Knytte en KPI til en datakilde

En KPI i PerformancePoint Dashboard Designer kan bruge flerdimensionale data fra SQL Server 2005 Analysis Services, fra et Office Excel 2007-regneark eller fra en SQL-tabel. Hvis du vil knytte en KPI til en datakilde, skal du bruge ruden Faktiske værdier og målværdier under fanen Editor i KPI-arbejdsområdet.

Bemærk: Datakildetilknytninger er én af de mange KPI-konfigurationsindstillinger, der findes under fanerne Editor og Egenskaber i KPI-arbejdsområdet. Du kan få mere at vide om alle KPI-konfigurationsindstillinger under Oversigt over KPI-konfiguration. Du kan finde flere oplysninger om datakilder under Oprette en datakilde i Dashboarddesigner.

Hvad ønsker du at gøre?

Få vist den aktuelle datakildetilknytning

Tildele en fast værdi til en KPI

Knytte en KPI til en dimensional datakilde

Næste trin

Få vist den aktuelle datakildetilknytning

Hvis du vil have vist den aktuelle datakildetilknytning for KPI'en, skal du gøre følgende:

 1. Dobbeltklik på den KPI, der skal konfigureres, i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i arbejdsområdet: Editor og Egenskaber.

 2. Klik på fanen Editor, og find derefter ruden Faktiske værdier og målværdier.

 3. Marker den række, som indeholder den KPI, du vil konfigurere.

 4. Klik i tabelcellen i kolonnen Datatilknytninger for den pågældende KPI-række.

  I Dashboard Designer vises en dialogboks til datakildetilknytning, som passer til den værdi, du har klikket på.

  • Hvis du har klikket på en fast værdi, viser Dashboard Designer dialogboksen Tilknytning af datakilder med faste værdier.

  • Hvis du har klikket på en dimensional datakildeværdi, viser Dashboard Designer dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde.

Bemærk: Hvis du har klikket på en værdi i rækken Mål for KPI'en, vises ruden Tærskler også. Du kan finde flere oplysninger om tærskler under Angive indikatortærskler for KPI-målværdier.

Hvis du vil knytte KPI'en til en anden værdi eller til en anden datakilde, skal du se Tildele en fast værdi til en KPI eller Knytte en KPI til en dimensional datakilde.

Toppen af siden

Tildele en fast værdi til en KPI

Hvis du vil tildele en fast værdi til en KPI, skal du først få vist den aktuelle datakildetilknytning. Derefter skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

Tildele en fast værdi fra dialogboksen Tilknytning af datakilder med faste værdier

 • Angiv den nye værdi i tekstboksen Værdi, og klik derefter på OK for at vende tilbage til ruden Faktiske værdier og målværdier.

Tildele en fast værdi fra dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde

 1. Klik på Skift kilde.

 2. I dialogboksen Vælg en datakilde vises to faner: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle datakilderne på PerformancePoint Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de datakilder, du har åbnet i arbejdsområdet. Vælg den datakilde, du vil bruge. Hvis du ikke kan se den angivne datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at se de tilgængelige datakilder arrangeret efter mappestruktur.

 3. Vælg den datakilde med faste værdier, du vil bruge, og klik derefter på OK for at åbne dialogboksen Tilknytning af datakilder med faste værdier.

 4. Angiv den faste værdi, du vil bruge, i tekstboksen Værdi.

 5. Klik på OK for at vende tilbage til ruden Faktiske værdier og målværdier.

Toppen af siden

Knytte en KPI til en dimensional datakilde

Hvis du vil knytte en KPI til en dimensional datakilde, skal du først få vist den aktuelle datakildetilknytning. Derefter skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på Skift kilde.

 2. I dialogboksen Vælg en datakilde vises to faner: Server og Arbejdsområde. Under fanen Server vises alle datakilderne på PerformancePoint Monitoring Server. Under fanen Arbejdsområde vises alle de datakilder, du har åbnet i arbejdsområdet. Vælg den datakilde, du vil bruge. Hvis du ikke kan se den angivne datakilde, skal du klikke på Opdater for at opdatere listen. Hvis du ikke kan finde datakilden, skal du klikke på Slå visning til/fra for at se de tilgængelige datakilder arrangeret efter mappestruktur.

 3. Klik på OK for at åbne dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde.

 4. Vælg det mål, du vil bruge, på rullelisten Vælg et mål.

 5. Klik på knappen Vælg medlemmer i ruden Vælg en dimension.

 6. Vælg det dimensionsmedlem, du vil knytte til denne KPI, i dialogboksen Vælg dimension. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde.

 7. Klik på Standard i ruden Vælg en dimension for at angive standardmedlemmet og åbne dialogboksen Vælg medlemmer.

 8. Vælg det dimensionsmedlem, du vil bruge til denne KPI, i dialogboksen Vælg medlemmer.

 9. Klik på OK for at vende tilbage til dialogboksen Tilknytning af dimensional datakilde.

 10. (Valgfrit) I tekstboksen Angiv en filterformel for klokkeslæt kan du angive et gyldigt Time Intelligence-udtryk.

 11. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Brug MDX-tupleformel. Angiv derefter et gyldigt MDX-udtryk i den relevante tekstboks. Du kan finde flere oplysninger om MDX-forespørgsler under Multidimensional Expressions (MDX) Reference på TechNet.

  Bemærk: Det er kun muligt at bruge MDX-formler i forbindelse med en SQL Server 2005 Analysis Services-datakilde.

 12. Klik på OK for at gemme ændringerne og lukke dialogboksen.

Toppen af siden

Næste trin

Klik på det link, der passer bedst til din næste opgave eller din overordnede opgave.

Oversigt over KPI-konfiguration

Konfigurere KPI-egenskaber og tilladelser

Konfigurere KPI-talformater

Angive beregningsindstillingen for en KPI

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×