Kolonnetyper og -indstillinger for lister og biblioteker

Kolonnetyper og -indstillinger for lister og biblioteker

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En kolonnetype bestemmer, hvordan data gemmes og vises i en liste eller et bibliotek. Når du opretter en kolonne til en liste eller et bibliotek, kan du vælge en kolonnetype, der angiver typen data, du vil gemme i kolonnen, som tal kun formateret tekst eller et tal, der beregnes automatisk. Kolonner føjes derefter til en eller flere visninger af listen eller biblioteket kan hjælpe dig med at få vist dataene i en meningsfuld måde.

Du kan i de følgende afsnit få oplysninger om de typer standardkolonner, du kan oprette, og hvornår du kan bruge de enkelte kolonnetyper. Afhængigt af din virksomhed kan du have adgang til yderligere typer kolonner.

Du kan med kolonner lettere oprette mere letforståelige visninger af elementer på en liste eller i et bibliotek. Når du bruger kolonner, kan du sortere, gruppere og filtrere elementer, og du kan også automatisk beregne data om elementer og vise resultaterne af disse beregninger. Kolonner gør det også muligt at angive, hvilke oplysninger der skal angives om et element, når nogen føjer et element til en liste eller et bibliotek. Når et element tilføjes, vises en formular og giver felter og muligheder for at indtaste oplysninger. Når du opretter en liste eller et bibliotek, oprettes visse kolonner, f.eks. Titel og Ændret af, automatisk. Du kan oprette flere kolonner i forhold til dine behov. De kolonner, du opretter, bestemmer, hvilke felter og indstillinger, som vises i den pågældende formular, og de kolonner, der kan føjes til visninger af listen eller biblioteket.

Du angiver den kolonnetype, du vil have, når du opretter en kolonne. I nogle tilfælde kan du også vælge en anden kolonnetype til en eksisterende kolonne, men det afhænger af, hvilken type det er, og hvor meget data der aktuelt er gemt i kolonnen. Ændring af kolonnetypen for en eksisterende kolonne kan beskadige de data, der allerede er gemt i kolonnen. Derfor er det vigtigt at beslutte, hvilken type data du vil gemme, før du opretter en kolonne. Overvej følgende, når du beslutter, hvilken kolonnetype du vil bruge:

 • Hvilken type data vil du gemme? Kun bogstaver? Kun tal? Formateret tekst? Du kan f.eks. ikke gemme bogstaver i en Tal-kolonne. Når du skal vælge den mest passende kolonnetype, skal du først vide, hvilken type data, du vil gemme.

 • Vil du bruge dataene til økonomiske beregninger? I så fald er kolonnetypen Valuta den bedste mulighed.

 • Vil du bruge dataene til matematiske beregninger? Hvor præcise skal sådanne beregninger være? Du kan beregne data i Tal- eller Valuta-kolonner, men ikke i Tekst-kolonner. Desuden er beregninger i en Valuta-kolonne mest nøjagtige.

 • Hvordan vil du sortere data i kolonnen? I en Tekst-kolonne sorteres tal som strenge af tegn (1, 10, 100, 2, 20, 200 osv.) og ikke som numeriske værdier. Til sortering af tal som numeriske værdier skal du bruge en Tal- eller Valuta-kolonne. Desuden bliver mange dataformater ikke sorteret korrekt, hvis de gemmes i en Tekst-kolonne. Korrekt sortering af datoer opnås ved at bruge en Dato og klokkeslæt-kolonne.

 • Vil du sikre, at brugere indtaster oplysninger i kolonnen? I så fald kan du angive, at kolonnen er obligatorisk. Brugere kan ikke tilføje et element uden at indtaste oplysningerne.

Brug denne kolonnefelttype til at indsamle og vise mindre stykker uformateret tekst på en enkelt linje, herunder:

 • Kun tekst, f.eks. fornavne, efternavne eller afdelingsnavne

 • Kombinationer af tekst og tal, f.eks. postadresser eller kontonumre

 • Tal, der ikke bruges i beregninger, f.eks. tal i medarbejder-id, telefonnumre, postnumre eller varenumre

En kolonne med en enkelt linje tekst viser 255 tegn på en enkelt linje. Hvis du opretter en kolonne til en liste eller et bibliotek og ønsker at vise formateret tekst eller mere end én linje tekst ad gangen, skal du oprette en kolonne af typen Flere tekstlinjer. Du kan ændre en eksisterende kolonne af typen Enkelt tekstlinje til en kolonne af typen Flere tekstlinjer uden at miste nogen data, der allerede er gemt i kolonnen.

