Kompatibilitetsproblemer med formler

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Kompatibilitetskontrollen har fundet et eller flere kompatibilitetsproblemer i forbindelse med formler.

Vigtigt!    Inden du gemmer projektmappen i et tidligere filformat, skal du løse de problemer, der kan medføre betydelige tab af funktionalitet, så du kan forhindre permanent tab af data eller forkert funktionalitet.

Du kan eventuelt vælge at løse de problemer, der medfører mindre pålidelighedstab, inden du fortsætter med at gemme projektmappen – data eller funktionalitet går ikke tabt, men det kan medføre ændringer af udseendet eller funktioner, når du åbner den i en tidligere version af Microsoft Excel.

Denne artikel indeholder

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problemer, der kan medføre et betydeligt tab af funktionalitet

Problem

Løsning

Nogle regneark indeholder flere matrixformler, som refererer til andre regneark, end dem, der understøttes af det valgte filformat. Nogle af disse matrixformler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 begrænses projektmappematrixer, der refererer til andre regneark, kun af mængden af ledig hukommelse, men i Excel 97-2003 kan regneark kun indeholde op til 65.472 projektmappematrixer, der refererer til andre regneark. Projektmappematrixer, der overskrider maksimumgrænsen, konverteres og viser fejlværdien #VÆRDI!

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder matrixformler, som refererer til et andet regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder matrixer med flere elementer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Matrixer med mere end 256 kolonner eller 65.536 rækker gemmes ikke, og det medfører måske andre resultater.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan du bruge matrixformler, der indeholder elementer for mere end 256 kolonner og 65.536 rækker. I Excel 2007 overskrider dette grænsen for matrixelementer, og det medfører måske andre resultater.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder matrixformler, som har flere elementer end det, der understøttes i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Nogle formler indeholder flere værdier, referencer og/eller navne, end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 er maksimumlængden for formler 8.192 tegn, og maksimumlængden for interne formler er 16.384 byte. I Excel 97-2003 er maksimumlængden for formelindhold 1.024 tegn, og maksimumlængden for interne former er 1.800 byte. Hvis kombinationen af formelargumenter (herunder værdier, referencer og/eller navne) overskrider maksimumgrænsen for Excel 97-2003, resulterer formlerne i fejlværdien #VÆRDI!, hvis du gemmer projektmappen i et tidligere Excel-filformat.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler, hvor grænsen for den maksimale formellængde i Excel 97-2003 overskrides, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #VÆRDI!

Nogle formler indeholder flere indlejringsniveauer end det antal, der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end syv indlejringsniveauer gemmes ikke og konverteres til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan en formel indeholde op til 64 indlejringsniveauer, men i Excel 97-2003 er det maksimale antal indlejringsniveauer kun syv.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end syv indlejringsniveauer, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner, der har flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler, der har mere end 30 argumenter pr. funktion, gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan en formel indeholde op til 255 argumenter, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for argumenter i en formel kun 30.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 30 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler bruger flere operander, end der tillades af det valgte filformat. Disse formler gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    Det maksimale antal operander, der kan bruges i formler er 1.024 i Excel 2013, men i Excel 97-2003 er maksimumgrænsen for operander i formler kun 40.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med mere end 40 operander, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå #VÆRDI!-fejl.

Nogle formler indeholder funktioner med flere argumenter, end der understøttes af det valgte filformat. Formler med mere end 29 argumenter i en funktion gemmes ikke og bliver konverteret til fejlværdien #VÆRDI!.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan en brugerdefineret funktion, du opretter ved hjælp af VBA (Visual Basic for Applications), indeholde op til 60 argumenter, men i Excel 97-2003 er antallet af argumenter i brugerdefinerede funktioner begrænset til kun 29 af VBA.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som bruger mere end 29 argumenter, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlen #VÆRDI! Du skal muligvis bruge VBA-kode for at ændre brugerdefinerede funktioner.

En eller flere funktioner i denne projektmappe er ikke tilgængelig i tidligere versioner af Excel.  Når den genberegnes i tidligere versioner, returnerer disse funktioner fejlværdien #NAVN? i stedet for de aktuelle resultater.

Hvad betyder det?    Excel 2013 indeholder nye og omdøbte funktioner. Da disse funktioner ikke er tilgængelige i Excel 97-2003 eller Excel 2007, returneres fejlen #NAVN? i stedet for de forventede resultater, når projektmappen åbnes i den tidligere version af Excel.

I nogle tilfælde føjes præfikset _xlfn til formlen, f.eks. =_xlfn.HVIS.FEJL (1,2).

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder funktioner, som ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Excel, og foretag derefter de nødvendige ændringer for at undgå fejlværdien #NAVN?

Kompatibilitetsfunktioner er tilgængelige for alle funktioner, der er omdøbt. Du kan undgå fejl ved at bruge disse funktioner i stedet.

Nye funktioner kan erstattes med de rette funktioner, der er tilgængelige i tidligere versioner af Excel. Du kan også fjerne formler, der bruger nye funktioner, ved at erstatte dem med formelresultaterne.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller, der ikke understøttes i det valgte filformat.  Disse referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller, så du kan ændre dem til de cellereferencer, du vil bruge.

Nogle formler indeholder referencer til tabeller i andre projektmapper, der i øjeblikket ikke kan åbnes i denne version af Excel. Referencerne konverteres til #REF, når de gemmes i Excel 97-2003-format, da de ikke kan konverteres til arkreferencer.

Hvad betyder det?    I Excel 2007 kan du bruge strukturerede referencer til at gøre det meget nemmere og mere intuitivt at arbejde med tabeldata, når du bruger formler, der refererer til dele af en tabel eller en hel tabel. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003, og strukturerede referencer konverteres til cellereferencer. Men hvis de strukturerede referencer peger på tabeller i andre projektmapper, der aktuelt ikke er åbne, konverteres de til fejlværdien #REF.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder formler med strukturerede referencer til tabeller i andre projektmapper, så du kan ændre dem for at undgå #REF-fejl.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. Disse datavalideringsregler gemmes ikke.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan datavalideringsregler referere til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder. I Excel 2007 og Excel 97-2003 understøttes denne type datavalideringsregel ikke, og den er ikke tilgængelig.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til mere end 8.192 ikke-sammenhængende celleområder, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark. Disse datavalideringsregler understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan du implementere datavalideringsregler, der refererer til værdier i andre regneark. Denne funktion understøttes ikke i Excel 97-2003 og Excel 2007.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så datavalideringsreglerne refererer til værdier i det samme regneark.

En eller flere celler i denne projektmappe indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark. Disse datavalideringsregler understøttes ikke i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan du bruge datavalideringsregler, der refererer til værdier i andre regneark. I Excel 2007 og Excel 97-2003 understøttes denne type datavalidering ikke, og den kan ikke vises i regnearket.

Alle datavalideringsregler forbliver dog tilgængelige i projektmappen og anvendes, når projektmappen åbnes igen i Excel 2013, medmindre reglerne er redigeret i Excel 2007 eller Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsregler, som refererer til værdier i andre regneark, og foretag derefter de nødvendige ændringer under fanen Indstillinger i dialogboksen Datavalidering (gruppen Dataværktøjer under fanen Data).

Projektmappen indeholder et datakonsolideringsområde, der henviser til celler uden for række- og kolonnegrænserne for det valgte filformat. Formelreferencer til data i dette område justeres og vises muligvis ikke korrekt i en tidligere version af Excel.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan datakonsolideringsområder indeholde formler, der refererer til data uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. I Excel 97-2003 er regnearkets størrelse for Excel 97-2003 kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Formelreferencer til data i cellerne uden for denne kolonne- og rækkegrænse justeres og vises måske ikke korrekt.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde datakonsolideringsområder, der indeholder formelreferencer til data uden for række- og kolonnegrænsen i Excel 97-2003, og foretag derefter de nødvendige ændringer.

Denne projektmappe indeholder brugerdefinerede beskrivelser af VBA-brugerdefinerede funktioner. Alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Hvad betyder det?    I Excel 2013 kan du bruge VBA (Visual Basic for Applications) til at oprette brugerdefinerede funktioner med brugerdefinerede beskrivelser. Brugerdefinerede beskrivelser understøttes ikke i Excel 2007 og Excel 97-2003, og de fjernes.

Hvad kan du gøre?    Du behøver ikke at udføre en handling, da alle brugerdefinerede beskrivelser fjernes.

Toppen af siden

Problemer, der kan medføre et mindre pålidelighedstab

Problem

Løsning

Nogle matrixformler i denne projektmappe refererer til en hel kolonne. I tidligere versioner af Excel, bliver disse formler muligvis konverteret til fejlværdien #NUM!, når de genberegnes.

Hvad betyder det?    Matrixformler, der refererer til en hel kolonne i Excel 2013-2007, konverteres til og vises med fejlværdien #NUM!, når de genberegnes i Excel 97-2003.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde de matrixformularer, der refererer til en hel kolonne, så du kan foretage de nødvendige ændringer for at undgå #NUM!-fejl.

Et eller flere definerede navne i denne projektmappe indeholder formler, der bruger mere end de 255 tegn, der er tilladt i det valgte filformat. Disse formler gemmes, men afkortes, når de redigeres i tidligere versioner af Excel.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i navngivne områder i formler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes i dialogboksen Navn og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder navngivne områder i formler, og foretag derefter de nødvendige ændringer, så brugerne kan redigere formlerne i Excel 97-2003.

Nogle formler i denne projektmappe er sammenkædet med andre projektmapper, der er lukket. Hvis disse formler genberegnes i tidligere versioner af Excel, uden af de projektmapper, de er kædet sammen med, åbnes, kan der ikke returneres tegn ud over grænsen på 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis formler i en projektmappe er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, kan de kun vise op til 255 tegn, når de genberegnes i Excel 97-2003. Formelresultaterne afkortes muligvis.

Hvad kan du gøre?    Søg efter de celler, der indeholder formler, som er kædet sammen med andre projektmapper, der er lukket, så du kan kontrollere kæderne og foretage de nødvendige ændringer for at undgå afkortede formelresultater i Excel 97-2003.

En datavalideringsformel indeholder mere end 255 tegn.

Hvad betyder det?    Hvis grænsen på 255 tegn, der understøttes i Excel 97-2003, overskrides i datavalideringsformler, fungerer formlen korrekt, men den afkortes og kan ikke redigeres.

Hvad kan du gøre?    Klik på Søg i Kompatibilitetskontrol for at finde celler, der indeholder datavalideringsformler, og brug derefter færre tegn i formlen, så brugerne kan redigere dem i Excel 97-2003.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×