Kom i gang med en skærmlæser sammen med en PowerPoint-præsentation

Har du brug for hjælp til at bruge PowerPoint 2016 med en skærmlæser? Med tastaturgenveje kan du bevæge dig rundt i forskellige PowerPoint-visninger for at oprette, redigere og fremvise din præsentation.

Skærmlæsere varierer i den måde, de henviser til slideindhold på, hvor meget de læser, og hvad de kalder dele af PowerPoint-vinduet. Dette emne indeholder tip til at gøre navigationen nemmere.

I dette emne

Introduktion

Læs slideindhold i normal visning

Læs slideindhold i andre visninger

Brug bestemte skærmlæsere

Teknisk support til kunder med handicap

Introduktion

Når du åbner en præsentation i PowerPoint, er fokus på den første slide i præsentationen. Slides åbnes i normal visning, hvor du kan redigere. I JAWS hører du "Slideområde". I Oplæser hører du "Rediger visning".

Hver gang du trykker på F6, flyttes fokus til det næste område i PowerPoint-vinduet i følgende rækkefølge:

 1. Statuslinje og zoomknapper. Tryk på Tab eller Skift+Tab for at flytte mellem knapperne på statuslinjen.

 2. Bånd. Når fokus er på båndet, kan du bruge piletasterne til at flytte mellem fanerne og trykke på Tab for at gå til kommandoerne på båndet.

  Når fokus er på en slide, kan du åbne en fane på båndet: Tryk på Alt og på fanens hurtigtast:

  • H (Hjem)

  • I (Indsæt)

  • G (Design)

  • K (Overgange)

  • A (Animationer)

  • S (Slideshow)

  • R (Gennemse)

  • W (Vis)

  Afhængigt af den objekttype, der har fokus, kan båndet omfatte Billedværktøjer, Tabelværktøjer, Diagramværktøjer, Lydværktøjer og Videoværktøjer.

 3. Noterude. Hvis du vil føje talerens noter til en slide, skal du skrive i noteruden.

  • Tryk på Alt+W, P og derefter på N for at lukke og genåbne noteruden

  . Statuslinjen omfatter også en genvej til noter, der åbner og lukker noteruden.

 4. Miniatureruden. Hvis du vil flytte mellem alle slides i præsentationen, mens du er i miniatureruden, skal du trykke på pil op eller pil ned. De fleste skærmlæsere identificerer slides efter deres titel og nummer.

  • Tryk på F6 for at flytte fra et miniaturebillede til sliden, så du kan redigere indholdet.

Tryk på Skift+F6 for at flytte fokus gennem disse områder i modsat retning.

Bemærk:  Når du arbejder på slides, åbnes der muligvis andre opgaveruder. Det kan gøre det udfordrende at bruge funktionerne. Tryk også på F6 for at gå gennem disse ruder. Skærmlæsere identificerer dem muligvis efter den knap eller det element, der har fokus, i stedet for med navnet på ruden.

Læs slideindhold i normal visning

Når fokus er på en slide i normal visning, kan du redigere og få mere at vide om indholdet på en slide. Normal visning åbner miniatureruden, området til redigering af slides og noteruden.

 • Hvis du vil have vist normal visning, skal du trykke på Alt+W, L.

Læs slidetitler

Når fokus er i miniatureruden, læser skærmlæsere slidetitlerne, når du navigerer gennem dine slides. Tryk på pil op eller pil ned for at gå til næste eller forrige slide.

Tip: Nogle gange mister din skærmlæser fokus og læser ikke en slidetitel. Hvis dette sker, skal du trykke på Alt+Tab to gange for at forsøge at flytte fokus ud af PowerPoint-vinduet og tilbage til miniaturerne.

Læs indhold i pladsholdere

Når fokus er på en slide i normal visning, kan du bruge følgende tastaturgenveje til pladsholdere:

 • Tryk på Tab eller Skift+Tab for at flytte fra én pladsholder til en anden.

  Skærmlæsere identificerer typen af pladsholder. Hvis pladsholderen f.eks. indeholder tekst eller alternativ tekst, læser skærmlæseren teksten højt. Hvis den indeholder medier, identificerer læseren medietypen. I JAWS identificeres en video uden alternativ tekst som medie. (I Oplæser læses teksten kun, når den er markeret).

 • Tryk på F2 for at placere indsætningspunktet i en pladsholder og læse eller redigere teksten. Tryk på F2 for at returnere fokus til pladsholderen.

 • Hvis du vil høre en skærmlæser beskrive tekstformatering, f.eks. baggrundsfarve, skriftfarve, størrelse og typografi, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til en pladsholder og bruge din skærmlæsers genvej. I JAWS skal du trykke på Ins+F.

Læse tabeller

Når fokus er på en slide i normal visning, kan du bruge følgende tastaturgenveje med tabeller:

 • Tryk på tabulatortasten eller Skift+Tab for at gå til en tabel. Skærmlæsere læser kolonneoverskrifter efterfulgt af celleindholdet. (I Oplæser læses tabeloverskrifter og celler kun, når de er markeret).

 • Tryk på F2 for at placere indsætningspunktet i en celle. Derefter skal du trykke på tabulatortasten eller bruge piletasterne til at navigere i individuelle celler.

 • Tryk på F2 for at returnere fokus til tabelpladsholderen.

Læs diagrammer

Skærmlæsere læser diagrammer som billeder, herunder navnet på diagrammet og dets værktøjstip, men de giver ikke andre detaljer.

Læs objekter på en liste

Markeringsruden viser alle objekter på en slide i den rækkefølge, de er blevet oprettet. Brug følgende tastaturgenveje, når du arbejder i markeringsruden:

 • Tryk på Alt+H, G og derefter P for at åbne ruden Markering. Skærmlæsere identificerer objektet med fokus – enten et objekt markeret i den aktuelle slide eller en knap i ruden Markering, f.eks. Vis alle.

 • Brug piletasterne for at navigere og markere objekter. Et objekt markeres på en slide og også i ruden Markering.

 • Tryk på F6 for at flytte fokus fra slideområdet til ruden Markering.

 • Tryk på Alt+H, G og derefter P for at lukke ruden Markering.

Bemærk: I et slideshow læser skærmlæsere objekter fra bund til top. Brug knapperne Flyt fremad og Flyt bagud i ruden Markering for at ændre denne rækkefølge.

Læs slideindhold i andre visninger

Ud over normal visning indeholder PowerPoint flere andre visninger til at arbejde med slides. Hver visning har unikke funktioner. Følgende visninger er især praktiske:

 • Disposition. Indeholder en visning af slideindhold med kun tekst. Tryk på Alt+W, P og derefter O for at åbne Dispositionsvisning. Hvis du vil skifte mellem miniaturer og dispositionen i normal visning, skal du trykke på Ctrl+Skift+Tab. Du kan høre "fanen Disposition" og "fanen Miniature".

  Bemærk: Oplæser annoncerer nogle gange ikke dispositionsvisning efter tryk på Alt+W, P, O.

 • Slidesortering. Viser alle dine slides i rækkefølge i vandrette rækker, så du nemt kan klippe, kopiere, indsætte og omarrangere dine slides. Skærmlæsere identificerer slides efter nummer og titel. Tryk på Alt+W, I for at åbne Slidesortering. Tryk på Alt+W, L for at vende tilbage til normal visning.

 • Læsning. Tilbyder en metode til at gennemgå en præsentation, der svarer til visningen Slideshow, men ikke fuld skærm. Tryk på Alt+W, D for at åbne Læsevisning. Tryk på Esc for at vende tilbage til den forrige visning.

 • Slidemaster. Gør det muligt at foretage designændringer, der anvendes på alle dine slides. Tryk på Alt+W, M for at åbne visningen Slidemaster. Fanen Slidemaster (Alt+M) føjes til båndet mellem fanerne Filer og Startside. Tryk på Alt+M, C for at lukke visningen Slidemaster.

 • Slideshow. Indeholder en fuldskærmsvisning af dine slides. Tryk på F5 for at starte et slideshow. Tryk på N, mellemrum eller tasten PgDn for at gå frem. Tryk på P, tilbage eller PgUp for at gå tilbage. Tryk på Esc for at afslutte. Du kan finde flere oplysninger i Brug tastaturgenveje til at fremvise din præsentation.

Brug bestemte skærmlæsere

PowerPoint fungerer med den populære skærmlæser JAWS. Den fungerer også sammen med Window-Eyes og med den skærmlæser, der følger med Windows, Oplæser.

De følgende afsnit indeholder tip om, hvordan du bruger disse skærmlæsere sammen med PowerPoint.

JAWS

JAWS indeholder hjælp til specifikt at arbejde i PowerPoint. I vinduet JAWS skal du trykke på F1. Skriv PowerPoint i søgefeltet.

JAWS læser kommentarer, når du placerer indsætningspunktet i kommentarteksten. JAWS kan ikke læse indholdet af diagrammer eller SmartArt-grafik eller skelne mellem video og lyd på en slide.

JAWS identificerer ikke alle slideredigeringsvisninger efter navn. Når du f.eks. flytter fokus til visningen Slidesortering eller siden Noter, siger JAWS "Forlader menuer". Når du går til Dispositionsvisning, kan du, hvis JAWS siger "Tom" i stedet for slidenummer og titel, forsøge at skifte fokus til et andet vindue og tilbage til PowerPoint: Tryk på Alt+Tab to gange.

Tryk på Insert+Z, hvis du vil slå virtuel markør fra.

Window-Eyes

Hvis du vil læse slides i slideshowvisningen, skal du trykke på Ctrl+Skift+A for at slå gennemsynstilstand til. Tryk på Ctrl+Skift+R for at læse alt indhold på en slide.

Tryk på Ctrl+Skift+A for at slå gennemsynstilstand fra.

Oplæser

For mange typer objekters vedkommende beskriver Oplæser objekttypen og alternativ tekst, hvis dette er relevant.

Oplæser beskriver ikke tekstformatering, animationer eller overgange. Den læser ikke kommentarer, diagrammer, sidehoveder eller sidefødder.

Oplæser læser kun slidetitler i Læsevisning. Oplæser læser ikke slideindhold i visningen Slideshow.

Når fokus er i miniatureruden, hører du slidenummer og "Billede". Når fokus er på en slide, hører du slidenummeret og "Slide".

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Flere oplysninger

Opret en præsentation ved hjælp af en skærmlæser

Bruge tastaturgenveje til at oprette din præsentation

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×