Kommandolinjeparametre til Access

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan tilpasse den måde, som Microsoft Office Access 2007 starter på, ved at tilføje kommandolinjeparametre til startkommandoen. Du kan f.eks. vælge, at der skal åbnes en bestemt fil eller køres en makro, når Office Access 2007 startes.

Kommandolinjeparametre kaldes også for kommandolinjefunktioner. Der skal knyttes værdier til nogle af kommandolinjeparametrene.

Hvis du kun skal bruge kommandolinjeparameteren og de eventuelle tilknyttede værdier en enkelt gang, kan du skrive kommandostrengen i boksen Kør (klik på Kør i menuen Start) i Microsoft Windows. Kommandostrengen består af den kommando, der starter programmet – i dette tilfælde Msaccess.exe – efterfulgt af en kombination af parametre og værdier. Hvis du vil kunne bruge den samme parametre og de tilhørende værdier flere gange, kan du oprette en skrivebordsgenvej, der starter programmet ved hjælp af de valgte parametre og værdier. I denne artikel forklares begge fremgangsmåder. Artiklen indeholder desuden en oversigt over alle tilgængelige kommandolinjeparametre og værdier i Office Access 2007.  

Denne artikel indeholder

Introduktion til kommandoer, kommandolinjeparametre og værdier

Bruge en kommandolinjeparameter én gang vha. en kommando i Kør

Oprette en genvej, så en kommando kan køres flere gange

Tilgængelige parametre og værdier

Introduktion til kommandoer, kommandolinjeparametre og værdier

Hver gang du starter Access ved at klikke på programikonet eller programnavnet i menuen Start, køres kommandoen Msaccess.exe, selvom du normalt ikke skal skrive eller får vist kommandoen.

Du kan ændre forskellige elementer i programmets startprocedure ved hjælp af underkommandoer, såkaldte kommandolinjeparametre, der føjes til kommandoen Msaccess.exe. Du angiver en indstilling ved at tilføje et mellemrum og en skråstreg (/) efter hovedkommandoen og derefter skrive navnet på den ønskede kommandolinjeparametre. Parameteren kan efterfølges af et mellemrum og en eller flere specifikke kommandoer, der kaldes værdier. Disse værdier er yderligere instruktioner om, hvordan programmet skal køre kommandoen Msaccess.exe. Den følgende kommando angiver f.eks., at Access skal starte og derefter åbne den angivne fil i skrivebeskyttet tilstand:

msaccess.exe /ro "c:\My Folder\My Database.accdb"

I dette eksempel er /ro kommandolinjeparameteren, og "c:\My Folder\My Database.accdb" er værdien. Bemærk, at filstien er sat i anførselstegn, fordi den indeholder mellemrum. Hvis filstien ikke indeholder nogen mellemrum, er det ikke nødvendigt at bruge anførselstegn.

I Office Access 2007 kan du udelade msaccess.exe og starte kommandoen med den fulde filsti efterfulgt af parametre og værdier. Du kan f.eks. skrive ovenstående kommando på følgende måde:

"c:\My Folder\My Database.accdb" /ro

Bemærk: I forbindelse med .accdb-, .adp- eller .mdb-filer må Access ikke være åben, når du kører en kommando uden msaccess.exe. Hvis Access allerede kører, behandles kommandolinjeparametrene ikke. Når du åbner en .accdr-, .mde-, .accde- eller .ade-fil, startes der imidlertid altid en ny forekomst af Access, så kommandolinjeparametrene fungerer normalt.

Toppen af siden

Bruge en kommandolinjeparameter én gang vha. en kommando i Kør

 1. Klik på Start i Microsoft Windows, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv msaccess.exe i boksen Kør, eller klik på Gennemse for at finde filen.

 3. Indtast et mellemrum, og skriv derefter kommandolinjeparameteren og eventuelle værdier. En kommando kan indeholde flere parametre og værdier. Hvis du f.eks. vil åbne en bestemt database i skrivebeskyttet tilstand og derefter køre en bestemt makro i denne database, kan du skrive:

  msaccess.exe /ro "c:\MyFolder\MyDatabase.accdb" /x MyMacro

Næste gang du starter Access uden kommandolinjeparametre, startes programmet med standardindstillingerne. Hvis du vil bruge den tilpassede startprocedure flere gange, skal du benytte fremgangsmåden i næste afsnit.

Bemærk: 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver til parametre og værdier. Funktionen /RO er f.eks. identisk med /ro.

 • Indsæt ét mellemrum før hver parameter og ét før hver værdi.

Toppen af siden

Oprette en genvej, så en kommando kan køres flere gange

Kontroller først, hvor filen Msaccess.exe er placeret på computeren. Hvis du accepterede standardplaceringen af mapperne under installationen af Access, findes filen Msaccess.exe som regel i:

C:\Programmer\Microsoft Office\Office12\msaccess.exe

Hvis Msaccess.exe ikke findes på denne placering, skal du søge efter filen og skrive hele filstien ned.

 1. Højreklik på Windows-skrivebordet, peg på Ny, og klik derefter på Genvej i genvejsmenuen.

 2. Skriv et anførselstegn ("), hele stien til Msaccess.exe (inklusive filnavnet) og derefter endnu et anførselstegn i boksen Skriv, hvor elementet er placeret i guiden Opret genvej. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I så fald tilføjes anførselstegnene automatisk.

