Knytte et element i et scorecard til en analytisk rapport ved hjælp af Dashboarddesigner

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at knytte et element i et scorecard til et analytisk diagram eller et analytisk gitter. Når du har oprettet linket, kan dashboardbrugere klikke på scorecardelementet for at få vist flere oplysninger, der findes i den tilknyttede rapport. Med andre ord fungerer det tilknyttede element som et filter for den analytiske rapport.

Læs denne artikel for at lære, hvordan du opretter links mellem et scorecardelement og et analytisk diagram eller gitter. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du knytter andre typer scorecardelementer til rapporter, under Hvordan knytter jeg scorecardelementer til rapporter i et dashboard?

Hvad ønsker du at gøre?

Bestemme, hvilken metode du skal bruge til at konfigurere linket

Oprette et link ved hjælp af egenskaben MemberUniqueName

Oprette et link ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber

Bestemme, hvilken metode du skal bruge til at konfigurere linket

Når du opretter et link mellem et scorecardelement og et analytisk diagram eller gitter, varierer den anvendte metode, afhængigt af de to slutpunkters datakilder.

Hvis scorecardelementet har denne egenskab,

skal du benytte denne fremgangsmåde

Elementet er tilknyttet et dimensionsmedlem i den samme datakube i SQL Server 2005 Analysis Services, som det analytiske diagram eller gitter benytter som dets datakilde.

Opret et link ved hjælp af egenskaben MemberUniqueName

Elementet er tilknyttet et mål i den samme datakube i SQL Server 2005 Analysis Services, som det analytiske diagram eller gitter benytter som dets datakilde.

ELLER

Elementet er tilknyttet et dimensionsmedlem i en anden datakilde end den Analysis Services-kube, som det analytiske diagram eller gitter benytter som dets datakilde.

Opret et link ved at oprette og anvende brugerdefinerede egenskaber

Elementet er en KPI (Key Performance Indicator), som du vil knytte til et analytisk diagram eller gitter, men det pågældende diagram eller gitter skal ikke vises, medmindre en dashboardbruger klikker på KPI'en. Du tilknytter en KPI på denne måde ved hjælp af funktionen Visningsbetingelse i dashboardet.

Opret et link ved hjælp af funktionen Visningsbetingelse

Du kan finde flere oplysninger om scorecards og elementer, du kan medtage i et scorecard, under Oversigt over scorecards eller Oversigt over KPI-konfiguration.

Toppen af siden

Oprette et link ved hjælp af egenskaben MemberUniqueName

Benyt denne fremgangsmåde for at oprette et link mellem et dimensionsmedlem eller et dimensionshierarki, der findes i et scorecard, og et analytisk diagram eller gitter, når begge slutpunkter bruger den samme datakube i Analysis Services. Hvis scorecardelementet er af en anden type, eller hvis du ikke er sikker på, hvilken linktype du skal oprette, skal du se under Bestemme, hvilken metode du skal bruge til at konfigurere linket.

Inden du knytter et dimensionsmedlem i et scorecard til en rapport i dashboardet, skal du kontrollere, at de krævede elementer er blevet udgivet på PerformancePoint-overvågningsserveren. Klik for at få flere oplysninger.

 • Et scorecard, der bruger data, som er gemt i Analysis Services. I det pågældende scorecard skal dimensionsmedlemmer være placeret i rækker eller kolonner, og disse medlemmer skal være tilknyttet en målsætning eller en KPI. Du kan finde flere oplysninger om KPI'er og målsætninger under KPI-klassifikation: bladniveau, ikke-blad eller målsætning.

 • Et eller flere analytiske diagrammer eller gitre, der bruger data fra den samme Analysis Services-kube som det pågældende scorecard. Derudover skal de analytiske rapporter indeholde et eller flere dimensionsmedlemmer fra det samme dimensionshierarki som de dimensionsmedlemmer, der bruges i det pågældende scorecard. Dimensionsmedlemmerne i den analytiske rapport kan vises som en række-, serie- eller kolonnemarkering eller medtages som et baggrundselement.

  Lad os f.eks. antage, at datakuben indeholder et dimensionshierarki med navnet Produkter. I hierarkiet Produkter findes der mange produktkategorier. Lad os yderligere antage, at du opretter et scorecard, der indeholder alle disse produktkategorier som rækker, og at du vil knytte disse produktkategorier til et analytisk diagram. Inden du kan oprette disse links, skal hierarkiet Produkter findes i sektionen for serie-, kolonne- eller baggrundselementer i det analytiske diagram.

 • En dashboardside, der både indeholder scorecardelementet og den analytiske rapport, du vil knytte til scorecardelementet.

  Bemærk: Dashboardsiden kan indeholde andre elementer, der ikke er knyttet til scorecardelementer.


Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du redigerer et dashboardelement, under Opdatere, få vist og redigere dashboardelementer. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter et scorecard, under Hvordan opretter jeg et scorecard?


