Kommandolinjeparametre for Outlook 2010

Den kommando, der starter Microsoft Outlook 2010, hedder outlook.exe. En kommandolinjeparameter er en tilføjelse til kommandoen, som består af en skråstreg efterfulgt af et kommandonavn og eventuelle værdier.

Denne artikel indeholder

Hvad er kommandoer og parametre?

Bruge en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Outlook 2010 32-bit installeret på Windows 64-bit

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Outlook 2010 32-bit installeret på Windows 64-bit

Tilgængelige parametre

Hvad er kommandoer og parametre?

Hver gang du starter programmet, kan du køre kommandoen outlook.exe, selvom du som regel ikke skriver kommandoen eller ser den. Du kan ændre visse aspekter af, hvordan programmet starter, ved at føje underkommandoer, der kaldes parametre, til kommandoen outlook.exe.

En parameter vises som et mellemrum efter hovedkommandoen efterfulgt af en skråstreg og navnet på parameteren, der giver flere oplysninger om, hvordan kommandoen køres.

Følgende kommando giver f.eks. Outlook 2010 besked om at starte med Læserude slået fra.

Outlook-kommandolinjeparametre

1. Kommandoen outlook.exe starter Outlook.

2. Parameteren /nopreview starter Outlook med læseruden slået fra.

Toppen af siden

Bruge en parameter én gang ved at føje den til kommandoen Kør

Kontrollér først placeringen af filen outlook.exe på computeren. Hvis du har accepteret standardmappeplaceringerne, da du installerede Outlook 2010, findes filen outlook.exe på følgende placering:

c:\programmer\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 32-bit installeret på Windows 64-bit

c:\programmer (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Hvis du ikke kan finde filen outlook.exe på den pågældende placering, skal du søge efter filen og lægge mærke til den fulde sti.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Windows 7 og Windows Vista    

   • Klik på knappen Start, peg på Alle programmer, klik på Tilbehør, og klik derefter på Kør.

  • Windows XP    

   • Klik på knappen Start i Windows, og klik derefter på Kør.

 2. Skriv i dialogboksen Kør et anførselstegn, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og skriv derefter parameteren. Du kan f.eks. skrive:

  "c:\programmer\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

Næste gang du starter Outlook 2010, åbnes programmet normalt. Du kan gøre det muligt at bruge den tilpassede start gentagne gange ved at se næste afsnit.

Bemærk  

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /NOPREVIEW fungerer f.eks. på samme måde som /nopreview.

 • Husk at medtage ét blanktegn foran parameteren og ét blanktegn før hver enkelt værdi.

Toppen af siden

Gøre det muligt at genbruge en parameter ved at oprette en genvej

Bekræft først placeringen af filen outlook.exe på computeren. Hvis du accepterede standardmappeplaceringerne, da du installerede Outlook 2010, findes filen outlook.exe sandsynligvis på følgende placering:

c:\programmer\microsoft office\office14\outlook.exe

Outlook 2010 32-bit installeret på Windows 64-bit

c:\programmer (x86)\microsoft office\office14\outlook.exe

Hvis du ikke kan finde filen outlook.exe på den pågældende placering, skal du søge efter filen og lægge mærke til den fulde sti.

 1. Højreklik på skrivebordet i Windows, peg på Ny, og klik derefter på Genvej.

 2. Skriv et anførselstegn i boksen Angiv, hvor elementet er placeret i guiden Opret genvej, angiv hele stien til filen outlook.exe, og skriv derefter et andet anførselstegn. Du kan også klikke på Gennemse for at at finde og vælge filen. I dette tilfælde angives anførselstegnene automatisk.

 3. Skriv et mellemrum efter det sidste anførselstegn, og skriv derefter parameteren og evt. værdier. Du kan f.eks. skrive:

  "c:\programmer\microsoft office\office14\outlook.exe" /nopreview

  Bemærk   Hvis parameteren er en sti til en placering på computeren, skal den også sættes i dobbelte anførselstegn.

 4. Klik på Næste.

 5. Skriv et nyt navn til genvejen i boksen Skriv et navn til denne genvej, og klik derefter på Udfør.

  Der oprettes en genvej på skrivebordet.

 6. Når du vil starte Outlook 2010 på denne tilpassede måde, skal du dobbeltklikke på genvejen.

  Tip   Hvis du vil føje genvejen på skrivebordet til menuen Start i Windows, skal du højreklikke på genvejen og derefter klikke på Fastgør til menuen Start.

Du kan oprette forskellige genveje, hvor hver enkelt anvender forskellige parametre og værdier på programmet ved start.

Bemærk  

 • Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver i parametre. /NOPREVIEW fungerer f.eks. på samme måde som /nopreview.

