Kendte problemer i Office 365

Følgende liste indeholder vigtige oplysninger om Microsoft Office 365.

Oplysninger om licenser fremgår af den medfølgende slutbrugerlicensaftale.

I hvilke produkter er der problemer?

Office 365 Home

Office 365-portalen

Exchange Online

Lync Online

Project Online og Project Pro for Office 365

SharePoint Online

Visio Pro til Office 365

Power BI til Office 365

OneDrive for Business Enkeltstående SKU

Office 365 Home

Se relaterede problemer under Kendte problemer i Office.

Hvis du føjer en URL-adresse på en tjeneste til de websteder, du har tillid til, kan det blokere for beskeder fra andre tjenester og evt. påvirke appstarterens funktionalitet

Hvis du føjer URL-adressen til en bestemt tjeneste som f.eks. OneDrive til pålidelige websteder i Internet Explorer, kan det forhindre, at du modtager beskeder fra andre tjenester, f.eks. Outlook. Desuden virker appstarteren måske ikke som forventet.

Hvis du har tilføjet en tjenestes URL-adresse som et pålideligt websted under Internetindstillinger, får du ikke vist beskeder fra andre tjenester. Desuden virker appstarteren måske ikke som forventet.

Løsning    Hvis du vil have vist beskeder i en bestemt tjeneste, skal du fjerne domænet fra de websteder, du har tillid til. Dette kan dog påvirke andre funktioner i den pågældende tjeneste.

I Internet Explorer 8 vises der en sikkerhedsadvarsel, når du installerer Office 365 Home

Når du installerer Office 365 Home på siden Min konto, vises der en sikkerhedsadvarsel, hvis du bruger Windows Internet Explorer 8:

For at beskytte din sikkerhed har Internet Explorer blokeret dette websted mod overførsel af filer til din computer. Klik her for at få vist indstillinger...

Løsning    Hvis du vil fortsætte overførslen, skal du klikke på Acceptér for at fortsætte med at hente filerne. Dermed genindlæses siden Min konto, og du skal klikke på knappen Installér igen.

Office-telemetriværktøjer kan ikke skifte visningssprog, hvis sprogpakken er installeret med Office 365 ProPlus

Når du installerer Office Single Language Pack på Office 365 ProPlus, kan værktøjerne Office-telemetrilog og Dashboard til telemetri (Start> Microsoft Office 2013 > Office 2013-værktøjer) ikke skifte visningssprog, selvom du har ændret sprogindstillinger i sprogindstillingerne i Office (Start > Microsoft Office 2013 > Office 2013-værktøjer). I dette tilfælde skifter båndmenuen til det valgte sprog, men indholdet af værktøjerne beholder det sprog, der er angivet i Office 365 ProPlus.

Dette problem forekommer kun, når en sprogpakke kombineres med installation af Office 365 ProPlus og forekommer ikke ved Office Professional.

Løsning    Der er ingen løsningen til dette problem.

Tilmelding til Office 365 Home lykkes muligvis ikke, når Windows Live-netværket ikke er tilgængeligt

Når du tilmelder dig Office 365 Home, vises felterne for brugernavn og adgangskode muligvis ikke på siden for Microsoft-kontoen (Windows Live). I stedet vises der en rød fejlmeddelelse: "Windows Live-netværket er ikke tilgængeligt".

Løsning    Du kan løse dette problem ved at logge ud af alle websteder, der bruger en Microsoft-konto (Windows Live), f.eks. www.live.com eller www.hotmail.com, ved at navigere til webstedet og derefter vælge Log af. Når du har logget af Windows Live, skal du forsøge at tilmelde dig Office 365 Home igen.

Toppen af siden

Office 365-portal

Hvis du fjerner en brugers licens til Exchange Online, kan det også fjerne vedkommendes liste over kontakter i Lync Online

Hvis en bruger har licens til både Exchange Online og Lync Online, og administratoren fjerner vedkommendes Exchange Online-licens, slettes brugerens liste over kontakter i Lync Online. Hvis administratoren gendanner Exchange Online-licensen inden for 30 dage, gendannes listen over kontakter også.

Løsning    Den bedste metode til at undgå, at brugeren mister sin liste over kontakter i Lync Online, er at lade være med at fjerne brugerens Exchange Online-licens, hvis vedkommende også har Lync Online.

Toppen af siden

Dit brugerdefinerede Office 365-tema vises ikke i Outlook Web App

Når du ændrer dit Office 365-tema, kan du måske ikke se det pågældende tema i Outlook Web App.

Løsning    Mens du er logget på som administrator, skal du gå til Outlook Web App og angive sprog og tidszone, logge ud af Office 365 og logge på igen. Hvis du ikke kan få adgang til Outlook Web App, fordi du ikke har en Exchange Online-licens, kan det være nødvendigt midlertidigt at tildele dig en sådan, så du kan udføre dette trin.

Toppen af siden

Exchange Online

Se relaterede problemer i Office Online eller under Kendte problemer i Office.

URL til deling af nøgler skal konfigureres til at aktivere RMS Online i Exchange Online

Gælder kun for Office 365 Enterprise og Office 365 Midsize Business

Med RMS Online (Rights Management Service), som følger med Exchange Online 2013, får du mulighed for at bruge rettighedsadministrationstjenesterne som f.eks. aktivering af krypteringsfunktioner og beskyttelse af mail og telefonsvarer fra skyen. Du kan aktivere RMS Online fra Exchange Management Console, men først skal du konfigurere URL'en til deling af nøgler for RMS Online. Vi arbejder på at løse dette i en fremtidig version.

Løsning    Gør følgende for at konfigurere URL'en for deling af nøgler for RMS Online.

 1. Opret forbindelse til din Exchange Online-lejer ved hjælp af Windows PowerShell. Hvis du befinder dig i:

  • Nordamerika, skal du køre følgende kommando for at angive URL'en for deling af nøgler:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • EU, skal du køre følgende kommando for at angive URL'en for deling af nøgler:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

  • Asien/Stillehavsområdet, skal du køre følgende kommando for at angive URL'en for deling af nøgler:

   • Set-IRMConfiguration -RMSOnlineKeySharingLocation https://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc

 2. Test konfigurationen ved at køre følgende kommando:

Opdatering påkrævet ved tilslutning af Outlook 2007 eller Outlook 2010 til Exchange Online

Du skal køre Windows Update for at installere følgende opdatering og forbinde Outlook 2007 eller Outlook 2010 til Exchange Online:

Når du bruger Exchange Web-tjenester, fungerer operationen GetConversationItems muligvis ikke korrekt under visse omstændigheder

Operationen GetConversationItems i Exchange Web-tjenesterne fungerer ikke korrekt under følgende forhold:

 • BaseShape er angivet til IdOnly eller AllProperties uden yderligere egenskaber. Hvis det sker, vises der en intern serverfejl i en SOAP-fejl (Simple Object Access Protocol).

 • BaseShape er angivet til FirstClassProperties, og der er tilføjet yderligere egenskaber. Hvis det sker, forsøger serveren at returnere et svar, som ikke kan valideres af skemaet.

Løsning     Løs dette problem ved at bruge IdOnly BaseShape og angive én eller flere yderligere egenskaber, der skal returneres i svaret.

Kan ikke administrere offentlige mapper fra Exchange – Administrationscenter

Du kan oprette og administrere postkasser i offentlige mapper fra Exchange – Administrationscenter, men du kan ikke administrere de offentlige mapper. Administration af offentlige mapper omfatter oprettelse, overførsel, opdatering og sletning af offentlige mapper og ændringer af tilladelser til offentlige mapper.

Løsning    Du kan administrere de offentlige mapper ved at bruge Microsoft Outlook.

Kan ikke tilføje regler til en politik for beskyttelse mod datatab med ikke-alfanumeriske tegn i navnet

Når der oprettes en politik til beskyttelse mod datatab med ikke-alfanumeriske tegn i navnet, kan du ikke føje yderligere regler til politikken. Når du forsøger at gemme politikken, efter at du har tilføjet en ny regel, vises fejlen "Kan ikke finde DLP-politikken med følgende navn: <Navn på DLP-politik>.*

Løsning    Gør følgende for at løse dette problem:

 1. Slet evt. ikke-alfanumeriske regn i navnet på DLP-politikken, og gem politikken. Gyldige tegn omfatter A-Z, a-z, 0-9. Navne på DLP-politikker kan ikke indeholder mellemrum.

 2. Åbn politikken, og tilføj derefter den nye regel.

Toppen af siden

Lync Online

Se relaterede problemer under Kendte problemer i Lync 2013.