 3. Indtast et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og indtast derefter parameteren og eventuelle værdier. Hvis værdien er en filsti, der indeholder mellemrum, skal den også sættes i anførselstegn som i følgende eksempel:

"c:\program files\microsoft office\office12\msaccess.exe" /ro "c:\My Folder\My Database.accdb"

 1. Klik på Næste.

 2. Skriv et navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik på Udfør.

  Guiden opretter en genvej, der placeres på skrivebordet.

 3. Når du vil starte Access med den tilpassede startprocedure, skal du blot klikke på genvejen.

  Tip: Hvis du vil føje genvejen til menuen Start i Windows, skal du højreklikke på genvejen og derefter klikke på Fastgør til menuen Start i genvejsmenuen.

Du kan oprette flere forskellige genveje, der indlæser forskellige parametre og værdier, når programmet startes.

Bemærk: 

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver til parametre og værdier. Funktionen /RO er f.eks. identisk med /ro.

 • Indsæt ét mellemrum før hver parameter og ét før hver værdi.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre og værdier

Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de kommandolinjeparametre og tilknyttede værdier, der er tilgængelige i Office Access 2007.

Parameter

Værdi

Beskrivelse

 Ingen

database

Åbner den angivne database eller det angivne Microsoft Access-projekt. Medtag eventuelt et stinavn. Hvis du medtager et stinavn, der indeholder mellemrum, skal navnet sættes i anførselstegn.

/excl

 Ingen

Åbner den angivne Access-database med eksklusiv adgang. Hvis du vil åbne databasen med delt adgang i et flerbruger (fælles) database, skal du undgå at bruge denne parameter. Gælder kun for Access-databaser.

/ro

 Ingen

Åbner den angivne Access-database eller det angivne Access-projekt i skrivebeskyttet tilstand.

/runtime

 Ingen

Angiver, at Access skal starte med indstillingerne for runtime-versioner.

/user

brugernavn

Starter Access ved hjælp af det angivne brugernavn. Gælder kun for databaser i Access 2002-2003 eller tidligere.

/pwd

adgangskode

Starter Access ved hjælp af den angivne adgangskode. Gælder kun for databaser i Access 2002-2003 eller tidligere.

/profile

brugerprofil

Access startes ved hjælp af indstillingerne i den angivne brugerprofil i stedet for de standardindstillinger i Windows-registreringsdatabasen, der blev oprettet, da du installerede Access. Denne parameter erstatter parameteren /ini, som blev brugt i tidligere Access-versioner end Access 95 til at angive en initialiseringsfil.

/compact

destinationsdatabase eller destination for Access-projekt

Komprimerer og reparerer Access-databasen eller komprimerer det Access-projekt, der blev angivet før parameteren /compact, og lukker derefter Access. Hvis du udelader et destinationsfilnavn efter parameteren /compact, komprimeres filen til det oprindelige navn og den oprindelige mappe. Hvis du vil komprimere til et andet navn, skal du angive en destinationsfil. Hvis du ikke medtager en sti i værdien destinationsdatabase eller destination for Access-projekt, oprettes destinationsfilen som standard i mappen Dokumenter. Hvis du medtager et stinavn, der indeholder mellemrum, skal navnet sættes i anførselstegn.

I et Access-projekt komprimerer denne indstilling Access-projekt-filen (.adp), men ikke Microsoft SQL Server-databasen.

/repair

 Ingen

Reparerer den Access-database, der blev angivet før parameteren /repair, og lukker derefter Access. I Microsoft Access 2000 eller en nyere version er funktionsmåden for komprimering og reparation samlet under /compact. Parameteren /repair understøttes for at sikre bagudrettet kompatibilitet.

/convert

destinationsdatabase

Konverterer en Access-database eller et Access-projekt, der er oprettet i en tidligere version, til Access 2007-format, omdøber den nye fil og lukker derefter Access. Du skal angive kildedatabasen, inden du bruger parameteren /convert.

/x

makro

Åbner den Access-database, der blev angivet inden parameteren /x, og kører derefter den angivne makro. Du kan også køre en makro, når der åbnes en database, ved at oprette en makro med navnet AutoExec.

Makroer kan indeholde virus, så du skal være forsigtig med at køre dem. Tag følgende forholdsregler: Kør et opdateret antivirusprogram på computeren, brug sikkerhedscenteret til at deaktivere alle makroer, bortset fra dem, der er signeret digitalt, og opret og opdater løbende en liste over makrokilder, du har tillid til.

/cmd

 Ingen

Angiver, at det, der følger efter på kommandolinjen, er den værdi, der returneres af funktionen Command. Denne indstilling skal være den sidste parameter på kommandolinjen. Du kan bruge et semikolon (;) i stedet for /cmd.

Du kan bruge denne parameter til at angive et kommandolinjeargument, der kan anvendes i Visual Basic for Applications (VBA)-kode (Visual Basic for Applications).

/wrkgrp

arbejdsgruppeoplysningsfil

Starter Access ved hjælp af den angivne arbejdsgruppeoplysningsfil. Gælder kun for databaser i Access 2002-2003 eller tidligere.

Toppen af siden


Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×