Introduktion til tilpasning af sider ved hjælp af webdele

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel henvender sig til websideejere og -administratorer. Den giver et overblik over webdele og webdelssider og forklarer, hvordan du kan tilpasse en side ved at tilføje, ændre eller slette webdele.

Bemærk!: I denne artikel gælder for SharePoint Server 2007 og Windows SharePoint Services 3.0. Hvis du bruger SharePoint Online, skal du se Ved hjælp af webdele på moderne sider.

I denne artikel

Oversigt over webdele og webdelssider

Webdelstyper

Måder at bruge webdele og webdelssider på

Webbrowserunderstøttelse af webdelssider

Oversigt over webdele og webdelssider

En webdel er en modulopbygget informationsenhed, der danner de grundlæggende byggesten for en webdelsside. Du kan føje webdele til webdelszoner på en webdelsside og derefter tilpasse de enkelte webdele for at oprette en unik side til webstedets brugere.

I følgende eksempel bruges webdelen Billede til at beskrive de grundlæggende funktioner i en webdel.

Eksempel på webdelen Billede

1. Webdelens titellinje indeholder overskriften for webdelen.

2. Menuen Webdel indeholder funktioner, som gør det muligt at minimere eller lukke webdelen, redigere webdelen eller at få hjælp til en bestemt webdel. Når siden er i redigeringstilstand, kan du også bruge denne menu til at slette webdelen eller forbinde den til andre webdele afhængigt af den type webdel, du bruger.

3. Brødteksten i webdelen indeholder det indhold, du har angivet for den type webdel, der bruges. I dette eksempel er webdel af typen Billede, som viser et billede.

En webdelsside er en særlig type webside, hvor du kan bruge webdele til at konsolidere data, f.eks. lister og diagrammer samt webindhold som f.eks. tekst og billeder, til en dynamisk informationsportal, der er bygget op omkring en almindelig opgave eller en særlig interesse.

Webstedets startside er et eksempel på en webdelsside. Når du opretter et nyt websted eller et websted til arbejdsområde, opretter du en webdelsside. Du kan også oprette en webdelsside ved at vælge en af de tilgængelige webstedsskabeloner, eller du kan bruge et webdesignprogram, der er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, til at oprette en webdelsside fra bunden.

Du kan bruge en webdelsside til at præsentere en række strukturerede og ustrukturerede oplysninger på en organiseret, nyttig og praktisk måde. Webdelssider indeholder ofte adskillige webdele, der er forbundne, så du hele tiden kan få vist data og indhold for at se de ønskede resultater.

Du kan f.eks. oprette en webdelsside med navnet Kundeordrer, som du ofte bruger til at vise kritiske oplysninger. Du får et opkald fra en kunde, der har et spørgsmål til en ordre, og som ikke kan huske ordrenummeret, men kan huske datoen for, hvornår den er afgivet. Du kan bruge en webdelsside til at gøre følgende.

Kundeordrewebdelsside med flere webdele

1. Slå en ordre ud fra ordre-id eller, i dette tilfælde, ordredato.

2. Vise alle ordrer efter dato.

3. Vælge den rigtige rækkefølge baseret på kundens navn, og finde ordreoplysninger samt kundeoplysninger.

4. Vælg et linjeelement i ordren (en lampe i dette tilfælde), og vis et produktbillede for at bekræfte kundens spørgsmål.

5. Søg efter de seneste forretningsnyheder, der er relevante for kundens ordre.

Egenskaber for webdele

Hver webdel har et fælles sæt af egenskaber (også kaldet grundlæggende egenskaber), som er inddelt i sektioner i værktøjsruden, og som styrer webdelens udseende (f.eks. titel, højde og bredde), layout (f.eks. rækkefølgen af webdele i zonen og retningen af indholdet) samt avancerede egenskaber (f.eks. billedikon og beskrivelse).

Mange webdele har også brugerdefinerede egenskaber, der er entydige for webdelen. Disse vises normalt over eller under de fælles egenskaber for webdelen i værktøjsruden. Eksempelvis har webdelen Billede yderligere brugerdefinerede egenskaber, herunder de billedlinket, dens vandrette og lodrette justering samt baggrundsfarve.

Bemærk!: Afhængigt af hvordan webdelen er blevet oprettet, vises webdelens brugerdefinerede egenskab muligvis i standardsektionen Diverse under de fælles egenskaber i værktøjsruden.