Miniaturebilleder, der er dannet ud fra Lync HD-billeder, vises ikke i Lync 2010 ved oprettelse af forbindelse til Lync Online

Når en Lync Online-bruger tilføjer et HD-billede af sig selv og forsøger at se den lille ældre version i Lync 2010, får de ikke vist et billede. Lync 2013-klienten viser billedet som forventet.

Løsning   Der er i øjeblikket ikke andre løsninger end at bruge Lync 2013.

Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Et varemærke- eller copyrightsymbol eller andre symboler med specialtegn, der er tilføjet i Lync-mødesidefoden, vises ikke som forventet i Lync-mødeindkaldelsen

Tilpassede sidefødder i Microsoft Lync Online-mødeindkaldelser, som indeholder specialtegn, f eks. symbolerne copyright (©) og registreret varemærke (®), vises ikke korrekt i sidefoden i Lync-mødeindkaldelser, når indkaldelserne vises i Microsoft Outlook. Dette påvirker også tegn på nogle bestemte sprog, f.eks. japansk.

Løsning    I nogle tilfælde kan du løse dette problem. Det gør du ved at oprette den tilpassede sidefod ved hjælp af HTML-symbolkoder og derefter oprette Lync-onlinemødet i Outlook Web App.

Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Tilladte domæner bliver ikke gemt, efter der er skiftet indstillinger for ekstern adgang i Lync Administration

Efter ændring af indstillingerne for Ekstern adgang i Lync Administration fra Kun slået til for domæner, der er tilladt til Slå til undtagen for blokerede domæner forsvinder listen over tilladte domæner og gendannes ikke, hvis indstillingerne for Ekstern adgang ændres tilbage til den oprindelige tilstand.

Løsning     Der findes i øjeblikket ingen løsning på problemet.

Q&A Manager er ikke tilgængelig i Lync Online

Når en Lync Online-bruger i Office 365 forsøger at starte Q&A Manager i Microsoft Lync 2013, modtager brugeren følgende fejlmeddelelse:

Nogle præsentationsfunktioner er ikke tilgængelig på grund af problemer med serverforbindelsen.

Løsning     Der findes i øjeblikket ingen løsning på problemet.

Undgå ekstra brugsgebyrer fra din udbyder af lydmøder ved at afslutte Lync Online-møder korrekt

Mødearrangører, der ikke afslutter og forlader et møde korrekt, kan blive pålagt ekstra gebyrer fra deres udbyder af lydmøder, hvis de brugere, som har ringet til mødet, forbliver på konferencebroen i længere tid.

Løsning    Mødearrangører bør afslutte og forlade hvert møde korrekt. Se følgende artikler for bedste fremgangsmåde:

Hvis du bruger Lync Phone Edition integreret med Lync på computeren, og du er i gang med et opkald med en personer, der bruger Lync Mobile, kan du ikke føje flere personer til opkaldet

Du kan ikke føje en anden person til opkaldet, hvis du bruger Lync Phone Edition integreret med Lync på computeren, og du allerede taler med nogen via Lync Mobile.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Utilsigtet brug af humørikoner på finsk

Finske kunder kan utilsigtet komme til at bruge humørikoner på grund af brugen af efterstillinger som nedenstående, som er de samme som genvejene til humørikoner:

 • :s

 • :o

 • :d

 • :p

Utilsigtet brug af disse humørikoner kan virke stødende hos modtageren.

Løsning   Finske kunder kan deaktivere humørikoner ved at fjerne markeringen af Vis humørikoner i chatbeskeder i Indstillinger > Generelt.

PowerPoint-deling: Slides kommer ikke frem eller vises som sorte slides

Når du bruger PowerPoint-deling, vises slidene ikke, eller de vises som sorte slides.

Løsning     Hvis dine sikkerhedsindstillinger i Internet Explorer er indstillet højt, fungerer Lync-funktionen PowerPoint-deling ikke. Hvis du vil bruge denne funktion, skal du ændre sikkerhedsindstillingerne i Internet Explorer og/eller deaktivere funktioner som f.eks. Udvidet sikkerhedskonfiguration i Internet Explorer.

Objektnavne, der starter med vage karakterer, kan blive vist i forkert rækkefølge i Lync Administration

På sprog, der læses fra højre mod venstre, kan objektnavne, som er skrevet af brugeren, (f.eks. brugernavne, mailadresser, filnavne osv.) blive vist i forkert læseretning, hvis de begynder med "vage" karakterer. I denne kontekst er vage karakterer tegn, hvor programmet ikke umiddelbart kan afgøre, om de skal skrives fra højre mod venstre eller venstre mod højre. Tegn, som falder inden for denne kategori af vage karakterer, omfatter tal, tegnsætningstegn og mellemrum.

Eksempel: 001@contoso.com kan blive vist som contoso.com@001 i kolonnen Brugernavn på siden Brugere.

Løsning     Brug objektnavne, som ikke starter med tal, tegnsætningstegn eller mellemrum.

Når du har overført et nyt billede af dig selv i Lync, kan andre se billedet, men du ser stadig det gamle billede

Når du forsøger at erstatte dit billede i Lync, vises det oprindelige billede for dig, selvom andre kan se det nye billede. Det skyldes, at du ikke kan downloade billeder i høj opløsning fra Exchange i Lync Online .

Løsning     Der findes i øjeblikket ingen løsning på problemet.

Tom brugergrænseflade, eller videodriveren går ned

Brugergrænsefladen er muligvis tom, eller den forsvinder, når du holder musen over den i Office-programmer. Videodriveren går muligvis ned eller svarer ikke.

Løsning     Prøv at opdatere videodriveren, eller klik på Fil > Indstillinger > Avanceret > Vis, og markér derefter feltet Deaktiver videohardwareacceleration.

Toppen af siden

Project Online og Project Pro til Office 365

Se relaterede problemer under Kendte problemer i Project Server 2013.

Eksisterende brugerdefinerede rapporter kan ikke vises i Project Pro til Office 365

Hvis du oprettede brugerdefinerede rapporter til Project Pro til Office 365, kan du ikke vise disse rapporter i Project Pro til Office 365, da filformatet af brugerdefinerede rapporter er ændret.

Løsning    Der er ingen løsningen til dette problem.

Arbejdsprocesser opdaterer ikke Project Online-felter, hvis projektet ikke er markeret i

Hvis en arbejdsproces skal kunne skrive data tilbage til Project Online-felterne, skal projektet være tjekket ind. Hvis det ikke er det, vil aktiviteten Angiv dette felt i projektet til denne værdi standse udførelsen af arbejdsprocessen, og der ventes, indtil projektet er tjekket ind. Hvis den, der har oprettet arbejdsprocessen, ikke angiver en meddelelse for arbejdsprocesstatussen om, at indtjekning er påkrævet, ved brugeren ikke, hvordan vedkommende kommer videre.

Løsning    Dette kan løses på flere måder:

 • Markér fasen (i fasedefinitionen) som Kræver indtjekning. Når brugeren klikker på Send, tjekkes projektet midlertidigt ind, så opdateringen kan udføres. Derefter kan det tjekkes ud igen til brugeren og arbejdsprocessen fortsætter.

 • Angiv en statusmeddelelse for arbejdsproces, der angiver, at projektet skal tjekkes ind, og brug derefter en aktivitet af typen Vent på hændelse: når et projekt tjekkes ind.

Nye rapporter i Project Pro til Office 365 kræver, at du opdaterer filen global.mpt

Hvis du åbner dialogboksen Menuen Rapport i Project Pro til Office 365 (Projekt > Rapporter > Flere rapporter), kan du ikke se de nye rapporter og kategorier.

Løsning    For at få vist de nye rapporter, skal du opdatere filen global.mpt:

 1. Luk Project Pro for Office 365.

 2. Slet filen global.mpt.

Bemærk   Filen global.mpt findes her: C:\Brugere\<brugernavn>\AppData\Roaming\Microsoft\MS Project\15\1030.

 1. Start Project Pro for Office 365.

 2. Naviger til rapporterne, og kontrollér, at du kan se de nye rapporter nu.

Båndet Ressourceplan deaktiveret i Project Pro til Office 365

Kontrolelementerne på båndet på ressourceplansiden for Project Pro til Office 365 er deaktiveret, når siden indlæses. I Internet Explorer 8 er der en scriptfejl, og kontrolelementerne på båndet kan ikke aktiveres.

Løsning    Vi anbefaler, at du i stedet bruger Internet Explorer 9 eller Chrome. Klik i gitterområdet i Internet Explorer 9 eller Chrome for at aktivere båndet Ressourceplan.

