Køre en regel eller et regelsæt

I PerformancePoint Forretningsplanlægningsmodel afhænger måden, du kører en regel eller et regelsæt på, af reglens karakteristika.

Regeltype

Regelsættype

Sådan kører du

Fordeling
Tildeling
Modelvariabel

Proceduremæssig

Kør reglen eller regelsættet fra arbejdsområdet Forretningsregler.
ELLER
Medtag reglen i et planlagt job for Beregningsregel. Få mere at vide under Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job.

Tildeling

Automatisk

Kør reglen eller regelsættet fra arbejdsområdet Forretningsregler.
ELLER
Genbehandl modellen for at få Forretningsplanlægningsmodel reglen kørt automatisk. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Genbehandle en Model i Installere en model.

Definition

Definition

Installer modellen for at få Forretningsplanlægningsmodel reglen kørt automatisk som en del af modeldefinitionen. Få mere at vide under Installere en model.

Udgående

Udgående

Medtag reglen i et planlagt job til Dataeksport. Få mere at vide under Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job.

Intern afstemning

Intern afstemning

Medtag reglen i et planlagt job til Intern afstemning. Få mere at vide under Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job.

Valuta

Valuta

Medtag reglen i et planlagt job til Valuta, Intern afstemning eller Konsolidering. Få mere at vide under Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job.

Konsolidering

Konsolidering

Medtag reglen eller regelsættet i et planlagt job til Konsolidering. Få mere at vide under Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job.

Kort sagt, Forretningsplanlægningsmodel-kører regler i automatiske regelsæt og definitionsregelsæt, når modellen genbehandles eller installeres. Du skal køre en anden type regel eller regelsæt fra arbejdsområdet Forretningsregler eller medtage reglen eller regelsættet i et planlagt job.

Vigtigt: Du kan ikke køre en regel, medmindre reglen er valideret manuelt. Få mere at vide under Validere en regel.

Hvad vil du foretage dig?

Køre en regel eller et regelsæt fra arbejdsområdet Forretningsregler

Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job

Køre en regel eller et regelsæt fra arbejdsområdet Forretningsregler

 1. I ruden Arbejdsområdebrowser skal du klikke på Modeller.

 2. Dobbeltklik på en model, der indeholder den regel, du vil køre, i arbejdsområdet modelwebsted.

 3. Når modellen åbnes, skal du klikke på fanen Forretningsregler for at åbne arbejdsområdet.

 4. Højreklik på det regelsæt eller den regel, du vil køre, og vælg derefter Udfør markeret regelsæt eller regel fra genvejsmenuen. Alternativt kan du vælge regelsættet eller reglen, og derefter klikke på knappen Udfør markeret regelsæt eller regel.

 5. Hvis reglen ikke har nogen parametre, kører Forretningsplanlægningsmodel reglen, indtil den er afsluttet. Hvis reglen har parametre, åbnes dialogboksen Parametre for reglen 'Regelnavn' . Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen:

  • Angiv en værdi for en parameter i kolonnen værdier.

  • Markér parameteren fra kolonne Etiket , og klik derefter på Vælg medlemfor at åbne dialogboksen Tilføje eller fjerne medlemmer for at medtage dem i udvalget til [Dimensionsnavn]. I dialogboksen skal du vælge det medlem eller de medlemmer, du vil tilføje, og derefter klikke på OK for at køre reglen.

 6. Få vist resultaterne, og klik derefter på OK for at vende tilbage til arbejdsområdet Forretningsregler.

  Bemærk: Hvis reglen blev udført korrekt, viser dialogboksen Resultater for regeludførelse en række målepunkter, f.eks. antallet af celler, der er påvirket, og den tid det tog at køre forespørgslen. Hvis reglen ikke blev udført korrekt, viser dialogboksen Meddelelser en eller flere meddelelser, fejl eller advarsler.

Medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job

Hvis du vil medtage en regel eller et regelsæt i et planlagt job, skal du først føje reglen eller regelsættet til en jobskabelon.

Forretningsplanlægningsmodel indeholder en række foruddefinerede jobskabeloner, der kun accepterer bestemte regeltyper. F.eks. accepterer jobskabelonen Dataeksport kun udgående regler, og jobskabelonen Valuta accepterer kun valutaregler.

Derudover kan du oprette en tilpasset skabelon med Beregningsregler for at køre en eller flere regler i et procedureregelsæt. Du kan se flere oplysninger under Oprette en jobskabelon.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×