KORRELATION, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KORRELATION i Microsoft Excel.

Beskrivelse

Returnerer korrelationskoefficienten mellem celleområderne matrix1 og matrix2. Du kan bruge korrelationskoefficienten til at fastlægge forholdet mellem to egenskaber. Du kan f.eks. undersøge forholdet mellem et lokales gennemsnitstemperatur og brugen af airconditionanlæg.

Syntaks

KORRELATION(vektor1;vektor2)

Syntaksen for funktionen KORRELATION har følgende argumenter:

 • Matrix1    Påkrævet. Et celleområde med værdier.

 • Matrix2    Påkrævet. Et andet celleområde med værdier.

Bemærkninger

 • Hvis et matrix- eller referenceargument indeholder tekst, logiske værdier eller tomme celler, ignoreres disse værdier, mens celler med værdien nul medtages.

 • Hvis matrix1 og matrix2 har et forskelligt antal datapunkter, returnerer KORRELATION fejlværdien #I/T.

 • Hvis matrix1 eller matrix2 er tom, eller hvis s (standardafvigelsen) for deres værdier er lig med nul, returnerer KORRELATION fejlværdien #DIVISION/0!.

 • Ligningen for korrelationskoefficienten er:

  Ligning

  hvor

  x og y

  er stikprøvernes middelværdi MIDDEL(matrix1) og MIDDEL(matrix2).

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data1

Data2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

17

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KORRELATION(A2:A6;B2:B6)

Korrelationskoefficienten mellem de to datasæt i kolonne A og B

0,997054486

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×