Introduktion til webdelen Diagrammer

Webdelen Diagrammer er en webdel, der kan oprettes og føjes til et SharePoint-websted, så brugerne kan få en hurtig statusoversigt eller andre oplysninger. Du kan f.eks. bruge webdelen Diagrammer til at få vist omsætningen på tværs af teams eller geografiske områder i en butikskæde.

Læs denne artikel for at få en oversigt over webdelen Diagram, og hvordan du kan bruge den i organisationen. Du kan få mere at vide om at oprette en webdel af typen Diagrammer i afsnittet Oprette et diagram ved hjælp af webdelen Diagrammer.

I denne artikel

Hvilke typer diagrammer kan der vises ved hjælp af webdelen Diagrammer?

Hvorfor bruge webdelen Diagrammer?

Hvilke typer datakilder kan der bruges med webdelen Diagrammer?

Næste trin

Hvilke typer diagrammer kan der vises ved hjælp af webdelen Diagrammer?

Diagrammer kan have meget forskellige udseender, og der kan vises mange typer oplysninger. Et liggende søjlediagram kan f.eks. se ud på følgende måde, når det oprettes med webdelen Diagrammer:

Webdelen Diagrammer

De diagrammer, der oprettes ved hjælp af webdelen Diagrammer, vises som statiske billeder. Det betyder, at du kan se opdaterede oplysninger i diagrammet, men du kan ikke klikke på en værdi for at få vist detaljer på et andet niveau. Afhængigt af konfigurationen af diagrammet kan du muligvis klikke på de links, der er knyttet til diagramserien, forklaringen eller dataetiketter.

Der er mange andre måder til visuelt at repræsentere data ved hjælp af webdelen Diagrammer. I den følgende tabel beskrives de forskellige diagramtyper, som er tilgængelige i webdelen Diagrammer:

Diagramtype

Beskrivelse

Liggende søjlediagram

Liggende søjlediagram

Et liggende søjlediagram illustrerer sammenligninger mellem individuelle elementer.

Områdediagram

Områdediagram

Et områdediagram bruges til at fremhæve en grad af ændringer over tid, og det viser relationen mellem delene i forhold til de samlede område.

Kurvediagram

Kurvediagram

Et kurvediagram kan bruges til at illustrere tendenser i data over tid.

Boblediagram

Boblediagram

I boblediagrammer vises datapunkter som bobler med forskellige størrelser. Jo større en dataværdi er, jo større boble vises der i diagrammet. Selvom diagrammet kaldes "boble", kan der også vises andre typer figurer, f.eks. kvadrater, trekanter og krydser.

Finansielt diagram

Finansielt diagram

Et finansielt diagram bruges til at få vist finansielle oplysninger, f.eks. aktieværdier.

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram

Et cirkeldiagram viser, hvordan proportioner af data, der vises som cirkeludsnit, bidrager til de samlede data.

Radardiagram

Radardiagram

Et radardiagram, nogle gange kaldet et spindelvævsdiagram eller et stjernediagram, er et cirkulært diagram, der primært bruges til sammenligning af data. Disse diagrammer har som regel en cirkulær form, men de kan også vises som et polygon.

Gantt-/områdesøjlediagram

Gantt-diagram

Gantt-diagrammer, eller tidsdiagrammer, viser separate begivenheder, som har start‑ og slutværdier. Disse diagrammer er gode til planlægning af brug af ressourcer, og dataene kan indsættes ved hjælp af en dato/klokkeslæt-skala eller en numerisk skala.

Intervaldiagram

Intervaldiagram

I et intervaldiagram vises et interval af data ved at indsætte to y-værdier pr. datapunkt, hvor hver y-værdi tegnes som et kurvediagram. Intervallet mellem y-værdierne kan derefter udfyldes med farve eller et billede.

Fejllinjediagram

Fejllinjediagram

Fejllinjediagrammer består af linjer med mærker, der bruges til at få vist statistiske oplysninger om de data, der vises i et diagram. Et fejllinjediagram er en serie med 3 y-værdier. Selvom disse værdier kan tildeles til hvert punkt i et fejllinjediagram, beregnes værdierne typisk fra de data, der findes i en anden serie.

