Introduktion til layout af en formularskabelon

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du designer en Microsoft Office InfoPath-formularskabelon, skal du overveje, hvordan du vil arrangere elementerne i skabelonen.

Du bør generelt organisere de forskellige dele af din formularskabelon, så personer, der udfylder den kan bevæger sig gennem formularen i en logisk måde. Desuden er det en god ide at justere tekstbokse, afkrydsningsfelter og andre elementer langs de vandrette og lodrette linjer i et usynligt gitter. Du kan bruge layouttabeller til at definere gitterets grænser og hjælpe opstille elementer i formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Layouttabeller og opgaveruden Layout

Layoutrelaterede kontrolelementer

Tip til layout

Layouttabeller og opgaveruden Layout

Du bør ideelt set designe en formularskabelon, der er overskuelig og brugervenlig. Med layouttabeller kan du opnå begge disse mål.

Opgaveruden Layout indeholder en samling allerede designede layouttabeller, som du kan bruge til at give formularskabelonen en visuel struktur.

Opgaveruden Layout

En layouttabel er som enhver anden tabel med den undtagelse, at den kun bruges til layoutformål og ikke til præsentation af data. I modsætning til andre tabeller har layouttabeller som standard endvidere ingen synlige kanter. Når du designer en formularskabelon i designtilstand, er layouttabellens kanter repræsenteret af stiplede linjer, så du ved, at du arbejder i tabellen. Men når brugerne udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, vises disse kanter ikke.

Du kan bl.a. bruge layouttabeller til at organisere kontrolelementer, adskille en sektion fra en anden, oprette sidehoved- og sidefodssektioner samt til at indeholde logoer og andre grafikobjekter.

I følgende eksempel bruges en layouttabel til at organisere tekstbokse i en sektion i en formularskabelon.

Layouttabel i sektion i formularskabelon

1. Denne layouttabel indeholder to rækker.

2. Der er tre kolonner i den anden række. Midterkolonnen bruges kun til afstandsformål.

Hvis du vil tilføje eller fjerne rækker og kolonner i en layouttabel, skal du klikke på indstillingerne på listen Flet og opdel celler i opgaveruden. Hvis layouttabellerne i opgaveruden Layout ikke kan opfylde dine behov, kan du indsætte en brugerdefineret layouttabel med det ønskede antal rækker og kolonner.

Du kan også bruge opgaveruden Layout til hurtigt at indsætte rulleområder og vandrette områder i formularskabelonen, som beskrives mere indgående i følgende afsnit.

Øverst på siden

Layoutrelaterede kontrolelementer

Ud over layouttabeller kan du bruge layoutrelaterede kontrolelementer, f.eks. sektioner eller gentagne sektioner, som hjælp til at designe formularskabelonen. Når du indsætter et layoutrelateret kontrolelement i skabelonen, indsættes i praksis en tom beholder til andre kontrolelementer.

Følgende tabel indeholder en kort beskrivelse af de kontrolelementer, der typisk bruges til layoutformål.

Kontrolelement

Beskrivelse

Sektion

Et kontrolelement, som indeholder andre kontrolelementer. I en formularskabelon til anmeldelse af forsikringsskader kan du f.eks. bruge en sektion til at gruppere et sæt tekstbokse, som bruges til at indsamle kontaktoplysninger fra forsikringstagere.

Valgfri sektion

Et kontrolelement, som indeholder andre kontrolelementer, men ikke vises i formularen, medmindre brugeren vælger at tilføje det. Selvom alle medarbejdere i en virksomhed f.eks. kan bruge en målsætningssektion i deres formularer til evaluering, vil sandsynligvis kun ledere vælge at tilføje en valgfri sektion om ledelsens mål.

Gentaget kontrolelement

Et kontrolelement, f.eks. en gentaget sektion eller gentaget tabel, som brugerne kan benytte til at udvide en formulars indhold, når den er udfyldt, og til kun at vise det nødvendige antal punkter i en serie. Du kan f.eks. bruge en gentaget tabel til at indsamle udspecificerede udgifter i en formularskabelon til en udgiftsrapport.

