Introduktion til webdelen Excel Web Access

Excel Web Access er en SharePoint-teknologi, der viser en Excel-projektmappe fra et dokumentbibliotek. Du kan forbinde en Excel Web Access-webdel til en vilkårlig projektmappe i et SharePoint-dokumentbibliotek og derefter bruge den på et dashboard eller på en anden SharePoint-side. Du kan f.eks. vælge at vise udvalgte elementer fra en kvartalsrapport på et dashboard.

Hovedkomponenterne i Excel Web Access

Du kan vise en hel projektmappe med flere regneark i en enkelt Excel Web Access-webdel eller kun vælge ét element fra en projektmappe, der skal publiceres som et navngivet element. Du kan f.eks. inddele en kildeprojektmappe i flere sektioner (ud fra de enkelte regneark, navngivne elementer eller andre objekter) og publicere disse sektioner hver for sig. Derefter kan du forbinde de enkelte sektioner med individuelle webdele og administrere adgang til projektmappesektioner ved at konfigurere tilladelser til webdelssiden. Du kan desuden forbinde publicerede webdele med hinanden, hvilket aktiverer krydsfiltrering og dynamisk dataopdatering. Det er muligt at genbruge en Excel Web Access-webdel på mange websider.

Når du bruger en Excel Web Access-webdel, kan du let og sikkert dele rapporter sammen med andre brugere og analysere og udforske data.

Denne artikel indeholder

Hvad er en Excel Web Access-webdel?

Føje en Excel Web Access-webdel til en side

Knytte en projektmappe til en webdel

Hvad er en Excel Web Access-webdel?

En projektmappe i en Excel Web Access-webdel har stort set det samme udseende og de samme funktioner som en projektmappe i Microsoft Excel. En projektmappe i en Excel Web Access-webdel kan f.eks. have arkfaner, dispositionsknapper og rullemenuer. Du kan tilpasse webdelen på flere forskellige måder.

Brug af Excel Web Access til at dele Excel-projektmapper

1. Den øverste sektion indeholder titlen og en værktøjslinje med flere menuer, kommandoer og en rulleliste.

2. I hovedvinduet vises et eller flere regneark (i visningen Regneark) eller et navngivet element, f.eks. et diagram eller en Excel-tabel (i visningen Navngivet element). Hovedvinduet kan desuden muligvis indeholde en disposition over projektmappens indhold.

3. Opgaveruden Parametre , der vises, når der er defineret parametre i kildeprojektmappen, indeholder tekstfelter med navne til angivelse af data for definerede parametre og valgfrie værktøjstip med flere oplysninger om hver enkelt parameter.

4. I nederste sektion vises meddelelser om opdatering af data.

Hvis du vil vise en projektmappe i en Excel Web Access-webdel, skal du føje webdelen til en side og derefter knytte projektmappen til webdelen. Du kan også tilpasse webdelen ved at vælge egenskaber for webdelen i værktøjsruden i Excel Web Access. Når du konfigurerer egenskaber, kan du bestemme størrelsen og layoutet på webdelen og styre den måde, som brugerne kan bruge projektmappen på.

Toppen af siden

Føje en Excel Web Access-webdel til en side

I denne procedure beskrives de trin, du skal foretage for at føje en Excel Web Access-webdel til en eksisterende webdelsside. Hvis du vil føje en webdel til en side, skal du tilføje SharePoint-standardgruppen <Webstedsnavn>-medlemmer for webstedet.

Hvis der ikke findes nogen relevante sider, skal du muligvis oprette en webside.

Benyt følgende fremgangsmåde for at føje en Excel Web Access-webdel til en webdelsside.

  1. På den webdelsside, hvor du vil tilføje en Excel Web Access-webdel, skal du finde den webdelszone, du vil bruge. Klik på Tilføj en webdel i zonen.

  2. En webdelsside indeholder områder, hvor webdele kan tilføjes I følgende illustration vises et eksempel på en nyoprettet webdelsside. Siden indeholder en overskriftszone og en brødtekstzone. Hver zone indeholder feltet Tilføj en webdel.

  3. Klik på Tilføj en webdel i den zone, hvor du vil tilføje Excel Web Access-webdelen for at få vist dialogboksen Opret.

  4. Vælg Excel Web Access i dialogboksen Opret. Klik derefter på Tilføj.

    Dette indsætter webdelen på siden, og ruden Vælg en projektmappe vises.

Toppen af siden

Knytte en projektmappe til en webdel

  1. Klik på linket Klik her for at åbne værktøjsruden i ruden Vælg en projektmappe i Excel Web Access. Siden skifter til redigeringstilstand, og værktøjsruden for Excel Web Access vises.

Excel Web Access-webdelen viser en rude med Vælg projektmappe

  1. Vælg og angiv egenskaber for Excel Web Access-webdelen i værktøjsruden. Skriv URL-adressen eller UNC-stien til projektmappen i tekstfeltet Projektmappe i sektionen Projektmappevisning. Hvis du ikke kender URL-adressen, kan du klikke på knappen Gennemse og vælge den projektmappe, du vil bruge.

  2. I sektionerne Værktøjslinje og titellinje og Navigation og interaktivitet skal du vælge en eller flere egenskaber, du vil aktivere. Hvis du vil deaktivere en egenskab, skal du fjerne markeringen fra det tilknyttede afkrydsningsfelt.

Hvis du vil gemme ændringerne og afslutte redigeringstilstand i webdelen, kan du klikke på OK nederst i værktøjsruden i webdelen. Du kan også klikke på Stop redigering for at stoppe redigeringen og få vist projektmappen i visningstilstand.

Dette viser den webdel, som du konfigurerede til brug med den tilknyttede projektmappe på siden.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×