 • Husk at medtage ét blanktegn foran parameteren og ét blanktegn før hver enkelt værdi.

Toppen af siden

Tilgængelige parametre

Parameter

Beskrivelse

/a

Opretter et element med det angivne filnavn som en vedhæftet fil.

Eksempel:

 • "c:\programmer\\microsoft office\office14\outlook.exe" /a "c:\dokumenter\etiketter.doc"

Hvis der ikke angives nogen elementtype, bruges IPM.Note. Argumentet kan ikke bruges med meddelelsesklasser, der ikke er baserede på Outlook.

/altvba otmfilnavn

Åbner det VBA-program, der er angivet i otmfilnavn, i stedet for %appdata%microsoft\outlook\vbaproject.otm.

Bemærk   Denne kommandolinjeparameter er kun tilgængelig, hvis følgende DWORD-værdi for Windows-registreringsdatabasen er indstillet til 1. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Security\EnableAltVba

/c meddelelsesklasse

Opretter et nyt element med den angivne meddelelsesklasse (Outlook-formularer eller en anden type gyldig MAPI-formular).

Eksempler:

 • /c ipm.activity opretter en journaloptegnelse

 • /c ipm.appointment opretter en aftale

 • /c ipm.contact opretter en kontaktperson

 • /c ipm.note opretter en e-mail

 • /c ipm.stickynote opretter en note

 • /c ipm.task opretter en opgave

/checkclient

Spørger efter standardprogrammet til e-mails, nyhedsgrupper og kontaktpersoner.

/cleanautocompletecache

Fjerner alle navne og mailadresser fra listen Autofuldførelse.

/cleancategories

Sletter eventuelle brugerdefinerede kategorinavne, du har oprettet. Gendanner kategoriernes standardnavne.

/cleanclientrules

Starter Outlook og sletter klientbaserede regler.

/cleanconvongoingactions

Sletter tabellen Samtalehandlinger (CAT; Conversations Actions Table). CAT-poster i en samtaletråd udløber normalt 30 dage efter sidste aktivitet. Kommandolinjeparameteren rydder alle samtalemærknings-, ignorerings- og flytteregler og stopper straks yderligere handlinger.

/cleandmrecords

Sletter den logfil, som oprettes, når en chef eller en stedfortræder afviser et møde.

/cleanfinders

Nulstiller alle søgemapper i Microsoft Exchange-postkassen kun for den første profil, der er åbnet.

/cleanfreebusy

Rydder og genopretter oplysninger om ledig/optaget tid. Denne parameter kan kun bruges, når du kan oprette forbindelse til Exchange-serveren.

/cleanfromaddresses

Fjerner alle manuelt tilføjede From-poster fra profilen.

/cleanmailtipcache

Fjerner alle MailTips fra cachen.

/cleanreminders

Rydder og genopretter påmindelser.

/cleanroamedprefs

Alle tidligere globale indstillinger slettes og kopieres igen fra de lokale indstillinger på computeren, hvor den pågældende parameter bruges. Dette omfatter de globale indstillinger for påmindelser, gitteret for ledig/optaget, arbejdstid, kalenderudgivelser og RSS-regler.

/cleanrules

Starter Outlook og sletter klient- og serverbaserede regler.

/cleanserverrules

Starter Outlook og sletter serverbaserede regler.

/cleansharing

Fjerner alle RSS-, internetkalender- og SharePoint-abonnementer fra Kontoindstillinger, men bevarer alt det tidligere overførte indhold til computeren. Dette er nyttigt, hvis du ikke kan slette et af abonnementerne i Outlook 2010.

/cleansniff

Tilsidesætter programspærringen, der afgør, hvilken af computerne (når Outlook køres samtidig) der skal behandle mødeelementer. Spærringen hjælper med at forhindre duplikerede påmindelser. Denne parameter rydder spærringen på den computer, hvor den bruges, og giver dermed Outlook mulighed for at behandle mødeelementer.

/cleansubscriptions

Sletter abonnementsmeddelelser og egenskaberne for abonnementsfunktioner.

/cleanviews

Gendanner standardvisningerne. Alle brugerdefinerede visninger går tabt.

/embedding

Kan bruges uden kommandolinjeparametre til standardgenoprettelse af OLE-objekter.

/f msgfilnavn

Åbner den angivne meddelelsesfil (.msg) eller gemte Microsoft Office-søgninger (.oss).

/finder

Åbner dialogboksen Avanceret søgning.

/hol holfilnavn

Åbner den angivne .hol-fil.

/ical icsfilnavn

Åbner den angivne .ics-fil.