Du kan tilpasse en Enkelt tekstlinje-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en tegngrænse    Begræns antallet af tegn ved at indstille det ønskede Maksimale antal tegn. Hvis kolonnen f.eks. skal indeholde femcifrede medarbejder-id-numre, kan du bruge denne funktion til lettere at sikre, at personer kun indtaster fem tegn.

 • Vis en standardværdi    Automatisk vise bestemt tekst, når nogen tilføjer et nyt element, mens du også tillade personer til at angive forskellige tekst, hvis de har brug at gøre dette. Når du angiver standardværdien, kan personer indtaste oplysninger hurtigere ved at acceptere standard, medmindre de skal bruge til at ændre den. Hvis kolonnen indeholder navnet på en virksomhed, der er knyttet til et projekt, og din organisation, der arbejder sammen med et bestemt regnskab for de fleste projekter, kan du angive navnet på virksomheden som standardværdi. Som et resultat vises på virksomhedens navn automatisk, når et nyt projekt er føjet til listen, og teammedlemmer behøver ikke at skrive navnet.

  En standardværdi kan enten være tekst, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist en specifik tekst automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner, f.eks. [I dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at vise navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet.

  Valg for kolonnen Enkelt tekstlinje

Tilføje omfattende placeringsdata fra Bing Maps eller din organisation-mappe. Kolonnen placering indeholder flere kolonner til at filtrere, sortere og Søg efter relaterede oplysninger, herunder adresse, by eller tilstand.

Du kan bruge denne kolonnefelttype på en liste eller i et bibliotek til at indsamle og vise formateret tekst eller længere tekst og tal på mere end én linje, f.eks. en beskrivelse af et element. En kolonne af typen Flere tekstlinjer kan rumme op til 63.999 tegn, og du kan angive antallet af tekstlinjer, der skal vises, når brugere indtaster oplysninger om et element. Denne type kolonne viser al teksten, når kolonnen vises på en liste eller i et bibliotek.

Du kan tilpasse en Flere tekstlinjer-kolonne på følgende måder:

 • Tildel en visningsgrænse    Du kan begrænse antallet af linjer, der vises, når brugere indtaster oplysninger om et element, ved at bruge indstillingen Antal linjer til redigering. Hvis kolonnen f.eks. rummer længere tekstnoter om en kalenderbegivenhed, kan du vælge, at der vises 10 tekstlinjer. Det gør det lettere for brugere at indtaste oplysninger, fordi de let kan se al den tekst, de indtaster. Hvis en kolonne i modsat fald kun rummer én sætning eller to om en begivenhed, kan du vælge kun at få vist to eller tre tekstlinjer.

  Hvis du tildeler en visningsgrænse, begrænser det ikke mængden af tekst, der vises, når kolonnen vises på en liste. Al den tekst, der er indtastet for et element, vises i kolonnen.

 • Tillad ubegrænset længde    (Kun tilgængelig i dokumentbiblioteker) Når du bruger flere tekstlinjer i et dokumentbibliotek, kan du angive, at feltet ikke er begrænset i længde.

 • Aktivere eller deaktivere tekstformatering    (Kun tilgængelig i lister) Angiv typen tekst for at tillade angiver, om personer kan anvende formateringen, såsom fed, kursiv eller farver til tekst. Der er to muligheder: almindelig tekst, som ikke understøtter eventuelle formateringsindstillinger eller udvidet RTF-format, hvilke understøtter grundlæggende formateringen, såsom fed, kursiv, opstilling med punkttegn eller tal/bogstaver lister, farver, tekst og baggrundsfarver. Der er også yderligere indstillinger for links, billeder og tabeller.

