Kommandolinjeparametre til InfoPath

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives, hvordan at tilpasse den måde, som Microsoft Office InfoPath starter ved at tilføje parametre og værdier for startkommandoen. Du kan også bruge disse parametre og værdier med startkommandoen i en batchfil eller i en kommandoprompt.

Bemærk!: Kommandolinjeparametre kaldes også kommandolinjeindstillinger eller kommandolinjeparametre.

For eksempel kan du bruge disse parametre og parameter til at starte InfoPath med en bestemt formularskabelon, starte InfoPath med en bestemt formularskabelon, der accepterer inputparametre, eller du kan rydde cachen af alle formularskabeloner. Hvis du vil bruge en parameter og dens værdier på en enkelt gang, kan du skrive kommandoen Kør i dialogboksen (knappenStart ) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruge de samme Skift og parametre, hver gang du åbner InfoPath, kan du oprette en skrivebordsgenvej for at gøre dette.

I denne artikel

Brug af en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Gøre muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Tilgængelige parametre og værdier

Brug af en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

For at fuldføre denne procedure skal du først bekræfte placeringen af filen InfoPath.exe på din computer. Hvis du har accepteret mappe standardplaceringer, da du installerede InfoPath, er filen InfoPath.exe sandsynligvis placeret i C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke kan finde filen InfoPath.exe på den pågældende placering, søge efter fil, og notere den fulde sti.

 1. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kør.

 2. I dialogboksen Kør, Skriv dobbelte anførselstegn, den fulde sti til filen InfoPath.exe (inklusive filnavnet), og klik derefter dobbelte anførselstegn.

 3. Skriv et mellemrum efterfulgt af parameteren og de parametre, du vil bruge efter de dobbelte anførselstegn. Du kan f.eks.: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters afdeling = 10 & organisation = 325.

  Bemærk!: Der skelnes ikke parametre og værdier. For eksempel er /A den samme som /a. Husk at medtage ét mellemrum før parameteren og ét blanktegn før hver værdi. Hvis parameteren indeholder mellemrum, starte og afslutte parameteren med dobbelte anførselstegn.

Næste gang du starter InfoPath, vender programmet tilbage til de forrige standardindstillinger for start. Se næste afsnit for at frigøre startindstillingerne tilpasset til gentagen brug.

Toppen af siden

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

For at gøre din tilpassede startindstillinger tilgængelig for bruges flere gange, kan du gemme dem på computeren som en genvej. For at fuldføre denne procedure skal du først bekræfte placeringen af filen InfoPath.exe på din computer. Hvis du har accepteret mappe standardplaceringer, da du installerede InfoPath, findes filen InfoPath.exe sandsynligvis på. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke kan finde filen InfoPath.exe på den pågældende placering, søge efter fil, og notere den fulde sti.

 1. Højreklik på skrivebordet i Windows, peg på Ny, og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. Skriv dobbelte anførselstegn, den fulde sti til filen InfoPath.exe (inklusive filnavnet), og klik derefter dobbelte anførselstegn i guiden Opret genvej, i feltet Type placeringen af elementet.

 3. Skriv et mellemrum efterfulgt af parameteren og de parametre, du vil bruge efter de dobbelte anførselstegn. Du kan f.eks.: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters afdeling = 10 & organisation = 325.

  Bemærk!: Der skelnes ikke parametre og værdier. For eksempel er /A den samme som /a. Husk at medtage ét mellemrum før parameteren og ét blanktegn før hver værdi. Hvis parameteren indeholder mellemrum, starte og afslutte parameteren med dobbelte anførselstegn.

 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør. Guiden opretter genvejen og placerer den på skrivebordet.

Du kan oprette en lang række genveje, der hver især benytter forskellige parametre og værdier på programmet under start.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre og værdier

I følgende tabel vises alle parametre og værdier, der er tilgængelige i InfoPath.

Parameter og værdi

Beskrivelse

formular

Åbner den angivne formular, så du kan udfylde den. Navnet på formularen, kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en Uniform Resource Name (URN).

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath, og Åbn formularen MyForm.xml, skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

formularskabelon

Åbner en ny formular, der er baseret på den angivne formularskabelon, så du kan udfylde den. Navnet på formularen, kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en URN.

Eksempel    Hvis du vil starte InfoPath og åbne en ny formular, der er baseret på formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn, skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formular skabelon /InputParameters param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er publiceret på en delt netværksplacering og sender parametrene til formularen. Formularskabelonen skal har administreret kode eller script til at behandle parametre i indstillingen /InputParameters . Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter efter InfoPath.exe med et mellemrum og derefter efterfulgt af navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og værdien af parameteren. Hver parameter er adskilt af et og-tegn (&). Brug ikke et mellemrum mellem spørgsmålstegnet og hver parameter.

Et parameternavn uden en værdi, der overføres som en parameter med en null-værdi, og en værdi uden en tilhørende parameternavn ignoreres.

