Knytte et element i et scorecard til en Reporting Services-rapport ved hjælp af Dashboarddesigner

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at sammenkæde et dimensionsmedlem eller en måling i et scorecard med en SQL Server 2005 Reporting Services-rapport. Dashboardbrugerne kan derefter klikke på det pågældende scorecard-dimensionsmedlem eller mål for at se flere oplysninger i den sammenkædede rapport.

Bemærk: Læs denne artikel for at se, hvordan du opretter en sammenkædning mellem et scorecard-element og en Reporting Services-rapport. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du opretter andre typer sammenkædninger mellem scorecard-elementer og rapporter i Hvordan sammenkæder jeg et scorecard-element med en rapport ved hjælp af Dashboarddesigner?

Hvad vil du foretage dig?

Kontrollere at du har forudsætningerne på plads

Sammenkæde et dimensionsmedlem eller en måling i et scorecard med en Reporting Services-rapport

Kontrollere, at du har forudsætningerne på plads

Før du sammenkæder et dimensionsmedlem eller en måling, der findes i et scorecard med en Reporting Services-rapport i dashboardet, skal du kontrollere, at følgende elementer er konfigureret og udgivet på PerformancePoint Overvågningsserver:

 • Et scorecard, der indeholder et eller flere dimensionsmedlemmer eller mål.

 • En SQL Server 2005 Reporting Services-rapport med parametre.

  Bemærk: Du skal have kendskab til rapporten og kende navnet på rapporten, dens placering og en liste over værdier, der er gyldige for parametrene. Afhængigt af rapporten kan en gyldig værdi være en nøgle, et entydigt navn eller en billedtekst, der kan bruges i Reporting Services-rapporten.

 • Et dashboardside, der indeholder både scorecard og Reporting Services-rapport.

  Bemærk: Din dashboardside kan indeholde andre elementer, som du ikke sammenkæder med scorecardelementer.

Yderligere oplysninger om, hvordan du kan redigere eller oprette dashboardelementer, kan du se under følgende:


Hvordan kan jeg opbygge et scorecard?
Medtage en Reporting Services-rapport i dashboardet

Toppen af siden

Sammenkæde et dimensionsmedlem eller en måling i et scorecard med en Reporting Services-rapport

Når du opretter en kæde mellem et dimensionsmedlem eller en måling i et scorecard og en Reporting Services-rapport, gør du det i to dele. I 1. del opretter du en tilpasset egenskab for hvert dimensionsmedlem eller hver måling i dit scorecard. Hver tilpasset egenskab tildeler du derefter et entydigt navn, der svarer til det pågældende scorecard-element.

I 2. del bruger hver tilpassede egenskab til at konfigurere en kæde mellem et dimensionsmedlem eller en måling i scorecardet og Reporting Services-rapporten.

1. del: Oprette en tilpasset egenskab for hvert element i scorecardet, du vil sammenkæde

Når du opretter en tilpasset egenskab for en scorecard-element, gør du det ved at redigere hver KPI, du vil sammenkæde med en Reporting Services-rapport. Først skal du åbne et scorecard i arbejdsområdet og vælge en KPI. Derefter skal du åbne den pågældende KPI i arbejdsområdet og oprette en tilpasset egenskab for denne via følgende fremgangsmåde.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der er gemt i Overvågningsserver.

 2. I Arbejdsområdebrowseren skal du klikke på Scorecards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde.

  Fanen Server viser alle scorecards, som du og andre dashboard-forfattere har udgivet på Overvågningsserver. Fanen Arbejdsområde viser alle scorecards, som du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over scorecards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det scorecard, du vil redigere, ikke er angivet, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på scorecardet for at åbne det i arbejdsområdet.

  Et scorecard åbent i dets arbejdsområde i Dashboard Designer.

 3. Klik på fanen Egenskaber i arbejdsområdet. KPI'er, som er indeholdt i scorecardet, er angivet i fanen Oplysninger i sektionen Relaterede KPI'er.

  I Dashboarddesigner vises de relaterede KPI'er for et scorecard i ruden Detaljer, når du klikker på fanen Egenskaber.

  Klik på en KPI for at åbne dens arbejdsområde.

 4. I den midterste rude i arbejdsområdet for den KPI, du har åbnet, skal du klikke på fanen Egenskaber. I sektionen Brugerdefinerede egenskaber skal du klikke på Ny egenskab. Dialogboksen Vælger af egenskabstype åbnes. Brug følgende fremgangsmåde til at oprette en tilpasset egenskab for den KPI, du har valgt.

