Kommandolinjeparametre til for Microsoft Office Outlook 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Den kommando, som starter Microsoft Office Outlook 2007, hedder outlook.exe. En kommandolinjeparameter er en tilføjelse til kommandoen, som består af en skråstreg efterfulgt af et kommandonavn og eventuelle værdier.

Denne artikel indeholder

Hvad er kommandoer og parametre?

Bruge en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Tilgængelige parametre

Hvad er kommandoer og parametre?

Hver gang du starter programmet, kan du køre kommandoen outlook.exe, selvom du som regel ikke skriver kommandoen eller ser den. Du kan ændre visse aspekter af, hvordan programmet starter, ved at føje underkommandoer kaldet parametre til kommandoen outlook.exe.

En parameter vises som et mellemrum efter kommandoen primære, efterfulgt af en skråstreg og navnet på parameteren, der indeholder yderligere oplysninger om, hvordan du udføre kommandoen.

Følgende kommando giver f.eks. Office Outlook 2007 besked om at starte med læseruden slået fra.

Outlook-kommandolinjeparametre

1. kommandoen outlook.exe starter Outlook.

2. Skift/NoPreview starter Outlook med læseruden deaktiveret.

Toppen af siden

Bruge en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Bekræft først placeringen af filen outlook.exe på computeren. Hvis du har accepteret standardmappeplaceringerne, da du installerede Office Outlook 2007, findes filen outlook.exe på følgende placering:

c:\Program files\microsoft office\office12\outlook.exe

Hvis du ikke kan finde filen outlook.exe på den pågældende placering, skal du søge efter filen og lægge mærke til den fulde sti.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Windows Vista   

   • Klik på Start i Windows knappen- Knapflade , peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003   

   • Klik på knappen Start i Windows, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv i dialogboksen Kør et anførselstegn, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og skriv derefter parameteren. Du kan f.eks. skrive:

  "c:\programmer\microsoft office\office12\outlook.exe" /nopreview

Næste gang du starter Office Outlook 2007, åbnes programmet normalt. Du kan gøre det muligt at bruge den tilpassede start gentagne gange ved at se næste afsnit.

Bemærk: 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /NOPREVIEW fungerer f.eks. på samme måde som /nopreview.

 • Husk at medtage ét mellemrum før parameteren og ét før hver værdi.

Toppen af siden

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Bekræft først placeringen af filen outlook.exe på computeren.Hvis du har accepteret standardmappeplaceringerne, da du installerede Office Outlook 2007, findes filen outlook.exe sandsynligvis på følgende placering:

c:\Program files\microsoft office\office12\outlook.exe

Hvis du ikke kan finde filen outlook.exe på den pågældende placering, skal du søge efter filen og lægge mærke til den fulde sti.

 1. Højreklik på skrivebordet i Windows, peg på Ny, og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. Skriv et anførselstegn i boksen Angiv, hvor elementet er placeret i guiden Opret genvej, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Indsætte et mellemrum efter det afsluttende anførselstegn, og derefter skrive parameteren og eventuelle parametre. Du kan f.eks.

  "c:\programmer\microsoft office\office12\outlook.exe" /nopreview

  Bemærk: Hvis parameteren er en sti til en placering på computeren, skal den også omsluttes af dobbelte anførselstegn.

 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør.

  Guiden opretter genvejen på skrivebordet.

 6. Når du vil starte Office Outlook 2007 på denne tilpassede måde, skal du dobbeltklikke på genvejen.

  Tip: Hvis du vil føje skrivebordsgenvejen til menuen Start i Windows, skal du højreklikke på genvejen og derefter klikke på Fastgør til menuen Start i genvejsmenuen.

Du kan oprette en lang række genveje, der hver især benytter forskellige parametre og værdier på programmet under start.

Bemærk: 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /NOPREVIEW fungerer f.eks. på samme måde som /nopreview.

 • Husk at medtage ét mellemrum før parameteren og ét før hver værdi.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre

Parameter

Beskrivelse

/a

Opretter et emne med det angivne filnavn som en vedhæftet fil.

Eksempel:

 • "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" /a "c:\my documents\etiketter.doc"

Hvis nogen emnetype ikke er angivet, IPM. Note antages. Kan ikke bruges med meddelelsesklasser, der ikke er baseret på Outlook.

/altvba otmfilnavn

Åbner det VBA-program, der er angivet i otmfilnavn, i stedet for % appdata%\microsoft\outlook\vbaproject.otm.

/c meddelelsesklasse

Opretter et nyt emne med den angivne meddelelsesklasse (Outlook-formularer eller en anden type gyldig MAPI-formular).

Eksempler:

 • /c ipm.activity opretter en journaloptegnelse

 • /c ipm.appointment opretter en aftale

 • /c ipm.contact opretter en kontaktperson

 • /c ipm.note opretter en e-mail

 • /c ipm.stickynote opretter en note

 • /c ipm.task opretter en opgave

/checkclient

Spørger efter standardprogrammet til e-mails, nyhedsgrupper og kontaktpersoner.

/cleancategories

Sletter eventuelle brugerdefinerede kategorinavne, du har oprettet. Gendanner kategoriernes standardnavne.

/cleanclientrules

Starter Outlook og sletter klientbaserede regler.

/cleandmrecords

Sletter den logfil, som oprettes, når en chef eller en stedfortræder afviser et møde.

/cleanfinders

Nulstiller alle søgemapper i Microsoft Exchange-postkassen kun for den første profil, der er åbnet.

/cleanfreebusy

Rydder og genopretter oplysninger om ledig/optaget tid. Denne parameter kan kun bruges, når du kan oprette forbindelse til Exchange-serveren.

/cleanprofile

Rydder ugyldige profilnøgler og genopretter de nødvendige standardregistreringsnøgler.

/cleanreminders

Rydder og genopretter påmindelser.

/cleanroamedprefs

Alle tidligere globale indstillinger slettes og kopieres igen fra de lokale indstillinger på computeren, hvor den pågældende parameter bruges. Dette omfatter de globale indstillinger for påmindelser, gitteret for ledig/optaget, arbejdstid, kalenderudgivelser og RSS-regler.

/cleanrules

Starter Outlook og sletter klient- og serverbaserede regler.

/cleanserverrules

Starter Outlook og sletter serverbaserede regler.

/cleansharing

Fjerner alle RSS-, internetkalender- og SharePoint-abonnementer fra Kontoindstillinger, men bevarer alt det tidligere overførte indhold til computeren. Dette er nyttigt, hvis du ikke kan slette et af abonnementerne i Office Outlook 2007.

/cleansniff

Tilsidesætter programspærringen, der afgør, hvilken af computerne (når Outlook køres samtidig) der skal behandle mødeemner. Spærringen hjælper med at forhindre duplikerede påmindelser. Denne parameter rydder spærringen på den computer, hvor den bruges, og giver dermed Outlook mulighed for at behandle mødeemner.

/cleansubscriptions

Sletter abonnementsmeddelelser og egenskaberne for abonnementsfunktioner.

/cleanviews

Gendanner standardvisningerne. Alle brugerdefinerede visninger går tabt.

/embedding

Kan bruges uden kommandolinjeparametre til standardgenoprettelse af OLE-objekter.

/f msgfilnavn

Åbner den angivne meddelelsesfil (.msg) eller gemte Microsoft Office-søgninger (.oss).

/finder

Åbner dialogboksen Avanceret søgning.

/firstrun

Starter Outlook som om det blev kørt for første gang.

/hol holfilnavn

Åbner den angivne .hol-fil.

/ical icsfilnavn

Åbner den angivne .ics-fil.

/importprf prffilnavn

Starter Outlook og åbner/importerer den angivne MAPI-profil (* .prf). Hvis Outlook allerede er åben, i kø profilen, der skal importeres på næste rene start.

/launchtraininghelp emneid

Åbner Hjælp og viser det emne, som er angivet i emneid.

/m emailnavn

Giver brugeren mulighed for at føje et e-mail-navn til emnet. Kan kun bruges sammen med argumentet /c.

Eksempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailnavn

/nocustomize

Starter Outlook uden at indlæse outcmd.dat (tilpassede værktøjslinjer).

