Kompatibilitetsændringer mellem forskellige versioner

I Kompatibilitetskontrol vises elementer i et dokument, der ikke understøttes eller har en anden funktionsmåde i Word 2007- eller Word 97-2003-formatet. Nogle af disse funktioner ændres permanent og konverteres ikke til Microsoft Word 2010-elementer, heller ikke hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-format.

I Kompatibilitetskontrol kan du se en oversigt over elementer, der fungerer anderledes i tidligere versioner af Word, og derefter enten klikke på Fortsæt for at gemme dokumentet i Word 97-2003-format eller klikke på Annuller.

Bemærk: Hvis du bruger Microsoft Word Starter 2010, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle de funktioner, der er angivet for Word 2010, som understøttes i Word Starter. Der er flere oplysninger om tilgængelige funktioner i Word Starter i Support af funktioner i Word Starter.

Funktion tilgængelig i hver tilstand

Funktion

97-2003

2007

2010

Nye nummereringsformater

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Nye figurer og tekstbokse

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Teksteffekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Alternativ tekst i tabeller

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

OpenType-funktioner

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Blokering af forfattere

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Nye WordArt-effekter

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Nye indholdskontrolelementer

Rødt X

Rødt X

Grøn markering

Word 2007-indholdskontrolelementer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Temaer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Skrifttyper på højere eller lavere niveau

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Sporede flytninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Margenfaner

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

SmartArt-grafik

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Office 2007-diagrammer

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Integrerede Open XML-objekter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Dokumentkomponenter

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Bibliografi og citater

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Ligninger

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

Relative tekstbokse

Rødt X

Grøn markering

Grøn markering

WordArt fra tidligere version

Grøn markering

Grøn markering

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Diagrammer fra tidligere version

Grøn markering

Rødt X

Rødt X

Ændringer i funktionsmåde

Dokumentkomponenter

Oplysninger i dokumentkomponenter og autotekstelementer kan gå tabt.

Skabeloner omfatter indhold, der vises i dokumentkomponentgallerier i Word 2007. Når du gemmer en skabelon i Word 97-2003-format, konverteres indholdet fra dokumentkomponentgallerierne permanent til statiske autotekstelementer. Du kan ikke konvertere autoteksten tilbage til dokumentkomponenter, heller ikke hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-format.

Indhold fra følgende Dokumentkomponentgallerier konverteres til autotekst:

 • Tabeller

 • Sidehoveder

 • Sidefødder

 • Sidetal

 • Tekstbokse

 • Ligninger

 • Indholdsfortegnelse

 • Bibliografier

 • Vandmærker

 • Brugerdefinerede gallerier

Citater og bibliografier

Citater og bibliografier konverteres til statisk tekst og kan ikke længere opdateres automatisk.

I Word 2010 opdateres citater og bibliografier automatisk, når du ændrer de tilknyttede kilder eller anvender en ny dokumenttypografi.

Når du gemmer et Word 2010-dokument i Word 97-2003-format, konverteres citater og bibliografier til statisk tekst, der ikke automatisk opdateres, og de tilknyttede kilder er ikke tilgængelige.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010, opdateres citater og bibliografier ikke automatisk. Hvis citater og bibliografier skal opdateres automatisk, skal du gendanne kilderne i dokumentet eller kopiere dem til den aktuelle liste i dialogboksen Kildestyring og derefter erstatte de statiske citater og bibliografier med de citater og bibliografier, der er oprettet for nylig.

Du kan finde flere oplysninger om citater og bibliografier i Oprette en bibliografi.

Indholdskontrolelementer

Indholdskontrolelementer konverteres til statisk indhold.

Hvis du gemmer et dokument i Word 97–2003-format, konverteres alle indholdskontrolelementerne til almindelig tekst, og tilknyttede egenskaber går permanent tabt, også hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-filformatet.

I Word 97–2003 kan brugerne f.eks. ikke længere se elementer på en rulleliste. Derudover gennemtvinges evt. egenskaber for beskyttelse (dvs. områder, der ikke kan redigeres eller slettes) ikke længere, og brugere kan ikke slette og ændre indholdet i kontrolelementerne.

Integrerede objekter

Et integreret objekt i dette dokument er oprettet i en nyere version af Office. Du kan ikke redigere det i en tidligere version af Word.

Du kan konvertere integrerede Open XML-objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

Bemærk: Konvertering af objekter understøttes ikke i Word Starter. Der er flere oplysninger om tilgængelige funktioner i Word Starter i Support af funktioner i Word Starter.

Konvertere integrerede Excel 2010-objekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Regnearksobjekt, og klik derefter på Konverter.

 3. Klik på Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Vælg Microsoft Excel 97-2003-regneark på listen Objekttype.

Konvertere integrerede PowerPoint 2010-diasobjekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Diasobjekt, og klik derefter på Konverter.