VBA-metoden SynchronizeWithSiteEx fungerer ikke

Den nye VBA-metode (Visual Basic for Applications), SynchronizeWithSiteEx, fungerer ikke for Office eller Office 365.

Løsning    Brug VBA-metoden SynchronizeWithSite i stedet.

Visuelle rapporter kan kun vises på engelsk i denne version

Hvis du vælger en visuel rapport på et andet sprog end engelsk i Project Professional eller Project Pro til Office 365, vises fejlmeddelelsen "Der opstod en ukendt fejl", og du kan ikke få vist rapporten. Der er opstået en kendt fejl, der forhindrer visning af visuelle rapporter på andre sprog end engelsk.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Brugergrænsefladen for skift mellem arbejdsprocesfase opdateres muligvis, inden arbejdsprocesfasen er indtastet

Når du arbejder med en arbejdsproces med flere faser i Project Online, opdateres siden muligvis, inden arbejdsprocessen er skiftet, når du sender fra én fase til en anden. Brugergrænsefladen vises for at angive, at du stadig er i den forrige fase.

Løsning    Opdater siden for at vise de korrekte faseoplysninger.

OData Excel-rapporter vises i en engelsk til spansk eller japansk version

Hvis du installerer den spanske eller japanske version af Project Server eller Project Online, vises rapporter for Projektoversigt, Ressourceoversigt og dashboardet for Projektoversigt Excel på engelsk i stedet for det sprog, du har valgt.

Løsning     Vis disse rapporter på det valgte sprog ved at genskabe OData Excel-rapporterne på spansk eller japansk.

Excel-rapporter, der bruger OData-forbindelser, kan ikke opdateres i Excel Services

Når der både i Project Server og Project Online markeres og vises en Excel-fil i browseren ved hjælp af Excel Services, kan en bruger forsøge at opdatere dataforbindelser, hvis Excel-filen har forbindelser til Project OData-feedet, men opdateringen udføres ikke.

Løsning    Du kan opdatere dataene ved at åbne filen i Excel 2013, opdatere dataene og derefter gemme filen tilbage i det SharePoint-dokumentbibliotek, som den findes i. Næste gang rapporten vises med Excel Services, vises de seneste data.

Der vises muligvis en fejlmeddelelse, når du opdaterer Excel-rapporter med OData

Når du opretter Excel-rapporter med OData-forbindelsen til Project Server eller Project Online, vises denne meddelelsen af og til, når du forsøger at opdatere rapporterne:

Anmodningen blev afbrudt: Den sikre kanal (SSL/TLS) kunne ikke oprettes.

Denne fejl opstår muligvis periodisk på grund af problemer med serverens reaktionstid.

Løsning     Ved andet eller tredje forsøg opdateres Excel-rapporten som regel.

URL-adressen for Project Web App kan ikke indeholde mellemrum

Når Project Web App klargøres, kan du ikke arbejde med projekter eller ressourcer og brugerdefinerede felter, hvis URL-adressen for Project Web App (og dens overordnede websteder) indeholder mellemrum.

Løsning     Når Project Web App eller grupper af websteder til Project Web App klargøres, skal du sørge for, at URL'en ikke indeholder mellemrum.

Der vises en fejlmeddelelse under din oprindelige opdatering af serverrapporter, der er sluttet til OData

Når du forsøger at opdatere én af de tre serverrapporter, der er sluttet til OData, vises der en fejlmeddelelse, når du forsøger at oprette forbindelse første gang:

Anmodningen blev afbrudt: Den sikre kanal (SSL/TLS) kunne ikke oprettes.

"Projektoversigt" har f.eks. fem projektmappeforbindelser, og der vises altid en fejl, der henviser til projektmappeforbindelsen.

Løsning    Afvis fejlmeddelelsen, og opdater igen. Den nye opdatering bør udføres uden fejl.

Toppen af siden

SharePoint Online

Se relaterede problemer under Kendte problemer i SharePoint Server 2013 eller Kendte problemer i SharePoint Foundation 2013.

Gå til en kategori med kendte problemer i SharePoint Online:

Apps

SharePoint-kontrolelementer kan ikke trækkes fra værktøjskassen i Visual Studio til websideeditoren, hvis SharePoint Server ikke er installeret på den samme maskine

Hvis SharePoint Server ikke er installeret på din maskine, når du udvikler en side på et websted i et SharePoint App-projekt, kan du ikke trække SharePoint-kontrolelementer fra Visual Studio-værktøjskassen til websideeditoren.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem. Men kunder kan bruge IntelliSense-support i websideeditoren for at bruge kontrolelementerne.

Fejlfinding af en arbejdsproces i en app til SharePoint kræver yderligere trin for at gå fra et aktivitetspausepunkt til det næste

Fejlfinding af en arbejdsproces i en app til SharePoint kræver, at du trykker på F10 eller F11 flere gange for at gå fra et aktivitetspausepunkt til det næste. Det skyldes, at systemet unødigt skifter til en aktivitet og holder pauser ved dens udtryk, inden det når den næste aktivitet.

Løsning     Der er ingen løsning til dette problem. Tryk på F10 eller F11 flere gange, indtil det næste aktivitetspausepunkt nås.

Brugere har nogle gange ikke adgang til postkassen for websted på SharePoint-rodwebstedet

Når du forsøger at få adgang til postkassen for websted på rodwebstedet i SharePoint, vises der muligvis en fejlmeddelelse af typen "Adgang nægtet" eller blot en tom side. Der sker, fordi webstedets standardgrupper for ejere og medlemmer ikke indeholder individuelle brugere, og postkasser for websteder tillader kun adgang for brugere, der er angivet individuelt i disse grupper. Dette problem kan også forekomme på underordnede websteder, der nedarver tilladelser fra rodwebstedet i gruppen af websteder.

Løsning     Den bedste måde at løse dette problem på er at installere app'en for webstedspostkasse på websteder, der ikke nedarver tilladelser fra rodwebstedet i gruppen af websteder. Du kan oprette websteder med entydige tilladelser ved at åbne fanen Websteder og klikke på Nyt websted.

Du kan også løse dette problem på websteder, der nedarver tilladelser, men kun hvis du ikke allerede har oprettet en webstedspostkasse for disse websteder. Du skal føje brugere til grupperne Ejere eller Medlemmer på rodwebstedet for gruppen af websteder. Gør dette ved at gå til rodwebstedet, navigere til Indstillinger for websted (ved at klikke på tandhjulsikonet øverst til højre på SharePoint-siden) og derefter klikke på Personer og grupper. Når du er på den side, skal du tilføje dig selv og alle andre relevante brugere enkeltvis til grupperne Ejere eller Medlemmer ved at klikke på Ny og derefter Føj brugere til denne gruppe. Husk, at adgang til webstedspostkasser er begrænset til brugere, der er angivet enkeltvis i grupperne Ejere eller Medlemmer på webstedet. Sikkerhedsgrupper eller distributionslister understøttes ikke af webstedspostkasser.

Samarbejde

Slettede listeelementer for kalender og opgaver vises efter id og ikke efter titel, når du opretter et websted ud fra en gemt skabelon

I en gruppe af SharePoint Online-websteder skal du bruge indstillingen Gem websted som skabelon for at gemme webstedet. Det websted, du gemmer som en skabelon, indeholder en kalender, en opgaveliste eller begge dele. Du opretter et websted vha. den gemte skabelon. Når du sletter elementer fra enten opgavelisten eller kalenderen, som er en del af skabelonen, vises disse elementer i Papirkurv ud fra det specifikke id for hvert element og ikke elementets titel.

Løsning    Du kan løse dette problem ved at oprette nye kalendere eller opgavelister, efter at du har oprettet webstedet ud fra en skabelon.

En Listevisning af webdele for en opgaveliste filtrerer ikke værdier fra en forbundet webdel

Du skal konfigurere en opslagskolonne for en SharePoint Online-opgaveliste for at hente data fra en brugerdefineret liste, som indeholder værdier, og derefter oprette en Listevisning af webdele for de to lister på en side. Du skal konfigurere en forbindelse mellem de to webdele, og derefter skal du konfigurere opgavelisten for at Få filterværdier fra og angive den brugerdefinerede liste. Når du forsøger at filtrere værdier på listen, filtrerer resultaterne ikke som forventet.

Løsning    Aktiver ServergengivelseListevisning af webdele for den pågældende opgaveliste. Indstillingen Servergengivelse er tilgængelig i sektionen Diverse i menuen Rediger webdel. For at få specifik vejledning skal du følge fremgangsmåde i sektionen til løsning i denne vidensbaseartikel.

Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at gemme et SharePoint Online-websted som en skabelon, og godkendelse af indhold for sendte elementer er indstillet til Ja for løsningsgalleriet

Efter du har konfigureret Skal der kræves godkendelse af indhold for sendte elementer? -indstillingen til Ja for en SharePoint Online-websteds løsningsgalleri, når du prøver at gemme webstedet som en skabelon, modtager du fejlen:

Der gik desværre noget galt

Der opstod en uventet fejl.

Løsning    Rediger indstillingen Skal der kræves godkendelse af indhold for sendte elementer? for Løsningsgalleri til Nej, og gem derefter webstedet som en skabelon. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

En SharePoint Online-liste, som benytter kalendervisning, åbner elementer i form af en dialogboks, når du tilføjer eller redigerer elementer

På en SharePoint Online-liste, der benytter kalendervisning, har du angivet Nej ud for Åbn formularer i en dialogboks i Listeindstillinger, Avancerede indstillinger. Når du åbner et element på listen eller opretter et nyt element, åbner listeelementet stadig formularen i en dialogboks.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Du modtager en fejlmeddelelse, når du forsøger at oprette et navigationslink eller gemme websted som en skabelon

I en SharePoint Online-gruppe af websteder, som blev oprettet vha. skabelonen Grundlæggende søgecenter, når du klikker på Navigationslink i menuen Øverste linkpanel eller forsøger at bruge indstillingen Gem websted som skabelon i Indstillinger for websted, modtager du følgende fejlmeddelelse:

Der gik desværre noget galt.

Der opstod en uventet fejl.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Der er ingen link til en fil, som blev føjet til en SharePoint Online-liste ved hjælp af RTF-indstillingen

På en SharePoint Online liste, der indeholder en brugerdefineret kolonne, der bruger kolonnetypen Udvidet RTF-format, når du bruger knappen Overfør fil for at tilføje en fil og vælge en anden liste som Destinationsbibliotek, vises linket til filen ikke, når du ser listen med kolonnetypen Udvidet RTF-format.

Løsning    For at løse dette problem, skal du gå til det Destinationsbibliotek, der indeholder listeelementet for at få vist elementet. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Du kan ikke ændre indstillingen for Standardsprog for en SharePoint Online Vært for Mit websted eller søgecenterets grupper af websteder

Du kan ikke ændre indstillingen for Standardsprog til et SharePoint Online Vært for Mit websted eller søgecenterets gruppe af websteder i Indstillinger for websted > Sprogindstillinger.

Løsning    Du kan løse dette problem ved at kontakt Microsoft Support Office 365. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

En SharePoint Online-bruger ikke kan anmode om adgang til en ressource

Når en SharePoint Online-bruger forsøger at åbne en SharePoint Online-ressource, som de ikke har adgang til, modtager de en meddelelse om nægtet adgang, og der findes ingen metode til at anmode om adgang til ressourcen. I dette scenarie har du konfigureret webstedet til at tillade anmodninger om adgang eller tillade adgangsanmodninger (afhængigt af din version af SharePoint Online), men brugeren ikke har mulighed for at udfylde adgangsanmodningsformularen.

Dette problem påvirker websteder, der bruger både SharePoint 2010- og SharePoint 2013-versionen.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Fejlmeddelelse vises under visning af en kategori i et community til et SharePoint Online-websted, som blev oprettet ud fra en skabelon

Når du har oprettet en kategori i et community til et underordnet SharePoint Online-websted, som blev oprettet fra et websted, der er gemt som en skabelon, og skabelonen blev oprettet ud fra enten et teamwebsted med Funktionen til communitywebsted aktiv eller skabelonen Community websteds, modtager du følgende fejlmeddelelse, når du klikker på feltet for kategorien:

"Kan ikke udføre denne handling. Prøv igen."

Løsning    Du kan løse dette problem ved at oprette websteder fra en SharePoint Online-standardskabelon, når du planlægger at bruge communitykategorier. Kategorier vil fungere korrekt i et websted, der ikke blev oprettet fra et websted, der er gemt som en skabelon. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Du kan ikke abonnere på et RSS-feed fra en offentlig SharePoint Online-webstedsblog eller fra Outlook 2013

Når du får vist et RSS-feed fra bloggen på et offentligt SharePoint Online-websted, får du vist noget XML-indhold, og muligheden for at abonnere på feedet findes ikke. Hvis du forsøger at abonnere på feedet i Outlook 2013, bliver du bedt om at indtaste dine logonoplysninger, og du kan ikke tilføje feeden i Outlook 2013.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Yammer-app til SharePoint: Appdelen gengives ikke, og der vises en iFrame-fejl i Internet Explorer

Da Service Manager-komponenten i Office-programmerne automatisk føjer SharePoint-lejedomæner til sikkerhedszonen Websteder, der er tillid til i Internet Explorer, vises der en IFrame-fejl, når du åbner et dokument fra et SharePoint-websted. Logonslutpunktet føjes ikke til Websteder, der er tillid til. Brugergodkendelsen til SharePoint bliver stadig fuldført, men selve iFrame-elementet gengives ikke, da det blokeres ved at klikke på beskyttelsen.

Løsning    Tilføj følgende websteder på listen Websteder, der er tillid til, og genstart sessionen.

 • https://login.microsoftonline.com

 • https://*.sharepoint.com

Hvis problemet ikke løses, når du tilføjer disse websteder, skal du aktivere Beskyttet tilstand for Websteder, der er tillid til.

Yammer-app til SharePoint: Der åbnes en tom dialogboks til logon, når du bruger Internet Explorer

Hvis du angiver *.yammer.com og *.sharepoint.com (som dit SharePoint-domæne) i indstillingen Intranetzone i Internet Explorer, forhindrer det, at du kan logge på Yammer fra Yammer-appen til SharePoint. Der vises en tom dialogboks, efter at du har logget på Yammer fra appen.

Løsning    Tilføj følgende websteder på listen Websteder, der er tillid til, og genstart sessionen.

 • https://*.yammer.com

 • https://*.assets-yammer.com

Profilændringer vises ikke i nyhedsstrømmen

Følgende meddelelser vises ikke i nyhedsstrømmen:

 • Følger et dokument eller websted

 • Følger et mærke

 • Mærkning af et element

 • Fødselsdagsfest

 • Ny stilling

 • Jubilæum på arbejdspladsen

 • Opdaterer din "Spørg mig om"

 • Opretter et indlæg på et noteområde

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Der forsvinder nogle links til Hurtig start, når du ændrer temaet på personlige websteder

Hvis du ændrer mastersiden på det personlige websted fra mysite15.master til en anden masterside, forsvinder linkene til Hurtig start i venstre side.

Bemærk   I SharePoint 2013 er der ikke længere et indgangspunkt i Webstedsindstillinger, hvor brugeren i tidligere versioner kunne ændre mastersiden på deres personlige websteder.

Løsning   

Sådan repareres links i Hurtig start:

 1. Åbn SharePoint Designer.

 2. Klik på Åbn websted på den første side i Websteder, og skriv URL-adressen på det personlige websted i feltet Navn på websted (f.eks. <MySiteHostUrl>/personal/<name>) vha. SharePoint Designer.

 3. Vælg Mastersider på listen Webstedsobjekter i venstre side.

 4. På listen over mastersider skal du højreklikke på elementet mysite15.master og vælge Indstil som standardmasterside.

 5. På listen over mastersider skal du igen højreklikke på elementet mysite15.master og vælge Indstil som brugerdefineret masterside.

 6. Klik på Opdater, eller tryk F5 for at opdatere. Du er nu færdig i SharePoint Designer.

 7. Gå tilbage til din browser, og tryk på F5 for at opdatere. Så vil du igen kunne se dine links til Hurtig start.

Nogle brugeraktiviteter vises ikke i nyhedsopdateringer i SharePoint Online

Følgende aktiviteter vises ikke i nyhedsopdateringer i SharePoint Online:

 • Følger et mærke

 • Mærkning af et element

 • Fødselsdagsfest

 • Ny stilling

 • Jubilæum på arbejdspladsen

 • Opdatere din "Spørg mig om"

 • Opretter et indlæg på et noteområde

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Taggede indlæg kan se ud til at være tagget med forfatterens navn eller et forkert tag

Beskrivelsen foran taggede indlæg i nyhedsopdateringen i SharePoint Online eller SharePoint Server 2013 skal angive det tag, du følger, men kan i stedet angive, at samtalen blev tagget med forfatterens navn eller et forkert tag.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Det fungerer muligvis ikke at åbne fra eller gemme til Mit websted fra dine programmer

Selvom du kan se Mit websted-biblioteket Dokumenter som en mappe, du kan gemme i, på din computer, kan du ikke gemme på Mit websted, da Mit websted ikke er forberedt. Hvis Mit websted ikke er oprettet og du forsøger at gemme et dokument fra ét af dine programmer i dokumentbiblioteket for Mit websted, gemmer programmer i stedet enten dokumentet i en lokal mappe eller det seneste sted, hvor du gemte en fil.

