Kompatibilitetsproblemer med pivottabelrapporter

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Kompatibilitetskontrollen har fundet et eller flere kompatibilitetsproblemer i forbindelse med pivottabelrapporter.

Vigtigt: Inden du gemmer projektmappen i et tidligere filformat, skal du løse de problemer, der kan medføre betydelige tab af funktionalitet, så du kan forhindre permanent tab af data eller forkert funktionalitet.

Det er måske nødvendigt at løse de problemer, der medfører mindre pålidelighedstab   , inden du fortsætter med at gemme projektmappen  – data eller funktionalitet går ikke tabt, men det kan medføre ændringer af udseendet eller funktioner, når du åbner dem i en tidligere version af Microsoft Excel.

Du kan finde flere oplysninger om Kompatibilitetskontrol under Bruge Office Excel 2010 sammen med tidligere versioner af Excel.

Denne artikel indeholder

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problem

Løsning

I en pivottabel i denne projektmappe overskrides de tidligere grænser, og de går tabt, hvis den gemmes i et tidligere filformat. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, virker i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2010 understøtter en pivottabel 1.048.576 entydige elementer pr. felt, men Excel 97-2003 understøttes kun 32.500 elementer pr. felt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der overskrider de tidligere grænser. Gem projektmappen i Excel 97-2003-format, og opret derefter denne pivottabel igen i kompatibilitetstilstand.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder regler for betinget formatering, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner. Udvid rækkerne eller kolonnerne, for ikke at disse regler ikke går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Regler for betinget formatering, der anvendes på celler i skjulte rækker eller kolonner, går tabt i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de skjulte rækker eller kolonner, der indeholder regler for betinget formatering, og udvid derefter de pågældende rækker eller kolonner, før du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Denne projektmappe indeholder navngivne sæt, der ikke er knyttet til en pivottabel. Disse navngivne sæt gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Navngivne sæt, der er knyttet til en pivottabel, fjernes i Excel 2007 og Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Du kan undgå dette problem ved at oprette en pivottabel ved hjælp af en forbindelse.

What if-analysen er slået til for en pivottabel i denne projektmappe. Eventuelle ikke-udgivne what if-ændringer går tabt i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Ændringer i What if-analysen, der ikke er udgivet på serveren, vises ikke i den tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    Sørg for at udgive ændringerne i what if-analysen, før du åbner projektmappen i en tidligere version af Excel (Værktøjer til pivottabel, fanen Indstillinger, gruppen Værktøjer, knappen What if-analyse).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder en dataakse, som den samme måleenhed vises på flere gange. Denne pivottabel gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I Excel 2010 kan du kopiere en måling i et pivottabel, der er knyttet til en OLAP-datakilde. Pivottabellen kan ikke vises i Excel 2007 og Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    I Kompatibilitetskontrol skal du klikke på Søg for at finde den pivottabel, der indeholder en dataakse, som den samme måleenhed vises på flere gange, og derefter fjerne dublerede måleenheder, så der kun er én måleenhed tilbage.

En pivottabel eller en dataforbindelse i denne projektmappe indeholder serverindstillinger, der ikke findes i tidligere versioner af Excel. Visse indstillinger for pivottabeller eller dataforbindelser gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Nogle indstillinger til pivottabellen eller dataforbindelsens server, der ikke er tilgængelige i Excel 2007 og Excel 97-2003, går tabt.

Hvad kan du gøre?    Kontrollér, at de serverindstillinger, du bruger, er kompatible med tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer (Værktøjer til pivottabel, fanen Indstillinger, gruppen Data, knappen Skift datakilde, kommandoen Forbindelsesegenskaber).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder data, der repræsenteres ved hjælp af funktionen 'Vis værdier som'. Dette brugerdefinerede output gemmes ikke, og det erstattes af de oprindelige værdier fra datakilden.

Hvad betyder det?    Funktionen Vis værdier som understøttes ikke i Excel 2007 og Excel 97-2003, og brugerdefinerede værdidata, du indtastede (f.eks. % af overordnet rækketotal, % af overordnet kolonnetotal eller % af løbende total i) vises ikke.

Hvad kan du gøre?    I Kompatibilitetskontrol skal du klikke på Søg for at finde de pivottabeller, der indeholder output med brugerdefinerede værdier, og derefter fjerne dette output (Væktøjer til pivottabel, fanen Indstillinger, gruppen Beregninger, knappen Vis værdier som).