 • Vedhæft ændringer   (Kun tilgængelig i lister) Hvis versionsstyring er blevet aktiveret for listen, angiver Vedhæft ændringer til eksisterende tekst, om brugere kan tilføje ny tekst om et element uden at udskifte nogen eksisterende tekst om det pågældende element. Hvis du vælger ikke at vedhæfte ændringer, erstatter ny tekst om et element al eksisterende tekst om det pågældende element i kolonnen. Hvis du vælger at vedhæfte ændringer, kan brugere indtaste flere oplysninger om et element, mens de samtidigt får vist tekst, der tidligere blev indtastet, samt datoen og klokkeslættet for indtastning af teksten. Ved visning på en liste, og ikke som et felt i en elementformular, vises hyperlinket Vis poster i kolonnen i stedet for teksten, og brugere kan klikke på hyperlinket for at få vist alle de oplysninger, der er gemt i kolonnen om det pågældende element.

  Vigtigt!: Hvis du deaktiverer denne indstilling efter oprettelse af kolonnen, slettes alle oplysningerne med undtagelse af den sidste indtastning.

Valg for kolonnen Flere tekstlinjer

Indstillinger for lister

Kolonnetekst på flere linjer til dokumentbiblioteker

Indstillinger for biblioteker

Brug denne kolonnefelttype så brugere kan vælge på en liste over indstillinger, som du definerer. Denne kolonnetype er det ideelle valg i tilfælde, hvor du vil sikre, at alle dataene i kolonnen er konsistente. Her kan du nemlig begrænse de værdier, der gemmes i en kolonne.

Tip!: Hvis du vil begrænse værdierne i en kolonne til de værdier, der er gemt på stedet, skal du bruge kolonnetypen Opslag i stedet for kolonnetypen Valg. Du kan få mere at vide om kolonner af typen Opslag senere i denne artikel.

Du kan tilpasse kolonnetypen Valg på følgende måder:

 • Definer listen over valg    Opret en nøjagtig liste over værdier, som brugere kan vælge. Du opretter en sådan liste ved at erstatte eksempelteksten i feltet Skriv hvert valg på en separat linje med de ønskede værdier. Skriv hver værdi på en separat linje. Tryk på ENTER for at starte en linje.

 • Angiv visningsformat    Tillad flere valg med afkrydsningsfelter eller et enkelt valg uden. Bemærk, at SharePoint Online kun viser alternativknapper i det klassiske SharePoint.

 • Aktivér flere brugerdefinerede valg    Hvis du vil gøre det muligt for brugere at indtaste en værdi, der ikke er inkluderet på listen over valg, skal du aktivere udfyldning-valg. Det kan være en god ide at gøre det, hvis du f.eks. ikke kender alle de værdier, som brugere måske skal indtaste om elementer. Hvis du foretrækker, at brugere kun bruger de værdier, du angiver, skal du deaktivere udfyldning-valg.

 • Vis en standardværdi    Vælg automatisk en bestemt værdi, når en bruger tilføjer et nyt element, mens du samtidigt gør det muligt for brugere at vælge en anden værdi, hvis det er nødvendigt. En standardværdi gør det muligt for brugere at indtaste oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen f.eks. rummer navnet på en virksomheder, der er tildelt et projekt, og din organisation samarbejder med en bestemt virksomhed på de fleste projekter, kan du indtaste navnet på den pågældende virksomhed som standardværdien. Resultatet vil være, at virksomhedsnavnet automatisk vises, når et nyt projekt føjes til listen, og at teammedlemmerne ikke behøver at vælge navnet.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist en specifik tekst i kolonnen automatisk, men teksten kan variere, afhængigt af hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysninger i andre kolonner eller systemfunktioner, f.eks. [i dag] for at angive den aktuelle dato eller [mig] for at vise navnet på den person, der tilføjer eller ændrer elementet.