Løsning    Gå til startsiden for dit Mit websted, hvilket som regel er på adressen https://kunde-my.sharepoint.com/default.aspx. Så snart du kan få adgang til OneDrive for Business-siden, kan du også bruge Mit websted som standardplaceringen til at gemme fra programmet på computeren.

Linket for Nyt websted i SharePoint Online angiver en tilladelsesfejl for brugere, der ikke er administratorer

Siden Websteder i Office 365 indeholder et link til at oprette et nyt websted. I standardopsætningen af SharePoint Online vises følgende for en bruger, som ikke er global administrator: "Fejl: Du har ikke tilladelse til at oprette projekter i /". Årsagen er, at for at bruge denne funktion skal en bruger, der ikke er administrator, have tilladelsen Opret underordnede websteder på det overordnede websted markeret i dialogboksen.

Løsning    Problemet kan løses ved, at en administrator tildeler tilladelsen Opret underordnede websteder til de brugere, der har brug for linket "nyt websted". Se denne vidensbaseartikel for at se, hvordan du gør det.

Adgangsanmodninger til websteder er som standard deaktiveret i SharePoint Online

SharePoint Server 2013 indeholder en funktion til anmodning om adgang, der tillader både brugere uden adgang til webstedet samt brugere, som kan bidrage til webstedet, at anmode om adgang for dem selv eller på vegne af andre brugere. Disse anmodninger gøres synlige for brugere af webstedet, som kan forbedre, afvise eller tilbagesende anmodningerne til anmoderne for yderligere oplysninger.

Denne funktion er som standard deaktiveret i SharePoint Online. Som et resultat:

 • For brugere uden adgang til webstedet vises følgende: "Fejl: Adgang nægtet", når de forsøger at få adgang til webstedet, uden mulighed for at starte en anmodning om adgang.

 • Bidragydere med adgang til webstedet, men uden tilladelse til at tilføje nye brugere, kan ikke se linket Del i det øverste navigationsområde.

Løsning    Hvis du vil aktivere adgangsanmodninger for et websted, skal du følge trinnene i denne vidensbaseartikel.

Klik på resultater på Nyhedsopdateringer resulterer i en ødelagt side

Når du søger efter et indlæg eller et svar fra en persons nyhedsopdatering, kan du finde indlægget eller svaret i søgeresultaterne, men når du klikker på titlen, vises der en ødelagt side i stedet for indlægget.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Søgning

Panelet for Vis udskrift er tomt, når musen holdes over SharePoint-søgeresultaterne i Internet Explorer

Når du søger efter Word-, Excel- og PowerPoint-dokumenter i SharePoint Online og SharePoint Server, skal du kunne holde musen over søgeresultaterne og se et eksempel på dokumentet i et pop op-panel. I Internet Explorer vises der ofte et tomt område i panelet, hvor eksemplet skulle være. Dette gælder for Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 og Internet Explorer 10.

Dette gælder ikke for Chrome og Firefox.

Løsning    I Internet Explorer kan du zoome ind og zoome tilbage (tryk på Ctrl+plustegnet for at zoome ind og Ctrl+minustegnet for at zoome ud), hvorefter eksemplet vises i det panel, der vises, når markøren holdes over et element. Du skal bruge denne løsning for hver søgeforespørgsel og nogle gange på hvert resultat, der undersøges.

Fejl under import af søgekonfigurationen

Når brugerne forsøger at importere søgekonfigurationen til en lejer, en gruppe af websteder eller et websted, vises der muligvis en fejl.

Løsning    Der findes følgende løsninger, afhængigt af fejlen.

Fejl

Løsning

Ikke understøttet i Windows-godkendelsestilstand

 • Kontrollér, at brugeren ikke er en systemadministrator, og at brugeren ikke er en del af en webprogrampolitik.

 • Sørg for, at der er ledig hukommelse på computeren. (Fejlen kan skyldes, at tjenesten appsts.svc ikke kan aktiveres.)

Beklager, men noget gik galt. Der er ikke angivet en objekthenvisning for en forekomst af et objekt

Brug en anden browser end Internet Explorer 8.

Beklager, men dette websted er ikke blevet delt med dig

Tilføj bruger som administrator af en gruppe af websteder.

Indholdsstyring

Der kan ikke oprettes en ekstern listeforekomst for en ekstern indholdstype med filteret Sidetal

Hvis du opretter en ekstern indholdstype i SharePoint Online eller SharePoint Server med Visual Studio og du vil tilføje et filter af typen Sidetal til den eksterne indholdstype, skal du sikre, at der ikke oprettes en listeforekomst for den pågældende eksterne indholdstype. Ellers vises der en fejl: "Kan ikke installere app til SharePoint".

Løsning    Fjern listeforekomsten for den pågældende eksterne indholdstype, eller fjern filteret Sidetal fra den pågældende eksterne indholdstype.

Der opstår tre problemer, når der oprettes HTML-versioner af mastersider i SharePoint Online

Når du konverterer en HTML-masterside, eller når du opretter en masterside ud fra den minimale SharePoint Online-skabelon, støder du på følgende tre problemer.

 • Mastersiden indeholder en forkert reference til /_layouts/15/images/spmpv15gradients.png

Løsning    Fjern følgende linje fra HTML-filen:

<!--SPM:<SharePoint:ImageRegistration runat="server" ImageUrl="/_layouts/15/images/spmpv15gradients.png" Hide="true"/>-->
 • Billedforklaringsmenuerne mislykkes.

Løsning     Indsæt følgende linje i sektionen <head> i HTML-filen:

<!<!--SPM:<SharePoint:ScriptLink language="javascript" name="callout.js" OnDemand="true" runat="server" Localizable="false" />--> 
 • Der vil være et mindre problem med båndet.

Løsning    Erstat følgende "gammel" tekst med den følgende "nye" tekst for 4-ribbonrow div.

Gammel

Ny

<div id="s4-ribbonrow">
    <div id="globalNavBox">
        <div id="ms-designer-ribbon">
            <!--SID:02 {Ribbon}-->
            <!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="DefaultContentBlock" style="background:rgb(0, 114, 198); color:white; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
        </div>
        <!--MS:<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat="server" AuthenticationRestrictions="AnonymousUsersOnly">-->
           <!--SPM:<wssucw:Welcome runat="server" EnableViewState="false"/>-->
        <!--ME:</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl>-->
<div id="s4-ribbonrow">
<!--SID:02 {Ribbon}-->
<!--PS: Start of READ-ONLY PREVIEW (do not modify) --><div class="DefaultContentBlock" style="background:rgb(0, 114, 198); color:white; width:100%; padding:8px; height:64px; overflow:hidden;">In true previews of your site, the SharePoint ribbon will be here.</div><!--PE: End of READ-ONLY PREVIEW -->
<!--MS:<SharePoint:SPSecurityTrimmedControl runat="server" AuthenticationRestrictions="AnonymousUsersOnly">-->
<!--SPM:<wssucw:Welcome runat="server" EnableViewState="false"/>-->
<!--ME:</SharePoint:SPSecurityTrimmedControl>-->
</div>

Virksomhedsløsninger

Fejlmeddelelsen "Der opstod en fejl under oprettelse af en fil" vises, når du forsøger at gemme en Visio-fil til et SharePoint Online-websted

Når du forsøger at gemme en Microsoft Visio-fil til en SharePoint Online-liste og vælger Gem filen som en webside, vises meddelelsen "Fejl ved oprettelse af en fil."

Løsning    Gå til den liste, hvor du forsøger at gemme filen, og klik på fanen BIBLIOTEK på båndet, og klik derefter på Åbn med Stifinder. Når du har gennemført disse trin, skal du gemme filen i Visio igen. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Et dokument, der blev oprettet ved hjælp af SharePoint 2013-arbejdsprocesplatformen, og som er baseret på en skabelon fra en indholdstype, åbnes ikke i SharePoint Online

Du bruger SharePoint 2013-arbejdsprocesplatformtypen til at oprette en arbejdsproces i SharePoint Designer 2013. Arbejdsprocessen er konfigureret til at oprette et dokument ud fra en indholdstypes skabelon. Når du klikker på det dokument, der blev oprettet af arbejdsprocessen, modtager du følgende meddelelse:

Der opstod desværre et problem i Word Online under forsøg på at åbne dette dokument. Du skal åbne dokumentet i Microsoft Word, for at kunne se det.

