Introduktion til mødearbejdsområder

Et mødearbejdsområde er et websted til centralisering af alle oplysninger og materialer til et eller flere møder.

Denne artikel indeholder

Om mødearbejdsområder

Bestanddelene af et websted til arbejdsområder

Deltagere, brugere og webstedsgrupper på webstedet til mødearbejdsområdet

Om mødearbejdsområder

Et mødearbejdsområde er et websted, der fungerer som lager for alle de oplysninger og materialer, som skal bruges til et eller flere møder. Du kan oprette et websted til arbejdsområder, når du opretter en mødeinvitation i Microsoft Office Outlook. Emnet, deltagernavnene, datoen, klokkeslættet og stedet fra mødeanmodningen føjes automatisk til mødearbejdsområdet. Hvis du ændrer oplysningerne senere, opdateres webstedet til arbejdsområder automatisk med de nye oplysninger.

Bemærk: Hvis du opdaterer oplysningerne på webstedet til arbejdsområder i stedet for, skal du opdatere de pågældende oplysninger manuelt i mødeanmodningen i Outlook.

Hvis du opretter et websted til arbejdsområder vha. Outlook med en Microsoft Exchange-konto, føjes et hyperlink til webstedet automatisk til meddelelsesteksten i mødeindkaldelsen. De inviterede kan klikke på hyperlinket og se og arbejde med dagsordenen, dokumenterne og andre møderelaterede oplysninger i arbejdsområdet. Under mødet kan du få vist webstedet til arbejdsområder og opdatere det med navnene på deltagerne, de beslutninger, der er taget, de handlingspunkter eller opgaver, deltagerne blev tildelt, og udgive mødereferaterne. Derved kan du oprette en fuldstændig oversigt over mødet til senere brug.

Du kan oprette et websted til arbejdsområder fra en lang række placeringer, hvis Windows SharePoint Services 3.0 og et overordnet SharePoint-websted er tilgængelige. Det nye websted til arbejdsområder oprettes som et underordnet websted til det overordnede SharePoint-websted. Eksempler på placeringer til oprettelse af et websted til arbejdsområder er en Windows SharePoint Services 3.0-kompatibel kalender og et planlægningsprogram, f.eks. Outlook, et Windows SharePoint Services 3.0- eller Microsoft Office SharePoint Server 2007-websted på et intranet og et eksternt websted til Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 eller nyere. Du kan også oprette et websted til mødearbejdsområder vha. et eksisterende mødearbejdsområde, men i dette tilfælde kan det nye websted ikke være et underordnet websted til det eksisterende websted til arbejdsområder.

Både Outlook og Windows SharePoint Services 3.0 kan gøre det muligt at oprette et websted til arbejdsområder til mere end ét møde, f.eks. til et tilbagevendende møde eller til flere relaterede møder, der er knyttet til det samme websted til mødearbejdsområder. Du kan også tildele en stedfortræder for dig på webstedet til arbejdsområder.

Bemærk: Hvis du bruger et andet e-mail-program end Outlook, kan du finde yderligere oplysninger i dokumentationen til programmet, eller du kan kontakte systemadministratoren.

Du kan invitere alle med en gyldig e-mail-adresse i det samme domæne, der er tillid til, som dit eget til websteder for arbejdsområder, der oprettes i det domæne, der er tillid til. Websteder til mødearbejdsområder, der oprettes på eksterne websteder, er tilgængelige for alle, der har en gyldig e-mail-adresse.

Hvis du bruger et program til onlinemeddelelser, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, f.eks. Microsoft Windows Live Messenger eller Microsoft Office Communicator, kan du bruge det pågældende program fra listen Deltagere på webstedet til arbejdsområder til at kommunikere med andre deltagere. Du kan anmode en deltager, der er online, om at besøge webstedet til arbejdsområder, så I kan arbejde sammen.

Toppen af siden

Bestanddelene af et websted til arbejdsområder

Et websted til arbejdsområder består af en eller flere sider med oplysninger kaldet webdele. Eksempler på webdele er mødedetaljer og lister med oplysninger, der er overordnet for planlægning, udførelse og opfølgning af et møde. Typiske titler på lister er Målsætninger, Dagsorden, Deltagere, Beslutninger og Opgaver. Desuden kan du tilføje et dokumentbibliotek og et billedbibliotek, hvor de inviterede mødedeltager kan gemme relevant materiale. Hvilke lister og biblioteker, der vises på startsiden som standard, afhænger af den skabelon, du valgte, da du oprettede webstedet til mødearbejdsområder.

Hvis et websted til mødearbejdsområder ikke indeholder alle de oplysninger, du skal bruge, kan du tilpasse det efter behov. Du finder hjælp til webstedet til mødearbejdsområder på webstedet og i Windows SharePoint Services Help.

Toppen af siden

Deltagere, brugere og webstedsgrupper på webstedet til mødearbejdsområdet

Selvom listen med deltagere opdateres på et websted til mødearbejdsområder, tildeles deltagerne ikke automatisk adgangstilladelser til webstedet til mødearbejdsområdet. Den automatiske tildeling af rettigheder afhænger af typen af webstedet til arbejdsområdet.

Hvis du opretter et nye websted til arbejdsområder og sender en mødeanmodning med et hyperlink til webstedet, tildeles webstedsgruppen Bidragydere automatisk deltagerne, og de føjes til webstedet som brugere med tilladelser til at læse og skrive på webstedet til arbejdsområdet. Som mødearrangør bliver du føjet til mødearbejdsområdet som administrator. Hvis der opstår et problem med automatisk at tildele en deltager rettigheder, får du en meddelelse med instruktioner om, hvor i webstedet til arbejdsområder du kan tilføje deltageren som bruger.

Hvis du opretter et hyperlink til et eksisterende websted til mødearbejdsområder, når du har sendt mødeanmodningen, vil mødedeltagerne automatisk blive tildelt tilladelser, hvis et af følgende udsagn er sande:

  • Webstedet til mødearbejdsområdet blev oprindeligt oprettet med entydige tilladelser, der er anderledes end tilladelserne for det overordnede websted.

  • Webstedet for mødearbejdsområdet har nedarvet tilladelserne fra det overordnede SharePoint-websted, og mødedeltagerne har adgangstilladelse til det overordnede websted.

Yderligere oplysninger finder du i hjælpen på webstedet til mødearbejdsområdet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×