Kompatibilitetsproblemer med formler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Kompatibilitetskontrollen har fundet et eller flere kompatibilitetsproblemer i forbindelse med formler.

Vigtigt: Inden du gemmer projektmappen i et tidligere filformat, bør du løse de problemer, der kan medføre betydelige tab af funktionalitet, for at forhindre tab af data eller forkert funktionalitet. Du kan eventuelt vælge at løse de problemer, der kun medfører mindre pålidelighedstab, inden du fortsætter med at gemme projektmappen – data eller funktionalitet går ikke tabt, men det kan medfører ændringer af udseendet eller funktioner, når du åbner den i en tidligere version af Excel.

Kompatibilitetsproblemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Kompatibilitetsproblemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Kompatibilitetsproblemer, der medfører et betydeligt tab af funktionalitet

Problem

Løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end dem, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 begrænses projektmappematrixer, der refererer til andre regneark, kun af mængden af ledig hukommelse, men i tidligere versioner af Excel kan regneark kun indeholde op til 65.472 projektmappematrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappematrixer, der overskrider maksimumgrænsen, konverteres til og viser fejlværdien #VÆRDI!.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 er maksimumlængden for formler 8192 tegn, og maksimumlængden for interne formler er 16.384 byte. I tidligere versioner af Excel er maksimumlængden for formelindhold 1024 tegn, og maksimumlængden for interne former er 1800 byte. Hvis kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider maksimumgrænsen for tidligere versioner af Excel, resulterer formlerne i fejlværdien #VÆRDI!, hvis du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, som overskrider grænsen for den maksimale formellængde i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en formel indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i tidligere versioner af Excel er det det maksimale antal indlejringsniveauer kun syv.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Indlejre en funktion i en funktion

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler indeholder funktioner, der har flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler, der har mere end 30 argumenter pr. funktion, gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en formel indeholde op til 255 argumenter, men i tidligere versioner af Excel er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler bruger flere operander, end der tillades af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Det maksimale antal operander, der kan bruges i formler er 1.024 i Excel 2007, men i tidligere versioner af Excel, er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 29 argumenter i en funktion gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

I Excel 2007 kan en brugerdefineret funktion, som du opretter ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications), indeholde op til 60 argumenter, men i tidligere versioner af Excel er antallet af argumenter i brugerdefinerede funktioner, begrænset til kun 29 af VBA.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner med mere end 29 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl. Du skal muligvis bruge VBA-kode for at ændre brugerdefinerede funktioner.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel.  Når den genberegnes i tidligere versioner, returnerer disse funktioner fejlværdien #NAVN? i stedet for de aktuelle resultater.

Excel 2007 indeholder følgende funktioner, der ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Excel:

Hvis du gemmer projektmappen i Excel 97-2003-filformat og derefter åbner den i en tidligere version af Excel, vises nye funktioner i cellen med præfikset _xlfn, f.eks. =_xlfn.HVIS.FEJL (1,2).

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som er nye i Excel 2007, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #NAVN?-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Erstatte en formel med dens resultat

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes i det valgte filformat.  Disse referencer konverteres til cellereferencer.

I Excel 2007 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Brug af strukturerede referencer med tabeller

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

I Excel 2007 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i tidligere versioner af Excel, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der aktuelt ikke er åbne, konverteres de imidlertid til fejlværdien #REF.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller i andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå #REF-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Brug af strukturerede referencer med tabeller

Toppen af siden

Kompatibilitetsproblemer, der medfører et mindre pålidelighedstab

Problem

Løsning

Nogle matrixformler i denne projektmappe refererer til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel, bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Matrixformularer, der refererer til en hel kolonne i Excel 2007, konverteres til og vises som fejlværdien #NUM!, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformularer, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå #NUM!-fejl.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Et eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler, der bruger mere end de 255 tegn, der er tilladt i det valgte filformat. Disse formler gemmes, men afkortes, når de redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvis navngivne områder i formularer overskrider den grænse på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formularer, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden af de projektmapper, de er kædet sammen med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvis formler i en projektmappe er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i tidligere versioner af Excel. Formelresultaterne afkortes muligvis.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder formler, som er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvis datavalideringsformler overskrider den grænse på 255 tegn, der understøttes i tidligere versioner af Excel, fungerer formlen korrekt, men afkortes og kan ikke redigeres.

Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i tidligere versioner af Excel.

Du kan finde flere oplysninger i:

Oversigt over formler

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×