Kom i gang med at bruge en skærmlæser i Word

Kom i gang med at bruge en skærmlæser i Word

Appen Word 2016 fungerer sammen med Oplæser, den indbyggede skærmlæser i Windows, og med tredjepartsskærmlæsere, såsom JAWS (Job Access with Speech).

Bemærkninger: 

I dette emne

Start Word

 1. Tryk på Windows-tasten for at starte. Du hører: "Søgefelt, rediger".

  Bemærk: Windows-tasten sidder mellem den venstre Alt-tast og den venstre Ctrl-tast på et standardtastatur til Windows.

 2. Skriv Word. Du hører "Skrivebordsapp".

 3. Tryk på Enter. Når appen åbnes:

  • I Oplæser hører du: "Vinduet Word". I JAWS hører du: "Backstage-visning".

Bemærk: I Tilgængelighed i Word 2016 kan du se, hvordan brugergrænsefladen ser ud, og hvordan du navigerer ved hjælp af tastaturet i Word.

Udfør flere opgaver med Word og en skærmlæser

Hvis du vil vide mere om hjælp til handicappede i Office-produkter kan du gå til Office-tilgængelighedscenter.

Word til Android fungerer sammen med TalkBack, den indbyggede Android-skærmlæser. Denne artikel beskriver, hvordan du åbner Word og logger på din konto ved hjælp af TalkBack.

Bemærkninger: 

 • Nye Office 365-funktioner frigives gradvist til Office 365-abonnenter, så det er muligt, at din app ikke har disse funktioner endnu. Hvis du vil vide, hvordan du kan få nye funktioner hurtigere, skal du besøge Hvornår modtager jeg de nyeste funktioner i Office 2016 til Office 365?.

 • I dette emne antager vi, at du bruger den indbyggede Android-skærmlæser, TalkBack. Hvis du vil vide mere om at bruge TalkBack, skal du gå til Hjælp til handicappede i Android.

 • I dette emne antager vi, at du bruger denne app med en Android-telefon. Nogle former for navigation og bevægelser kan være anderledes for en Android-tablet.

 • Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du downloade og installere Word til Android-appen fra Google Play.

I dette emne

Åbn Word til Android

 1. På din Android-enheds startskærm skal du trække din finger rundt nederst på skærmen, indtil du hører "Apps", og derefter dobbelttrykke på skærmen.

 2. Stryg opad med to fingre for at få adgang til slutningen af den alfabetisk sorterede app-liste, og træk derefter din finger rundt på skærmen, indtil du hører: "Word". Dobbelttryk på skærmen for at åbne appen.

Når du starter Word for første gang, skal du muligvis logge på din Microsoft-konto. Se Log på din Microsoft-konto med Word for at finde ud af, hvordan du gør det.

Tip: Hvis du har aktiveret stemmeregistrering med "Ok Google" i Google-appen, kan du blot sige "Ok Google, Åbn Word."

Arbejd med skærmlæseren TalkBack

Word til Android fungerer sammen med den indbyggede skærmlæser TalkBack. Når Android TalkBack er aktiveret, kan du høre en talt beskrivelse af, hvad du rører ved, markerer eller aktiverer på din enhed. Dette omfatter kommandoer, placeringer, alternativ tekst og indholdet af Word-skærmbilleder, menuer og pop op-vinduer.

Slå TalkBack til

Du skal muligvis have hjælp af en person med normalt syn til at aktivere TalkBack.

 1. På din Android-enheds startskærm skal du trykke på Apps > Indstillinger > Hjælpefunktioner > TalkBack.

 2. Tryk skiftekontakten til positionen Til, og tryk på OK.

 3. Stryg opad og derefter mod venstre for at vende tilbage til startskærmen.

Naviger med TalkBack ved hjælp af håndbevægelser

Når TalkBack er aktiveret, kan du trække din finger langs skærmen for at finde kommandoer, steder og indhold. TalkBack angiver ikonerne, knapperne og andre elementer, mens du trækker fingeren hen over dem. Du kan også stryge til højre eller venstre for at gå til det næste eller forrige element på skærmen. Dobbelttryk på skærmen for at markere eller aktivere den aktuelle kommando eller andre skærmelementer. Hvis du vil rulle op, ned, til venstre eller højre, skal du bruge to fingre til at stryge i den pågældende retning.