Når du forsøger at åbne dokumentet i Microsoft Word ved at klikke på Åbn i Word, er dokumentet tomt.

Løsning    Brug SharePoint 2010-arbejdsprocesplatformtypen til at oprette arbejdsprocessen i SharePoint Designer 2013. Bemærk, at skabelonen, der bruges til denne indholdstype, skal være baseret på Word-dokumentformatet .docx. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Du modtager en fejlmeddelelse, når du opretter en tre-tilstandsarbejdsproces, som er knyttet til en opgavebaseret indholdstype

Når du åbner en opgavebaseret indholdstype ved at klikke på navnet på elementet på siden Webstedsindholdstyper og derefter knytter en tre-tilstandsarbejdsproces med indholdstypen til siden Indstillinger for arbejdsproces, modtager du følgende fejlmeddelelse, når du klikker på OK i siden Tilføj en arbejdsproces:

Der gik desværre noget galt.

Løsning    Selvom fejlmeddelelsen returneres, er arbejdsprocessen knyttet til indholdstypen og fungerer korrekt, så længe indholdstypen indeholder de påkrævede felter. Derfor kan du roligt ignorere denne fejlmeddelelse. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

En SharePoint Online-arbejdsproces, som blev kopieret og indsat fra et Arbejdsproceswebstedsobjekt i SharePoint Designer er sammenkædet med kildearbejdsprocessen

Når du kopierer og indsætter en arbejdsproces i SharePoint Designer 2010 eller SharePoint Designer 2013 ved hjælp af tastaturgenvejene Ctrl+C og Ctrl+V, er der to arbejdsprocesser i sektionen Arbejdsprocesser i Webstedsobjekter, og de har samme navn. Når du foretager ændringer i en af disse arbejdsprocesser, påvirkes begge arbejdsprocesser.

Løsning    Undlad at kopiere og sætte ind fra sektionen Arbejdsprocesser i Webstedsobjekter ved hjælp af genvejstaster på arbejdsprocesserne. Hvis en arbejdsproces er en genanvendelig arbejdsproces, skal du bruge båndet til at kopiere og ændre arbejdsprocessen. Du kan også finde disse oplysninger i denne vidensbaseartikel.

Din SharePoint-arbejdsproces går ned, når den forsøger at læse feltet Indholdstype

Når din SharePoint-arbejdsproces forsøger at læse feltet Indholdstype i et listeelement eller et dokument, går arbejdsprocessen ned.

Løsning    Brug arbejdsproceshandlingen Start en liste/et websted for at åbne SharePoint 2010-arbejdsprocessen, som kan læse feltet Indholdstype. Eller du kan arbejde med handlingen Kald HTTP-webtjeneste med ContentTypeID for at få navnet på indholdstypen samt dens værdi.

Kan ikke markere figurer i Visio-webdelen med Chrome

Når der vises et Visio-diagram i en Webdel med Chrome, kan du ikke markere figurerne i diagrammet.

Løsning    Der findes ingen løsning for Chrome, men du kan bruge andre browsere til at vise og markere figurer.

Kolonner for arbejdsprocesstatus blev ikke opdateret automatisk

Kolonner for arbejdsprocesstatus skal opdateres automatisk, når arbejdsprocesserne skrider frem, men de blev ikke opdateret korrekt i SharePoint Online. I stedet er statuskolonnen tom.

Løsning    Du kan manuelt tilføje opdateringer til SharePoint Online-listen som en del af dine arbejdsprocesser.

Hvis du er kunde med lokale servere, kan du løse problemet ved at angive skrivebeskyttelsesegenskaben til falsk.

Kør følgende i en SharePoint PowerShell-prompt:

$web = get-spweb<webstedets URL>

$list = $web.Lists[<navn på listen eller dokumentbiblioteket>]

$statusField = $list.Fields[<navn på felt for arbejdsprocesstatus>]

$statusField.ReadOnlyField=$false

$statusField.Update()"

SharePoint-løsning med tilpassede aktiviteter viser en fejl i Workflow Designer og vinduet Output

Din SharePoint-løsning med tilpassede aktiviteter viser en fejl i Workflow Designer og vinduet Output, selvom den installeres og kører.

Løsning    Hvis du vil undgå problemet, skal du åbne de brugerdefinerede aktiviteter i Arbejdsprocesdesigner, før du åbner filen workflow.xaml. Eksempel, hvis et projekt indeholder 3 XAML-filer til:

 • MyActivity

 • MyActivity2, der bruger MyActivity

 • MyWorkflow, der bruger MyActivity2

Du skal gøre følgende:

 1. Luk alle forekomster af Workflow Designer.

 2. Åbn XAML-filerne i følgende rækkefølge: MyActivity, MyActivity2 og derefter MyWorkflow.

Denne løsning varer, indtil det næste tidsprojekt oprettes. Hvis fejlen opstår igen, skal du gentage denne løsning.

To tilpassede aktiviteter kan ikke have samme navn i en SharePoint-arbejdsproces

Hvis du giver tilpassede aktiviteter det samme navn, når du opretter arbejdsprocessen i SharePoint, kan arbejdsprocessen ikke oprettes, selvom de to tilpassede aktiviteter er fra forskellige projekter.

Løsning    Giv tilpassede arbejdsprocesaktiviteter entydige navne.

SharePoint-arbejdsproces udføres ikke, hvis kolonnenavne indeholder bestemte specialtegn

En SharePoint-arbejdsproces udføres ikke på grund af formateringsundtagelse, hvis et kolonnenavn indeholder et af følgende specialtegn:

""'{}<>/.!@#$%)*(&

Eksempel på fejlmeddelelse:

System.IO.InvalidDataException: Serialiseringen af HTTP-svarindholdet kan ikke annulleres. Forventet ContentType: 'application/json', modtaget ContentType: 'application/json'. Indhold (trunkeret): ''. Undtagelse for annullering af serialisering: 'Inputkilden er ikke formateret korrekt'. ResponseStatusCode: 'BadRequest' ved Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.ProcessResponseMessage(HttpResponseMessage responseMessage, NativeActivityContext context) ved Microsoft.Activities.Messaging.SendHttpRequest.OnReceiveResponse(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) at System.Activities.Runtime.BookmarkCallbackWrapper.Invoke(NativeActivityContext context, Bookmark bookmark, Object value) ved System.Activities.Runtime.BookmarkWorkItem.Execute(ActivityExecutor executor, BookmarkManager bookmarkManager)

Løsning    Undgå at bruge de specialtegn, som er angivet i dette afsnit, når du navngiver en SharePoint-kolonne. Hvis en kolonne allerede er oprettet med ikke-understøttede specialtegn i titlen, skal du opdatere kolonnenavnet, så det ikke indeholder disse specialtegn, hvilket løser problemet.

Opgaveaktivitet for SharePoint-arbejdsproces indeholder ikke egenskaberne WaitForTask og SendReminderEmail som påkrævet, men de er påkrævede

I Visual Studio indeholder SharePoint-arbejdsprocessens opgaveaktivitet de påkrævede egenskaber WaitForTask og SendReminderEmail. Men disse egenskaber er ikke markeret som påkrævede, hvilket utilsigtet tillader, at en arbejdsproces med disse manglende egenskaber kan oprettes og installeres i SharePoint. Som et resultat opstår der en valideringsfejl under kørsel af arbejdsprocessen på grund af manglende påkrævede værdier.

Løsning    Fra egenskabsruden for en opgaveaktivitet for en SharePoint-arbejdsproces skal du angive relevante værdier for egenskaberne "WaitForTask" og "SendReminderEmail".

En SharePoint-arbejdsproces kan ikke kombineres med andre SharePoint-projektelementer inden for en sandkasseløsning

En arbejdsproces kan ikke kombineres med andre SharePoint-projektelementer i en sandkasseløsning, som skal installeres i SharePoint Online.

Løsning    Du kan tilføje et arbejdsprocesprojekt til sandkasseløsning til installation i SharePoint Online ved at udelukke DLL'en fra pakken ved at angive egenskaben Include Assembly in Package til False. Hvis sandkasseløsninger indeholder andre projektelementer, der kræver assemblyen er en del af pakken, f.eks. hændelsesmodtagere eller webdele, skal du bruge en separat løsning for arbejdsprocessen.

