Kom i gang med en skærmlæser sammen med en PowerPoint-præsentation

Har du brug for hjælp til at bruge PowerPoint 2016 med en skærmlæser? Med tastaturgenveje kan du bevæge dig rundt i forskellige PowerPoint-visninger for at oprette, redigere og fremvise din præsentation.

Skærmlæsere varierer i, hvordan de henviser til diasindhold, hvor meget de læser, og hvad de kalder dele af PowerPoint-vinduet. Dette emne indeholder tip til at lette navigationen.

I dette emne

Introduktion

Læs diasindhold i normal visning

Læs diasindhold i andre visninger

Brug bestemte skærmlæsere

Teknisk support til kunder med handicap

Introduktion

Når du åbner en præsentation i PowerPoint, er fokus på det første dias i præsentationen. Dias åbnes i normal visning, hvor du kan redigere. I JAWS hører du "Diasområde". I Oplæser kan du høre "Rediger visning".

Hver gang du trykker på F6, flyttes fokus til det næste område i PowerPoint-vinduet i følgende rækkefølge:

 1. Statuslinje og zoomknapper. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at flytte mellem knapperne på statuslinjen.

 2. Bånd. Når fokus er på båndet, kan du bruge piletasterne til at flytte mellem fanerne og trykke på Tab for at gå til kommandoerne på båndet.

  Når fokus er på et dias, kan du åbne en fane på båndet: Tryk på Alt og på fanens hurtigtast:

  • H (Hjem)

  • I (Indsæt)

  • G (Design)

  • K (Overgange)

  • A (Animationer)

  • S (Diasshow)

  • R (Gennemse)

  • W (Vis)

  Afhængigt af objekttypen med fokus kan båndet omfatte Billedværktøjer, Tabelværktøjer, Diagramværktøjer, Lydværktøjer og Videoværktøjer.

 3. Noterude. Hvis du vil føje talerens noter til et dias, skal du skrive i noteruden.

  • Tryk på Alt+W, P og derefter på N for at lukke og genåbne noteruden

  . Statuslinjen omfatter også en genvej til noter, der åbner og lukker noteruden.

 4. Miniatureruden. Hvis du vil flytte mellem alle dias i præsentationen, mens du er i miniatureruden, skal du trykke på pil op eller pil ned. De fleste skærmlæsere identificerer dias efter deres titel og nummer.

  • Tryk på F6 for at flytte fra et miniaturebillede til diasset, så du kan redigere indholdet.

Tryk på Skift+F6 for at flytte fokus gennem disse områder i modsat retning.

Bemærk:  Når du arbejder på dias, åbnes der muligvis andre opgaveruder. Det kan gøre det udfordrende at bruge funktionerne. Tryk også på F6 for at gå gennem disse ruder. Skærmlæsere identificerer dem muligvis efter den knap eller det element, der har fokus, i stedet for med navnet på ruden.

Læs diasindhold i normal visning

Når fokus er på et dias i normal visning, kan du redigere og få mere at vide om indholdet i et dias. Normal visning åbner miniatureruden, området til redigering af dias og noteruden.

 • Hvis du vil have vist normal visning, skal du trykke på Alt+W, L.

Læs diastitler

Når fokus er i miniatureruden, læser skærmlæsere diastitlerne, når du navigerer gennem diassene. Tryk på pil op eller pil ned for at gå til næste eller forrige dias.

Tip: Nogle gange mister din skærmlæser fokus og læser ikke en diastitel. Hvis dette sker, skal du trykke på Alt+Tab to gange for at forsøge at flytte fokus ud af PowerPoint-vinduet og tilbage til miniaturerne.

Læse indhold i pladsholder

Når fokus er på et dias i normal visning, kan du bruge følgende tastaturgenveje til pladsholdere:

 • Tryk på Tab eller Skift+Tab for at flytte fra én pladsholder til en anden.

  Skærmlæsere identificerer typen af pladsholder. Hvis pladsholderen f.eks. indeholder tekst eller alternativ tekst, læser skærmlæseren teksten højt. Hvis den indeholder medier, identificerer læseren medietypen. I JAWS identificeres en video uden alternativ tekst som medie. (I Oplæser læses teksten kun, når den er markeret).

 • Tryk på F2 for at placere indsætningspunktet i en pladsholder og læse eller redigere teksten. Tryk på F2 for at returnere fokus til pladsholderen.

 • Hvis du vil høre en skærmlæser beskrive tekstformatering, f.eks. baggrundsfarve, skriftfarve, størrelse og typografi, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til en pladsholder og bruge din skærmlæsers genvej. I JAWS skal du trykke på Ins+F.

Læse tabeller

Når fokus er på et dias i normal visning, kan du bruge følgende tastaturgenveje med tabeller:

 • Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at gå til en tabel. Skærmlæsere læser kolonneoverskrifter efterfulgt af celleindholdet. (I Oplæser læses tabeloverskrifter og celler kun, når de er markeret).

 • Tryk på F2 for at placere indsætningspunktet i en celle. Derefter skal du trykke på tabulatortasten eller bruge piletasterne til at navigere i individuelle celler.

 • Tryk på F2 for at returnere fokus til tabelpladsholderen.