Indstillinger for valgkolonnerne

Du kan bruge denne kolonnefelttype til at gemme numeriske værdier, der ikke er pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Du kan tilpasse en Tal-kolonne på følgende måder:

 • Angiv minimum- og maksimumværdier    Begræns det talområde, som brugere kan indtaste. Hvis kolonnen f.eks. rummer den mængde arbejde, der er blevet fuldført for en opgave, som en procentdel, kan du angive nul som minimumværdi og ét hundrede som maksimumværdi. Det samme gælder, hvis kolonnen rummer antallet af deltagere i en begivenhed, og du vil begrænse antallet af deltagere til et bestemt antal. Det gør du ved at indtaste det maksimale antal deltagere som maksimumværdien.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om tallene indeholder decimaler og antallet af decimaler, der skal gemmes. Hvis det er nødvendigt at gemme tal med mere end fem decimaler i kolonnen, kan du vælge Automatisk, når du vælger antallet af decimaler, der skal medtages. Automatisk er også et godt valg, hvis kolonnen rummer resultaterne af beregninger, og du vil have, at resultatet er så præcist som muligt. Hvis du dog vil sikre, at alle værdier i kolonnen har samme antal decimaler, er det f.eks. en god ide at begrænse antallet af decimaler til nul, hvis det drejer sig om heltal, eller til et andet antal decimaler op til fem.

 • Vis en standardværdi    Vis automatisk et bestemt tal, når nogen tilføjer et nyt element, mens du samtidigt gør det muligt for brugere at indtaste andre tal, hvis det er nødvendigt. En standardværdi gør det muligt for brugere at indtaste oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen f.eks. rummer det antal computere, som hver gruppe har, og hvert gruppemedlem har mindst én computer, skal du indtaste 1 som standardværdi. Resultatet er, at 1 automatisk vises, når der føjes et nyt element til listen, og at gruppemedlemmer ikke behøver at indtaste tallet.

  En standardværdi kan enten være et tal, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist et specifikt tal automatisk, men tallet kan variere, afhængigt af hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for et specifikt tal som standardværdien. Formlen kan beregne et tal ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Formatér dette tal som en procentdel    Med indstillingen Vis som procentdel kan du vise og gemme tallet som en procentdel og behandle det som en procentdel, når det bruges til at beregne andre værdier.

Valg for talkolonnen

Brug denne kolonnefelttype til at gemme pengeværdier.

Tip til valg af en Tal- eller Valuta-kolonne

Både kolonnetyperne Tal og Valuta rummer numeriske værdier. Brug en Tal-kolonne til at gemme numeriske data for matematiske beregninger, der ikke er økonomiske beregninger eller ikke kræver stor grad af nøjagtighed. Brug en Valuta-kolonne til at gemme numeriske data for økonomiske beregninger eller i tilfælde, hvor du ikke vil afrunde tal i beregninger. I modsætning til en Tal-kolonne er en Valuta-kolonne begrænset til nøjagtigt 15 cifre til venstre for decimaltegnet og 4 cifre til højre for det. Både kolonnetypen Tal og Valuta har foruddefinerede formater, der definerer, hvordan data vises.

Valg for valutakolonnerne

Du kan tilpasse en Valuta-kolonne på følgende måder:

 • Angiv minimum- og maksimumværdier    Begræns det valutaværdiområde, som brugere kan indtaste. Hvis kolonnen f.eks. rummer rapporterede udgifter til en begivenhed, og din organisation begrænser rapportering til beløb inden for et specificeret område, kan du angive disse grænser som minimum- og maksimumværdier.

 • Medtag antal decimaler    Angiv, om værdierne indeholder decimaler og antallet af decimaler, der skal gemmes. Ved valutaværdier kan du vælge to decimaler, eller hvis du foretrækker kun at gemme runde værdier, kan du vælge nul. Ved andre værdier end pengeværdier, som bruges i beregninger, der kræver høj grad af nøjagtighed, kan du vælge at begrænse antallet af decimaler fra nul til og med fem, eller hvis du ønsker mere nøjagtige værdier, kan du vælge Automatisk for automatisk at bruge det passende antal decimaler i resultatet af beregningen.

 • Vis en standardværdi    Vis automatisk en bestemt værdi, når nogen tilføjer et nyt element, men gør det samtidigt muligt for andre at indtaste en anden værdi, hvis det er nødvendigt. En standardværdi gør det muligt for brugere at indtaste oplysninger hurtigere. Hvis kolonne f.eks. rummer udgifter til oprettelse af nye konti, og disse udgifter typisk er de samme for alle nye konti, kan du angive dette beløb som standardværdien. Resultatet er, at værdien automatisk vises, når der føjes et nyt element til listen, og at gruppemedlemmer ikke behøver at indtaste tallet.

