KUBEMEDLEM, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KUBEMEDLEM i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer et medlem eller en tupel fra kuben. Bruges til at validere, om et medlem eller en tupel findes i kuben.

Syntaks

KUBEMEDLEM(forbindelse;medlemsudtryk;[tekst])

Syntaksen for funktionen KUBEMEDLEM har følgende argumenter:

 • Forbindelse    Påkrævet. En tekststreng med navnet på forbindelsen til kuben.

 • Medlemsudtryk    Påkrævet. En tekststreng fra et MDX-udtryk (MultiDimensional eXpression), der evalueres til et entydigt medlem i kuben. Alternativt kan medlemsudtryk være en tupel angivet som et celleområde eller en matrixkonstant.

 • Tekst    Valgfrit. Er en tekststreng, der vises i cellen i stedet for titlen, hvis der er defineret en, fra kuben. Når en tupel returneres, bruges titlen fra det sidste medlem i tuplen.

Bemærkninger

 • Når funktionen KUBEMEDLEM evalueres, vises meddelelsen "#HENTER_DATA…" midlertidigt i cellen, indtil data er hentet.

 • Når du bruger KUBEMEDLEM som et argument for en anden KUBE-funktion, er det MDX-udtrykket, der identificerer det medlem eller den tupel, der bruges i KUBE-funktionen, og ikke den viste værdi i cellen med funktionen KUBEMEDLEM.

 • Hvis forbindelsesnavnet ikke er en gyldig projektmappeforbindelse, der er gemt i projektmappen, returnerer KUBE.KPI.MEDLEM fejlværdien #NAVN?. Hvis OLAP-serveren (Online Analytical Processing) ikke kører, ikke er tilgængelig eller returnerer en fejlmeddelelse, returnerer KUBEMEDLEM fejlværdien #NAVN?.

 • Hvis mindst et element i tuplen er ugyldigt, returnerer KUBEMEDLEM fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis medlemsudtryk er længere end 255 tegn, hvilket er grænsen for et argument til en funktion, returnerer KUBEMEDLEM fejlværdien #VÆRDI!. Hvis du vil bruge en tekststreng, der er længere end 255 tegn, skal du indtaste strengen i en celle (hvor grænsen er 32.767 tegn), og derefter bruge en cellereference som argument.

 • KUBEMEDLEM returnerer fejlværdien #I/T når:

  • Syntaksen for medlemsudtryk er forkert.

  • Medlemmet, som er angivet af MDX-tekststrengen, findes ikke i kuben.

  • Tuplen er ugyldig, fordi der ikke er nogle fællesmængde for de angivne værdier. (Dette kan forekomme med flere elementer fra det samme hierarki).

  • Sættet indeholder mindst et medlem med en anden dimension end de andre medlemmer.

 • KUBEMEDLEM returnerer måske fejlværdien #I/T, hvis du refererer til et sessionsbaseret objekt, f.eks. et beregnet medlem eller navngivet sæt, i en pivottabel, når du deler en forbindelse, og pivottabellen bliver slettet, eller du konverterer pivottabellen til formler. (Klik på OLAP-værktøjer i gruppen Værktøjer under fanen Indstillinger, og klik derefter på Konverter til formler).

Eksempler

=CUBEMEMBER("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1,D$12)

=CUBEMEMBER("Sales",(B4, C6, D5),"SalesFor2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales","([Product].[Food],[Time].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1,C$12:D$12)

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×