Denne projektmappe indeholder brugerdefinerede integrerede data. Disse data gemmes ikke.

Hvad betyder det?    Integrerede brugerdefinerede data, f.eks. Power Pivot-data, understøttes ikke i Excel 2007 og Excel 97-2003. Data går tabt.

Hvad kan du gøre?    Fjern Power Pivot-data fra en projektmappe, som du planlægger at arbejde med i en tidligere version af Excel.

Projektmappen indeholder udsnit, der kan bruges til at filtrere pivottabeller og kube funktioner i projektmappen. Udsnit fungerer ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Udsnit er ikke tilgængelige i Excel 2007, men kan stadig bruges i Excel 2010.

Hvad kan du gøre?    I den tidligere version af Excel kan du bruge pivottabelfiltre til at filtrere data.

Projektmappen indeholder udsnit, der kan bruges til at filtrere pivottabeller og kube funktioner i projektmappen. Udsnit, ikke gemmes. Formler, der refererer til udsnit returnerer #NAME? fejl.

Hvad betyder det?    Udsnit understøttes ikke i tidligere versioner af Excel. De kan ikke vises og går tabt.

Hvis du opdaterer forbindelser, der har OLAP-funktioner, som refererer til udsnitsværktøjer, returneres der #NAVN?-fejl i stedet for de forventede resultater.

Hvad kan du gøre?    Brug pivottabelfiltre i stedet for udsnitsværktøjer til at filtrere dataene.

Toppen af siden

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problem

Løsning

Der er anvendt en pivottabeltypografi på en pivottabel i denne projektmappe. Formatering af pivottabeltypografi kan ikke vises i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Temabaserede tabeltypografier ikke tilgængelige i Excel 97-2003, og de kan ikke vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, hvor der er anvendt en pivottabeltypografi, fjern pivottabeltypografien, og anvend derefter manuelt en pivottabelformatering, der understøttes i tidligere versioner af Excel.

En pivottabel i denne projektmappe virker ikke i tidligere versioner af Excel. Kun pivottabeller, der er oprettet i kompatibilitetstilstand, virker i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    En pivottabelrapport, du opretter i Excel 2010, kan ikke opdateres i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der er oprettet i det aktuelle filformat. Gem projektmappen i Excel 97-2003-format, og opret derefter denne pivottabel igen i kompatibilitetstilstand, så du kan åbne den i Excel 97-2003 uden at miste funktionalitet.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder felter i kompakt format. I tidligere versioner af Excel ændres dette layout til tabelformat.

Hvad betyder det?    Anvendelse af kompakte formularer (alene eller sammen med en formular i tabel- eller dispositionsformat) for at undgå, at relaterede data breder sig vandret ud over skærmen, og for at minimere rulning er ikke tilgængelig i Excel 97-2003, og felterne vises i tabelformat.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der har felter i en kompakt form og derefter ændre dette format til dispositionsformater eller tabelformat ved at fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Flet og centrer celler med etiketter (Pivottabelværktøjer, fanen Indstillinger, gruppen Pivottabel, kommandoen Indstillinger, fanen Layout & format).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder indstillinger, der ikke findes i tidligere versioner af Excel. Nogle indstillinger til pivottabellen bliver ikke gemt.

Hvad betyder det?    Nogle indstillinger til pivottabellen understøttes ikke i Excel 2007 og Excel 97-2003. Disse indstillinger går tabt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der indeholder indstillinger, som ikke understøttes, og foretag de nødvendige ændringer.

Et pivotdiagram i denne projektmappe har aktiveret eller deaktiveret specifikke feltknapper. Alle feltknapper gemmes som aktiveret.

Hvad betyder det?    Feltknapper, der ikke vises i et pivotdiagram, gemmes ikke som aktiveret, når projektmappen åbnes og gemmes i en tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    Når du genåbner en projektmappe, efter at du har gemt den i et filformat i en tidligere version af Excel, kan du aktivere eller deaktivere feltknapper for at se dem, du gerne vil (Værktøjer til pivotdiagram, fanen Analyser , gruppen Vis/skjul, knappen Feltknapper).