Tip: I stedet for at bruge knappen Startside kan du stryge opad og derefter til venstre, og i stedet for at bruge knappen Tilbage, kan du stryge nedad og derefter mod venstre.

Angiv præferencer for TalkBack

Bliv fortrolig med den komplette liste over genvejsbevægelser, du kan bruge, når TalkBack er slået til, sammen med mange andre muligheder for tilpasning af, hvordan din enhed fungerer sammen med TalkBack.

 1. På enhedens startskærm skal du trække din finger langs bunden af skærmbilledet, indtil du hører "Apps, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg opad med to fingre for at få adgang til slutningen af den alfabetisk sorterede app-liste, og træk derefter din finger rundt på skærmen, indtil du hører: "Indstillinger." Dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Hjælpefunktioner", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip: Hvis du har aktiveret stemmeregistrering med "Ok Google" i Google-appen, kan du blot sige "Ok Google, åbn indstillinger for hjælp til handicappede".

 4. Stryg til højre, indtil du hører: "TalkBack, Til." Det er som regel den første kommando i menuen Hjælpefunktioner. Dobbelttryk på skærmen.

 5. Stryg til højre, indtil du hører "Indstillinger", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg opad med to fingre for at rulle nogenlunde halvvejs ned ad listen. TalkBack fortæller dig, hvor du er, når du stopper med at stryge. Stryg til højre, indtil du hører: "Administrer håndbevægelser" Det er normalt i den anden halvdel af listen. Dobbelttryk på skærmen.

 7. Stryg til højre for at undersøge listen over tilgængelige bevægelser. TalkBack angiver hver bevægelse, efterfulgt af dens virkemåde. Gå tilbage til menuen TalkBack-indstillinger ved at stryge nedad og derefter til venstre.

 8. Udforsk nogle af de andre tilgængelige indstillinger i menuen Indstillinger:

  • Talevolumen

  • Brug ændringer i toneleje

  • Tastaturekko

  • Ryst for at starte fortløbende læsning

  • Tal tip til brug

  • Vibrationsfeedback

  • Feedback på lyd

  • Udforsk ved berøring

  • Vis genvejsmenu som liste

  • Genvej til at afbryde og fortsætte TalkBack

 9. Hvis du vil slå en indstilling med en skiftekontakt til eller fra, skal du dobbelttrykke på skærmen. Du ved, at indstillingen har en skiftekontakt, hvis TalkBack siger "Skift til" eller "Skift fra" efter at have beskrevet indstillingen.

 10. Dobbeltklik på skærmen for at få flere oplysninger om en indstilling, der ikke har en skiftekontakt. Gå tilbage til menuen TalkBack-indstillinger, og stryg nedad og derefter til venstre.

Tip: Hvis du vil slå genvejen Afbryd og fortsæt TalkBack til, kan du trykke på både lydstyrke op og lydstyrke ned og holde dem nede for at gøre TalkBack lydløs, indtil du skal bruge det igen, f.eks. hvis en person med normalt syn bruger din enhed i et stykke tid. Når du hører "Afbryd TalkBack", skal du stryge til højre, indtil du hører "Knappen OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Slå TalkBack fra

 1. Stryg opad og derefter mod venstre for at vende tilbage til startskærmen fra en visning eller en menu.

 2. På enhedens startskærm skal du trække din finger langs bunden af skærmbilledet, indtil du hører "Apps, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 3. Stryg opad med to fingre for at få adgang til slutningen af den alfabetisk sorterede app-liste, og træk derefter din finger rundt på skærmen, indtil du hører: "Indstillinger." Dobbelttryk på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Hjælpefunktioner", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip: Hvis du har aktiveret stemmeregistrering med "Ok Google" i Google-appen, kan du blot sige "Ok Google, åbn indstillinger for hjælp til handicappede".