Intervalplotningsdiagram

Intervalplotningsdiagram

Intervalplotningsdiagrammet består af et eller flere kassesymboler, der opsummerer distributionen af data inden for et eller flere datasæt. I et intervalplotningsdiagram vises der et rektangel med streger ud fra begge ender.

Tragtdiagram

Tragtdiagram

I et tragtdiagram vises data, der er lig med 100 %, når de lægges sammen. Denne type diagram er et diagram med en enkelt serie, der repræsenterer dataene som dele af 100 %.

Pyramidediagram

Pyramidediagram

I et pyramidediagram vises data, der er lig med 100 %, når de lægges sammen. Pyramidediagrammet kan vises som en pyramide eller en konisk figur.

De diagrammer, der oprettes ved hjælp af webdelen Diagrammer, gemmes som webstedsaktiver, der er specifikke for de SharePoint-sider, hvor de blev oprettet. Det betyder, at du ikke kan genbruge et bestemt diagram på tværs af andre sider.

Toppen af siden

Hvorfor bruge webdelen Diagrammer?

Som i de fleste andre diagrammer, der kan blive vist på SharePoint-websteder, gør webdelen Diagrammer det nemt at få et overblik over oplysninger. Webdelen Diagrammer er også praktisk, hvis du hurtigt og nemt vil oprette et diagram og føje det til et SharePoint-websted uden at forlade SharePoint-webstedet.

Her er nogle eksempler på, hvornår du kan bruge en webdel af typen Diagrammer:

 • Til hurtigt og nemt at oprette et diagram, der tilpasser din visning af et SharePoint-websted.   
  Antag, at du får vist et SharePoint-websted, der indeholder oplysninger om resultater eller andre typer oplysninger for en gruppe i en organisation. Antag desuden, at du vil tilføje en anden rapportvisning for at få vist den side, der viser de oplysninger, som du vil se. Det kan du nemt gøre ved at bruge webdelen Diagrammer.

 • Til at oprette et diagram, der bruger data fra et andet diagram.   
  En af fordelene ved webdelen Diagrammer er, at den både kan sende og modtage data. Det betyder, at du kan bruge webdelen Diagrammer som en datakilde for en anden webdel af typen Diagrammer.

 • Til at oprette og bruge et diagram, der opretter forbindelse til eksterne data.   
  Antag, at du vil oprette og bruge et diagram, der viser oplysninger fra et CRM-værktøj (Customer Relationship Management). Hvis organisationen bruger BCS (Business Connectivity Services), kan du oprette forbindelse mellem webdelen Diagrammer og en BCS-komponent for at vise dataene.

Toppen af siden

Hvilke typer datakilder kan der bruges med webdelen Diagrammer?

Webdelen Diagrammer kan anvende en af følgende datakilder:

 • En anden webdel. Du kan oprette forbindelse mellem webdelen Diagrammer og en anden webdel, der kan sende data. Det kan f.eks. være en webdel af typen Dokumentbibliotek eller en liste over kontakter.

 • En SharePoint-liste. Du kan oprette forbindelse mellem webdelen Diagrammer og en SharePoint-liste, der findes i den samme gruppe af websteder.

 • En BCS-komponent (Business Connectivity Services). Du kan oprette forbindelse mellem webdelen Diagrammer og en BCS-komponent for at få vist eksterne eller branchespecifikke data.

 • En Excel Services-fil. Du kan bruge denne indstilling til at oprette forbindelse mellem webdelen Diagrammer og en Excel-projektmappe, der er publiceret til Excel Services.

Toppen af siden

Næste trin

Du kan få mere at vide om at oprette en webdel af typen Diagrammer i afsnittet Oprette et diagram ved hjælp af webdelen Diagrammer.

Du kan få mere at vide om BI i SharePoint under Hvad er SharePoint BI?

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×