Se reference til InfoPath udviklere kan finde flere oplysninger om behandling af inputparametre.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, ExpenseReportTemplate.xsn, med et script, som kan behandle to inputparametre titlen afdeling og organisation. Formularskabelonen er blevet publiceret til en delt netværksmappe kaldet NewForms på en server, kaldet rapporter. For at starte InfoPath, og Åbn en ny formularskabelon med en afdeling parameter, der er lig med 10 og parameteren organisation, der er lig med 325 skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisation = 325

formular skabelon /InputParameters? param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er udgivet på en server med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, og overfører derefter parametrene til formularen. Formularskabelonen skal har administreret kode eller script til at behandle parametre i indstillingen /InputParameters . Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter med et spørgsmålstegn (?), efterfulgt af navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og værdien af parameteren. Hver parameter er adskilt af et og-tegn (&). Brug ikke et mellemrum mellem spørgsmålstegnet efter /InputParameter skifte og hver parameter.

Et parameternavn uden en værdi, der overføres som en parameter med en null-værdi, og en værdi uden en tilhørende parameternavn ignoreres.

Du kan finde flere oplysninger om skrive administreret kode for inputparametre, InfoPath udviklere referencen.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, ExpenseReportTemplate.xsn, med administreret kode, som kan behandle to inputparametre titlen afdeling og organisation. Formularskabelonen er blevet publiceret på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0 med URL-adressen http://fabrikam. For at starte InfoPath, og Åbn en ny formularskabelon med en afdeling parameter, der er lig med 10 og parameteren organisation, der er lig med 325 skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organisation = 325

/ ny formular /defaultsavelocation < URL-adressen >

Indstillingen / nye åbnes den eksisterende formular og parameteren/defaultsavelocation angiver stien til dialogboksen Gem som til den angivne Uniform Resource Locator (URL). URL-adressen vises i dialogboksen Gem som for første gang, gemmes i formularen.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, Åbn formularen MyForm.xml, og Angiv stien, hvor brugeren kan gemme formularen til C:\MyForms:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nye MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

formular skabelon /defaultsavelocation < URL-adressen >

Åbner en ny formular, der er baseret på skabelonen, og angiver stien til dialogboksen Gem som til den angivne URL-adresse. URL-adressen vises i dialogboksen Gem som for første gang, gemmes i formularen.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, Åbn en ny formular, der er baseret på formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn, og angiv derefter stien, hvor du vil brugerne for at gemme formularen til Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammenlægge "form1 | form2 | form3" "formularskabelon"

Fletter formularerne til en ny formular, der er baseret på skabelonen. Formularerne skal være adskilt af et tegnet (|), og alle formularerne skal stå i anførselstegn (").

Eksempel    Forestil dig, at du vil flette formularerne MyForm1.xml og MyForm2.xml til en ny formular, der er baseret på formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nye formularskabelon er gemt på computeren i mappen formularer. Hvis du vil starte InfoPath og flette de to eksisterende formularer, skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / sammenlægge "MyForm1.xml| MyForm2.xml"C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn

/ design formularskabelon

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Hvis nogen formularskabelon ikke er angivet, startes InfoPath i designtilstand uden en formularskabelon.

Eksempel    For at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ designe formular/ReadOnly skabelon

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Du kan foretage ændringer i formularskabelonen, men du skal gemme formularskabelonen til et andet sted end hvor du åbnede formularskabelonen.

Tip!: Brug denne indstilling til at åbne og redigere en eksisterende formularskabelon, der er blevet publiceret. Denne parameter kan hjælpe med at forhindre dig i at overskrive formularskabelonen i dialogboksen Publicer placering ved at kræve dig om at gemme formularskabelonen til en anden placering. Hvis du overskriver en udgivet formularskabelon, ved at gemme formularskabelonen på udgivelsesplaceringen i stedet for ved hjælp af guiden Udgivelse, kan brugerne muligvis ikke at oprette en ny formular eller ændre eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Når du gemmer formularskabelonen til en anden placering og derefter redigere formularskabelonen, kan du bruge guiden Udgivelse til at udgive og overskrive formularskabelonen på udgivelsesplaceringen.

Eksempel    Sådan startes InfoPath i designtilstand med formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn, og for at sikre, at du ikke vil overskrive formularskabelonen i den oprindelige placering, Skriv følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Starter InfoPath uden at vise vinduet Microsoft Office InfoPath. Udviklere Brug denne indstilling, når du tester brugerdefinerede programmer med InfoPath.

Eksempel    For at gøre dette skal du skrive følgende:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ integrere

/ cache ClearAll

Starter InfoPath og rydde cache, hvilken formular skabeloner er gemt på computeren. Brug denne indstilling til at fjerne ubrugt formularskabeloner fra dine brugeres computere og øg ledig plads på tilgængelige diskdrev. Du kan bruge denne indstilling med en eksisterende formular eller en ny formular, der er baseret på skabelonen.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, Åbn formularen MyForm.xml, og fjern derefter markeringen i cachen af alle formularskabeloner

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MyForm.xml/cache ClearAll


Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×