Kom i gang med VoiceOver med SharePoint-appen på iPhone

Websteder, du opretter i SharePoint, er nemme at få adgang til via SharePoint-appen på iPhone. Du kan bruge håndbevægelser og VoiceOver – skærmlæseren, som er indbygget i iOS, åbner websteder, hører detaljer om webstedsaktivitet, arbejder med filer, finder personer og meget mere.

Bemærkninger: 

 • Fremgangsmåderne i dette emne er skrevet vha. et SharePoint Online-websted, som muligvis ikke indeholder alle de tilgængelige funktioner på et websted, der er oprettet med SharePoint Server.

 • Det indhold og de brugergrænsefladeelementer, der er inkluderet, når du åbner et websted, varierer efter websted. Det indhold og de brugergrænsefladeelementer, der er beskrevet i dette emne, fungerer som et eksempel på noget af det indhold og de elementer, du kan få vist.

I dette emne

Start SharePoint-appen, og log på

 1. For at markere SharePoint-appen skal du flytte fokus, indtil du hører "SharePoint", og derefter trykke på appen.

 2. Dobbeltklik på den valgte app for at åbne den. Når appen åbnes, og SharePoint-logoteksten markeres, hører du "SharePoint". Når du har åbnet SharePoint-appen, indeholder brugergrænsefladen seks elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • SharePoint-logotekst

  • Forklarende tekst under fanen SharePoint-logoteksten, der begynder med "Kom til dine SharePoint-websteder ..."

  • Knappen Log på SharePoint Online

  • Knappen Log på SharePoint Server

  • Linket Er du usikker på, hvad du skal bruge?

  • Linket Lad os hjælpe dig

 3. Du logger på SharePoint Online ved at flytte fokus til knappen Log på SharePoint Online. Du hører "knappen Log på SharePoint Online". Dobbelttryk på knappen.

 4. Når skærmbilledet Log på med din arbejds- eller skolekonto åbnes, flyttes fokus til feltet, og du hører "nogen@example.com, Tekstfelt". Brugergrænsefladen indeholder fem elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Knappen Tilbage

  • SharePoint-logotekst

  • Forklarende tekst under fanen SharePoint-logoteksten, der begynder med "Log på med din arbejds..."

  • Feltet Brugernavn

  • Knappen Næste

 5. Skriv brugernavnet til din konto i feltet Brugernavn ved hjælp af skærmtastaturet tastatur nederst i skærmbilledet eller et eksternt tastatur, og husk at medtage domænenavnet. Du hører hvert bogstav i takt med, at du skriver dem.

 6. Du vælger knappen Næste ved at flytte fokus til den og dobbelttrykke på den. Du hører "knappen Næste". Når fokus flyttes til adgangskodefeltet, hører du "Godkender, knappen Annuller". Brugergrænsefladen indeholder otte niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Knappen Annuller

  • Office 365-logotekst

  • Forklarende tekst under Office 365-logoteksten: Arbejds- eller skolekonto

  • Feltet Brugernavn

  • Feltet Adgangskode

  • Knappen Log på og knappen Tilbage

  • Linket Kan du ikke få adgang til din konto?

  • Andre Office 365-links i bunden af skærmen (ophavsret, vilkår for anvendelse og beskyttelse af personlige oplysninger og cookies)

 7. Skriv adgangskoden til din konto i feltet Adgangskode. Du hører hvert bogstav i takt med, at du skriver dem.

 8. Du vælger knappen Log på ved at flytte fokus til den og dobbelttrykke. Du hører "knappen Logon". Når du flytter fokus til skærmbilledet Websteder, hører du "I gang, Tilbage, Overskrift".

Åbne et SharePoint-websted

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Start SharePoint-appen, og log på.

  • Hvis du allerede er logget på, og du er et andet sted i appen, skal du dobbelttrykke på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, indtil du kommer tilbage til skærmbilledet Websteder. Eller, hvis knappen Websteder findes nederst i skærmbilledet, skal du dobbelttrykke på den.

 2. Når skærmbilledet Websteder åbnes, hører du "SharePoint, Tilbage, Overskrift" eller navnet på det websted, du tidligere har haft åbnet. Brugergrænsefladen indeholder fire niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Kaldenavnet for Websteder og knappen Søg

  • Fanen Hyppige fane og fanen Følger (ud for hinanden)

  • Navnet på hvert websted (fra top til bund)

  • Knappen Websteder, knappen Links, knappen Personer og knappen Indstillinger (ud for hinanden)

  Tip: Når du logger på appen, åbnes der som standard en liste over de hyppigst besøgte websteder. Hvis du ikke kan finde det ønskede websted på denne liste, skal du flytte fokus øverst på skærmen, indtil du hører "Følger pivot" og derefter dobbelttrykke. Listen ændres, så den medtager websteder, du følger.

