning, kan du fjerne Exchange fra dine servere og fjerne din lokale Exchange-organisation.

  Du kan finde flere oplysninger i følgende:

  Bemærk!: Afvikling af Exchange kan have utilsigtede konsekvenser. Før du afvikler din lokale Exchange-organisation, anbefaler vi, at du kontakter Microsoft Support.

Se også

Måder at overføre mail til Office 365

Vælg en overførselsmåde

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×