KONFIDENST, funktionen

I denne artikel beskrives formelsyntaksen for og brugen af funktionen KONFIDENST i Microsoft Excel.

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien i en population ved hjælp af en elevs fordeling.

Syntaks

KONFIDENST(alpha;standardafv;størrelse)

Syntaksen for funktionen KONFIDENST har følgende argumenter:

  • Alpha     Påkrævet. Signifikansniveauet, der bruges til at beregne konfidensniveauet. Konfidensniveauet er lig med 100(1 - alpha) %, dvs. en alphaværdi på 0,05 angiver et konfidensniveau på 95 %.

  • Standardafv     Påkrævet. Populationens standardafvigelse for dataområdet og antages at være kendt.

  • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

Bemærkninger

  • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENST fejlværdien #VÆRDI!.

  • Hvis alpha ≤ 0 eller alpha ≥ 1, returnerer KONFIDENST fejlværdien #NUM!.

  • Hvis standardafv ≤ 0, returnerer KONFIDENST fejlværdien #NUM!

  • Hvis størrelse ikke er et heltal, afkortes det.

  • Hvis størrelse er lig med 1, returnerer KONFIDENST fejlværdien #DIVISION/0!

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENST(0,05;1;50)

Konfidensinterval for gennemsnittet af en population baseret på en prøvestørrelse på 50 med et 5 % signifikansniveau og en standardafvigelse på 1. Dette er baseret på en elevs t-fordeling.

0,284196855

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×