/noextensions

Starter Outlook med udvidelser deaktiveret. Udvidelserne vises i Styring af tilføjelsesprogrammer.

/nopreview

Starter Outlook med læseruden deaktiveret.

/p msgfilnavn

Udskriver den angivne meddelelse (.msg).

/profile profilnavn

Indlæser den angivne profil. Hvis profilnavnet indeholder et mellemrum, skal navnet angives i anførselstegn (" ").

/profiles

Åbner dialogboksen Vælg profil, uafhængigt af indstillinger under Indstillinger i menuen Funktioner.

/recycle

Starter Outlook ved hjælp af en eksisterende Outlook-vindue, hvis der findes en. Bruges sammen med/Explorer eller/folder.

/remigratecategories

Starter Outlook og starter følgende kommandoer på standardpostkassen:

 • Opgraderer farvede Til opfølgning-flag til Office Outlook 2007-farvekategorier.

 • Opgraderer kalenderetiketter til Office Outlook 2007-farvekategorier.

 • Tilføjer alle kategorier, der bruges på ikke-postelementer, på listen Hovedkategori.

Bemærk: Dette er den samme kommando som Opgrader til farvekategorier i hver Outlook-postkasse dialogboksen Egenskaber.

/resetfolders

Gendanner manglende mapper på standardleveringsstedet.

/resetfoldernames

Nulstiller standard mappenavne (såsom Indbakke eller Sendt post ) til standardnavne i det aktuelle Office-brugergrænsefladesprog.

Eksempelvis hvis du først oprette forbindelse til din postkasse i Outlook ved hjælp af en russisk brugergrænseflade, kan ikke mappenavne russiske standard omdøbes. For at ændre standardnavnene mappe til et andet sprog, som japansk eller engelsk, kan du bruge denne parameter til at nulstille mappenavne standard, når du ændrer sproget i brugergrænsefladen eller installere en anden sprogversion af Outlook.

/resetformregions

Tømmer formularområdecachen og genindlæser formularområdedefinitionerne fra registreringsdatabasen i Windows.

/resetnavpane

Rydder og genopretter navigationsruden for den aktuelle profil.

/resetsearchcriteria

Nulstiller alle hurtigsøgningskriterier, så standardkriteriesættet vises i hvert modul.

/resetsharedfolders

Fjerner alle delte mapper fra navigationsruden.

/resettodobar

Rydder og gendanner opgavelisten i opgavepanelet for den aktuelle profil. Opgavepanelets søgemappe slettes og genoprettes.

/rpcdiag

Åbner Outlook og viser statusdialogboksen for RPC-forbindelsen (Remote Procedure Call).

/safe

Starter Outlook uden Microsoft Exchange-klientudvidelser (ECE), læseruden eller værktøjslinjetilpasninger. COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/safe:1

Starter Outlook med læseruden deaktiveret.

/safe:3

Starter Outlook med deaktiverede Microsoft Exchange-klientudvidelser (ECE). Udvidelserne vises i Styring af tilføjelsesprogrammer. COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/safe:4

Starter Outlook uden at indlæse outcmd.dat (tilpassede værktøjslinjer).

/select mappenavn

Starter Outlook og åbner den angivne mappe i et nyt vindue. For eksempel bruge for at åbne Outlook og vise standardkalenderen,: "c:\program files\microsoft office\office12\outlook.exe" / SELECT: kalender i outlook.

/share feed://URL/filnavn

/share stssync://URL

/share web://URL/filnavn

Angiver en delings-URL-adresse til oprettelse af forbindelse til Outlook. Brug f.eks. stssync://URL til at forbinde en Windows SharePoint Services 3.0-liste til Outlook.

/sniff

Starter Outlook, søger efter nye mødeindkaldelser i Indbakke og føjer dem til kalenderen.

/t oftfilnavn

Åbner den angivne .oft-fil.

/v vcffilnavn

Åbner den angivne .vcf-fil.

/vcal vcsfilnavn

Åbner den angivne .vcs-fil.

/x xnkfilnavn

Åbner den angivne .xnk-fil.


Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×