Kompatibilitetskontrol

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

"Figuren kan ikke længere ikke redigeres, selvom tekst i den kan redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint".

Figuren og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

De grupperede figurer og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

SmartArt-grafikken og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

Tabellen og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

"Effekter i figuren fjernes, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

"Effekter i de grupperede figurer fjernes, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

"Alle dokumentspecifikke tilpasninger, der føjes til værktøjslinjen Hurtig adgang og andre brugerdefinerede brugergrænsefladeelementer, mistes, hvis de gemmes."

"Et diagram i dette dokument kan indeholde data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker kan ikke gemmes."

"Programkode, der er knyttet til objekter på det brugerdefinerede layout, fjernes, hvis den gemmes."

"Brugerdefinerede prompttekster i brugerdefineret layout fjernes i tidligere versioner af PowerPoint".

"Animation, der anvendes på pladsholdere i brugerdefinerede layout, fjernes, hvis den gemmes".

"Animationer på figurer, der ikke kan redigeres, fjernes muligvis, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

"ActiveX-objekter, der ikke er initialiseret, konverteres til statiske objekter, hvis de gemmes."

Kompatibilitetskontrollen bruges til at identificere potentielle tab af funktionalitet, når du gemmer Microsoft Office PowerPoint 2007-præsentationer i filformatet for en tidligere version af PowerPoint. Dette dokument indeholder meddelelser, der oprettes af kompatibilitetskontrollen. Du kan bruge oplysningerne under hver enkelt meddelelse til at se årsagen til den viste meddelelse samt forslag til, hvad du skal gøre.

Der findes to forskellige typer meddelelser fra kompatibilitetskontrol.

I de mest almindelige tilfælde mister du Rediger funktionaliteten kun, når filen åbnes i en tidligere version af PowerPoint. Eksempelvis hvis du gemmer en præsentation med SmartArt-grafik til en tidligere version af PowerPoint-format, og derefter åbne denne fil i en tidligere version af PowerPoint, ændres SmartArt-grafikken til et billede. Men hvis du åbner filen igen i Office PowerPoint 2007, uden at foretage ændringer, SmartArt-grafik billede, du kan fortsætte med at redigere din SmartArt-grafik. Disse typer meddelelser har "i tidligere versioner af PowerPoint" i dem.

I det andet tilfælde vil du permanent miste funktionalitet. Hvis du har ændret pladsholderteksten på et brugerdefineret layout, pågældende pladsholderteksten for eksempel blive slettet permanent.

Du kan ikke redigere visse Office PowerPoint 2007 indhold i tidligere versioner af PowerPoint. For eksempel konverteres figurer og tekst med nye effekter til billeder (bitmap) i tidligere versioner af PowerPoint for at sikre, at de ser ens i en præsentation. Som et resultat, kan ikke du ændre stregtykkelse, fyldfarve eller andre aspekter af figurer og tekst. Også, når teksten er slået til en bitmap, en hvilken som helst animationer på teksten vises ikke under præsentationen.

Tip: Hvis du vil ændre SmartArt-grafik, en figur eller andre objekter i præsentationen Office PowerPoint 2007, Gem en kopi af præsentationen Office PowerPoint 2007, og Gem derefter kopien som en PowerPoint 97-2003-fil. Du kan foretage ændringer til den oprindelige Office PowerPoint 2007 præsentation ved at gøre dette, hvis din SmartArt-grafik, figurer eller andre objekter konverteres til billeder, når du gemmer præsentationen i formatet af en tidligere version.

Toppen af siden

"Figuren kan ikke længere ikke redigeres, selvom tekst i den kan redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint".

Hvis du vil bevare samme visuelle udseende af figuren, konverteres nogle effekter til billeder, der bruges som fyld for figuren. Du kan stadig redigere tekst, fordi teksten vises oven på disse billeder.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, glød, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne eller gradueringsfyldet.

Toppen af siden

Figuren og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

Figuren og eventuel tekst i figuren konverteres til et billede, du kan redigere i tidligere versioner af PowerPoint, for at det samme visuelle udseende af figuren bevares.

Meddelelsen vises, fordi præsentationen indeholder

Løsningsmulighed

Tekst med en eller flere af følgende effekter: refleksion, glød, facet, skygge (indre eller perspektiv), cd'en transformation, 3D-rotation, tekstkonturer eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern teksteffekten, konturen eller fyldet.

Gennemstreget eller dobbelt gennemstreget tekst, tekstkolonner, tekstindrykningsniveau 6-9 eller lodret tekst

Fjern disse ved hjælp af knapperne i grupperne skrifttype eller gruppen afsnit under fanen Startside.

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, glød, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne eller gradueringsfyldet.

Toppen af siden

De grupperede figurer og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

For at bevare dine grupperede figurer visuelle udseende konverteres grupperede figurer til et billede, du ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, glød, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern 3D-effekten.

Toppen af siden

SmartArt-grafikken og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

SmartArt-grafikelementet konverteres til et billede, du ikke kan redigere i tidligere versioner af PowerPoint, for at det visuelle udseende af SmartArt-grafikken bevares.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, som ikke kan redigeres i andre tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007. Du kan dog konvertere SmartArt-grafikelementet til særskilte figurer, som derefter kan ændres i tidligere versioner af PowerPoint. Bemærk, at når du har konverteret SmartArt-grafikken til særskilte figurer, er funktioner under fanerne under SmartArt-værktøjer ikke længere tilgængelige.

Toppen af siden

Tabellen og eventuel tekst i den kan ikke redigeres, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

Hvis du vil bevare samme visuelle udseende af indholdsfortegnelsen, konverteres tabellen til et billede, du ikke kan redigeres i en tidligere version af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En tabel med WordArt i cellerne

Fjern WordArt-typografien.

En tabel med en eller flere af følgende effekter: refleksion, Cellefacet, skygge eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne.

Toppen af siden

"Effekter i figuren fjernes, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

Når du føjer en effekt til en figur, der medfører, at det konverterede billede bliver større end 30 megabyte (MB), vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi figuren indeholder

Løsning t o prøve

En figur med en eller flere af følgende effekter: refleksion, glød, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern effekterne eller gradueringsfyldet.

Toppen af siden

"Effekter i de grupperede figurer fjernes, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

For at bevare dine grupperede figurer visuelle udseende konverteres grupperede figurer til et billede, du ikke kan redigeres i tidligere versioner af PowerPoint og effekter fjernes.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

Grupperede figurer med en eller flere af følgende effekter anvendt på alle figurer: refleksion, glød, facet, bløde kanter, 3D-rotation eller fyld (graduering, billede og struktur).

Fjern 3D-effekten.

Toppen af siden

"Alle dokumentspecifikke tilpasninger, der føjes til værktøjslinjen Hurtig adgang og andre brugerdefinerede brugergrænsefladeelementer, mistes, hvis de gemmes."

Denne meddelelse vises, hvis præsentationen indeholder en tilpasset Hurtig adgang-værktøjslinje, brugerdefinerede brugergrænsefladedele, der ikke understøttes i tidligere versioner af PowerPoint end Office PowerPoint 2007 eller begge dele. Disse brugerdefinerede funktioner er ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En eller flere knapper, der føjes til værktøjslinjen Hurtig adgang, som er specifik for denne præsentation.

En tilpasset brugergrænseflade.

Da Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet) i Office PowerPoint 2007 er meget forskellig fra menuerne og værktøjslinjerne i tidligere versioner af PowerPoint, er eventuelle tilpasninger af Office PowerPoint 2007 ikke tilgængelige i tidligere versioner af PowerPoint.

I tidligere versioner af PowerPoint kan du føje tilsvarende brugerdefinerede kommandoer til værktøjslinjer og menuer.

Toppen af siden

"Et diagram i dette dokument kan indeholde data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker kan ikke gemmes."

I Microsoft Office Excel 2007 er regnearksstørrelsen 16.384 kolonner gange 1.048.576 rækker, men regnearksstørrelsen i tidligere versioner af Excel er kun 256 kolonner gange 65.536 rækker. Data i celler uden for denne kolonne- og rækkebegrænsning går tabt i tidligere versioner af Excel. Formelreferencer til data i dette område returnerer en #REFERENCE!-fejl.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

"Et diagram, der oprettes ud fra data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat.

Klik på Søg for at finde de celler og områder, der falder uden for række- og kolonnegrænserne, markér dem, og placer dem inden for kolonne- og eller i et andet regneark ved hjælp af kommandoerne Klip og Sæt ind i Office Excel 2007 kompatibilitetskontrol.

Toppen af siden

"Programkode, der er knyttet til objekter på det brugerdefinerede layout, fjernes, hvis den gemmes."

Når du gemmer en Office PowerPoint 2007 præsentation, der indeholder et brugerdefineret layout med en eller flere ActiveX-objekter som en PowerPoint 97-2003-præsentation (.ppt), vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En eller flere ActiveX-objekter, der føjes til et brugerdefineret layout.

Klik på Fortsæt, hvis din præsentation ikke indeholder programkode.

Klik på Annuller, hvis din præsentation indeholder programkode.

Bemærkninger: 

  • Du kan ikke gemme kode, der er knyttet til ActiveX-objekter i brugerdefinerede layout, til tidligere PowerPoint-filformater i Office PowerPoint 2007.

  • For at undgå tabt eller beskadiget kode, skal du gemme filen som en PowerPoint 2007 præsentation (.pptx).

Toppen af siden

"Brugerdefinerede prompttekster i brugerdefineret layout fjernes i tidligere versioner af PowerPoint".

Når du gemmer en præsentation, der indeholder brugertilpasset layout med prompttekst, vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

Et brugertilpasset layout med brugertilpasset prompttekst.

Slet den tilpassede prompttekst fra det brugerdefinerede layout.

I Diasmastervisning skal du markere den tilpassede tekst i pladsholderen og derefter slette den.

Toppen af siden

"Animation, der anvendes på pladsholdere i brugerdefinerede layout, fjernes, hvis den gemmes".

Når du tilføjer en animationseffekt til en pladsholder på et brugerdefineret layout, vises denne meddelelse.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En animationseffekt, der føjes til en pladsholder i et brugertilpasset layout.

Slet animationseffekten fra pladsholderen ved at gøre følgende:

  1. Marker pladsholderen i Diasmastervisning.

  2. Klik på Brugerdefineret Animation i gruppen animation under fanen animationer.

  3. Klik på knappen Fjern i opgaverudeBrugerdefineret animation.

Toppen af siden

"Animationer på figurer, der ikke kan redigeres, fjernes muligvis, når der bruges tidligere versioner af PowerPoint."

Når du anvende visse animationseffekter på figurer og derefter gemme præsentationen i formatet af en tidligere version af PowerPoint, animationer, kan ikke ses. Dette skyldes, at animationen, der er på tekst eller en figur, som er blevet slået til et billede.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

En animationseffekt, der anvendes på en figur, der efterfølgende ikke kan redigeres.

Slet animationen ved at gøre følgende:

  1. Klik på den figur, der indeholder den animation, du vil slette.

  2. Vælg Ingen animation på listen Animer i gruppen Animationer under fanen Animationer.

Toppen af siden

"ActiveX-objekter, der ikke er initialiseret, konverteres til statiske objekter, hvis de gemmes."

Når du gemmer en præsentation, der indeholder et ActiveX-objekt, der ikke er initialiseret, vises denne meddelelse. Et ActiveX-objekt, der ikke er initialiseret, er et objekt, der ikke er blevet aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om aktivering af ActiveX-objekter under Aktivere eller deaktivere ActiveX-objekter i Office-dokumenter.

Meddelelsen vises, fordi din præsentation indeholder

Løsningsmulighed

Et ActiveX-objekt, der ikke er initialiseret.

  1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen. Der vises en sikkerhedsdialogboks, der giver dig mulighed for at aktivere ActiveX-objektet. Hvis du gør det til starte ActiveX-objektet. Oplysninger om, hvordan du gør en sikker beslutning, før du klikker på en indstilling, skal du se aktivere eller deaktivere ActiveX-objekter i Office-dokumenter.

  2. Hvis meddelelsen fortsat vises, efter at du har udført trin 1, skal du slette ActiveX-objektet i din præsentation.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×