  1. I dialogboksen Vælger af egenskabstype skal du vælge Tekst som egenskabstype og derefter klikke på OK.

   I Dashboarddesigner kan du oprette brugerdefinerede egenskaber.

  2. I kolonnen Værdi skal du angive en nøgle, et entydigt navn eller en billedtekst.

   I Dashboarddesigner er sektionen Brugerdefinerede egenskaber tilgængelig på fanen Egenskaber.

   Den værdi, du angiver, anvendes til at overføre oplysninger til Reporting Services-rapporten for at filtrere visningen. Du skal derfor anvende en værdi, som Reporting Services-rapporten genkender som et gyldigt input til sine parametre.

  3. I kolonnen Navn skal du klikke på Ny egenskab og derefter angive et beskrivende navn på den tilpassede egenskab. Du må kun bruge alfanumeriske tegn og mellemrum.

 5. Gentag for hvert element i scorecardet, som du vil sammenkæde med Reporting Services-rapporten. Klik på fanen Hjem og derefter på Udgiv element, før du fortsætter til 2. del: Knytte et element i et scorecard til en Reporting Services-rapport.

2. del: Knytte et element i et scorecard til en Reporting Services-rapport

Du fuldfører sammenkædningen mellem et dimensionsmedlem eller en måling i scorecardet og en Reporting Services-rapport ved at anvende hver tilpassede egenskab, du oprettede i 1. del for at konfigurere hver sammenkædning.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Hjem og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der er gemt i Overvågningsserver.

 2. I Arbejdsområdebrowseren skal du klikke på Dashboards. I den midterste rude i arbejdsområdet vises to faner: Server og Arbejdsområde.

  Fanen Server viser alle dashboards, som du og andre dashboard-forfattere har udgivet på Overvågningsserver. Fanen Arbejdsområde viser alle dashboards, som du har oprettet eller åbnet i arbejdsområdet.

  Klik på fanen Arbejdsområde for at få vist listen over dashboards, der er tilgængelige i arbejdsområdet. Hvis det dashboard, du vil redigere, ikke er angivet, skal du klikke på fanen Server og derefter dobbeltklikke på dashboardet for at åbne det i arbejdsområdet.

 3. I arbejdsområdets midterrude skal du klikke på fanen Editor. Gennemse elementerne i dashboard-zonerne, og identificer det scorecard og den Reporting Services-rapport, du vil bruge.

 4. Undersøg listen Tilgængelige felter for scorecardet. Træk den tilpassede egenskab, som du oprettede i 1. del til feltet Slip felter for at oprette sammenkædninger Reporting Services-rapporten.

  I Dashboarddesigner kan du sammenkæde et scorecard KPI med rapporten Rapporteringstjenester.

  Dialogboksen Editor til filtrering af sammenkædninger åbnes.

  I Dashboarddesigner bruger du dialogboksen for filterlinkeditor til at konfigurere et link mellem et filter og en rapport eller et scorecard.

 5. Klik på fanen Indstillinger for sammenkædning og find listen Slutpunkt for dashboard-element. Brug listen til at vælge det dimensionshierarki, du vil bruge til sammenkædning med Reporting Services-rapporten.

  For at se, hvordan det element, du vælger, påvirker dashboard-brugeren, kan du forestille dig, at du har et scorecard, der indeholder geografiske regioner som dimensionsmedlemmer, og at du vil sammenkæde disse med dimensionsmedlemmerne i en Reporting Services-rapport. Forestil dig endvidere, at din Reporting Services-rapport indeholder produktkategorier som dimensionsmedlemmer samt bruttoresultat og overskudsgrad som målinger. Hvis du vælger Produktkategorier fra listen Slutpunkt for dashboard-element, vil Reporting Services-rapporten automatisk blive opdateret, så den viser oplysninger om den pågældende geografiske region, når brugerne klikker på en geografisk region i scorecardet.

  Når du har angivet slutpunktet for dashboard-elementet, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Editor til filtrering af sammenkædninger.

 6. Gentag for hver sammenkædning, du vil oprette. Hvis du f.eks. opretter tilpassede egenskaber for fem elementer i scorecardet, skal du gentage fremgangsmåden fem gange for at sammenkæde hver af dem med Reporting Services-rapporten.

 7. Klik på fanen Hjem og derefter på Udgiv element for at gemme ændringerne af Overvågningsserver. Du kan derefter forhåndsvise dashboardet eller installere det på et SharePoint-websted.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×