Visninger af webdele

Du kan tilpasse en webdel i en af to visninger:

 • Delt visning    Du kan du føje en webdel til en webdelsside og derefter redigere webdelssiden i en delt visning. Delte webdele er tilgængelige for alle brugere af en webdelsside, der har den rette tilladelse.

 • Personlig visning    Du kan du føje en delt webdel til din egen personlige visning og derefter redigere din visning af webdelen. De ændringer, du foretager i en webdel, mens du er i en personlig visning, er kun tilgængelige for dig. Andre brugere, der ikke har foretaget ændringer i en personlig visning, vil fortsat få vist den delte visning af webdelen.

Visningen af den webdel, du arbejder med, kan være vigtig, fordi:

 • Du muligvis kun har tilladelse til at redigere nogle webdele på bestemte webdelssider, men ikke på andre webdelssider.

 • Du muligvis kan oprette forbindelse til visse webdele på en webdelsside, men ikke til andre webdele på den samme webdelsside.

Webdele og webdelsforbindelser

En ekstra funktion i webdele er muligheden for nemt at forbinde dem ved at sende data mellem dem og synkronisere deres funktionsmåde. Ved at forbinde webdele kan du administrere data på dynamiske og interessante måder. I mange produkter og teknologier er opgaven med at forbinde datasæt fra forskellige datakilder ikke nemt, og det kræver ofte programmeringskompetence. Men med webdele er det af oprette dataforbindelser lige så enkelt som at bruge menukommandoer. Ved at forbinde webdele kan du f.eks. præsentere data fra to webdele i forskellige visninger, udføre relaterede beregninger mellem to webdele og filtrere en webdel ved hjælp af værdier fra en anden webdel – alt sammen på én webdelsside.

Webdelszoner og deres egenskaber

Webdelszoner er beholdere for webdele, der bruges til at gruppere og organisere webdele på en webdelsside. Webdelszoner har også et sæt af egenskaber, der tjener et dobbelt formål. Du kan bruge et undersæt af egenskaber til at organisere layoutet og formatet for webdele på webdelssiden. Du kan bruge et andet undersæt af egenskaber til at give et yderligere niveau af beskyttelse mod ændringer af (eller at "låse") webdele i zonen.

Egenskaberne for webdelszonen har hver især har deres standardindstillingerne eller funktionsmåder. Når du føjer webdele til webdelssiden, indstilles nogle af disse egenskabsværdier automatisk. Disse egenskabsværdier er ikke udviklet til at blive redigeret i browseren, men du kan redigere dem ved hjælp af et webdesignprogram, som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Office SharePoint Designer 2007.

Hvis du vil have mere at vide om egenskaber for webdelszoner, skal du se Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som kan findes på webstedet for generel udvikling i SharePoint.

Toppen af siden

Webdelstyper

Windows SharePoint Services giver dig adskillige webdele, der er klar til brug med webstedet. Du kan bruge disse indbyggede webdele, tilpasse dem efter dine behov eller oprette nye webdele og uploade dem til brug overalt på dit websted.

Standardwebdele

Følgende webdele er inkluderet som standard på ethvert websted og kan tilpasses til dit team. Mange af disse webdele kan også forbindes med hinanden for at skabe en række unikke løsninger:

 • Webdelen Indholdsredigering     Du kan bruge webdelen Indholdsredigering til at føje formateret tekst, tabeller, links og billeder til en webdelsside.

 • Webdelen Formular     Du kan bruge webdelen Formular til at oprette forbindelse til og filtrere en kolonne med data i en anden webdel. Begge webdele skal køre på den samme server.

 • Webdelen Billede     Du kan bruge webdelen Billede til at føje et billede eller en grafik til en webdelsside. For nemmere at kunne koordinere billedet med andre webdele på siden kan du ændre lodret justering, vandret justering og baggrundsfarve for billedet i webdelen Billede ved at redigere de brugerdefinerede egenskaber i en delt visning.

 • Webdelen Listevisning    Du kan bruge webdelen Listevisning til at få vist og redigere liste- eller biblioteksdata på dit websted og til at forbinde dem med andre webdele, herunder andre webdele af typen Listevisning. Lister er oplysninger, du deler med gruppens medlemmer, og de vises ofte i tabelformat. Listevisninger viser disse oplysninger på forskellige måder og til forskellige formål, f.eks. filtrering, sortering eller markering af bestemte kolonner.

