Kombinere resultaterne af flere udvælgelsesforespørgsler ved hjælp af en foreningsforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil gennemse alle de data, der returneres af flere ensartede udvælgelsesforespørgsler, som et samlet sæt, kan du bruge en foreningsforespørgsel.

I denne artikel kan du se, hvordan du opretter en foreningsforespørgsel ud fra to eller flere eksisterende udvælgelsesforespørgsler. Det beskrives også, hvordan du skriver en foreningsforespørgsel ved hjælp af SQL (Structured Query Language).

For at fuldføre eksemplerne i denne artikel, bør du have et grundlæggende kendskab til, hvordan du opretter og kører udvælgelsesforespørgsler. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af udvælgelsesforespørgsler, se linkene i afsnittet Se også.

Denne artikel indeholder

Grundlæggende om foreningsforespørgsel

Oprette en foreningsforespørgsel

Tip til brug af foreningsforespørgsler

Grundlæggende om foreningsforespørgsel

Hvilken funktion har en foreningsforespørgsel?

En foreningsforespørgsel kombinerer resultaterne fra flere ensartede udvælgelsesforespørgsler.

Antag for eksempel, at du har en tabel med oplysninger om kunder og en anden tabel med oplysninger om leverandører, og der ikke er nogen relation mellem de to tabeller. Antag, at begge tabeller indeholder felter med kontaktoplysninger, og at du gerne vil se alle kontaktoplysningerne fra begge tabellerne på én gang.

Du kan oprette en vælg forespørgsel for hver tabel for kun at hente de felter, der indeholder kontaktoplysninger, men de oplysninger, der returneres, vil stadig være placeret to separate steder. Hvis du vil kombinere resultaterne af to eller flere udvælgelsesforespørgsler i et enkelt resultatsæt, skal du bruge en foreningsforespørgsel.

Krav til foreningsforespørgsler

De udvælgelsesforespørgsler, som du samler i en foreningsforespørgsel, skal have det samme antal outputfelter i samme rækkefølge og med samme eller kompatible datatyper. Når du kører en foreningsforespørgsel, samles dataene fra hvert sæt tilsvarende felter i et enkelt outputfelt, så outputtet fra forespørgslen har det samme antal felter som hver af udvælgelsessætningerne.

Bemærk: Når der oprettes en foreningsforespørgsel, er datatyperne Tal og Tekst kompatible.

En foreningsforespørgsel er SQL-specifik. SQL-specifikke forespørgsler kan ikke vises i designvisning, og de skal derfor skrives direkte i SQL. I Microsoft Office Access 2007 kan du bruge objektfanen SQL-visning til at skrive SQL-specifikke forespørgsler, bl.a. foreningsforespørgsler.

Tip: Hver enkelt forespørgsel kan udtrykkes ved hjælp af SQL-sætninger. De fleste forespørgsler kan også udtrykkes i forespørgslens designgitter, der er et mere brugervenligt miljø at opbygge forespørgsler i, hvis det er tilgængeligt. Når du opretter en forespørgsel ved hjælp af designgitteret, kan du altid skifte til SQL-visning for at se den SQL-sætning, der behandles, når du kører forespørgslen. Det er en god ide at få vist dine forespørgsler i SQL-visning for at få bedre kendskab til SQL og opnå en større forståelse af, hvordan forespørgsler fungerer. I nogle tilfælde kan det også være nemmere at finde fejl i en forespørgsel, der ikke returnerer de forventede resultater, hvis du får den vist i SQL-visning.

SQL-syntaks i en foreningsforespørgsel

I en foreningsforespørgsel indeholder hver enkelt udvælgelsesforespørgsel (også kaldet en udvælgelsessætning) en SELECT-delsætning og en FROM-delsætning, og den kan også indeholde en WHERE-delsætning. En SELECT-delsætning angiver de felter, der indeholder de data, som du vil hente. En FROM-delsætning angiver de tabeller, som indeholder felterne, og en WHERE-delsætning viser kriterierne for disse felter. Du kan samle udvælgelsessætningerne i en foreningsforespørgsel ved hjælp af nøgleordet UNION.

