Kommandolinjeparametre til InfoPath

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel beskriver, hvordan du tilpasser den måde, Microsoft Office InfoPath starter på, ved at tilføje parametre og indstillinger til startskommandoen. Du kan også bruge disse parametre og indstillinger sammen med startskommandoen i en batchfil eller ved en kommandoprompt.

Bemærk: Kommandolinjeparametre kaldes også kommandolinjeindstillinger.

For eksempel kan du bruge disse parametre og parameter til at starte InfoPath med en bestemt formularskabelon, starte InfoPath med en bestemt formularskabelon, der accepterer inputparametre, eller du kan rydde cachen af alle formularskabeloner. Hvis du vil bruge en parameter og dens værdier på en enkelt gang, kan du skrive kommandoen Kør i dialogboksen (knappenStart ) i Microsoft Windows. Hvis du vil bruge de samme Skift og parametre, hver gang du åbner InfoPath, kan du oprette en skrivebordsgenvej for at gøre dette.

Denne artikel indeholder

Bruge en parameter en enkelt gang ved at tilføje den for kommandoen Kør

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Tilgængelige parametre og indstillinger

Bruge en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

For at fuldføre denne procedure skal du først bekræfte placeringen af filen InfoPath.exe på din computer. Hvis du har accepteret mappe standardplaceringer, da du installerede InfoPath, er filen InfoPath.exe sandsynligvis placeret i C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke kan finde filen InfoPath.exe på den pågældende placering, søge efter fil, og notere den fulde sti.

 1. Klik på knappen Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kør.

 2. I dialogboksen Kør skal du skrive et dobbelt anførselstegn, den fulde sti for InfoPath.exe filen (inklusive filnavnet) og derefter et dobbelt anførselstegn.

 3. Indsæt et mellemrum efter det dobbelte anførselstegn efterfulgt af en parameter og alle de indstillinger, du vil bruge. Du kan f.eks. skrive: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Rapporter\NyeFormularer\UdgiftRapportSkabelon.xsn /Inputparametre afdeling=10&organisation=325.

  Bemærk: Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med parametre og indstillinger. Eksempelvis er /A er det samme som /a. Husk at indsætte et mellemrum før parameteren og et mellemrum før hver indstilling. Hvis indstillingen indeholder mellemrum, skal du sætte den i dobbelte anførselstegn.

Næste gang du starter InfoPath, vil programmet vende tilbage til dets tidligere standardindstillinger for start. Du kan læse, hvordan du gør startindstillingerne tilgængelige for gentagen brug, i næste afsnit.

Toppen af siden

Gøre en parameter tilgængelig for gentagen brug ved at oprette en genvej

Du kan gøre dine tilpassede startindstillinger tilgængelige for gentagen brug ved at gemme dem på skrivebordet som en genvej. For at gennemføre denne procedure skal du først bekræfte placeringen af InfoPath.exe på computeren. Hvis du accepterede stedet for standardmapper, da du installerede InfoPath, vil InfoPath.exe filen sandsynligvis ligge på C:\Programfiler\Microsoft Office\Office 12\. Hvis du ikke finder InfoPath.exe-filen på denne placering, skal du søge efter filen og notere den fulde sti.

 1. Højreklik på Windows skrivebord, peg på Ny og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. Skriv den fulde sti til filen InfoPath.exe i dobbelte anførselstegn i boksen Angiv, hvor elementet er placeret i guiden Opret genvej.

 3. Indsæt et mellemrum efter det dobbelte anførselstegn efterfulgt af en parameter og alle de indstillinger, du vil bruge. Du kan f.eks. skrive: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Rapporter\NyeFormularer\UdgiftRapportSkabelon.xsn /Inputparametre afdeling=10&organisation=325.

  Bemærk: Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i forbindelse med parametre og indstillinger. Eksempelvis er /A er det samme som /a. Husk at indsætte et mellemrum før parameteren og et mellemrum før hver indstilling. Hvis indstillingen indeholder mellemrum, skal du sætte den i dobbelte anførselstegn.

 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Afslut. Guiden opretter genvejen og placerer den på skrivebordet.

Du kan oprette mange genveje, som hver især anvender forskellige parametre og indstillinger i programmet ved start.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre og indstillinger

Nedenstående tabel viser alle de parametre og indstillinger, der er tilgængelige i InfoPath.

Parameter og indstilling

Beskrivelse

formular

Åbner den angivne formular, så du kan udfylde den. Navnet på formularen, kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en Uniform Resource Name (URN).

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne formularen MinFormular.xml:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\NyeFormularer\MinFormular.xml"

formularskabelon 

Åbner en ny formular, der er baseret på den angivne formularskabelon, så du kan udfylde den. Navnet på formularen kan være et filnavn, en fuldt kvalificeret sti og filnavn eller en URN.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne en ny formular baseret på formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" UdgiftRapportSkabelon.xsn

formular skabelon /InputParameters param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er udgivet på en delt netværksplacering, og sender parametrene til formularen. Formularskabelonen skal have administreret kode eller script til at behandle parametrene i indstillingen/InputParameters. Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fuldt kvalificeret sti og filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter efter InfoPath.exe med et mellemrum og derefter følger navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og parameterværdien. Alle parametre adskilles med et ampersand (&). Undgå mellemrum mellem spørgsmålstegn og de enkelte parametre.

