Kommandolinjeparametre til InfoPath

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Den kommando, der starter Microsoft InfoPath 2010, hedder infopath.exe. En kommandolinjeparameter er en tilføjelse til kommandoen, som består af en skråstreg efterfulgt af et kommandonavn og eventuelle værdier.

Denne artikel indeholder

Hvad er kommandoer og parametre?

Brug af en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Gøre muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Tilgængelige parametre og værdier

Hvad er kommandoer og parametre?

Hver gang du starter programmet, kører du kommandoen infopath.exe, selvom du som regel ikke skriver kommandoen eller ser den. Du kan ændre visse aspekter af, hvordan programmet starter, ved at føje underkommandoer, der kaldes parametre, til kommandoen infopath.exe.

En parameter vises som et mellemrum efter hovedkommandoen efterfulgt af en skråstreg og navnet på parameteren, der giver flere oplysninger om, hvordan kommandoen køres.

Toppen af siden

Brug af en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Kontrollér først placeringen af filen infopath.exe på computeren. Hvis du har accepteret standardmappeplaceringerne, da du installerede InfoPath 2010, findes filen infopath.exe på følgende placering:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Bemærk!: Hvis du har installeret InfoPath 2010 32-bit-versionen, og din computer kører et Windows 64-bit operativsystem, skal du bruge c:\program filer (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Hvis du ikke kan finde infopath.exe-filen på denne placering, skal du søge efter filen og notere den fulde sti.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Windows 7 og Windows Vista    

   • Klik på knappen Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.

  • Windows XP    

   • Klik på knappen Start i Windows, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv et anførselstegn i dialogboksen Kør, angiv hele stien til filen infopath.exe, og skriv derefter et anførselstegn til. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og skriv derefter parameteren. Du kan f.eks. skrive:

  "c:\programfiler\microsoft office\office14\infopath.exe" /embedding

Næste gang du starter InfoPath 2010, åbnes programmet normalt. Du kan få oplysninger om, hvordan du gør det muligt at bruge den tilpassede start gentagne gange, i næste afsnit.

Bemærk!: 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /EMBEDDING fungerer f.eks. på samme måde som /embedding.

 • Husk at medtage ét blanktegn foran parameteren og ét blanktegn før hver enkelt værdi.

Toppen af siden

Gøre en parameter tilgængelig for gentagen brug ved at oprette en genvej

Du kan gøre dine tilpassede startindstillinger tilgængelige for gentagen brug ved at gemme dem på skrivebordet som en genvej. For at gennemføre denne procedure skal du først bekræfte placeringen af infopath.exe på computeren. Hvis du accepterede standardmappeplaceringerne, da du installerede InfoPath, vil infopath.exe-filen sandsynligvis ligge på C:\Programfiler\Microsoft Office\Office 14\. Hvis du ikke kan finde infopath.exe-filen på denne placering, skal du søge efter filen og notere den fulde sti.

 1. Højreklik på Windows skrivebord, peg på Ny og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. Skriv den fulde sti til filen infopath.exe i dobbelte anførselstegn i boksen Angiv, hvor elementet er placeret i guiden Opret genvej.

 3. Indsæt et mellemrum efter det dobbelte anførselstegn efterfulgt af en parameter og alle de indstillinger, du vil bruge. Du kan f.eks. skrive: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" \\Rapporter\NyeFormularer\UdgiftRapportSkabelon.xsn /InputParameters afdeling=10&organisation=325.

  Bemærk!: 

  • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /EMBEDDING fungerer f.eks. på samme måde som /embedding.

  • Husk at medtage ét blanktegn foran parameteren og ét blanktegn før hver enkelt værdi.

 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Afslut. Guiden opretter genvejen og placerer den på skrivebordet.

Du kan oprette mange genveje, som hver især anvender forskellige parametre og indstillinger i programmet ved start.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre og indstillinger

Nedenstående tabel viser alle de parametre og indstillinger, der er tilgængelige i InfoPath.