Læse diagrammer

Skærmlæsere læser diagrammer som billeder, herunder navnet på diagrammet og dets værktøjstip, men de giver ikke andre detaljer.

Læse objekter på en liste

Valgruden viser alle objekter på et dias i den rækkefølge, de er blevet oprettet. Brug følgende tastaturgenveje, når du arbejder i markeringsruden:

 • Tryk på Alt+H, G og derefter P for at åbne ruden Markering. Skærmlæsere identificerer objektet med fokus – enten et objekt markeret i det aktuelle dias eller en knap i ruden Markering, f.eks. Vis alle.

 • Brug piletasterne for at navigere og markere objekter. Et objekt markeres på et dias og også i ruden Markering.

 • Tryk på F6 for at flytte fokus fra diasområdet til ruden Markering.

 • Tryk på Alt+H, G og derefter P for at lukke ruden Markering.

Bemærk: I et diasshow læser skærmlæsere objekter fra bund til top. Brug knapperne Flyt fremad og Flyt bagud i ruden Markering for at ændre denne rækkefølge.

Læse diasindhold i andre visninger

Ud over normal visning indeholder PowerPoint flere andre visninger til at arbejde med dias. Hver visning har unikke funktioner. Følgende visninger er især praktiske:

 • Disposition. Indeholder en visning af diasindhold med kun tekst. Tryk på Alt+W, P og derefter O for at åbne Dispositionsvisning. Hvis du vil skifte mellem miniaturer og dispositionen i normal visning, skal du trykke på Ctrl+Skift+Tab. Du kan høre "fanen Disposition" og "fanen Miniature".

  Bemærk: Oplæser annoncerer nogle gange ikke dispositionsvisning efter tryk på Alt+W, P, O.

 • Diassortering. Viser alle dine dias i rækkefølge vandret i rækker, så kan du klippe, kopiere, sætte ind og omarrangere dias nemt. Skærmlæsere identificerer dias efter nummer og titel. Tryk på Alt+W, I for at åbne Diassortering. Tryk på Alt+W, L for at vende tilbage til normal visning.

 • Læsning. Tilbyder en metode til at gennemgå en præsentation, der svarer til visningen Diasshow, men ikke fuld skærm. Tryk på Alt+W, D for at åbne Læsevisning. Tryk på Esc for at vende tilbage til den forrige visning.

 • Diasmaster. Gør det muligt at foretage designændringer, der anvendes på alle dine dias. Tryk på Alt+W, M for at åbne visningen Diasmaster. Fanen Diasmaster (Alt+M) føjes til båndet mellem fanerne Fil og Startside. Tryk på Alt+M, C for at lukke visningen Diasmaster.

 • Diasshow. Indeholder en fuldskærmsvisning af dine dias. Tryk på F5 for at starte et diasshow. Tryk på N, mellemrum eller tasten PgDn for at gå frem. Tryk på P, tilbage eller PgUp for at gå tilbage. Tryk på Esc for at afslutte. Du kan finde flere oplysninger i Bruge tastaturgenveje til at fremvise din præsentation.

Bruge bestemte skærmlæsere

PowerPoint fungerer med den populære skærmlæser JAWS. Den fungerer også sammen med Window-Eyes og med Oplæser, den skærmlæser, der følger med Windows.

De følgende afsnit indeholder tip om, hvordan du bruger disse skærmlæsere sammen med PowerPoint.

JAWS

JAWS indeholder hjælp til specifikt at arbejde i PowerPoint. I vinduet JAWS skal du trykke på F1. Skriv PowerPoint i søgefeltet.

JAWS læser kommentarer, når du placerer indsætningspunktet i kommentarteksten. JAWS kan ikke læse indholdet af diagrammer eller SmartArt-grafik eller skelne mellem video og lyd på et dias.

JAWS identificerer ikke alle diasredigeringsvisninger efter navn. Når du f.eks. flytter fokus til visningen Diassortering eller siden Noter, siger JAWS "Forlader menuer". Når du går til Dispositionsvisning, kan du, hvis JAWS siger "Tom" i stedet for diasnummer og titel, forsøge at skifte fokus til et andet vindue og tilbage i PowerPoint: Tryk på Alt+Tab to gange.

Tryk på Insert+Z, hvis du vil slå virtuel markør fra.

Window-Eyes

Hvis du vil læse dias i diasshowvisningen, skal du trykke på Ctrl+Skift+A for at slå gennemsynstilstand til. Tryk på Ctrl+Skift+R for at læse alt indhold i et dias.

Tryk på Ctrl+Skift+A for at slå gennemsynstilstand fra.

Oplæser

For mange typer objekters vedkommende beskriver Oplæser objekttypen og alternativ tekst, hvis dette er relevant.

Oplæser beskriver ikke tekstformatering, animationer eller overgange. Den læser ikke kommentarer, diagrammer, sidehoveder eller sidefødder.

Oplæser læser kun diastitler i Læsevisning. Oplæser læser ikke diasindhold i visningen Diasshow.

Når fokus er i miniatureruden, hører du diasnummer og "Billede". Når fokus er på et dias, hører du diasnummer og "Dias".

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Flere oplysninger

Opret en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×