Den grundlæggende SQL-syntaks i en foreningsforespørgsel, der samler to udvælgelsesforespørgsler, er som følger:

SELECT field_1[, field_2,…]
FROM table_1[, table_2,…]
UNION [ALL]
SELECT field_a[, field_b,...]
FROM table_a[, table_b,…];

Antag, at du har en tabel med navnet Produkter og en anden tabel med navnet Tjenester. Begge tabeller indeholder felter, der indeholder navnet på produktet eller tjenesten, prisen, oplysninger om garanti eller reklamationsret samt en angivelse af, om du er den eneste udbyder af produktet eller tjenesten. Selvom tabellen Produkter viser oplysninger om reklamationsret, og tabellen Tjenester viser oplysninger om garanti, er de grundlæggende oplysninger de samme (angivelse af, om et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste leveres med en kvalitetsgaranti). Du kan bruge en foreningsforespørgsel, f.eks. den følgende forespørgsel, til at samle de fire felter fra de to tabeller:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services;

Lad os undersøge syntaksen i ovenstående eksempel linje for linje.

 • SELECT navn, pris, reklamationsret, eneste_udbyder    Dette er en SELECT-delsætning, som du kan bruge til at starte en udvælgelsesforespørgsel. SELECT efterfølges af en række id'er, der angiver, hvor du vil hente data fra. En SELECT-delsætning skal altid indeholde mindst ét felt. Denne SELECT-delsætning viser felt-id'erne navn, pris, reklamationsret og eneste_udbyder.

 • FROM Produkter    Dette er en FROM-delsætning. En FROM-delsætning efterfølger en SELECT-delsætning, og de udgør tilsammen en grundlæggende udvælgelsessætning. FROM efterfølges af en række id'er, der angiver, hvilke tabeller der indeholder de felter, som er angivet i SELECT-delsætningen. En FROM-delsætning skal altid indeholde mindst én tabel. Denne FROM-delsætning angiver tabel-id'et Produkter.

 • UNION ALL    Dette er nøgleordet UNION og det valgfri nøgleord ALL. UNION angiver, at resultatet af SELECT-delsætningen, som står før UNION, bliver lagt sammen med resultatet af den SELECT-delsætning, der står efter UNION.

  Når du bruger nøgleordet ALL, bliver identiske rækker ikke fjernet fra det samlede sæt, der oprettes af foreningsforespørgslen. Dette kan give markant hurtigere forespørgselstider, fordi Access ikke behøver at kontrollere for identiske rækker i resultaterne. Du skal bruge nøgleordet ALL, hvis nogen af følgende betingelser er opfyldt:

  • Du er sikker på, at udvælgelsesforespørgslerne ikke opretter identiske rækker.

  • Det betyder ikke noget, om resultaterne indeholder identiske rækker.

  • Du vil gerne have vist identiske rækker.

   I dette eksempel anvender vi nøgleordet ALL, fordi vi ikke regner med, at der bliver returneret identiske rækker, og der er ingen grund til at udelade identiske rækker, hvis der findes nogen.

 • SELECT navn, pris, garanti, eneste_udbyder    Dette er den anden SELECT-delsætning, som starter den anden SELECT-sætning i foreningsforespørgslen. Når du skriver en foreningsforespørgsel, skal der være overensstemmelse mellem felterne i SELECT-sætningerne. Det betyder, at SELECT-sætningerne skal have det samme antal felter, de felter, der har fælles data, skal vises i samme rækkefølge i delsætningen, og de felter, der deler fælles data, skal have ens eller kompatible datatyper som vist i eksemplet. Felterne skal stemme overens, så de kan samles i forespørgslens output.

  Bemærk: Navnene på felterne i en foreningsforespørgsels output hentes fra den første SELECT-delsætning. Derfor vil data fra feltet "reklamationsret" og fra feltet "garanti" blive navngivet "reklamationsret" i forespørgslens output i dette eksempel.

 • FROM Tjenester    Dette er den anden FROM-delsætning, som er den sidste del af den anden SELECT-sætning i foreningsforespørgslen. I modsætning til felterne i SELECT-delsætningerne er der ingen begrænsninger på tabellerne i FROM-delsætningerne i en foreningsforespørgsel. Du kan oprette en foreningsforespørgsel, der anvender de samme tabeller, i hver enkelt FROM-delsætning. Det er muligt at have et forskelligt antal tabeller i FROM-delsætningerne. I vores eksempel har hver af FROM-delsætningerne kun én tabel.

