KONFIDENS.NORM, funktionen

Returnerer konfidensintervallet for middelværdien i en population ved hjælp af normalfordeling.

Beskrivelse

Konfidensintervallet er et interval af værdier. Din stikprøvemiddelværdi, x, er middelværdien af dette interval, og intervallet er x ± KONFIDENSNORM. Hvis x f.eks. er middelværdien af leveringstiderne for produkter, der er bestilt pr. post, er x ± KONFIDENSNORM et interval omkring middelværdierne for populationer. For enhver middelværdi for en population, μ0, i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi, der ligger længere fra μ0 end x større end alpha. For enhver middelværdi for en population, μ0, som ikke ligger i dette interval, er sandsynligheden for at få en stikprøvemiddelværdi længere fra μ0 end x mindre end alpha. Lad os f.eks. antage, at vi bruger x, standard_dev og størrelsen til at konstruere en tosidet test ved signifikansniveauet alpha for den hypotese, at middelværdien for populationen er μ0. Vi vil ikke afvise denne hypotese, hvis μ0 ligger i konfidensintervallet og vil afvise hypotesen, hvis μ0 ikke ligger i konfidensintervallet. Konfidensintervallet tillader os ikke at slutte, at der er en sandsynlighed 1 - alpha for at vores næste pakke vil have en leveringstid, der ligger i konfidensintervallet.

Syntaks

KONFIDENSNORM(alpha;standardafv;størrelse)

Syntaksen for funktionen KONFIDENSNORM har følgende argumenter:

 • Alpha     Påkrævet. Signifikansniveauet, der bruges til at beregne konfidensniveauet. Konfidensniveauet er lig med 100(1 - alpha) %, dvs. en alphaværdi på 0,05 angiver et konfidensniveau på 95 %.

 • Standardafv     Påkrævet. Populationens standardafvigelse for dataområdet og antages at være kendt.

 • Størrelse     Påkrævet. Stikprøvestørrelsen.

Bemærkninger

 • Hvis et argument er ikke-numerisk, returnerer KONFIDENSNORM fejlværdien #VÆRDI!.

 • Hvis alpha ≤ 0 eller alpha ≥ 1, returnerer KONFIDENSNORM fejlværdien #NUM!.

 • Hvis standardafv ≤ 0, returnerer KONFIDENSNORM fejlværdien #NUM!.

 • Hvis størrelse ikke er et heltal, afkortes det.

 • Hvis størrelse < 1, returnerer KONFIDENSNORM fejlværdien #NUM!.

 • Hvis det forudsættes, at alpha er lig med 0,05, skal det område under den normale standardkurve, der er lig med (1 - alpha) eller 95 %, beregnes. Denne værdi er ± 1,96. Konfidensniveauet er derfor:

  Ligning

Eksempel

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

Beskrivelse

0,05

Signifikansniveau

2,5

Standardafvigelsen for populationen

50

Stikprøvestørrelse

Formel

Beskrivelse

Resultat

=KONFIDENSNORM(A2;A3;A4)

Konfidensinterval for en populations middelværdi betyder med andre ord, at konvergensintervallet for middelværdien for den underliggende population for transporttiden til arbejde er lig med 30 ± 0,692952 minutter eller 29,3 til 30,7 minutter.

0,692952

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×