  Bemærk!: Der findes ikke en webdel med navnet Listevisning. Når du opretter en liste på dit websted, oprettes der automatisk en webdel med listevisning med samme navn som listen. Hvis du f.eks. opretter en liste med navnet Både, vil der blive en webdel med navnet Både tilgængelig i galleriet Navn på websted. Webdelen viser automatisk dataene fra den liste eller det bibliotek, du har oprettet.

 • Webdelen Sidevisning     Du kan bruge webdelen Sidevisning til at få vist en webside, en fil eller en mappe på en webdelsside. Du skal angive et link, filsti eller et mappenavn for at oprette et link til indholdet.

 • Webdelen Webstedsbrugere    Du kan bruge webdelen Webstedsbrugere til at få vist en liste over brugere og grupper, der har tilladelse til at bruge et websted. Webdelen Webstedsbrugere vises automatisk på startsiden for et websted til et dokumentarbejdsområde. Du kan også tilføje Webdelen Webstedsbrugere på en hvilken som helst webdelsside.

  Bemærk!: På websteder, der kører på Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 og ældre, hedder webdelen Webstedsbrugere webdelen Medlemmer.

 • Webdelen XML     Du kan bruge webdelen XML til at vise XML (Extensible Markup Language) og anvende XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) til XML, før indholdet vises. Du kan f.eks. have en XML-fil, der indeholder en liste over både, priser og links til billeder af bådene. Du kan bruge XSLT til at transformere dataene for at få vist en liste over både og priser og gøre bådnavnet til et link, der åbner billedet i et separat vindue.

Forudkonfigurerede webdele af typen Listevisning

Følgende webdele er indbygget i teamwebstedsskabelon for Windows SharePoint Services og konfigureres automatisk og er klar til brug på en webdelsside, når du opretter et nyt teamwebsted. Der medtages forskellige kombinationer af disse webdele, når du opretter et teamwebsted eller et websted til arbejdsområder, afhængigt af hvilken webstedsskabelon du vælger.

Bemærk!: Disse webdele er afledt af webdelen Listevisning, og de anvender forudkonfigurerede webdelsskabeloner til at oprette deres forskellige layout og design. Hvis du vil føje data til disse lister, skal du i Hurtig start klikke på Vis alt indhold på webstedet, og derefter skal du klikke på Lister. Klik på navnet på den liste, hvor du vil tilføje data, på siden Alt indhold på webstedet.

 • Meddelelser     Brug webdelen Meddelelser til at skrive nyheder, statusopdateringer og andre korte meddelelser, som du vil dele med teammedlemmerne.

 • Kalender     Brug webdelen Kalender til at vise kommende begivenheder eller teamtidsplaner.

 • Links     Brug webdelen Links til at poste links på websider, der interesserer dit team.

 • Delte dokumenter     Brug webdelen Delte dokumenter til at dele filer fra standarddokumentbibliotek med webstedets brugere.

 • Opgaver     Brug webdelen Opgaver til at tildele opgaver til medlemmer af dit team, angive forfaldsdato og prioritet, og angiv samtidig dens status og fremdrift.

 • Teamdiskussion     Brug webdelen Teamdiskussion til skabe et forum til at diskutere emner, der interesserer dit team.

Brugerdefinerede webdele

Ved hjælp af et programmeringsmiljø, som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Visual Studio, kan udviklere udnytte det fulde sæt af funktioner i Microsoft ASP.NET til at oprette brugerdefinerede webdele. En webdelsside er en ASP.NET-fil (.aspx), og webdele er afledt af kontrolelementer for webformularer. For at forbedre webdelssider yderligere kan udviklere oprette deres egne webdele, der giver ny funktionalitet. Udviklere kan også føje brugerdefinerede egenskaber til webdele, tilføje brugerdefinerede builders i værktøjsruden i specielle brugergrænseflader og forbinde dem med andre webdele ved hjælp af webdelsforbindelser. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du opretter og implementerer webdele, skal du se Windows SharePoint Services 3.0 SDK, som er tilgængelig fra webstedet for generel udvikling i SharePoint.