Toppen af siden

Oprette en foreningsforespørgsel

Der findes to grundlæggende måder at oprette en foreningsforespørgsel på:

 • Du kan oprette komponentens udvælgelsesforespørgsler i forespørgslens designvisning og derefter kombinere disse forespørgsler i en foreningsforespørgsel.

 • Du kan oprette hele foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning.

I de fleste tilfælde skal du oprette udvælgelsesforespørgslerne først og derefter samle dem i en foreningsforespørgsel. I Office Access 2007 har du i designvisning mulighed for at oprette udvælgelsesforespørgsler ved hjælp af en grafisk brugergrænseflade, og du kan kopiere og indsætte SQL-sætningerne til disse forespørgsler i en foreningsforespørgsel.

Hvis du har erfaring med at skrive SQL-sætninger, eller hvis du vil opnå større kendskab til at skrive SQL-sætninger, kan det dog muligvis være en god idé at oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette udvælgelsesforespørgslerne i designvisning først og derefter samle dem

Oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning

Oprette udvælgelsesforespørgslerne i designvisning først og derefter samle dem

Med denne fremgangsmåde opretter du hver enkelt udvælgelsesforespørgsel i designvisning og samler derefter udvælgelsesforespørgslerne i SQL-visning.

Oprette hver enkelt forespørgsel i designvisning

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

 2. I dialogboksen Vis tabel skal du dobbeltklikke på den tabel, der indeholder de felter, du vil medtage.

  • Tabellen tilføjes i forespørgselsdesignvinduet.

  • Bemærk: Selvom du kan medtage flere tabeller eller forespørgsler i en udvælgelsesforespørgsel, antages det, at hver af dine udvælgelsesforespørgsler kun indeholder data fra en enkelt tabel.

 3. Luk dialogboksen Vis tabel.

 4. Dobbeltklik på hvert af de felter, du vil medtage, i forespørgselsdesignvinduet.

  • Når du vælger felter, skal du kontrollere, at du tilføjer det samme antal felter i samme rækkefølge, som du tilføjer felter i de andre udvælgelsesforespørgsler. Vær ekstra opmærksom på felternes datatyper, og kontrollér, at deres datatyper er kompatible med felterne på samme placering i de andre forespørgsler, som du er i gang med at samle.

  • Hvis din første udvælgelsesforespørgsel f.eks. indeholder fem felter, hvoraf det første viser data om dato/klokkeslæt, skal du kontrollere, at alle de andre udvælgelsesforespørgsler, som du samler, også indeholder fem felter, og at det første felt i disse indeholder data om dato/klokkeslæt, og så fremdeles.

 5. Føj evt. kriterier til felterne ved at skrive de rette udtryk i rækken Kriterier i feltgitteret.

 6. Når du er færdig med at tilføje felter og feltkriterier, skal du køre udvælgelsesforespørgslen og gennemse dens output.

  • Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 7. Skift forespørgselsvisningen til designvisning.

 8. Gem udvælgelsesforespørgslen, og lad den stå åben.

 9. Gentag denne fremgangsmåde for alle de udvælgelsesforespørgsler, du vil samle.

Samle udvælgelsesforespørgsler i SQL-visning

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

Der åbnes en ny forespørgsel i designvisning.

 1. Luk dialogboksen Vis tabel.

 2. Klik på Forening i gruppen Forespørgsel under fanen Design.

  Forespørgselsdesignvinduet er skjult, og objektfanen i SQL-visningen vises. Objektfanen i SQL-visning er på dette tidspunkt tom.

 3. Klik på fanen for den første udvælgelsesforespørgsel, som du vil samle i foreningsforespørgslen.

 4. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på SQL-visning.

  SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen vises.

 5. Kopiér SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen.

 6. Klik på fanen for den foreningsforespørgsel, som du begyndte at oprette i trin 1 i denne procedure.

 7. Sæt SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen ind i objektfanen i SQL-visningen for foreningsforespørgslen.

 8. Slet det semikolon (;), der vises sidst i SQL-sætningen for udvælgelsesforespørgslen.

 9. Tryk på Enter for at flytte markøren en linje ned, og skriv derefter UNION på den nye linje.

  Du kan også vælge at angive et mellemrum efter fulgt af nøgleordet ALL og derefter trykke på Enter igen.

 10. Klik på fanen for den næste udvælgelsesforespørgsel, som du vil samle i foreningsforespørgslen.

 11. Gentag trin 5 til 11 i denne procedure, indtil du har kopieret og indsat alle SQL-sætningerne for udvælgelsesforespørgslerne i SQL-visningsvinduet for foreningsforespørgslen. Undlad at slette semikolonet eller skrive noget efter SQL-sætningen for den sidste udvælgelsesforespørgsel.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Resultatet af foreningsforespørgslen vises i dataarkvisning.

Oprette foreningsforespørgslen direkte i SQL-visning

Du kan oprette en grundlæggende foreningsforespørgsel i SQL-visning ved at benytte følgende fremgangsmåde.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

Der åbnes en ny forespørgsel i designvisning.

 1. Luk dialogboksen Vis tabel.

 2. Klik på Forening i gruppen Forespørgsel under fanen Design.

  Forespørgselsdesignvinduet er skjult, og objektfanen i SQL-visningen vises. Objektfanen i SQL-visning er på dette tidspunkt tom.

 3. Under objektfanen SQL-visning skal du skrive SELECT efterfulgt af en liste over felter fra den første tabel eller det første tabelsæt, som du vil medtage i forespørgslen. Brug kommaer til at adskille feltnavnene. Når du er færdig med at skrive listen over feltnavne, skal du trykke på Enter.

 4. Skriv FROM efterfulgt af navnene på de tabeller, der indeholder de felter, som er angivet i SELECT-delsætningen ovenfor, og tryk derefter på Enter.

 5. Hvis du vil angive et kriterium for et felt fra en af disse tabeller, skal du skrive WHERE efterfulgt af feltnavnet, en sammenligningsoperator – normalt et lighedstegn (=) – og kriteriet. Du kan tilføje flere kriterier til sidst i WHERE-delsætningen ved hjælp af nøgleordene AND og OR. Når du har angivet kriterierne, skal du trykke på Enter.

 6. Skriv UNION. Hvis du vil undgå, at forespørgslen fjerner identiske rækker fra outputtet, skal du angive et mellemrum efterfulgt af nøgleordet ALL og derefter trykke på Enter.

 7. Skriv SELECT efterfulgt af en liste over felter fra den næste tabel eller det næste tabelsæt, som du vil medtage i forespørgslen. Disse felter skal stemme overens med de felter, du har medtaget i den første SELECT-delsætning, og felterne skal stå i samme rækkefølge. Brug kommaer til at adskille feltnavnene. Når du har angivet feltnavnene, skal du trykke på Enter.

 8. Skriv FROM efterfulgt af navnet på den næste tabel eller det næste tabelsæt, som du vil medtage i forespørgslen, og tryk derefter på Enter.

 9. Hvis du vil angive et kriterium for et felt fra en af disse tabeller, skal du skrive WHERE efterfulgt af feltnavnet, en sammenligningsoperator – normalt et lighedstegn (=) – og kriteriet. Du kan tilføje flere kriterier til sidst i WHERE-delsætningen ved hjælp af nøgleordet AND. Tryk på Enter, når du har angivet kriterierne.

 10. Gentag trin 7 til 10, hvis du vil medtage flere udvælgelsesforespørgsler i foreningsforespørgslen.

 11. Skriv ; for at angive slutningen af din forespørgsel.

 12. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Resultatet af foreningsforespørgslen vises i dataarkvisning.

Toppen af siden

Tip til brug af foreningsforespørgsler

 • Hvis du vil kunne identificere, hvilke rækker der er kommet fra hvilke tabeller, kan du tilføje en tekststreng som felt i alle udvælgelsesforespørgslerne. Hvis en udvælgelsesforespørgsel f.eks. henter felter fra en tabel med navnet Produkter, og en anden udvælgelsesforespørgsel henter felter fra en tabel med navnet Tjenester, kan du tilføje strengen "Produkt" som felt til sidst i den første sætning og strengen "Tjeneste" til sidst i den anden sætning. Du kan også tildele et feltalias (f.eks. "type") til strengene ved hjælp af nøgleordet AS som vist i følgende eksempel:

SELECT field1, field2, ... "Product" AS type

SELECT field1, field2, ... "Service" AS type

Forespørgslens output ville i givet fald indeholde et felt med navnet "type", som viste, om rækken kommer fra tabellen Produkter eller tabellen Tjenester.