Parameter og indstilling

Beskrivelse

formular

Åbner den angivne formular, så du kan udfylde den. Navnet på formularen, kan være et filnavn, en fulde sti og et filnavn eller en Uniform Resource Name (URN).

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne formularen MinFormular.xml:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

formularskabelon

Åbner en ny formular, der er baseret på den angivne formularskabelon, så du kan udfylde den. Navnet på formularen kan være et filnavn, en fuldt kvalificeret sti og filnavn eller en URN.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne en ny formular baseret på formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" ExpenseReportTemplate.xsn

formular skabelon /InputParameters param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er udgivet på en delt netværksplacering, og sender parametrene til formularen. Formularskabelonen skal have administreret kode eller script til at behandle parametrene i indstillingen/InputParameters. Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fuldt kvalificeret sti og filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter efter indstillingen /InputParameters med et mellemrum og derefter følger navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og parameterværdien. Alle parametre adskilles med et ampersand (&). Undgå mellemrum mellem ampersand og de enkelte parametre.

Et parameternavn uden en værdi indgår som en parameter med en Null-værdi, og en værdi uden et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Se referencen InfoPath-udviklere for at få yderligere informationer om behandling af inputparametre.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, UdgiftRapportSkabelon.xsn, med et script, der kan behandle to inputparametre, der kaldes afdeling og organisation. Formularskabelonen blev udgivet på en delt netværksmappe ved navn NyeFormularer på en server ved navn Rapporter. Skriv følgende for at starte InfoPath og åbne en ny formularskabelon med en afdelingsparameter, der er lig med 10, og en organisationsparameter, der er lig med 325:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters afdeling = 10 & organisation = 325

formular skabelon /InputParameters? param1 = værdi & param2 = værdi & param3 = værdi

Åbner en ny formular, der er baseret på den formularskabelon, der er udgivet på en server, der kører SharePoint, og sender derefter parametrene til formularen. Formularskabelonen skal have administreret kode eller script til at behandle parametrene i indstillingen/InputParameters. Navnet på formularskabelonen kan være et filnavn, en fuldt kvalificeret sti og filnavn eller en URN.

Parameterlisten starter efter skabelonnavnet med et spørgsmålstegn (?) efterfulgt af navnet på parameteren, et lighedstegn (=) og parameterværdien. Alle parametre er adskilt af et ampersand (&). Brug ikke et mellemrum mellem ampersand og hvert parameter.

Et parameternavn uden en værdi indgår som en parameter med en Null-værdi, og en værdi uden et tilsvarende parameternavn ignoreres.

Yderligere informationer om at skrive administrativ kode for inputparametre finder du under referencen InfoPath-udviklere.

Eksempel    Forestil dig, at du har en formularskabelon, ExpenseReportTemplate.xsn, med administreret kode, som kan behandle to inputparametre titlen afdeling og organisation. Formularskabelonen er blevet publiceret på en server, der kører SharePoint med URL-adressen http://fabrikam. For at starte InfoPath, og Åbn en ny formularskabelon med en afdeling parameter, der er lig med 10 og parameteren organisation, der er lig med 325 skal du skrive følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe" http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ ny formular /defaultsavelocation < URL-adressen >

Indstillingen / nye åbnes den eksisterende formular og parameteren/defaultsavelocation angiver stien til dialogboksen Gem som til den angivne Uniform Resource Locator (URL). URL-adressen vises i dialogboksen Gem som for første gang, gemmes i formularen.