Rulleområde

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, har en fast størrelse og indeholder rullepaneler, så brugerne kan rulle gennem alle oplysningerne. Rulleområder kan være praktiske, hvis en sektion i en formularskabelon indeholder en masse data, og brugerne ikke behøver at se dem alle på én gang. Hvis du f.eks. bruger en gentaget tabel til at vise utallige poster fra en database, kan du indsætte den gentagne tabel i et rulleområde for kun at vise nogle få poster ad gangen. Da rulleområder udelukkende bruges til layoutformål, er de ikke bundet til felter eller grupper i datakilden. Rulleområder understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Vandret område

Et kontrolelement, som indeholder andre kontrolelementer og kan placeres vandret i en formularskabelon. Når flere vandrette områder f.eks. placeres side om side, ombrydes områderne til den næste linje, når skærmbilledets størrelse ændres. Da vandrette områder udelukkende bruges til layoutformål, er de ikke bundet til felter eller grupper i datakilden. Kontrolelementer for vandrette områder understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner.

Valggruppe

Et kontrolelement, der viser et sæt udelukker til brugere. En valggruppe indeholder valgsektioner, hvoraf den ene vises som valgt som standard i en formular. Afsnittene valg indeholder andre kontrolelementer. Adresseoplysninger i en formularskabelon til medarbejderoplysninger kan for eksempel være formateret som en valggruppe, der indeholder valgsektioner. Hver valgsektion indeholder kontrolelementer med den korrekte adressesyntaks for et bestemt land eller område. Når medarbejdere udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, kan de erstatte sektionen med en, der gælder for deres land eller område.

Øverst på siden

Tip til layout

Brug følgende tip som hjælp til at finjustere layouttabellers og layoutrelaterede kontrolelementers udseende, størrelse samt andre aspekter.

  • Hvis du designer en ny tom formularskabelon, er det en god ide først at finde ud af, hvordan formularskabelonens layout skal se ud, inden du begynder på at designe den. Hvis du har problemer med at udtænke et layout, kan du først prøve at lave en skitse på papir. Du kan også bruge et program som f.eks. Microsoft Office Visio til at finjustere dine ideer og oprette modeller af formularskabelonens brugergrænseflade. Når du har en plan, kan du indsætte en allerede designet tabel fra opgaveruden Layout og tilpasse den efter behov.

  • I designtilstand er layouttabellers kanter repræsenteret af stiplede linjer, så du kan se enkelte rækker og kolonner. Når brugerne udfylder en formular, der er baseret på formularskabelonen, er disse gitterlinjer skjulte. Det giver et renere, mere overskueligt design. Hvis du vil skjule gitterlinjerne i designtilstand, kan du deaktivere dem ved at klikke på Skjul gitterlinjer i menuen Tabel.

  • InfoPath indsætter som standard layouttabeller og layoutrelaterede kontrolelementer, f.eks. sektioner og rulleområder, i en bredde, der svarer til den udskrevne sides. Hvis du vil ændre denne standardindstilling, skal du klikke på Vis egenskaber i menuen Vis. Marker afkrydsningsfeltet Benyt en brugerdefineret layoutbredde i denne formularskabelon under Indstillinger for layout under fanen Generelt, og skriv derefter et andet tal i boksen Brugerdefineret layoutbredde.

  • Hvis du angiver en brugerdefineret layoutbredde for layouttabeller og layoutkontrolelementer, skal du sørge for, at den ikke er bredere end formularskabelonens udskriftsområde. Hvis du hurtigt vil se, hvor bred den udskrevne side bliver – og om indholdet i formularskabelonen passer på siden – skal du klikke på Hjælpelinje til sidebredde i menuen Vis. Når du klikker på denne kommando, vises en stiplet lodret hjælpelinje i højre side af skærmbilledet. Denne hjælpelinje angiver den højre margen på den udskrevne side, baseret på standardprinteren til computeren.  

  • Du kan ændre kanten eller farven på layoutkontrolelementer eller layouttabeller ved at markere de kontrolelementer eller tabeller, der skal ændres. Klik på Kanter og skygge i menuen Formater, og foretag derefter de nødvendige justeringer.

  • En layouttabel justeres som standard efter venstre side af formularskabelonen. Hvis hele tabellen skal centreres eller højrejusteres, skal du markere tabellen. Klik på Egenskaber for tabel i menuen Tabel, og klik derefter på Centreret eller Højre under fanen Tabel.

  • Cellemargen omgiver indholdet i en celle og er mellemrummet mellem cellen og teksten i cellen. Hvis margenen justeres, får du generelt større kontrol over afstanden, end hvis du trykker på ENTER for at få mere plads. Hvis du vil justere cellemargenen i en celle, skal du vælge indstillingerne under fanen Celle i dialogboksen Egenskaber for tabel.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×