 3. Klik på Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-dias på listen Objekttype.

Konvertere integrerede PowerPoint 2010-præsentationsobjekter

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Præsentationsobjekt, og klik derefter på Konverter.

 3. Klik på Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Vælg Microsoft PowerPoint 97-2003-præsentation på listen Objekttype.

Konvertere integrerede Word 2010-objekter

Du kan konvertere integrerede objekter, så personer, der bruger tidligere versioner af Word, kan redigere dem.

 1. Højreklik på det integrerede objekt.

 2. Peg på Dokumentobjekt, og klik derefter på Konverter.

 3. Klik på Konverter til i dialogboksen Konverter.

 4. Vælg Microsoft Word 97-2003-dokument på listen Objekttype.

Ligninger

Ligninger konverteres til billeder. Du kan ikke redigere ligningerne, før dokumentet er blevet konverteret til et nyt filformat. Eventuelle kommentarer, slutnoter eller fodnoter i ligningerne går permanent tabt, når du gemmer.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, konverteres ligninger til billeder, du ikke kan redigere. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-filformatet, og der ikke er foretaget ændringer af ligningsbillederne i en tidligere version, ændres ligningerne dog til tekst, og du kan redigere dem.

SmartArt-grafik

SmartArt-grafik konverteres til et enkelt objekt, der ikke kan redigeres i tidligere versioner af Word.

Når du gemmer et dokument, der indeholder SmartArt-grafik, i Word 97-2003-format, konverteres grafikken til statiske billeder. Du kan ikke redigere teksten i et grafikelement, ændre layoutet eller ændre det generelle udseende.

Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-format, og der ikke er foretaget ændringer af billederne i en tidligere version, ændres grafikken tilbage til et SmartArt-objekt.

Margenfaner

Justeringstabulatorer konverteres til almindelige tabulatorer.

I Office Word 2007 bruges justeringsfaner til at placere tekst i forhold til margenerne i dokumentet eller et område i dokumentet og justere placeringen, hvis du ændrer margenerne.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, erstattes justeringsfaner permanent med traditionelle faner og placeringen justeres ikke automatisk, hvis du ændrer margenerne. Hvis du har brugt justeringsfaner til at oprette et komplekst layout, kan fanerne skifte placering og ændre udseendet for dokumentet.

Tekstbokse

Placeringen af tekstbokse ændres i et vist omfang.

Tekst, der er centreret lodret eller nederst, justeres permanent øverst i tekstbokse, også hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-format.

Sporede flytninger

Sporede flytninger konverteres til sletninger og indsættelser.

Hvis du gemmer dokumentet i Word 97-2003-format, bliver sporede flytninger til sporede sletninger og indsættelser. Hvis du senere konverterer dokumentet til Word 2010-format, konverteres de sporede indsættelser og sletninger ikke tilbage til sporede flytninger.

Nye nummereringsformater

De nye nummereringsformater konverteres til arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Lister, der er formateret med de nye nummereringsformater (0001, 0002, 0003, 0004, ...), konverteres til standardformaterne for arabertal (1, 2, 3, 4, ...).

Nye figurer og tekstbokse

Figurer og tekstbokse konverteres til de effekter, der er tilgængelige i dette format.

Figurer og tekstbokse, der oprettes i Word 2010, kan formateres med en lang række nye effekter som f.eks. Facet og 3D-rotation, som ikke er tilgængelige i tidligere versioner af Word. I tidligere versioner af Word konverteres disse effekter til de effekter, der er tilgængelige i disse versioner.

Teksteffekter

Effekter i tekst fjernes.

Effekter i tekst fjernes permanent, medmindre effekterne anvendes med en brugerdefineret typografi.

Hvis teksteffekterne anvendes med en brugerdefineret typografi, vises de igen, når dokumentet åbnes igen i Word 2010.

Alternativ tekst i tabeller

Oplysninger om alternativ tekst går tabt i tabeller.

Alternativ tekst vises, når et dokument findes på internettet. I Word 97-2003-format fjernes alternativ tekst i tabeller permanent.

Blokering af forfattere

Alle oplysninger om, hvor andre forfattere redigerer i dette dokument, fjernes permanent.

Forfatterblokke fjernes fra alle de områder, hvor de er anvendt, og hele dokumentet kan redigeres.

WordArt

Effekter i tekst fjernes.

WordArt konverteres til statisk tekst.

Diagrammer

Et diagram i dette dokument kan indeholde data i celler uden for række- og kolonnegrænsen for det valgte filformat. Data ud over 256 (IV) kolonner gange 65.536 rækker gemmes ikke.

Visse diagrammer konverteres til billeder, der ikke kan redigeres. Hvis diagrammet er baseret på data ud over de rækker og kolonner, der understøttes af Word 97-2003, går dataene tabt.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×