Kombinere tekstværdier ved at bruge et udtryk

Hvis du vil kombinere værdierne i to eller flere tekstfelter, kan du oprette et udtryk, der bruger operatoren & (og-tegn). Det kan f.eks. være, at du har en formular kaldet Medarbejdere, hvor fornavn og efternavn på hver enkelt medarbejder er angivet i separate felter, men hvor du gerne vil have vist en medarbejders fulde navn i formularhovedet.

Brug dette udtryk til at få vist en medarbejders fulde navn:

=[Fornavn] & " " & [Efternavn]

I udtrykket bruges operatoren & til at kombinere værdierne i felterne Fornavn og Efternavn. I udtrykket bruges der også et sæt dobbelte anførselstegn (") adskilt af et mellemrum til at indsætte et mellemrum mellem for- og efternavne. Når du vil indsætte noget mellem de to felter, f.eks. et mellemrum, et tegnsætningstegn eller ordret tekst, skal denne ekstra værdi sættes i anførselstegn.

Du kan også bruge følgende udtryk til at få vist efternavn og fornavn adskilt af et komma og et mellemrum:

=[Efternavn] & ", " & [Fornavn]

I dette tilfælde indsætter udtrykket et komma og et mellemrum omsluttet af anførselstegn mellem felterne Efternavn og Fornavn.

I trinnene i følgende procedure antages det, at du har en formular, der er baseret på en tabel, der indeholder felter med navnet Fornavn og Efternavn. Ellers kan du ændre udtrykket i trin 6, så de passer til dine data.

Tilføje en tekstboks med et udtryk, der viser det fulde navn

  1. Højreklik i navigationsruden på den formular eller rapport, du vil ændre, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  2. Klik på Tekstboks i gruppen Kontrolelementer på fanen Design.

  3. Træk markøren i formularen eller rapporten for at oprette tekstboksen.

  4. Højreklik på tekstboksen, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  5. Klik på fanen Data på egenskabsarket.

  6. Ret værdien i egenskabsboksen Kontrolelementkilde til =[Fornavn] & " " & [Efternavn].

  7. Luk egenskabsarket, og gem ændringerne.

Nogle gange indeholder et af de felter, du vil kombinere, muligvis ikke en værdi. Dette fravær af data kaldes en Null-værdi. Når du bruger operatoren & i et felt, der ikke har nogen værdi, returnerer Access en streng af længden nul for det pågældende felt. Hvis der f.eks. kun er et efternavn i en medarbejderpost, returnerer udtrykket i det foregående eksempel en streng af længden nul for feltet Fornavn, et mellemrumstegn og værdien i feltet Efternavn.

Resultat af udtryk, når feltet Fornavn ikke indeholder data

1. Da der ikke er nogen data i feltet Fornavn, vil der være en streng af længden nul og et mellemrum foran "Mortensen".

Når du kombinerer værdier fra flere felter i en ny streng, kan du evt. medtage en værdi i den nye streng (f.eks. et komma) i et bestemt felt. Hvis en værdi skal medtages med forbehold, kan du bruge operatoren + i stedet for operatoren & til at kombinere dine felter. Antag f.eks., at du har en tabel med navnet Kunde, og at tabellen indeholder felter med navnene By, Stat og Postnummer. Du vil kombinere værdierne i disse felter til en rapport, men i nogle af posterne er der muligvis ingen værdi i feltet Stat. I dette tilfælde kan du få et uønsket komma før postnummerværdien, hvis du bruger operatoren & til at kombinere felterne.

Du kan undgå det uønskede komma ved at bruge operatoren + (plus) i stedet som vist i følgende eksempeludtryk:

=([By] & (", " + [Stat]) & " " & [Postnummer])

Operatoren + kombinerer tekst på samme måde som operatoren &. Men operatoren + understøtter også det, der kaldes Null-overførsel. Null-overførsel sikrer, at hvis en komponent i et udtryk er Null, er resultatet af hele udtrykket også Null. I det foregående eksempel skal du overveje udtryksdelen (", " + [Stat]). Da operatoren + anvendes, inkluderer det udtryk, der evalueres inden for de inderste parenteser, kun et komma, hvis der findes en værdi i feltet Stat. Hvis der ikke findes en værdi i feltet Stat, træder Null-overførsel i kraft, og udtrykket inden for de indvendige parenteser evalueres til en Null-værdi, så kommaet på den måde "skjules".

Eksempel på udtryksresultat, når der ikke er angivet stat

1. De poster, der inkluderer værdier for stater, vises med et komma, et mellemrum og forkortelsen af statens navn.

2. Der er ikke angivet nogen stat for posten med værdien Houston i feltet By, og resultatet vises derfor uden komma, mellemrum eller forkortelse for stat.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×