  En standardværdi kan enten være en værdi, du specificerer, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du vil have vist en specifik værdi automatisk, men værdien kan variere, afhængigt af elementet, hvem der tilføjede elementet, hvornår elementet blev tilføjet eller af andre årsager. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for en specifik tekst som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner.

 • Vælg et valutaformat    Sørg for, at alle værdierne i kolonnen er baseret på samme valuta ved at vælge et bestemt valutaformat til kolonnen. Rullelisten omfatter mere end 100 lande og områder, så du kan specificere valuta i de fleste lokale formater.

Brug denne kolonnefelttype til at gemme kalenderdatoer eller både datoer og klokkeslæt. Datoformatet varierer efter webstedets internationale indstillinger. Hvis det ønskede format ikke er tilgængeligt, kan du bede din administrator om at føje understøttelse af det pågældende land/område til webstedet.

Du kan tilpasse en Dato og klokkeslæt-kolonne på følgende måder:

 • Medtag kun datoen eller både datoen og klokkeslættet    Angiv, om du kun vil inkludere kalenderdatoen eller både kalenderdatoen og -klokkeslættet.

 • Vis en standardværdi    Vis automatisk en bestemt dato eller bestemt dato/klokkeslæt, når nogen tilføjer et nyt element, men gør det samtidigt muligt for andre at indtaste en anden værdi, hvis det er nødvendigt. En standardværdi gør det muligt for brugere at indtaste oplysninger hurtigere. Hvis kolonnen f.eks. rummer datoen, hvorpå en udgift påløber, og de fleste udgifter påløber på regnskabsårets første dag, kan du angive regnskabsårets første dag som standardværdien. Resultatet er, at datoen automatisk vises, når der føjes et nyt element til listen, og at gruppemedlemmer ikke behøver at indtaste datoen.

  En standardværdi kan være en værdi, du specificerer, den dato, hvorpå et element føjes til en liste eller et bibliotek, eller resultat af en beregning, hvilket kaldes en beregnet værdi. Beregnede værdier er nyttige, når du automatisk vil have vist en bestemt dato eller et bestemt klokkeslæt, men datoen eller klokkeslættet kan variere afhængigt af elementet. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel som standardværdien. Formlen kan beregne en værdi ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner, f.eks. [i dag] for at angive den aktuelle dato. Hvis du f.eks. vil have vist en dato i kolonnen, som ligger 30 dage efter dags dato, skal du skrive ligningen =[I DAG]+30 i feltet Beregnet værdi.

Valg for kolonnen for dato/klokkeslæt

Brug denne kolonnefelttype til at lade personer vælge værdier ud fra oplysninger, der allerede er gemt på webstedet. Hvis du f.eks. vil have en kolonne til at gemme navnene på kundekonti, hvortil der er tildelt medarbejdere, og listen over konti skal være begrænset til en Kundekonto-liste på webstedet, kan du oprette kolonnetypen Opslag, der viser navnene på Kundekonto-listen. Listen af valgmuligheder i kolonnetypen Opslag vises enten i et felt, der kan udvides, hvilket kaldes en rullemenu, eller et listefelt, afhængigt af, om du vil lade brugere vælge mere end én værdi.

Du kan tilpasse kolonnetypen Opslag på følgende måder:

 • Vælg kilden til opslagsværdierne    Angiv, hvilken liste, hvilket bibliotek eller hvilken diskussionstavle på dit websted, som indeholder de værdier, du vil gemme i kolonnen. Kilden kan ikke være en underordnet websted, websted til arbejdsområde, wiki eller blog. Når du har angivet den liste, det bibliotek eller det diskussionsforum, du vil bruge, kan du angive, hvilken kolonne på listen, i biblioteket eller diskussionsforummet, der indeholder de værdier, du vil have brugerne til at vælge mellem.

 • Tillad flere markeringer    Lad brugere vælge så mange værdier, som de ønsker, eller begræns antallet af værdier, de kan vælge, til kun én værdi. Hvis brugere kan vælge flere værdier, vises alle værdierne i kolonnen adskilt med et semikolon (;).

 • Angiv kolonner, der skal vises    Du kan tilføje én eller flere kolonner for at vise specifikke feltværdier for denne kolonnetype.

