KOVARIANS.P, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KOVARIANS.P i Microsoft Excel.

Returnerer kovariansen i populationen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar i to datasæt. Brug kovarians til at bestemme sammenhængen mellem to datasæt. Du kan f.eks. undersøge, om der er en sammenhæng mellem høj indkomst og et højt uddannelsesniveau.

Syntaks

KOVARIANSP(matrix1;matrix2)

Syntaksen for funktionen KOVARIANSP har følgende argumenter:

 • Matrix1     Påkrævet. Det første celleområde med heltal.

 • Matrix2     Påkrævet. Det andet celleområde med heltal.

Bemærkninger

 • Argumenterne skal være tal eller navne, matrixer eller referencer, der indeholder tal.

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Hvis matrix1 og matrix2 har forskellige antal datapunkter, returnerer KOVARIANSP fejlværdien #I/T.

 • Hvis enten matrix1 eller matrix2 er tomme, returnerer KOVARIANSP fejlværdien #DIVISION/0!

 • Kovariansen er:

  Ligning

  hvor

  x og y

  er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2), og n er stikprøvestørrelsen.

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data1

Data2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formel

Beskrivelse

Resultat

= KOVARIANSP(A2:A6; B2:B6)

Kovariansen, dvs. gennemsnittet af produktet af standardafvigelsen for hvert datapar ovenfor

5,2

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×