 3. Hvis du vil vælge et websted, skal du trykke, indtil du hører navnet på webstedet.

 4. Dobbelttryk for at åbne webstedet. Når webstedet åbnes, og fokus flyttes til knappen Tilbage, hører du "knappen Tilbage". Brugergrænsefladen indeholder syv niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Knappen Tilbage og knappen Søg

  • Standardknap for webstedet

  • Navnet på webstedet

  • Indstilling for beskyttelse af personlige oplysninger (f.eks. offentlig) for webstedet og antallet af medlemmer af webstedet

  • Knappen Menu

  • Overskriften Aktivitet (som standard indeholder det skærmbillede, der åbnes for webstedet, den seneste aktivitet for webstedet).

  • Navnet på filen (fra top til bund)

  Tip: Det indhold, der er inkluderet, når du åbner et websted, varierer efter websted. Når du åbner et websted, er knapperne Websteder, Links, Personer og Indstillinger ikke længere tilgængelige i bunden af skærmen. Hvis du vil gå tilbage, skal du trykke på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, indtil du kommer tilbage til skærmbilledet Websteder. Du hører navnet på det websted, du tidligere har åbnet.

Hør detaljer om webstedsaktivitet

 1. Åbn et SharePoint-websted

 2. Hvis du vil markere en fil og høre oplysninger om den, skal du trykke på en fil på listen, der som standard indeholder den seneste aktivitet. Du hører filnavnet samt datoen, hvor den blev ændret eller uploadet.

Arbejd med seneste og populære filer

 1. Åbn et SharePoint-websted.

 2. Tryk på menuknappen for at åbne SharePoint-menuen. Du hører "knappen Menu". Dobbelttryk derefter på den. Når SharePoint-menuen åbnes og fokus flyttes til indstillingen Samtaler, hører du "Menu, Overskrift, Samtaler". Menuen indeholder fire indstillinger: Aktivitet, Seneste filer, Samtaler og Notesbog.

 3. Tryk på indstillingen Seneste filer for at vælge den. Du hører "Seneste filer."

 4. Dobbelttryk på indstillingen Seneste filer for at aktivere den. Når skærmbilledet Seneste filer åbnes og fokus flyttes til knappen Tilbage, hører du "Seneste og populære filer, knappen Tilbage". Brugergrænsefladen indeholder ni niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Knappen Tilbage, navnet på webstedet og knappen Søg

  • Overskriften Seneste filer

  • Navnet på hver af de senest ændrede filen (fra top til bund)

  • Knappen Se mere

  • Overskriften Populære filer

  • Navnet på hver af de populære filer (fra top til bund)

  • Knappen Se mere

  • Linket Gennemse alle dine filer i OneDrive

 5. Når du markerer hver fil, kan du høre navnet på filen, dato og klokkeslæt, den sidst blev ændret eller uploadet, samt navnet på den person, der arbejdede på den.

 6. Gør et af følgende:

  • Dobbelttryk, og holdfingeren nede, hvis du vil have mere at vide. Nederst i skærmbilledet åbnes der en menu, der indeholder: Navnet på filen, knappen Del, knappen Detaljer og knappen Annuller. Tryk og dobbelttryk for at aktivere knappen Detaljer.

  • Markér og åbn en fil ved først at trykke og derefter dobbelttrykke på den. Appen for det produkt, hvor filen er blevet oprettet, åbnes.

   Tip: Hvis du vil vende tilbage til SharePoint-appen, skal du trykke på knappen Tilbage til SharePoint i øverste venstre hjørne af skærmbilledet. Du hører "knappen Tilbage til SharePoint". Dobbelttryk på den.

  • Hvis du vil gennemse alle dine filer i OneDrive, skal du først trykke og derefter dobbelttrykke på linket Gennemse alle dine filer i OneDrive i bunden af skærmbilledet.

Find personer, og find ud af, hvad de arbejder på

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Start SharePoint-appen, og log på.

  • Hvis du allerede er logget på, og du er et andet sted i appen, skal du dobbelttrykke på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, indtil du kommer tilbage til skærmbilledet Websteder.

 2. Når skærmbilledet Websteder åbnes, hører du "SharePoint, Tilbage, Overskrift" eller navnet på det websted, du tidligere har haft åbnet. Brugergrænsefladen indeholder fire niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Kaldenavnet for Websteder og knappen Søg

  • Fanen Hyppige fane og fanen Følger (ud for hinanden)

  • Navnet på hvert websted (fra top til bund)

  • Knappen Websteder, knappen Links, knappen Personer og knappen Indstillinger (ud for hinanden)

 3. Tryk på knappen Personer for at markere og aktivere den. Du hører "fanen Personer, tre af fire". Dobbelttryk på den. Når skærmbilledet Personer åbnes, hører du "fanen Personer, tre af fire" igen. Brugergrænsefladen indeholder fire niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Kaldenavnet for Personer og knappen Søg

  • Overskriften Personer, du arbejder med

  • Navnene på hver af de personer, du arbejder med (fra top til bund)

  • Knappen Websteder, knappen Links, knappen Personer og knappen Indstillinger (ud for hinanden)

 4. Tryk på en persons navn for at markere det. Du hører navnet på personen samt vedkommendes titel. Dobbelttryk på personens navn for at åbne vedkommendes profil. Når vedkommendes profil åbnes, og fokus flyttes til knappen Tilbage, hører du navnet på personen efterfulgt af "knappen Tilbage". Fra top til bund kan du vælge og høre følgende oplysninger om personen:

  • Navn

  • Titel

  • Afdeling

  • Dato for ansættelse

  • Telefonnummer

  • Mailadresse

  • Overskriften Arbejder sammen med

  • Navne på personer, som personen arbejder sammen med

  • Linket Se mere

  • Overskriften Arbejder sammen med

  • Navnet på hver enkelt fil, som personen for nylig har arbejdet på

Få vist eller rediger dine profil- og dine kontoindstillinger for et SharePoint-websted

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Start SharePoint-appen, og log på.

  • Hvis du allerede er logget på, og du er et andet sted i appen, skal du dobbelttrykke på knappen Tilbage i øverste venstre hjørne af skærmbilledet, indtil du kommer tilbage til skærmbilledet Websteder.

 2. Når skærmbilledet Websteder åbnes, hører du "SharePoint, Tilbage, Overskrift" eller navnet på det websted, du tidligere har haft åbnet. Brugergrænsefladen indeholder fire niveauer af elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Kaldenavnet for Websteder og knappen Søg

  • Fanen Hyppige fane og fanen Følger (ud for hinanden)

  • Navnet på hvert websted (fra top til bund)

  • Knappen Websteder, knappen Links, knappen Personer og knappen Indstillinger (ud for hinanden)

 3. Tryk på knappen Indstillinger for at markere og aktivere den. Du hører "fanen Indstillinger, Fire af fire". Dobbelttryk på den. Når skærmbilledet Indstillinger åbnes, hører du "fanen Indstillinger, fire af fire" igen. Brugergrænsefladen indeholder 12 elementer, som du kan vælge (i følgende rækkefølge fra top til bund):

  • Kaldenavnet for Indstillinger

  • Webadresse og brugernavn

  • Linket Min profil

  • Linket Ryd kontocache

  • Linket Log af

  • Linket Tilføj eller skift konto

  • Til/fra-knappen Ryst for at sende feedback

  • SharePoint-versionsnummeret

  • Linket Send feedback

  • Linket Vis Hjælp

  • Linket Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

  • Linket Meddelelser til tredjepart

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Markér og åbn linket Min profil for at få vist indstillingerne for din profil. Først skal du trykke på det. Du hører "knappen Min profil". Dobbelttryk derefter på den. Når din profil åbnes, og fokus flyttes til knappen Tilbage, hører du dit navn efterfulgt af "knappen Tilbage".

  • Hvis du vil ændre indstillingerne for din konto, skal du først trykke og derefter dobbelttrykke på knappen eller linket på skærmbilledet Indstillinger.

Teknisk support til kunder med handicap

Microsoft ønsker at give den bedst mulige oplevelse for alle vores kunder. Hvis du har et handicap, eller har spørgsmål angående hjælp til handicappede, skal du kontakte Microsoft Disability Answer Desk for at få teknisk hjælp. Disability Answer Desk-supportteamet er oplært i anvendelsen af mange populære hjælpeteknologier og kan tilbyde engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnsprogshjælp. Besøg webstedet Microsoft Disability Answer Desk for at se kontaktoplysninger for dit område.

Hvis du er offentlig myndigheds-, virksomheds- eller kommerciel bruger, skal du kontakte stedets Disability Answer Desk.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×