/importNK2

Importerer indholdet af en .nk2-fil, der indeholder listen over kaldenavne, som anvendes af både automatisk kontrol af navne og autoudførelse.

/importprf prffilnavn

Starter Outlook og åbner/importerer den angivne MAPI-profil (*.prf). Hvis Outlook allerede er åbent, stilles profilen i kø til åbning ved næste rene start.

/launchtraininghelp emneid

Åbner Hjælp og viser det emne, som er angivet i emneid.

/m emailnavn

Giver brugeren mulighed for at føje et e-mail-navn til elementet. Kan kun bruges sammen med argumentet /c.

Eksempel:

 • Outlook.exe /c ipm.note /m emailnavn

/nopreview

Starter Outlook med læseruden deaktiveret.

/p msgfilnavn

Udskriver den angivne meddelelse (.msg).

/profile profilnavn

Indlæser den angivne profil. Hvis profilnavnet indeholder et mellemrum, skal navnet angives i anførselstegn (" ").

/profiles

Åbner dialogboksen Vælg profil, uafhængigt af indstillinger under Indstillinger i menuen Funktioner.

/promptimportprf

Samme som /importprf, bortset fra at der vises en prompt, og brugeren kan annullere importen.

/recycle

Starter Outlook i et eksisterende Outlook-vindue, hvis et sådant findes.

/remigratecategories

Starter Outlook og starter følgende kommandoer på standardpostkassen:

 • Opgraderer farvede Til opfølgning-flag til Outlook 2010-farvekategorier.

 • Opgraderer kalendernavne til Outlook 2010-farvekategorier.

 • Tilføjer alle kategorier, der bruges på ikke-mailelementer, på listen Hovedkategori.

Bemærk   Dette er den samme kommando som Opgrader til farvekategorier i hver dialogboks med Outlook-postkasseegenskaber.

/resetfolders

Gendanner manglende mapper på standardleveringsstedet.

/resetfoldernames

Nulstiller standardmappenavnene, f.eks. Indbakke eller Sendt post, til standardnavnene i standardsproget fra Office-brugergrænsefladen.

Hvis du f.eks. først opretter forbindelse til din postkasse med en russisk version af Outlook, kan de russiske mappenavne ikke omdøbes. Hvis du vil ændre navnene på standardmapperne til f.eks. engelsk eller japansk, kan du bruge denne parameter til at nulstille standardmappenavnene efter at have valgt et andet sprog til brugergrænsefladen eller efter at have installeret Outlook i en version, der bruger et andet sprog.

/resetformregions

Tømmer formularområdecachen og genindlæser formularområdedefinitionerne fra registreringsdatabasen i Windows.

/resetnavpane

Rydder og genopretter navigationsruden for den aktuelle profil.

/resetquicksteps

Gendanner standarderne for Hurtige trin. Alle brugeroprettede Hurtige trin slettes.

/resetsearchcriteria

Nulstiller alle hurtigsøgningskriterier, så standardkriteriesættet vises i hvert modul.

/resetsharedfolders

Fjerner alle delte mapper fra navigationsruden.

/resettodobar

Rydder og gendanner opgavelisten i opgavepanelet for den aktuelle profil. Opgavepanelets søgemappe slettes og genoprettes.

/restore

Forsøger at åbne samme profil og mapper, som var åbne, før Outlook blev lukket ukorrekt.

/rpcdiag

Åbner Outlook og viser statusdialogboksen for RPC-forbindelsen (Remote Procedure Call).

/safe

Starter Outlook uden læseruden eller værktøjslinjetilpasninger. Både lokale og administrerede COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/safe:1

Starter Outlook med læseruden deaktiveret.

/safe:3

Både lokale og administrerede COM-tilføjelsesprogrammer (Component Object Model) slås fra.

/select mappenavn

Starter Outlook og åbner den angivne mappe i et nyt vindue. Hvis du f.eks. vil åbne Outlook og have vist standardkalenderen, skal du skrive "c:\programmer\microsoft office\office14\outlook.exe" /select outlook:calendar

/share feed://URL/filnavn

/share stssync://URL

/share web://URL/filnavn

Angiver en delings-URL-adresse til oprettelse af forbindelse til Outlook. Brug f.eks. stssync://URL til at forbinde en SharePoint-liste til Outlook.

/sniff

Starter Outlook, søger efter nye mødeindkaldelser i Indbakke og føjer dem til kalenderen.

/t oftfilnavn

Åbner den angivne .oft-fil.

/v vcffilnavn

Åbner den angivne .vcf-fil.

/vcal vcsfilnavn

Åbner den angivne .vcs-fil.

Toppen af siden

Gælder: Outlook 2010Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog