Kombiner tekst og tal

Antag, at du vil oprette en grammatisk korrekt sætning ud fra flere datakolonner til en rundskrivelse, eller at du vil formatere tal, uden at det får indflydelse på de formler, der anvender tallene. Der er flere måder at kombinere tekst og tal på.

Vise tekst før eller efter et tal i en celle ved hjælp af talformat

Hvis en kolonne, som du ønsker at sortere, indeholder både tal og tekst (f.eks. Produkt nr. 15, Produkt nr. 100, Produkt nr. 200), sorteres det måske ikke som forventet. Du kan bruge et talformat til at tilføje tekst, uden at ændre den måde, tallet sorteres på. Du kan med andre ord ændre måden tallet vises på, uden at ændre tallet. Du kan f.eks. formatere celler, der indeholder 15, 100 og 200, så de vises i regnearket som Produkt nr. 15, Produkt nr. 100 og Product nr. 200.

  1. Marker de celler, du vil formatere.

  2. Klik på pilen i gruppen Tal under fanen Startside, og klik derefter på Mere.

  3. Klik på en kategori på listen Kategori, og klik derefter på et indbygget format, som ligner det, du ønsker.

  4. Klik på Brugerdefineret på listen Kategori.

  5. Rediger talformatkoderne for at oprette det ønskede format i boksen Type.

    Angiv teksttegnene i dobbelte anførselstegn (" "), eller placer en omvendt skråstreg (\) foran tegnene for at få vist både tekst og tal i en celle. Formatet fjernes ikke, når du redigerer et indbygget format.

Hvis du vil vise

Brug koden

Sådan fungerer det

12 som Produkt nr. 12

"Produkt nr." 0

Teksten i anførselstegn (inkusive et mellemrum) vises før tallet i cellen. Koden "0" repræsenterer tallet, der er indeholdt i cellen (f.eks. 12).

12:00 som 12:00 AM EST

t:mm AM/PM "EST"

Det aktuelle tidspnkt vises med dato/tidsformatet t:mm AM/PM, og teksten "EST" vises efter tidspunket.

-12 som kr. -12,00 underskud og 12 som kr. 12,00 overskud

kr. 0,00 "Overskud";kr. -0,00 "Underskud"

Værdien vises med et valutaformat. Hvis cellen indeholder en positiv værdi (eller 0), vises "Overskud" desuden efter værdien. Hvis cellen indeholder en negativ værdi, vises, "Underskud'' i stedet.

Kombinere tekst og tal fra forskellige celler i samme celle ved hjælp af en formel

Når du kombinerer tal og tekst i en celle, bliver tallene til tekst og vil ikke længere fungere som tal. Du kan derfor ikke længere benytte dem til matematiske beregninger.

Hvis du vil kombinere tal, skal du bruge funktionerne SAMMENKÆDNING eller SAMMENKÆD, TEKST eller TEKST.KOMBINER og og-tegnet (&).

Bemærkninger!: 

  • I Excel 2016, Excel Mobile og Excel Online er SAMMENKÆDNING erstattet med funktionen SAMMENKÆD. Selv om funktionen SAMMENKÆDNING stadig er tilgængelig af hensyn til bagudkompatibilitet, bør du overveje at bruge SAMMENKÆD, da SAMMENKÆDNING muligvis ikke vil være tilgængelig i fremtidige versioner af Excel.

  • TEKST.KOMBINER kombinerer teksten fra flere områder og/eller strenge og indeholder en afgrænser, du angiver mellem hver tekstværdi, der skal kombineres. Hvis afgrænseren er en tom tekststreng, sammenføjer denne funktion effektivt områderne. TEKST.KOMBINER er ikke tilgængelig i Excel 2013 og tidligere versioner.

Eksempel

Eksempler på kombination af tekst og tal

Bemærk brugen af funktionen TEKST i det andet eksempel på billedet ovenfor. Når du føjer et tal til en tekststreng ved hjælp af sammenkædningsoperatoren, kan du bruge funktionen TEKST til at kontrollere, hvordan tallet vises. Formlen bruger den underliggende værdi fra den celle, der refereres til (0,4 i dette eksempel) – ikke den formaterede værdi, du kan se i cellen (40 %). Du kan bruge funktionen TEKST til at gendanne talformateringen.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Se også

Funktionen SAMMENKÆDNING

Funktionen SAMMENKÆD

Funktionen TEKST

Funktionen TEKST.KOMBINER

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×