En pivottabel i denne projektmappe indeholder et eller flere navngivne sæt. Nogle egenskaber til de navngivne sæt gemmes muligvis ikke.

Hvad betyder det?    Et eller flere navngivne sæt har egenskabsindstillinger, der ikke er standard, som muligvis ikke gemmes, når du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-filformatet.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabelrapport, der indeholder egenskaberne til de navngivne sæt, som er ændret, og foretag de nødvendige ændringer i dialogboksen Feltindstillinger. Højreklik på det navngivne sæt, og klik derefter på Feltindstillinger. Kontrollér, at afkrydsningsfeltet Vis elementer fra forskellige niveauer i separate felter ikke er markeret på fanen Layout & udskriv (standardindstilling), og at afkrydsningsfeltet Sortér og fjern automatisk dubletter fra sættet er markeret (standardindstilling).

En forbindelse i denne projektmappe indeholder et eller flere navngivne sæt eller beregnede medlemmer. Nogle egenskaber til de navngivne sæt eller beregnede medlemmer gemmes muligvis ikke.

Hvad betyder det?   Navngivne sæt eller beregnede medlemmer har egenskaber, der ikke understøttes i Excel 2007 og Excel 97-2003.These egenskaber kan ikke gemmes. 

Sådan gør du    Højreklik på et medlem af de navngivne sæt, og klik derefter på Feltindstillinger eller Værdifeltindstillinger, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Der findes en typografi for udsnitsværktøjer i denne projektmappe, der ikke understøttes i tidligere versioner af Excel. Denne typografi for udsnitsværktøjer gemmes ikke.

Hvad betyder det?    En brugerdefineret typografi for udsnitsværktøjer går tabt, når projektmappen gemmes i filformatet for en tidligere version af Excel.

Sådan gør du    Fordi udsnit ikke understøttes i tidligere versioner af Excel, er der intet du kan gøre for at bevare en brugerdefineret udsnitstypografi. I den tidligere version af Excel, kan du bruge pivottabelfiltre til at filtrere dataene.

En pivottabel i denne projektmappe indeholder et eller flere felter, der indeholder etiketter, som bruges flere gange. Hvis pivottabellen opdateres, går disse etiketter tabt.

Hvad betyder det?    Gentagede navne understøttes ikke i Excel 2007 og Excel 97-2003, og navnene går tabt, når du opdaterer pivottabelrapporten i den tidligere version af Excel.

Hvad kan du gøre?    I Kompatibilitetskontrol skal du klikke på Søg for at finde den pivottabel, der indeholder etiketter, som bruges flere gange, og derefter standse brugen af etiketter, der bruges flere gange (Værktøjer for pivottabel, fanen Design, gruppen Layout, knappen Rapportlayout, kommandoen Gentag ikke tabelpostetiketter).

Der anvendes alternativ tekst på en pivottabel i denne projektmappe. Alternativ tekst i pivottabeller fjernes i versioner, der er ældre end Excel 2007.

Hvad betyder det?    Alternativ tekst er ikke tilgængelig i Excel 2007 og Excel 97-2003 og kan ikke vises i disse tidligere versioner af Excel.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der indeholder alternativ tekst. Hvis du vil have vist den alternative tekst i den tidligere version af Excel, kan du kopiere den over i en tom celle i regnearket, eller du kan indsætte en kommentar, der indeholder teksten.

Højreklik i pivottabellen, klik på Indstillinger for pivottabel. Markér den alternative tekst i feltet Beskrivelse under fanen Alternativ tekst, og tryk derefter på Ctrl+C for at kopiere den.

Der anvendes alternativ tekst på en pivottabel i denne projektmappe. Alternativ tekst kan ikke vises i Excel 2007.

Hvad betyder det?    Alternativ tekst er ikke tilgængelig i Excel 2007 og kan ikke vises.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde den pivottabel, der indeholder alternativ tekst. Hvis du vil have vist den alternative tekst i den tidligere version af Excel, kan du kopiere den over i en tom celle i regnearket, eller du kan indsætte en kommentar, der indeholder teksten.

Højreklik i pivottabellen, klik på Indstillinger for pivottabel. Markér den alternative tekst i feltet Beskrivelse under fanen Alternativ tekst, og tryk derefter på Ctrl+C for at kopiere den.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×