Kom i gang med at bruge en skærmlæser i Word Online

Hvis du har et handicap og bruger en skærmlæser, kan denne artikel hjælpe dig med at komme i gang med skærmlæseren sammen med Word Online i din webbrowser. Opret, vis og rediger dokumenter, og gem dem derefter på OneDrive eller Dropbox.

Bemærkninger: 

 • Når du bruger Word Online, anbefaler vi, at du bruger Internet Explorer som din browser.

I dette emne

Start Word Online

Word Online er et webbaseret program, så genvejstaster og navigation kan være forskellige fra dem i Word 2016. Få mere at vide om Genvejstaster i Word Online.

Gør et af følgende for at starte Word Online:

 • Gå til det Word-dokument, du vil åbne, i dit skylager (f.eks. OneDrive, OneDrive for Business eller Dropbox), og tryk på Enter. Filen åbnes i Word Online.

 • Skriv https://office.live.com/start/Word.aspx i browserens søgefelt, og tryk på Enter. Word Online åbnes med en liste over de seneste dokumenter i navigationsruden.

Bemærk: I Tilgængelighedsfunktioner i Word Online kan du se, hvordan brugergrænsefladen ser ud, og hvordan du navigerer ved hjælp af tastaturet i Word Online.

Tip til arbejde med skærmlæsere

Word Online fungerer sammen med de fleste skærmlæsere, f.eks. tredjepartsskærmlæsere, såsom JAWS, og sammen med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows.

Oplæser er opdateret for nylig med mange flere muligheder. Sådan får du mere at vide om Oplæser. Hvis du vil vide mere, skal du gå til Introduktion til Oplæser Du kan finde flere oplysninger om JAWS under Dokumentation til skærmlæseren JAWS.

Her er nogle ting, du skal huske på, når du bruger en skærmlæser sammen med Word Online.

 • Navigation.

  • Sådan flytter du fokus mellem dit dokument, kommandofanerne og andre elementer i Word Online:

   • I visningen Læsning skal du trykke på tabulatortasten (fremad) eller på Shift + tabulatortasten (tilbage).

   • I visningen Redigering skal du trykke på Ctrl+F6 (fremad) eller på Ctrl+Shift+F6 (tilbage).

   Rækkefølgen af navigationscyklussen er: dokument, kommentarrude (hvis den er åben), appstarteren, titellinjen i Word Online (med kommandoknapper i visningen Læsning), båndet med kommandofaner (i visningen Redigering) og statuslinjen.

  • Tryk på tabulatortasten (fremad) eller på Shift + tabulatortasten (tilbage) for at gå frem og tilbage mellem kommandofanerne på båndet. Tryk på Enter, når du hører navnet på den ønskede fane (Filer, Startside, Indsæt, Sidelayout, Gennemse eller Vis).

 • Browser. Word Online har ikke hurtigtaster, så når du trykker på Alt-tasten, flyttes fokus til browserens menulinje (Filer, Rediger, Vis, Favoritter, Funktioner og Hjælp).

 • Visningen Læsning og Redigering.Word Online åbner først dine dokumenter i læsevisning, som kun er beregnet til læsning, ikke til redigering. Hvis du vil vælge en mere handicapvenlig læsevisning, skal du se under Tilgængelighedsfunktioner i Word Online. Hvis du vil foretage ændringer i dokumenter, skal du skifte til visningen Redigering.

Skærmlæsere varierer på den måde, de fungerer med Word Online og den browser, du bruger.

Brug Word Online med JAWS

Når du åbner Word Online, deaktiverer JAWS automatisk den virtuelle markør. Hvis du opdager, at Virtuel markør er aktiveret, skal du deaktivere den ved at trykke på Insert+Z.

Brug Word Online med Oplæser

Oplæser læser ikke følgende elementer i Word Online: Link i tekster i figurer og tekstfelter, skærmtip for et link, videoer (videoer kan ikke skelnes fra billeder), kommentarer i pop op-bokse (brug ruden Kommentarer). Du kan finde oplysninger om at komme i gang med Oplæser i Brug af Windows 8 Oplæser i Office 2013.

Foretag almindelige opgaver med Word Online og en skærmlæser

Følg disse links for at få flere oplysninger.

Skift til Redigeringsvisning for at foretage ændringer

I Visningen Redigering har du adgang til båndet, som indeholder mange muligheder til at foretage ændringer i et dokument.

 1. Tryk på F6 for at flytte fokus til browservinduet.

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Rediger dokument, tryk på Enter, og vælg derefter Rediger i Word Online. Dokumentet åbnes i visningen Redigering.

Bemærk: Hvis du vil bruge båndet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du når til fanerne. Hvis du vil skifte mellem fanerne, skal du trykke på tabulatortasten eller Skift+tabulatortasten. Tryk på Enter for at vælge en fane. Det fanespecifikke bånd åbnes, hvor du kan vælge kommandoer.

Du kan finde flere oplysninger om at bruge tastekombinationer under Genvejstaster i Word Online

Søge efter og erstatte tekst

Tryk på Ctrl+F(Søg) i Læsevisning eller Redigeringsvisning for at søge efter alle forekomster af et bestemt ord eller udtryk i dokumentet. Resultatet vises i ruden Søg. Brug piletasterne til at gennemse søgeresultaterne og gå til den placering i dokumentet.

Bemærk: I JAWS er genvejstasten Ctrl+F reserveret til JAWS-kommandoen Søg. Tryk på Ctrl+H for at finde og erstatte tekst i Redigeringsvisning i JAWS.

Sådan søger du automatisk efter tekst og erstatter den med ny tekst i visningen Redigering i JAWS:

Søg og erstat tekst ved hjælp af JAWS
 1. Tryk på Ctrl+H, eller klik på fanen Startside, og vælg Erstat. Ruden Søg og erstat åbnes, og du hører "Søger i dokument efter... Rediger". Der er fokus på feltet Søg efter.

 2. Skriv den tekst, du vil søge efter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du hører "Erstat med... Rediger". Fokus er på feltet Erstat med.

 4. Skriv den tekst, du vil bruge som erstatning, og tryk på Enter. Word Online finder den første forekomst af teksten i feltet Søg efter.

 5. Hvis du vil erstatte tekst, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du hører "Knappen Erstat" og derefter trykke på Enter. Eller, hvis du vil erstatte alle forekomster af den fundne tekst, skal du trykke på tabulatortasten igen for at gå til knappen Erstat alle og derefter trykke på Enter.

Dele dokumenter online

Dit dokument er online, så du kan dele det ved at sende et link i stedet for en vedhæftet fil i en mail. Brugerne kan læse det i deres webbrowser eller på deres mobilenhed.

 1. Tryk på Ctrl+F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du hører fanenavnet (som regel fanen Startside).

 2. Tryk på Skift+Tab, indtil du hører "Knappen Filer", og tryk derefter på Enter.

 3. Tryk på pil ned, indtil du hører "Del", og tryk derefter på Enter.

 4. Tryk på Enter, når fokus er på indstillingen Del med andre.

 5. I redigeringsboksen Angiv navne eller mailadresser skal du skrive mailadresserne på de personer, du vil dele med, adskilt af semikolon. Tryk på Enter, når du er færdig.

 6. Hvis du vil angive skrivebeskyttet adgang (hvor der ikke kan redigeres), skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til Vælg et tilladelsesniveau, trykke på pil ned og vælge Kan se.

 7. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til tekstfeltet Mailbrødtekst, og skriv eventuelt en meddelelse, der skal medtages.

 8. Brug tabulatortasten til at komme til knappen Del, og tryk på Enter.

Tilføj kommentarer i browseren

 1. Tryk på Ctrl+F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du hører fanenavnet (som regel fanen Startside).

 2. Brug tabulatortasten til at komme til fanen Gennemse, og tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten for at komme til knappen Nye kommentarer, og tryk på Enter. Kommentarruden åbnes, og du hører "Kommenter indhold, Rediger".

 4. Gør et af følgende:

  • Begynd at skrive for at tilføje en ny kommentar. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til linket Indlæg. Tryk på Enter.

  • Brug pil op eller pil ned for at finde en kommentar i dokumentet. Du hører navnet på kommentarens forfatter og teksten i kommentaren.

  • Hvis du vil svare på en kommentar, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til linket Svar. Tryk på mellemrumstasten. Du hører "Kommenter indhold, Rediger". Skriv dit svar. Når du er færdig, skal du trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Indlæg. Tryk på Enter.

  • Du kan afkrydse en kommentar og markere den som udført ved at trykke på tabulatortasten, indtil du kommer til linket Markér som færdig. Tryk på mellemrumstasten. Der vises et hak i kommentaren.

 5. Du lukker ruden Kommentarer ved at trykke på Shift + tabulatortasten, indtil fokus flyttes til knappen Luk. Tryk derefter på Enter.

Bemærkninger: 

 • Skærmlæsere kan ikke læse kommentarer i et pop op-vindue eller i et dokument, som er åbnet i visningen Redigering. Åbn ruden Kommentarer i visningen Redigering for at gøre kommentarerne tilgængelige.

 • Når der i JAWS er fokus på ruden Kommentarer, hører du "Kommenter indhold, Rediger".

Tilføje et sidehoved eller en sidefod

 1. Tryk på Ctrl+F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du hører fanenavnet (som regel fanen Startside).

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til fanen Indsæt, og tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Sidehoved og sidefod, og tryk på Enter. Redigeringsområdet med sidehoved og sidefod åbnes.

 4. Begynd at skrive for at oprette et venstrejusteret sidehoved. Tryk på tabulatortasten for at skrive et centreret sidehoved. Tryk på tabulatortasten igen for at skrive et højrejusteret sidehoved.

 5. Tryk på Ctrl+F6 for at vælge indstillinger for sidehoved, indtil du hører "Knappen Indstillinger". Tryk på mellemrumstasten for at gennemse indstillinger, og brug derefter piletasterne. Tryk på Enter for at anvende en funktion.

 6. Hvis du vil tilføje en sidefod, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Sidefod". Begynd derefter at skrive.

 7. Hvis du vil vende tilbage til redigering af dokumentet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter trykke på Enter.

Tilføje sidetal

 1. Tryk på Ctrl+F6 for at flytte fokus til båndet, indtil du hører fanenavnet (som regel fanen Startside).

 2. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til fanen Indsæt, og tryk på Enter.

 3. Tryk på tabulatortasten, indtil du kommer til knappen Sidetal, og tryk på mellemrumstasten. Der åbnes en menu med typografier til sidetal. Du hører "Medtag sidetal", som er den første indstilling.

 4. Brug piletasterne for at gennemse typografier for sidetal. Typografien for sidetal beskrives.

 5. Tryk på Enter for at vælge en typografi. Redigeringsområdet for sidehoved og sidefod åbnes, så du kan få vist og ændre dit valg. Afhængigt af dit valg hører du "Rediger standardsidehovedet" eller "Rediger standardsidefod".

 6. Hvis du vil vende tilbage til redigering af dokumentet, skal du trykke på Ctrl+F6, indtil du hører "Knappen Luk sidehoved og sidefod", og derefter trykke på Enter.

Flere supportressourcer

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap eller har spørgsmål relateret til hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er uddannet i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, kommerciel- eller virksomhedsbruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×