Et parameternavn uden en værdi indgår som en parameter med en Null-værdi, og en værdi uden et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Se referencen InfoPath-udviklere for at få yderligere informationer om behandling af inputparametre.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, UdgiftRapportSkabelon.xsn, med et script, der kan behandle to inputparametre, der kaldes afdeling og organisation. Formularskabelonen blev udgivet på en delt netværksmappe ved navn NyeFormularer på en server ved navn Rapporter. Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne en ny formularskabelon med en afdelingsparameter, der er lig med 10, og en organisationsparameter, der er lig med 325:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Rapporter\NyeFormularer\UdgiftRapportSkabelon.xsn /InputParameters?afdeling=10&organisation=325

formular skabelon /InputParameters? param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er udgivet på en server med Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007, og overfører derefter parametrene til formularen. Formularskabelonen skal har administreret kode eller script til at behandle parametre i indstillingen /InputParameters . Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter med et spørgsmåltegn (?) efterfulgt af navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og parameterværdien. Alle parametre er adskilt af et ampersand (&). Brug ikke et mellemrum mellem spørgsmålstegn efter /InputParameter parameter og hver indstilling.

Et parameternavn uden en værdi indgår som en parameter med en Null-værdi, og en værdi uden et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Yderligere informationer om at skrive administrativ kode for inputparametre finder du under referencen InfoPath-udviklere.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, UdgiftRapportSkabelon.xsn, med administreret kode, der kan behandle to inputparametre ved navn afdeling og organisation. Formularskabelonen blev udgivet på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0, med URL'en http://fabrikam. Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne en ny formularskabelon med en afdelingsparameter, der er lig med 10, og en organisationsparameter, der er lig med 325:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/UdgiftRapportSkableon.xsn /InputParameters?afdeling=10&organisation=325

/ ny formular /defaultsavelocation < URL-adressen >

Indstillingen / nye åbnes den eksisterende formular og parameteren/defaultsavelocation angiver stien til dialogboksen Gem som til den angivne Uniform Resource Locator (URL). URL-adressen vises i dialogboksen Gem som for første gang, gemmes i formularen.

Eksempel    Start InfoPath ved at åbne formularen MinFormular.xml, og angiv den sti, hvor brugeren kan gemme formularen til C:\MineFormularer, skriv følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /ny MinFormular.xml /standardlagerplacering C:\MineFormularer

formular skabelon /defaultsavelocation < URL-adressen >

Åbner en ny formular, der er baseret på formularskabelonen, og angiver stien i dialogboksen Gem som til den angivne URL. URL'en vises i dialogboksen Gem som første gang, formularen gemmes.

Eksempel    Start InfoPath, åbn en ny formular baseret på formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn, og angiv derefter den sti, hvor brugeren skal gemme formularen til Windows SharePoint Services-dokumentbiblioteket http://fabrikam/sites/Reports, skriv følgende:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\UdgiftRapportSkableon.xsn" /standardlagerplacering http://fabrikam/sites/Reports

/aggregate "form1|form2|form3" "formularskabelon" 

Fletter formularerne til en ny formular, der er baseret på formularskabelonen. Formularerne skal være adskilt af en lodret streg (|), og alle formularerne skal være angivet med anførselstegn (").

Eksempel    Forestil dig, at du ønsker at flette formularerne MinFormular1.xml og MinFormular2.xml til en ny formular, der er baseret på formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn. Den nye formularskabelon gemmes på computeren i Formularmappen. Skriv følgende for at starte InfoPath og flette de to eksisterende formularer:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /aggregate "MinFormular1.xml|MinFormular2.xml" C:\Formularer\UdgiftRapportSkabelon.xsn

/design formularskabelon

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Hvis der ikke er angivet en formularskabelon, starter InfoPath i designtilstand uden en formularskabelon.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design UdgiftRapportSkabelon.xsn

/design formularskabelon /readonly

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Du kan foretage ændringer i formularskabelonen, men du skal gemme formularskabelonen et andet sted, end du åbnede den.

Tip: Brug denne indstilling til at åbne og ændre en eksisterende formularskabelon, der er blevet udgivet. Parameteren opfordrer dig til at gemme formularskabelonen et andet sted, så du undgår at overskrive den på udgivelsesstedet ved et uheld. Hvis du overskriver en udgivet formularskabelon, fordi du gemmer den på udgivelsesstedet i stedet for at bruge guiden Udgivelse, kan brugerne ikke oprette nye formularer eller ændre eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Når du har gemt formularskabelonen et andet sted og derefter ændrer formularskabelonen, kan du bruge guiden Udgivelse til at udgive og overskrive formularskabelonen på udgivelsesstedet.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn og for at undgå at overskrive formularskabelonen på det oprindelige sted:

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /design UdgiftRapportSkabelon.xsn /readonly

/embedding

Starter InfoPath uden at vise vinduet Microsoft Office InfoPath. Udviklere bruger denne indstilling, når de tester tilpassede programmer med InfoPath.

Eksempel    Du gør dette ved at skrive følgende:

C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" /embedding

/cache ClearAll

Starter InfoPath og rydder det cachelager, hvor formularskabelonerne er gemt på computeren. Brug denne indstilling til at fjerne ubrugte formularskabeloner fra dine brugeres computere og give mere plads på harddisken. Du kan bruge denne indstilling sammen med en eksisterende formular eller en ny formular, der er baseret på formularskabelonen.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, åbne MinFormular.xml og derefter rydde cachelageret for alle formularskabeloner

"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" MinFormular.xml /cache ClearAll


Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×