Du kan også bruge webdele, som andre personer eller virksomheder har oprettet. Du skal have de rette tilladelser for at tilføje en tredjepartswebdel på din webdelsside eller dit websted. Nogle webdele skal muligvis installeres direkte på serveren. Hvis du ikke kan tilføje en tredjepartswebdel på din webdelsside eller dit websted, skal du kontakte administratoren for at få hjælp.

Toppen af siden

Måder at bruge webdele og webdelssider på

Du kan bruge webdelssider på følgende måder:

 • Konsolidere data fra flere datakilder.

 • Rapportere og opsummere kritiske data.

 • Analysere og aggregere data (f.eks. summer, totaler eller optællinger).

 • Opsummer vigtige oplysninger, som du vil se ved begyndelsen af hver dag.

 • Prioritere og fremhæve projekt- eller kundedata for at hjælpe dig med at træffe effektive beslutninger.

 • Få vist et opdateret arbejdsskema og mødeoplysninger for hurtigt at planlægge din dag.

 • Få hurtig adgang til forretningsnyheder, lokale vejrudsigter og dine favoritwebsteder, så du kan fokusere din webbrowsing.

Måder at oprette og tilpasse en webdelsside på

Der er flere måder at oprette og tilpasse en webdelsside på:

 • Formularen Ny webdelsside    Den mest almindelige måde at oprette en webdelsside på er ved hjælp af formlen Ny webdelsside. I menuen Webstedshandlinger Knapflade skal du klikke på Opret, og derefter skal du klikke på Webdelsside for at åbne formularen Ny webdelsside. Når du har brugt denne formular til at oprette en side, kan du med det samme begynde at designe siden i browseren. Hvis du vil gennemse siden, skal du blot lukke værktøjsruden.

 • Et webdesignprogram    Ved hjælp af en webdesignprogram, som er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office SharePoint Designer 2007, kan du foretage avancerede tilpasninger af en webdelsside, herunder følgende:

  • Tilpasse temaet for en webdelsside, der bruger webstedstemaet som standard.

  • Redigere en webdelssideskabelon eller oprette en ny.

  • Tilpasse sidelayoutet.

  • Redigere egenskaber for zoner.

  • Tilføje HTML-kode eller webkontrolelementer.

  • Ændre den måde, som webdele er sorteret på i en zone.

  • Tilføje webdele uden for en zone eller tilføje en webdel på en webside, som ikke er en webdelsside.

  • Oprette forbindelser mellem webdele på forskellige webdelssider.

  • Publicere en webdelsside på et websted, der kører Windows SharePoint Services.

  • Tilpasse webdelen Formular og bruge webdelen Datavisning.

Toppen af siden

Webbrowserunderstøttelse af webdelssider

Webbrowserunderstøttelse af webdelssider kan kategoriseres i to niveauer:

 • Niveau 1-understøttelse er det højeste niveau af visuel og funktionel understøttelse. Browsere, der leverer niveau 1-understøttelse, omfatter de nyeste versioner af Microsoft Internet Explorer til Microsoft Windows.

 • På niveau 2-understøttelse er nogle få af de visuelle og funktionelle funktioner ikke tilgængelige for nogle browsere, og visse andre funktioner er påvirkes og fungerer anderledes, end de gør i niveau 1-browsere. Men størstedelen af funktionerne er stadig tilgængelige for brugerne. Browsere, der yder niveau 2-understøttelse, omfatter Firefox 1.5 og nyere til Windows og Netscape Navigator 8.0 og nyere til Windows. Niveau 2-browsere understøttes ikke for Central Administration i Windows SharePoint Services 3.0.

Bemærk!: Niveau 2-browsere understøtter ikke oprettelse af forbindelser mellem webdele.

I den følgende tabel vises de niveauer af understøttelses, som nogle almindelige browsere giver.

Minimumversion af browser

Operativsystem

Niveau 1

Niveau 2

Internet Explorer 6

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 6.x 64-bit version

Windows

Ja

Ja

Internet Explorer 7

Windows

Ja

Ja

Firefox 1.5

Windows

Nej

Ja

Netscape 8.0

Windows

Nej

Ja

Firefox 1.5

Unix

Nej

Ja

Netscape 7.2

Unix

Nej

Ja

Mozilla 1.7.12

Unix

Nej

Ja

Safari 2.0.2

Macintosh

Nej

Ja

Firefox 1.5

Macintosh

Nej

Ja

Andet

Andet

Nej

Nej

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×