Dialogboks til valg af kolonnen Opslag

Brug denne kolonnefelttype til at gemme sand/falsk- eller ja/nej-oplysninger, f.eks. om nogen vil deltage i en begivenhed. En Ja/nej-kolonne vises som et enkelt afkrydsningsfelt, når brugere indtaster oplysninger om et element. Gruppemedlemmer angiver Ja ved at markere dette afkrydsningsfelt. Gruppemedlemmer angiver Nej ved at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt.

Dataene i en Ja/nej-kolonne kan bruges i beregninger til andre kolonner. I sådanne tilfælde konverteres Ja til en numerisk værdi på én (1), og Nej konverteres til en numerisk værdi på nul (0).

Du kan tilpasse en Ja/nej-kolonne ved at vælge en standardværdi til den. En standardværdi er de valgmuligheder, der automatisk vises, når nogen tilføjer et nyt element. Brugere kan vælge en anden værdi, hvis de ønsker det. I en Ja/nej-kolonne kan du angive, om afkrydsningsfeltet automatisk markeres og indikerer en Ja-værdi eller ikke markeres og indikerer en Nej-værdi.

Valg for kolonnen Ja/nej

Brug denne kolonnefelttype til at levere en søgbar liste over personer og grupper, hvorfra brugere kan vælge, hvornår de tilføjer eller redigerer et element. For eksempel kan der på en opgaveliste angives en liste over personer, som en opgave kan tildeles, ved hjælp af en Person eller gruppe-kolonne, der er navngivet Tildelt til. Indholdet af listen afhænger af, hvordan bibliotekstjenester og SharePoint-grupper er blevet konfigureret til webstedet. Hvis du vil tilpasse indholdet af listen, kan det være nødvendigt at kontakte din administrator.

Du kan tilpasse en Person eller gruppe-kolonne på følgende måder:

 • Tillad flere markeringer    Gør det muligt for brugere at vælge så mange indstillinger, som de ønsker, eller begræns antallet af valg til kun én valgmulighed.

 • Medtag eller udeluk grupper af personer    Angiv, om listen kun omfatter individuelle personer, eller desuden omfatter maildistributionslister og SharePoint-grupper. For eksempel vil du på en opgaveliste muligvis kun medtage enkelte brugere for at sikre, at en bestemt bruger er ansvarlig for hver opgave. På en projektliste vil du måske medtage maildistributionslister og SharePoint-grupper for at sikre, at der er knyttet en gruppe til hvert projekt.

 • Begræns listen til webstedsbrugere    Angiv, om listen skal omfatte alle brugere og grupper i bibliotekstjenesten eller kun de brugere og grupper, som har adgang til webstedet som medlemmer af en SharePoint-gruppe.

 • Angiv de oplysninger, der skal vises    Vælg, hvilke oplysninger du vil have vist om brugere eller grupper. For eksempel kan du på en kontaktliste for en stor organisation vælge at få vist en brugers navn, billede og detaljer såsom færdigheder og ekspertise. På en kontaktliste for en mindre gruppe kunne du vælge kun at vise en brugers navn eller mailadresse.

Bemærk!: Tilstedeværelsesstatus, tidligere tilgængelige med navnet (med tilstedeværelse), er ikke tilgængelig i moderne browsere. Din organisation kan vælge at gøre tilstedeværelse tilgængelige ved at følge trinnene i en klassisk SharePoint Online-websted i Internet Explorer 10 dokument tilstand, vises.

Brug denne kolonnefelttype til at gemme et hyperlink på et websted eller til at vise et grafisk element på intranettet eller internettet.

En Hyperlink eller billede-kolonne rummer URL'en (Uniform Resource Locator) for et websted, et grafikelement eller en anden ressource. Afhængigt af det valgte visningsformat vises enten et hyperlink, der kan klikkes på for at få adgang til ressourcen, eller et grafikelement, i stedet for URL'en til grafikfilen.

Vælg formatet Hyperlink for at få vist URL'en som et hyperlink. Når brugere indtaster oplysninger om et element, kan de indtaste URL'en og beskrivende tekst, som vises i kolonnen, i stedet for URL'en. Vælg formatet Billede, hvis du vil have vist et grafikelement i stedet for URL'en til grafikfilen. Når brugere indtaster oplysninger om et element, skal de indtaste den komplette URL til grafikfilen, f.eks. http://www.example.com/image.gif, og de kan evt. indtaste beskrivende alternativ tekst for grafikelementet, hvilket vises for brugere, der deaktiverer grafikvisning i deres browsere, eller skal bruge skærmlæsningssoftware for at konvertere grafik på skærmen til talte ord.

Valg for kolonnen Billede/hyperlink

Brug denne kolonnefelttype til at vise oplysninger, der kun er baseret på resultaterne af en beregning af andre kolonner på listen eller i biblioteket. For eksempel ved brug af =[antal] * [elementpris] til at beregne samlet pris.

Når du føjer en beregnet kolonne til en liste eller et bibliotek, opretter du en formel, der indeholder operatorer, f.eks. subtrahering (-) og addering (+), funktioner, specifikke værdier og henvisninger til andre kolonner. Formler kan beregne datoer og klokkeslæt, udføre matematiske ligninger eller manipulere tekst. For eksempel kan du på en opgaveliste bruge denne type kolonne til at beregne antallet af kalenderdage, der kræves til at fuldføre hver opgave på grundlag af kolonnerne Startdato og Dato for færdiggørelse (=[Dato for færdiggørelse]-[Startdato]). På en kontaktliste kan du bruge en Beregnet-kolonne til at kombinere for- og efternavnene på kontakter og adskille dem med et mellemrum ud fra kolonnerne Fornavn og Efternavn (=[Fornavn]&" "&[Efternavn]). Bemærk, at formlen i en beregnet kolonne kun kan henvise til andre kolonner på samme liste eller i samme bibliotek.

Ud over at indtaste formlen til beregningen angiver du, hvilken type data du vil have, at beregningen returnerer, og hvordan disse data skal gemmes og vises. Du kan få mere at vide om hver datatype ved at se det relevante afsnit i denne artikel.

I Eksempler på almindelige formler på SharePoint-lister kan du få mere at vide om formler og funktioner til brug med det beregnede felt. Denne artikel har mange fælles formler samt links til beskrivelser af alle de funktioner, der kan bruges i SharePoint.

Indstillinger for kolonnen Beregnet

Brug denne kolonne til at oprette flere valg til godkendere, når du bruger opgavearbejdsgange.

En opgavearbejdsgang afgiver normalt kun resultater af Godkend eller Afvis, hvilket begrænser, hvordan et element eller dokument håndteres. Det kan være nødvendigt at tildele opgaven til en anden eller returnere den til afsenderen for at få flere oplysninger. Med kolonnen Opgaveresultat kan du tilbyde et felt til valg af kolonner, som gør det muligt at vælge forskellige indstillinger for fuldførelseskriterier. Du kan f.eks. bede om afklaring af et element eller tildele det til en anden for at give godkenderen større fleksibilitet i arbejdsgangen.

Valg for kolonnen Opgaveresultat

Kolonnen Opgaveresultat fungerer som valgfeltet, når du indtaster indstillinger i valgfeltet. Du kan indstille et individuelt valg som standard eller bruge en beregnet værdi. Du bruger en beregnet værdi ved at indtaste en formel i stedet for et specifikt tal som standardværdien. Formlen kan beregne et tal ud fra oplysningerne i andre kolonner eller systemfunktioner. Du kan også vælge, om kolonneværdien er påkrævet, samt gøre værdien entydig mellem forskellige poster.

Du kan finde et mere dybtgående selvstudium om brugen af opgaver og opgaveresultater i SharePoint ved at se Arbejde med opgaver i SharePoint 2013-arbejdsprocesser ved hjælp af Visual Studio 2012

Brug denne kolonne til at vise data fra eksterne kilder, f.eks. CRM-apps, databaser eller regneark.

Den eksterne datakolonne gør det muligt at oprette forbindelse til eksterne datakilder, der skal anvendes, f.eks. databaser, regneark og CRM-apps. Du kan for eksempel oprette forbindelse til en forretningsområde-app, f.eks. SAP eller Microsoft CRM, for at få adgang opdaterede kundeoplysninger fra den eksterne datakilde, som kan vises og bruges på listen. Når du bruger en ekstern lagerdatabase, kan din liste vise aktuelle priser, beskrivelser eller forsendelsesvægte, som kan bruges til beregning eller opslag i andre kolonner.

Valg for kolonnen Eksterne data

Eksterne data skal have nogle forudsætninger opfyldt, før du kan få adgang til eksterne data. Disse opgaver udføres normalt af din administrator og omfatter oprettelse af konti og tilladelser til dataadgang, aktivering af Business Data Connectivity og Secure Store Services.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og opdatering af eksterne datakolonner i Opret og opdater en ekstern datakolonne på en liste eller i et bibliotek eller Arbejd med eksterne data i Excel Services (SharePoint Server).

Brug denne kolonnetype til at gøre det muligt for brugere på webstedet at vælge værdier ud fra et ordsæt af administrerede ord og anvende disse værdier på deres indhold. Brugere kan oprette og konfigurere en kolonne med administrerede metadata, der skal tilknyttes et eksisterende ordsæt eller ord, eller de kan oprette et nyt ordsæt specifikt for en kolonne med administrerede metadata. Kolonner med administrerede metadata har adskillige unikke funktioner og egenskaber, som hjælper brugerne med at vælge og anvende ord til indhold, f.eks. understøttelse af "autoudfyldning" samt understøttelse af fjernelse af flertydige udtryk for ord, beskrivelser, synonymer og værdier på flere sprog.

Kolonner med administrerede metadata fremmer konsekvent brug af metadata på tværs af websteder, fordi de giver brugere en liste over ord, som de kan anvende til deres indhold. Disse ord kommer fra et ordsæt, der administreres centralt i værktøjet Ordbankadministration af en ordbankadministrator eller andre personer med tilladelse til at administrere ord og udtryk. Hver gang det ordsæt, som en bestemt kolonne med administrerede metadata er bundet til, opdateres, bliver de opdaterede ord automatisk tilgængelige for brugere, uanset hvor den pågældende kolonne med administrerede metadata er tilgængelig. Du kan tilpasse kolonnen med administrerede metadata på følgende måder:

Valg for kolonnen Administrerede metadata

Felt med flere værdier    Markering af afkrydsningsfeltet Tillad flere værdier gør det muligt for kolonnen at indeholde mere end én værdi. Bemærk, at aktivering af denne funktion vil forhindre sortering af data i listevisninger.

Visningsformat    Den værdi, der blev valgt fra ordsættet, kan vises enten som en enkelt værdi eller med den fulde hierarkiske sti.

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis navnet på ordet i feltet for at vise værdien af ordsættet som en enkelt værdi. For eksempel: By.

 • Markér afkrydsningsfeltet Vis hele stien til ordet i feltet for at vise værdien af ordsættet som en fuld hierarkisk sti. For eksempel: placering, kontinent, land/område, by.

Indstillinger for ordsæt    Vis ord fra et virksomhedsadministreret ordsæt, eller opret et brugerdefineret ordsæt til at dele med andre i en gruppe af websteder.

 • Brug et administreret ordsæt    Angiv ét eller flere ord, der er adskilt med semikoloner, og vælg Find for at filtrere indstillingerne til kun at medtage dem, der indeholder de ønskede ord. Når du har fundet det ordsæt, der indeholder listen over værdier til visning i denne kolonne, skal du klikke på et ord for at markere første niveau i hierarkiet, som skal vises i kolonnen. Alle niveauer under det ord du vælger, vil kunne ses, når brugerne vælger en værdi.

Opret et brugerdefineret ordsæt    Indtast en beskrivelse til dit brugerdefinerede ordsæt, og indtast dit ordsæthierarki direkte i feltet hertil, eller klik på Rediger ved hjælp af Ordsætsstyring for at åbne og bruge værktøjet Værktøj til ordadministration.

Yderligere oplysninger om administrerede metadata, kan du se Introduktion til administrerede metadata. I denne artikel beskriver, hvilke administrerede metadata er, og hvornår det skal bruges.

Bemærk!:  Mens et brugerdefineret ord er tilgængeligt for alle brugere i en gruppe af websteder, vil ordene i sættet ikke være tilgængelige som virksomhedsnøgleord.

Arbejde med kolonner, lister og biblioteker

Her er nogle yderligere ressourcer, der kan hjælpe dig med at arbejde med lister og biblioteker:

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×