 • Hvert UNION-nøgleord samler de SELECT-sætninger, der er placeret lige før og efter det. Hvis du bruger nøgleordet ALL sammen med nogle af UNION-nøgleordene i forespørgslen, men ikke dem alle, vil resultaterne indeholde identiske rækker fra de SELECT-sætningspar, der er blevet samlet ved hjælp af UNION ALL, men de vil ikke indeholde identiske rækker fra de SELECT-sætninger, der er blevet samlet ved hjælp af UNION uden nøgleordet ALL.

 • Selvom felternes antal, datatyper og rækkefølge i de udvælgelsesforespørgsler, som du samler i en foreningsforespørgsel, skal stemme overens, kan du godt bruge udtryk, f.eks. beregninger eller underforespørgsler, til at sikre, at de stemmer overens. Du kan f.eks. matche et årsfelt med to tegn med et årsfelt med fire tegn ved hjælp af funktionen Højre, så de sidste to cifre udtrækkes af året, når det er angivet med fire tegn.

 • Hvis du vil bruge outputtet fra en foreningsforespørgsel til at oprette en ny tabel, kan du bruge foreningsforespørgslen som input til en ny udvælgelsesforespørgsel og derefter bruge denne udvælgelsesforespørgsel som grundlag for en opret-tabel-forespørgsel:

   1. Opret og gem foreningsforespørgslen.

   2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

   3. Klik på fanen Forespørgsler i dialogboksen Vis tabel.

   4. Dobbeltklik på foreningsforespørgslen, og luk derefter dialogboksen Vis tabel.

    • Bemærk: Hvis der vises en sikkerhedsadvarsel på meddelelseslinjen, kan handlingsforespørgsler som f.eks. tabeloprettelsesforespørgsler være deaktiveret. Hvis du vil aktivere kørsel af handlingsforespørgsler, skal du klikke på Indstillinger på meddelelseslinjen og derefter klikke på Aktivér dette indhold i dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger.

   5. I forespørgslens designgitter under foreningsforespørgslens objektfane skal du dobbeltklikke på stjernen (*) for at bruge alle felterne i foreningsforespørgslen til at oprette en ny tabel.

    • eller

    • Dobbeltklik på alle de felter, du vil bruge i den nye tabel.

   6. Klik på Opret tabel i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

   7. Skriv et navn på den nye tabel i dialogboksen Opret tabel. Alternativt kan du angive en anden database, som tabellen skal oprettes i, og derefter klikke på OK.

   8. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

 • Du kan bruge en foreningsforespørgsel til at udføre en fuld ydre joinforbindelse. En fuld ydre joinforbindelse begrænser ikke de rækker, der returneres fra nogen af de joinforbundne tabeller, men den samler rækkerne ud fra værdierne i joinforbindelsesfeltet.

  Sådan bruges en foreningsforespørgsel til at udføre en fuld ydre joinforbindelse:

  1. Opret en forespørgsel, der har en venstre ydre joinforbindelse på det felt, som du vil bruge til en fuld ydre joinforbindelse.

  2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på SQL-visning.

  3. Tryk på Ctrl+C for at kopiere SQL-koden.

  4. Slet semikolonet til sidst i FROM-delsætningen, og tryk på Enter.

  5. Skriv UNION, og tryk derefter på Enter.

   Bemærk: Undlad at bruge nøgleordet ALL, når du bruger en foreningsforespørgsel til at udføre en fuld ydre joinforbindelse.

  6. Tryk på Ctrl+V for at indsætte den SQL-kode, som du kopierede i trin 3.

  7. I den kode, du har sat ind, skal du ændre LEFT JOIN til RIGHT JOIN.

  8. Slet semikolonet til sidst i den anden FROM-delsætning, og tryk på Enter.

  9. Tilføj en WHERE-delsætning, som angiver, at værdien af joinforbindelsesfeltet er NULL i den første tabel, der vises i FROM-delsætningen (venstre tabel).

   Hvis FROM-delsætningen f.eks. er:

   FROM Products RIGHT JOIN [Order Details] 
   ON Products.ID = [Order Details].[Product ID]

   Ville du tilføje følgende WHERE-delsætning:

WHERE Products.ID IS NULL

 1. Skriv et semikolon (;) til sidst i WHERE-delsætningen for at angive, at foreningsforespørgslen ikke er længere.

 2. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×