 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over de elementer, der gemmes på PerformancePoint-overvågningsserver.

 2. I Browser til arbejdsområdet skal du klikke på Dashboards. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle de dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på overvågningsserveren. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke findes på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet. Gennemse elementerne i dashboardzonerne, og identificer det scorecard og det analytiske diagram eller gitter, du vil bruge.

  Bemærk: Inden du fortsætter, skal du sikre, at du har kendskab til konfigurationen af dit scorecard. Nogle scorecards indeholder f.eks. dimensionsmedlemmer på både rækker og kolonner, hvorimod andre scorecards indeholder dimensionsmedlemmer på rækker eller på kolonner. Vær sikker på, at du ved, hvor dimensionsmedlemmerne findes i dit scorecard, inden du knytter disse medlemmer til et analytisk diagram eller gitter.

 4. Gennemse listen Tilgængelige felter for dit scorecard. Hvis dimensionen findes i en af scorecardrækkerne, skal du finde afsnittet Medlemsrække og trække MemberUniqueName til boksen Slip felter for at oprette links for det analytiske diagram eller gitter. Hvis dimensionen findes i en af scorecardkolonnerne, skal du finde afsnittet Medlemskolonne og trække MemberUniqueName til boksen Slip felter for at oprette links for det analytiske diagram eller gitter. Dialogboksen Editor til filterlink åbnes.

 5. Klik på fanen Linkindstillinger, og find listen Dashboardelementets slutpunkt. Vælg det dimensionshierarki, du vil knytte til den analytiske rapport, på listen. Sørg for, at det scorecardmedlem, du vil knytte til den analytiske rapport, findes i det samme dimensionshierarki som de dimensionsmedlemmer, der bruges i den analytiske rapport.

  Lad os klarlægge, hvordan det valgte element påvirker dashboardbrugeren, ved at antage, at du har et scorecard, der indeholder geografiske områder som dimensionsmedlemmer, og at du vil knytte disse dimensionsmedlemmer til et analytisk gitter. Lad os yderligere antage, at det analytiske gitter indeholder produktkategorier som dimensionsmedlemmer samt bruttofortjeneste og dækningsgrad som måleenheder. Hvis du vælger Produktkategorier på listen Dashboardelementets slutpunkt, opdateres det analytiske gitter automatisk, når dashboardbrugere klikker på et geografisk område i et scorecard, og der vises oplysninger om det pågældende geografiske område. Det vil sige, at de oplysninger om produktkategorier, der oprindeligt blev vist i det analytiske gitter, erstattes af oplysninger om det geografiske område, som dashboardbrugerne har klikket på i det pågældende scorecard.

  Når du har angivet Dashboardelementets slutpunkt, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Editor til filterlink.

 6. Gentag proceduren for hvert link, du vil oprette. Hvis du f.eks. vil knytte ét scorecardmedlem til tre analytiske rapporter, skal du gentage proceduren tre gange.

 7. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på overvågningsserveren. Få derefter vist et eksempel på dashboardet eller installer det på et SharePoint-websted.

Toppen af siden

Oprette et link ved hjælp af brugerdefinerede egenskaber

Benyt denne fremgangsmåde for at oprette et link mellem et element i et scorecard og et analytisk diagram eller gitter, når præcis én af følgende betingelser er sand:

 • Scorecardelementet er tilknyttet et mål i Analysis Services.

 • Scorecardelementet er et medlem i en datakilde, der adskiller sig fra den, der bruges af den analytiske rapport.

Hvis scorecardelementet er af en anden type, eller hvis du ikke er sikker på, hvilken linktype du skal oprette, skal du se under Bestemme, hvilken metode du skal bruge til at konfigurere linket.

Inden du knytter et dimensionsmedlem i et scorecard til en rapport i dashboardet, skal du kontrollere, at de krævede elementer er blevet udgivet på PerformancePoint-overvågningsserveren. Klik for at få flere oplysninger.

 • Et scorecard, der indeholder mål eller KPI'er (Key Performance Indicators). Kontroller, at de mål eller KPI'er, der findes i dit scorecard, er nogle, som du logisk kan knytte til et dimensionsmedlem, dimensionshierarki eller mål i den Analysis Services-kube, der bruges af den analytiske rapport.

 • Et eller flere analytiske diagrammer eller gitre. I de analytiske rapporter skal et eller flere medlemmer være placeret i det afsnit for række-, serie-, kolonne- eller baggrundselementer, der findes i det samme dimensionshierarki, som bruges i dit scorecard.

  Lad os f.eks. antage, at datakuben indeholder et dimensionshierarki med navnet Produkter. I hierarkiet Produkter findes der mange produktkategorier. Lad os yderligere antage, at du vil knytte elementer i et scorecard til disse produktkategorier og have vist resultatet i det analytiske diagram. Inden du kan oprette disse links, skal hierarkiet Produkter findes i afsnittet for serie-, kolonne- eller baggrundselementer i det analytiske diagram.

 • En dashboardside, der både indeholder dit scorecard og den analytiske rapport, du vil knytte til scorecardelementet.

  Bemærk: Dashboardsiden kan indeholde andre elementer, der ikke er knyttet til scorecardelementer.

Du opretter links mellem scorecardelementer og analytiske rapporter i to trin. I trin 1 opretter du en brugerdefineret egenskab for hvert element i dit scorecard, du vil oprette et link for. I hver enkelt brugerdefineret egenskab tildeler du et entydigt navn til et scorecardelement. I trin 2 anvender du den brugerdefinerede egenskab, som du har oprettet med henblik på at knytte scorecardelementet til den analytiske rapport.

Trin 1: Oprette en brugerdefineret egenskab for hvert enkelt element i dit scorecard, som du vil oprette et link for

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over de elementer, der gemmes på PerformancePoint-overvågningsserver.

 2. Klik på Scorecards i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

  Under fanen Server vises alle de scorecards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på overvågningsserveren. Under fanen Arbejdsområde vises alle de scorecards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de scorecards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det scorecard, du vil redigere, ikke findes på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på det pågældende scorecard for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet. De KPI'er, der findes i dit scorecard, vises i ruden Detaljer. Klik på en KPI for at åbne dens arbejdsområde.

 4. Klik på fanen Egenskaber. Klik på Ny egenskab i afsnittet Brugerdefinerede egenskaber. Dialogboksen Vælger af egenskabstype åbnes. Benyt følgende fremgangsmåde for at oprette en brugerdefineret egenskab for den valgte KPI.

  1. Vælg Tekst som egenskabstype i dialogboksen Vælger af egenskabstype, og klik derefter på OK.

  2. Angiv et entydigt MDX-navn (MultiDimensional Expressions) for scorecardelementet i kolonnen Værdi. Det angivne MDX-navn antager formatet [Measures].[Name] eller [Dimension].[Hierarchy within the Dimension].[Name]. MDX-navnet skal svare til et mål eller et medlem i den Analysis Services-datakube, der benyttes af det analytiske diagram eller gitter. Du kan få mere at vide om, hvilke MDX-udtryk du kan bruge i Dashboarddesigner, under Om at bruge MDX i Dashboarddesigner.

  3. Klik på Ny egenskab i kolonnen Navn, og angiv derefter et nyt navn til den brugerdefinerede egenskab. Angiv et beskrivende navn, der udelukkende består af alfanumeriske tegn og mellemrum.

 5. Gentag proceduren for hvert enkelt element i dit scorecard, som du vil knytte til den analytiske rapport. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt, inden du begynder Trin 2: Knytte et element i dit scorecard til en analytisk rapport.

Trin 2: Knytte et element i dit scorecard til en analytisk rapport

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over de elementer, der gemmes på PerformancePoint-overvågningsserver.

 2. Klik på Scorecards i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

  Under fanen Server vises alle dashboards, du og andre dashboardforfattere har udgivet på overvågningsserveren. Under fanen Arbejdsområde vises alle de dashboards, du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over de dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke findes på listen, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet. Gennemse elementerne i dashboardzonerne, og identificer det scorecard og den analytiske rapport, du vil bruge.

 4. Gennemse listen Tilgængelige felter for dit scorecard. Træk det brugerdefinerede egenskabsnavn, du oprettede i trin 1, til boksen Slip felter for at oprette links i det analytiske diagram eller gitter. Dialogboksen Editor til filterlink åbnes.

 5. Klik på fanen Linkindstillinger, og find listen Dashboardelementets slutpunkt. Vælg det dimensionshierarki, du vil knytte til den analytiske rapport, på listen.

  Lad os klarlægge, hvordan det valgte element påvirker dashboardbrugeren, ved at antage, at du har et scorecard, der indeholder geografiske områder som dimensionsmedlemmer, og at du vil knytte disse dimensionsmedlemmer til en analytisk rapport. Lad os yderligere antage, at den analytiske rapport indeholder produktkategorier som dimensionsmedlemmer samt bruttofortjeneste og dækningsgrad som måleenheder. Hvis du vælger Produktkategorier på listen Dashboardelementets slutpunkt, opdateres den analytiske rapport automatisk, når dashboardbrugere klikker på et geografisk område i et scorecard, og der vises oplysninger om det pågældende geografiske område.

  Når du har angivet Dashboardelementets slutpunkt, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Editor til filterlink.

 6. Gentag proceduren for hvert link, du vil oprette. Hvis du f.eks. opretter brugerdefinerede egenskaber for fem elementer i dit scorecard og derefter knytter hvert enkelt element til den analytiske rapport, skal du gentage proceduren fem gange.

 7. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alle for at gemme ændringerne på overvågningsserveren. Få derefter vist et eksempel på dashboardet eller installer det på et SharePoint-websted.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×