 5. Stryg til højre, indtil du hører "TalkBack, Til", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Stryg til højre, indtil du hører "Til-kontakt", og dobbelttryk derefter på skærmen. Du hører: "Stop TalkBack?"

 7. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen OK", og dobbelttryk derefter på skærmen.

Hvis du vil have mere at vide, skal du læse Kom godt i gang på Android med TalkBack.

Arbejd med andre funktioner til hjælp til handicappede

Foruden at aktivere TalkBack kan du gøre arbejdet med din Android-enhed mere handicapvenligt ved at konfigurere andre funktioner på det skærmbilledet Tilgængelighed.

 1. På enhedens startskærm skal du trække din finger langs bunden af skærmbilledet, indtil du hører "Apps, dobbelttryk for at aktivere", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Stryg opad med to fingre for at få adgang til slutningen af den alfabetisk sorterede app-liste, og træk derefter din finger rundt på skærmen, indtil du hører: "Indstillinger." Dobbelttryk på skærmen.

 3. Stryg til højre, indtil du hører "Hjælpefunktioner", og dobbelttryk derefter på skærmen.

  Tip: Hvis du har aktiveret stemmeregistrering med "Ok Google" i Google-appen, kan du blot sige "Ok Google, åbn indstillinger for hjælp til handicappede".

 4. Stryg til højre i menuen Hjælpefunktioner, indtil du hører: "System, overskrift." Her er nogle af de tilgængelige indstillinger:

  • Billedtekster tilføjer billedtekster nederst midt på alle billeder. Når du har slået billedtekster til, kan du ændre tekstens størrelse og billedtekstens typografi.

  • Forstørrelsesbevægelser aktiverer funktionen, hvor du kan zoome ind og ud på en visning med visse bevægelser. Stryg forbi skiftekontakten for at høre en forklaring af bevægelserne.

  • Skriftstørrelse øger skriftstørrelsen for al tekst på din enhed til en større punktstørrelse.

  • Med Visningsstørrelse kan du øge størrelsen på alle elementerne på skærmen.

  • Tal adgangskoder aktiverer funktionen, hvor du kan sige dine adgangskoder højt i stedet for at skrive dem.

Log på din Microsoft-konto med Word

Når du logger på Word, er din konto også tilgængelig for andre Office-programmer.

 1. Når du åbner Word for første gang, skal du vente, indtil du hører "Få arbejdet udført på farten." Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 2. Du hører: "Tillad Word at få adgang til dine kontaktpersoner"? Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Tillad" eller "Knappen Afvis", afhængigt af hvad du vil foretage dig. Dobbelttryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

 3. Vent, indtil du hører "Skriv din mailadresse eller dit telefonnummer", og dobbelttryk derefter på skærmen. Skriv din mailadresse, stryg til højre, indtil du hører "Næste, link," og dobbelttryk derefter på skærmen.

 4. Stryg til højre, indtil du hører "Microsoft-konto" eller "Arbejdskonto," afhængigt af hvilken type konto du bruger med Word. TalkBack læser en beskrivelse af begge kontotyper højt for dig. Dobbelttryk på skærmen for at bekræfte dit valg.

 5. Vent, indtil du hører:. "Rediger felt, adgangskode." Dobbelttryk på skærmen, og skriv derefter den adgangskode, du vil bruge. Stryg til højre, indtil du hører "Knappen Log på", og dobbelttryk derefter på skærmen.

 6. Vent, indtil du hører "Du er klar", og stryg derefter til højre, indtil du hører: "Begynd at bruge Word." Dobbelttryk på skærmen for at afslutte tilføjelse af din konto.

Se også

Bruge et eksternt tastatur med Word til Android

Konfigurer din enhed til at fungere med Hjælp til handicappede i Office 365

Lær, hvordan du navigerer i Word ved hjælp af funktioner til hjælp af handicappede

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×