Eksempel    Start InfoPath ved at åbne formularen MinFormular.xml, og angiv den sti, hvor brugeren kan gemme formularen til C:\MineFormularer, skriv følgende:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / nye MyForm.xml /defaultsavelocation C:\MyForms

formular skabelon /defaultsavelocation < URL-adressen >

Åbner en ny formular, der er baseret på formularskabelonen, og angiver stien i dialogboksen Gem som til den angivne URL. URL'en vises i dialogboksen Gem som første gang, formularen gemmes.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, Åbn en ny formular, der er baseret på formularskabelonen ExpenseReportTemplate.xsn, og angiv derefter stien, hvor du vil brugerne for at gemme formularen til Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn" /defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammenlægge "form1 | form2 | form3" "formularskabelon"

Fletter formularerne på formularlisten til en enkelt formular, der er baseret på en formularskabelon (.xsn). De enkelte formularnavne på formularlisten skal omgives af anførselstegn. Hele formularlisten kan omgives af anførselstegn. Formularnavnene skal være adskilt af en lodret streg "|". Den formularskabelon, der bruges til at udføre fletningen, skal også angives. Fletningen begynder ved at benytte standarddataene for formularskabelonen.

Eksempel     Forestil dig, at du ønsker at flette formularerne MinFormular1.xml og MinFormular2.xml til en ny formular, der er baseret på formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn. Den nye formularskabelon gemmes på computeren i Formularmappen. Skriv følgende for at starte InfoPath og flette de to eksisterende formularer:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate "form1.xml" | "form2.xml" "formtemplate.xsn"

/ design formularskabelon

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Hvis der ikke er angivet en formularskabelon, starter InfoPath i designtilstand uden en formularskabelon.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ designe formular skabelon /forcesaveas

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Du kan foretage ændringer i formularskabelonen, men du skal gemme formularskabelonen et andet sted, end du åbnede den.

Tip!: Brug denne indstilling til at åbne og ændre en eksisterende formularskabelon, der er blevet udgivet. Parameteren opfordrer dig til at gemme formularskabelonen et andet sted, så du undgår at overskrive den på udgivelsesstedet ved et uheld. Hvis du overskriver en udgivet formularskabelon, fordi du gemmer den på udgivelsesstedet i stedet for at bruge guiden Udgivelse, kan brugerne ikke oprette nye formularer eller ændre eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Når du har gemt formularskabelonen et andet sted og derefter ændrer formularskabelonen, kan du bruge guiden Udgivelse til at udgive og overskrive formularskabelonen på udgivelsesstedet.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn og for at undgå at overskrive formularskabelonen på det oprindelige sted:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ designe formular/ReadOnly skabelon

Åbner den angivne formularskabelon i designtilstand. Du kan foretage ændringer i formularskabelonen, men du skal gemme formularskabelonen et andet sted, end du åbnede den.

Tip!: Brug denne indstilling til at åbne og ændre en eksisterende formularskabelon, der er blevet udgivet. Parameteren opfordrer dig til at gemme formularskabelonen et andet sted, så du undgår at overskrive den på udgivelsesstedet ved et uheld. Hvis du overskriver en udgivet formularskabelon, fordi du gemmer den på udgivelsesstedet i stedet for at bruge guiden Udgivelse, kan brugerne ikke oprette nye formularer eller ændre eksisterende formularer, der er baseret på denne formularskabelon. Når du har gemt formularskabelonen et andet sted og derefter ændrer formularskabelonen, kan du bruge guiden Udgivelse til at udgive og overskrive formularskabelonen på udgivelsesstedet.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath i designtilstand med formularskabelonen UdgiftRapportSkabelon.xsn og for at undgå at overskrive formularskabelonen på det oprindelige sted:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Starter InfoPath uden at vise vinduet Microsoft Office InfoPath. Udviklere bruger denne indstilling, når de tester tilpassede programmer med InfoPath.

Eksempel    Du gør dette ved at skrive følgende:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe"/ integrere

/cache ClearAll

Starter InfoPath og rydder det cachelager, hvor formularskabelonerne er gemt på computeren. Brug denne indstilling til at fjerne ubrugte formularskabeloner fra dine brugeres computere og give mere plads på harddisken. Du kan bruge denne indstilling sammen med en eksisterende formular eller en ny formular, der er baseret på formularskabelonen.

Eksempel    Skriv følgende for at starte InfoPath, åbne MinFormular.xml og derefter rydde cachelageret for alle formularskabeloner

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe" MyForm.xml/cache ClearAll

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×