Kæde formularer sammen

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du har en lang formular med flere elementer, vil du muligvis ønske hurtigt at gå i dybden for at se flere oplysninger om et enkelt element. Du kan gøre dette i Access ved at kæde formularen med flere elementer til en formular med et enkelt element. Når du kikker på et element i formularen med flere elementer, åbnes formularen med det enkelte element, så du kan se detaljerne.

Klik på et id på en formular med flere elementer for at åbne en formular med et enkelt element.

Bemærkninger: 

Oprette formularerne

I de fleste tilfælde er de to formularer i en dybdegående konfiguration baseret på den samme tabel eller forespørgsel. Hvis du allerede har et formularpar, du vil bruge (hvor den ene er et dataark eller en formular med flere elementer, og den anden er en "detaljeret" formular med ét element), kan du springe dette afsnit over. Ellers skal du benytte disse fremgangsmåder for at oprette dem:

Oprette et dataark eller en formular med flere elementer:

 1. Vælg den tabel eller forespørgsel i navigationsruden, som indeholder de data, der skal findes på dataarkformularen.

 2. Klik på Opret > Flere formularer, og klik derefter på Flere elementer eller Dataark, afhængigt af hvilken type du ønsker.

 3. Foretag de designændringer, du ønsker. Du kan overveje at slette så mange kolonner, du kan, så der kun er nok oplysninger til at identificere hvert enkelt element.

 4. Gem og luk formularen.

Du kan få flere oplysninger om formularer med flere elementer under Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Flere elementer.

Oprette en "detaljeret" formular med ét element:

 1. Vælg den tabel eller forespørgsel i navigationsruden, som indeholder de data, der skal findes på den detaljerede formular. Dette er sandsynligvis den samme tabel eller forespørgsel, du benyttede til den første formular.

 2. Klik på Opret > Formular.

 3. Foretag alle designændringer, du ønsker, og gem og luk formularen.

Du kan få flere oplysninger under Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Formular.

Tilføj den logik, der åbner den detaljerede formular

Nu skal du tilføje en lille makro på formularen med flere elementer eller dataarket. Makroen åbner den detaljerede formular og sørger for, at det rigtige element vises.

Du behøver ikke at være bekymret, hvis du ikke har arbejdet ret meget med makroer. Du kan blot kopiere og indsætte XML-koden fra denne fremgangsmåde.

 1. Hvis du bruger en dataarkformular, skal du dobbeltklikke på den i navigationsruden for at åbne den. For en formular med flere elementer skal du højreklikke på den i navigationsruden og derefter klikke på Layoutvisning.

 2. Tryk på F4 for at åbne egenskabsarket, hvis det ikke allerede er åbent.

 3. Klik på den kolonne, hvor du vil tilføje makroen. Dette bliver den kolonne, du skal klikke på for at åbne den detaljerede formular, når makroen er færdig. I billedet ovenfor føjes makroen til kolonnen Id i frmContactList.

Tip:  Du kan føje makroen til mere end én kolonne.

 1. Klik i egenskabsfeltet VedKlik eller VedDobbeltklik under fanen Hændelse på egenskabsarket (afhængigt af, om formularen skal åbnes ved at enkeltklikke eller dobbeltklikke på feltet), og klik derefter på knappen Opret Knapflade .

 2. Hvis Access beder dig om at vælge en generator, skal du vælge Makrogenerator og klikke på OK.

 3. Markér denne blok af XML-kode, og tryk derefter på Ctrl+C for at kopiere den til Udklipsholder:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no"?> <UserInterfaceMacros xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/accessservices/2009/11/application"> <UserInterfaceMacro For="ID" Event="OnClick"><Statements><Action Name="OnError"><Argument Name="Goto">Macro Name</Argument><Argument Name="MacroName">ErrorHandler</Argument></Action> <ConditionalBlock><If><Condition>[Form].[Dirty]</Condition><Statements><Action Name="SaveRecord"/></Statements></If></ConditionalBlock> <ConditionalBlock><If><Condition>IsNull([ID])</Condition><Statements><Comment>Åbn formularen til en ny post, hvis det aktuelle id er Null</Comment><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="DataMode">Add</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="Requery"/></Statements></If><Else><Statements><Comment>Brug en midlertidig variabel til at overføre et filter til handlingen OpenForm</Comment><Action Name="SetTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument><Argument Name="Expression">[ID]</Argument></Action><Action Name="OpenForm"><Argument Name="FormName">frmContactDetails</Argument><Argument Name="WhereCondition">[ID]=[TempVars]![Contact_ID]</Argument><Argument Name="DataMode">Edit</Argument><Argument Name="WindowMode">Dialog</Argument></Action><Action Name="RemoveTempVar"><Argument Name="Name">Contact_ID</Argument></Action><Action Name="RefreshRecord"/></Statements></Else></ConditionalBlock> </Statements></UserInterfaceMacro></UserInterfaceMacros>

 4. Klik i det tomme område i Makrogenerator (lige under rullemenuen Tilføj ny handling), og tryk derefter på Ctrl+V for at indsætte makrohandlingerne. Hvis alt går vel, vises XML-koden slet ikke i Makrogenerator – den udvides til mere læsevenlige makroblokke som vist i næste trin.

 5. Udskift om nødvendigt formularnavnet (frmContactDetails) og navnet på sammenkædningskolonnen (Id) med navnet på din formular og den kolonne, du bruger til at kæde de to formularer sammen. Nedenstående billede viser, hvor du måske skal redigere for at tilpasse til dine egne id-navne:

  Steder, hvor du muligvis skal redigere eksempelmakroen, så den passer til id-navnene i din database.

 6. Klik på Gem under fanen Design, og vælg derefter Luk.

 7. Hvis den eller de kolonner, der kan klikkes på, skal vises som et hyperlink, så brugerne kan vide, at de kan klikke på dem, skal du sørge for, at kolonnen eller kolonnerne stadig er markeret, og derefter klikke under fanen Format på egenskabsarket og indstille egenskaben Vis som link til Altid.

 8. Gem og luk formularen, og åbn den derefter igen for at tekste makroen ved at klikke eller dobbeltklikke på den kolonne, du redigerede.

Du kan få flere oplysninger om makroer i en skrivebordsdatabase under Tilføje logik i en skrivebordsdatabase.

Andre typer sammenkædning af formularer

Hvis du vil oprette en kombination af formular/underformular og kæde dem sammen, skal du se under Oprette en formular, der indeholder en underformular.

Hvis du vil oprette en formular, der er kædet til en datakilde som f.eks. en tabel eller en forespørgsel, skal du se under Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Formular.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×