Visio-diagrammer kan ikke ses i SharePoint, når du bruger en browser på telefonen

Når du navigerer til et Visio-diagram i et SharePoint-bibliotek med en browser på telefonen, bliver du spurgt, om du vil hente filen i stedet for at vise den i Visio Services. Dette angår primært browsere på mobiltelefoner og iPad.

Løsning    Der findes to løsninger på dette problem:

 • Opdater URL'en for den fil, du vil vise, så den slutter med ""Mobile=0"" i stedet for ""Mobile=1""

 • Deaktiver webstedsfunktionen "Automatic Mobile Browser Redirection" for SharePoint-webstedet. Bemærk, at dette påvirker alle Office-dokumenter, der vises i browseren, ikke kun Visio-dokumenter.

SharePoint-arbejdsproces kan ikke indeholde et argument med en standardværdi

SharePoint-arbejdsproces medfører designerfejl, manglende installation eller manglende indlæsning, hvis den indeholder et argument med en standardværdi.

Løsning    Du må ikke angive standardværdien for et arbejdsprocesargument direkte. Brug i stedet aktiviteten "Tildel" for at tildele en værdi til et argument.

Andet

Der vises ikke længere brugerdefineret hjælp i SharePoint Online

Hjælp-indhold, der tilføjes via funktionen Brugerdefineret hjælp til gruppe af websteder eller HCINSTALL.EXE, vises ikke længere i SharePoint Online.

Løsning    Du kan give brugerne indhold fra brugerdefineret hjælp via websteder, wikier eller tredjepartsapps.

Synkronisering af dokumentbiblioteker fra mere end én SharePoint Online-vært på den samme computer medfører en fejl i OneDrive for Business

I OneDrive for Business-programmet medfører synkronisering af dokumentbiblioteker fra mere end én SharePoint Online-vært på den samme computer en fejl af typen "påkrævede legitimationsoplysninger" for alle undtagen det senest oprettede bibliotek. Dokumenter og ændringer, der er foretaget i dem, kan ikke overføres eller hentes.

Løsning    Løsningen på dette problem er at bruge Internet Explorer til at navigere til det SharePoint Online-dokumentbibliotek, som brugeren vil synkronisere, og angive dit brugernavn og din adgangskode til SharePoint Online på logonsiden. Kontrollér, at afkrydsningsfelterne Husk mig og Forbliv logget ind er markeret, inden du logger på. Når du har gjort det, skulle synkroniseringen af biblioteker fungere korrekt.

Toppen af siden

Visio Pro til Office 365

Se relaterede problemer under Kendte problemer i Office.

Når du har tilføjet en forklaring til datagrafik, tilføjes der figurer i forklaringen i stedet for på siden

Hvis du føjer en forklaring til datagrafik i Visio Pro til Office 365 med funktionen Data > Datagrafik > Indsæt forklaring, tilføjes alle de figurer, som tilføjes efterfølgende, i forklaringen i stedet for i hoveddiagrammet.

Løsning    Undgå forklaringer med datagrafik, eller indsæt dem kun, når diagrammet er helt færdigredigeret.

Samtidig redigering understøttes ikke fuldstændigt af nogle Visio Pro til Office 365-skabeloner

Det er ikke alle skabeloner i Visio Pro til Office 365, der understøtter samtidig redigering fuldstændigt, og samtidig redigering kan også medføre uventede resultater. Især skabelonerne Tværfunktionelt rutediagram, Tidslinje og Kalender har en række betydelige problemer. I Tidslinje kan der f.eks. opstå dublerede eller overlappende milepæle, og i Tværfunktionelt rutediagram kan der være figurer, som ikke er placeret korrekt, eller som ikke er i den korrekte svømmebane. Problemerne opstår oftest, når de samme brugere redigerer den samme figur, eller én bruger ændrer en beholder, mens en anden ændrer i figur i beholderen.

Løsning    Undgå samtidig redigering af skabelonerne Tværfunktionelt rutediagram, Tidslinje eller Kalender. Vær opmærksom på, at samtidig redigering kan give nogle uventede resultater. Vi anbefaler, at der bruges en kopi af eventuelle vigtige diagrammer til samtidig redigering.

Håndskrift fungerer ikke korrekt i Windows 8 Release Preview

Når du bruger håndskrift i et diagram i Visio på en computer, der kører Windows 8 Release Preview, kan det håndskrevne ikke ses, før du er færdig med at skrive. Håndskrift vises, når strøget er færdigt, men er ikke synlig, mens der tegnes.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Hvis der tilføjes nye figurer under samtidig redigering på servere med lang ventetid, kan det medføre, at programmet går ned, når der gemmes

Hvis flere forfattere tilføjer nye figurer i et diagram, går Visio muligvis ned, når du forsøger at gemme filen. Dette sker kun, når en forfatter har foretaget ændringer, inden programmet har modtaget forfatteroplysningerne for alle forfattere. Normalt sker opdateringen af forfattere meget hurtigt efter åbning af dokumentet, men det kan tage op til flere minutter på servere med lang ventetid. Dette problem ledsages ofte af ikoner for samtidig redigering, der vises på figurer straks efter, at du har tilføjet dem.

Løsning    Du kan træffe flere forholdsregler for at undgå dette problem:

 • Hvis du ikke ønsker samtidig redigering af et diagram, skal du tjekke filen ud eller begrænse tilladelserne for at forhindre andre i at åbne filen.

 • Når en fil redigere af flere samtidig, skal du vente, indtil alle forfattere vises på listen over forfattere i statuslinjen, inden du foretager ændringer.

 • Gem ofte for at minimere tabet, hvis programmet går ned.

 • Hvis programmet går ned, skal du ikke kopiere det gendannede dokument til serveren. Hvis der er ændringer, du vil gendanne, skal du gemme gendannelsesfilen på harddisken, åbne filen på serveren og kopiere og indsætte evt. ændringer i serverfilen manuelt.

Diagrammer med Farvevælger, der bruger "Intet tema", indeholder ikke det korrekte sæt farver

Når et Visio-diagram bruger "Intet tema" som tema, indeholder farvevælgeren ikke det korrekte sæt farver. Når dette problem rettes i fremtiden, ændres dine farver muligvis, når du åbner diagrammet med den endelige version af Visio 2013.

Løsning     Den bedste løsning er at bruge et andet tema end "Intet tema". Dette problem påvirker ikke andre temaer.

OneDrive Mappen Dokumenter i vises muligvis som ^.Dokumenter i Åbn fil og Gem fil som

Når du bruger OneDrive, bemærker kunder muligvis, at mappen Dokumenter i deres OneDrive vises som ^.Dokumenter i Åbn fil eller Gem fil som. Dette er kun et visuelt problem, og det påvirker ikke kundens mulighed for at gemme eller åbne dokumenter.

Løsning     Der kræves ingen løsning. Dette påvirker kun visningen af placeringen. I nogle tilfælde er ^.Dokumenter muligvis dubleret. Slet denne ekstra forekomst ved at højreklikke på vælge "Fjern fra liste".

Toppen af siden

Power BI til Office 365

Power BI-websteder kan være noget tid om at blive klargjort

Når SharePoint Online har færdiggjort klargøring, klargøres Power BI-websteder automatisk på SharePoint Online-miljøet. Denne klargøringsproces kan tage et par minutter.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Omdøbning af et websted i SharePoint Online, der indeholder Power BI-indhold, kan forårsage fejl

Når navnet på et websted i SharePoint Online ændres, opdateres de tilsvarende stier til dokumenter på webstedet ikke. Det medfører fejl i links til Power BI-indhold.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Tilføjelse af Power BI-webstedets URL-adresse til en browsers Websteder, du har tillid til, kan forhindre dem i at fungere

Hvis du tilføjer Power BI webstedets URL-adresse til browserens Websteder, du har tillid til, mens SharePoint Online-URL-adressen er ikke medtaget, vil Power BI-webstedet ikke blive indlæst.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Offentlige domæner er ikke medtaget i Power BI-websteder

Power BI-websteder understøtter ikke brugerens mulighed for at hente et andet domæne ind, også selvom brugeren tilknytter det andet domæne med SharePoint Online-lejeren. Power BI-websteder forbliver i standarddomænet for sites.powerbi.com.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Webstedets navn må ikke indeholde escape-tegn

Navnet på et websted i Power BI-websteder må ikke indeholde escape-tegn som f.eks. &, +, $, <>, et mellemrum. Disse tegn får webadressen (URL) for et websted til at blive ubrugelige.

Løsning    Brug alfanumeriske tegn for gruppenavne.

Ikke-understøttede projektmappetyper

Projektmapper, der er gemt som .xls, .xlsm og .xlsb-filer understøttes ikke i Power BI-websteder.

Løsning    Brug .xlsx-filer i Power BI-websteder.

Browserne Internet Explorer 8 og Internet Explorer 9 understøttes ikke

Power BI til Office 365-webstedsprogrammet arbejder sammen med og Internet Explorer 10 og Internet Explorer 11.

Løsning    Brug Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11.

Portalen Administrere data er ikke tilgængelig for visse tidszoner

Du kan ikke få adgang til portalen Administrere data, hvis indstillingen af tidszone på computeren er en anden end hel-time tidsinterval.

Løsning    Ændre tidszonen på computeren til nærmeste hel-time tidsinterval før, du kan åbne portalen Administrere data.

Forsinkelse i tilgængelighed af fælles forespørgsler via online søgning i Power-forespørgsel

Når du deler en forespørgsel i Power-forespørgsel, kan det tage op til fem minutter, før din delte forespørgsel er tilgængelig via onlinesøgning. Din delte forespørgsel er umiddelbart tilgængelig for dig i ruden Delt i Power-forespørgsel, men vil ikke blive vist i søgeresultaterne, før søgeindekset opdateres, hvilket kan tage op til fem minutter at gennemføre. Du kan finde flere oplysninger om at dele forespørgsler under Dele forespørgsler.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Begrænsning med de viste data for brugerstatistik for delte forespørgsler i portalen Administrere data

Diagrammet i portalen Administrere data viser ikke brugerstatistikdata for den aktuelle dag, når du vælger dataområdet som seneste 30 dage og for den aktuelle time, når du vælger dataområdet som sidste dag. Desuden er der en ventetid på 30 minutter, før brugerstatistik for delte forespørgsler aggregeres og vises på portalen. Yderligere oplysninger om konsekvenserne for brugerstatistik til delte forespørgsler i portalen Administrere data som et resultat af disse begrænsninger, se Se og sammenligne brugerstatistik for dine delte forespørgsler i portalen Administrere data.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Kan ikke indeksere data af OData-feedet ved hjælp af Administration

Muligheden for at aktivere indekseringsfunktion understøttes ikke fuldt ud endnu, og er som standard deaktiveret. Brugerstyring i Administration til denne funktion deaktiveres, indtil dataindekseringsfunktionen understøttes.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Power BI Store-app: Slide skifter ikke, når du stryger på en diagramforklaring

Du kan stryge fra venstre eller højre for at skifte mellem slides på Power BI Store-appen. Men slide skifter ikke, når du stryger på en diagramforklaring. I stedet ruller du gennem forklaringens elementer.

Løsning    Stryg et vilkårligt sted på siden uden for forklaringsområde for at skifte slides.

Power BI Store-app: Der er ingen filtre i ruden Filtre, efter du har miste forbindelse til internettet

Hvis du mister forbindelse til internettet eller slår Wi-Fi fra og til igen, kan du opleve, at du ikke kan se filtre i ruden Filtre.

Løsning    I rapportsiden skal du stryge op for at se app-linjen og trykke på Nulstil til oprindelige.

Hvis rapporten er en favorit, skal du trykke på ikonet Synkroniser over rapporten på Power BI Store app-startsiden, eller tryk på Synkroniser alle app-linjen for alle rapporterne.

Power BI Store-app: Diagrammer med samme navn i Excel kan have ekstra udsnit i Store-appen

Power BI Store-app viser udsnit, der er knyttet til et diagram i Excel-projektmappen. Hvis flere diagrammer har samme navn i Excel-projektmappen, viser Power BI alle udsnit, der er knyttet til alle diagrammer med hvert diagram.

Løsning    Hvis du udformer en Excel-projektmappe til Power BI Store-app, skal du sikre dig, at alle diagrammerne i projektmappen har entydige navne. For at kontrollere navnene på diagrammer og andre objekter i projektmappen, skal du klikke på pilen i feltet Navn (til venstre for formellinjen). Der vises en liste over alle de navngivne objekter i projektmappen.

Forespørgsler opdateres ikke, efter resultattabellen er blevet omdøbt

Omdøber du en tabel i datamodellen, (vha. Power Pivot- eller Power View-omdøbningsindstillinger), vil efterfølgende opdateringsforsøg mislykkes.

Løsning    Omdøb ikke resulterende tabeller i et regneark eller datamodellen, indtil en løsning for disse problemer er tilgængelig.

Omdøbning af en forespørgsel og opdatering (via Power-forespørgsel), mens vinduet Power Pivot Administration er åbent, forårsager nedbrud i Power Pivot og Excel

Når man forsøger at omdøbe en forespørgsel og opdatere den via Power-forespørgsel, mens vinduet Power Pivot Administration er åbent, vil der ske nedbrud i Power Pivot og Excel.

Løsning    Omdøb og opdater via Power-forespørgsel, inden du åbner vinduet Power Pivot Administration.

Hvis din forespørgsel allerede er indlæst til Excel-datamodellen, og du redigerer dens kommandotekst i Egenskaber for forbindelse til en bestemt SQL-sætning, vil den blive fjernet fra datamodellen

Når din forespørgsel først er indlæst til Excel-datamodellen, og du redigerer dens kommandotekst i Egenskaber for forbindelse til en bestemt SQL-sætning, vil forespørgslen blive fjernet fra datamodellen.

Løsning    Undlad at ændre forbindelses-SQL-sætningerne for eksisterende forespørgsler i Power-forespørgsel.

Import af en forespørgselsforbindelse i Power-forespørgsel til Power Pivot i Excel 2013 ved hjælp af "Eksisterende forbindelser" vil stadig lade Excel- og Power-forespørgselsprocesser køre, når du forsøger at lukke Excel

Hvis du forsøger at importere en forespørgsel i Power-forespørgsel i PowerPivot i Excel 2013 ved hjælp af funktionen "Eksisterende forbindelser" i Power Pivot, vil der fortsat være Excel- og Power-forespørgselsprocesser, der kører i baggrunden, når du forsøger at lukke Excel.

Løsning    Der er ingen løsning til dette problem.

Opgaveruden Projektmappeforespørgsler og båndfanen Forespørgsel vises muligvis ikke automatisk, når du aktiverer forbindelser på en projektmappe, hvor forbindelserne blev deaktiveret

Når du åbner en projektmappe, der indeholder forespørgsler fra Power-forespørgsel, kan forbindelser blive deaktiveret som en sikkerhedsmekanisme, og der tilbydes en "Aktivér indhold"-knap. Når du har klikket på denne knap, vil forbindelser blive aktiveret, men ruden Projektmappeforespørgsler vises ikke automatisk.

Løsning    Ændre den aktuelt markerede celle efter aktivering af forbindelser. Hvis denne celle tilhører en forespørgsel fra Power-forespørgsel indlæst på arket, vises ruden Projektmappeforespørgsler og båndfanen Forespørgsel.

Første indlæsning af en forespørgsel mislykkes, hvis alle regneark i projektmappen er beskyttet

Når du forsøger at indlæse en ny forespørgsel i en Excel-projektmappe, opstår der en fejl, hvis et af arkene i projektmappen er beskyttet.

Løsning    Kontrollér, at ingen af de eksisterende ark i projektmappen er beskyttet, før du tilføjer en ny forespørgsel i Power-forespørgsel.

Toppen af siden

OneDrive for Business med Office Online Enkeltstående SKU

Øverste navigationslinje viser ikke Yammer-navigationsfanen

Som lejeradministrator af OneDrive for Business, plejede du at se Newsfeed eller Yammer i den øverste navigationslinje på Office 365. Men med det enkeltstående OneDrive for Business-abonnement, ser du ikke længere disse faner. Selv når Yammer.com-tjenesten er aktiveret på lejeradministratorens side, lyser denne øverste navigationslinje ikke op.

Enkeltstående OneDrive for Business indeholder som udgangspunkt ikke Yammers eller Newsfeeds sociale navigationsfane. Men når du aktiverer Yammer.com-tjenesten som dit sociale netværk, skulle den øverste navigationslinje vise Yammers enkeltklik-link sammen med OneDrive-linket.

Løsning    I de tilfælde, hvor du har aktiveret Yammer som dit sociale netværk, kan du gå direkte til www.yammer.com og logge på med din Office 365-organisationsidentitet.

Toppen af siden

Har du stadig brug for hjælp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Gælder: Project Web App for Project Online, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserVar disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog