Introduktion til kontrolelementer

Alle InfoPath-formularer, som brugere udfylder, er baseret på en underliggende formularskabelon. Du kan anvende Microsoft Office InfoPath til at udforme og udgive interaktive, brugervenlige formularskabeloner. Formularskabelonen bestemmer, hvordan resultatformularen ser ud, og hvilke handlinger der skal udføres.

Når brugerne udfylder formularer, sker det ved at indsætte data i tekstbokse, klikke på elementer på en liste og ved at udføre andre handlinger. Objekterne til den grafiske brugergrænseflade, som brugerne arbejder med, kaldes kontrolelementer. Du kan bruge kontrolelementer til at få vist data eller valgmuligheder, udføre en handling eller til at gøre brugergrænsefladens formular mere læsevenlig.

Ud over standardkontrolelementer, som f.eks. tekstbokse og lister, indeholder InfoPath en række nye kontrolelementer, som f.eks. gentagne tabeller, valggrupper og valgfrie sektioner. Med disse typer kontrolelementer kan du designe en fleksibel formularskabelon, som brugerne kan få glæde af. I en formularskabelon til en udgiftsrapport kan du f.eks. anvende en gentaget tabel, så brugerne kan indtaste lige de udgiftsposter, de har brug for.

Oplysninger, som brugerne indtaster i et kontrolelement, lagres i formularens datakilde. Når du udformer en formularskabelon, vil du typisk benytte opgaveruden Kontrolelementer til at indsætte kontrolelementer, selv om du også kan indsætte kontrolelementer ved at trække felt og gruppe fra opgaveruden Datakilde til formularskabelonen.

Du kan tilpasse et kontrolelements udseende, inklusive skrifttype, farve og tekstjustering, inden i kontrolelementet, dets standardværdi og datatype samt andre egenskaber, f.eks. det Skærmtip, der vises, når en bruger lader musemarkøren hvile på kontrolelementet. Du kan også tilpasse et kontrolelements funktionalitet, f.eks. ved at gøre det muligt at filtrere oplysninger eller håndtere regel.

Tip!: For at få vist egenskaberne for et kontrolelement skal du dobbeltklikke på kontrolelementet i formularskabelonen.

Denne artikel indeholder

Kontrolelementer og datakilden

Indsætning af kontrolelementer i en formularskabelon

Typer kontrolelementer

Overvejelser om kompatibilitet

Kontrolelementer og datakilden

Næsten alle kontrolelementer i en Microsoft Office InfoPath-formular er knyttet til eller indbind til formularskabelonens datakilde. De fleste kontrolelementer, herunder tekstbokse, afkrydsningsfelter og lister, er bundet til felter i datakilden. Hvis et kontrolelement ikke er bundet til datakilden, eller hvis det er forkert bundet hertil, kan de oplysninger, der er angivet i kontrolelementet, ikke gemmes korrekt i den underliggende formulars (.xml)-fil.

Når du udformer en InfoPath-formular, kan du vælge, felterne i datakilden oprettes automatisk, hver gang du indsætter et kontrolelementet, eller du kan binde kontrolelementer manuelt til eksisterende felter.

I nedenstående eksempel har formulardesigneren indsat tekstboksen Efternavn i formularskabelonen. Tekstboksen er bundet til feltet Efternavn i formularskabelonens datakilde.

Relationship between control on form template and field in data source

Når brugeren udfylder en formular, som er baseret på formularskabelonen, angiver han eller hun sit navn i tekstboksen Efternavn. Disse data gemmes i InfoPath som Extensible Markup Language (XML), som vist på det nedenstående billede.

Data entered in the text box is saved as XML

Typen af kontrolelement og dets tilhørende felt bestemmer begge den type oplysninger, som brugerne kan skrive i kontrolelementet samt, hvordan brugerne kan angive disse oplysninger. Hvis du f.eks. har et kontrolelement til datovalg i formularskabelonen, som er bundet til et felt med datatype dato, kan brugerne kun indtaste datoer i det pågældende kontrolelement. Hvis du prøver på at angive andre data i kontrolelementet, f.eks. deres navn eller adresse, vises en valideringsfejl i InfoPath.

Bemærk!: Foruden formularens hoveddatakilde kan du også oprette dataforbindelse til XML-dokumenter, databaser, webtjenester og Microsoft Windows SharePoint Services-biblioteker og -lister. Disse dataforbindelser medfører sekundær datakilde, der kan bruges til at udfylde lister og indsætte værdier i tekstbokse og andre kontrolelementer.

Toppen af siden

Indsætning af kontrolelementer i en formularskabelon

Når du udformer en formularskabelon, kan du bruge opgaveruden Kontrolelementer til at indsætte kontrolelementer. Du kan vælge, at formularskabelonens datakilde oprettes automatisk, når du indsætter et kontrolelement. Hvis du gør det, oprettes der automatisk et felt eller en gruppe til hvert kontrolelement, du tilføjer. Du kan også vælge at binde hvert kontrolelementet til et eksisterende felt eller en eksisterende gruppe i formularskabelonens datakilde. Hvis du vælger denne mulighed, bliver du bedt om at vælge et felt eller en gruppe fra datakilden, når du indsætter kontrolelementet.

Tip!: Hvis du vil skifte mellem automatisk at oprette datakilden og binde kontrolelementer til et eksisterende felt eller en eksisterende gruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet Opret datakilde automatisk i opgaveruden Kontrolelementer.

Du kan også indsætte kontrolelementer ved at trække felter og grupper fra opgaveruden Datakilde til formularen. Hver gang du trækker et felt eller en gruppe til formularskabelonen, foreslår InfoPath det kontrolelement, der passer bedst til feltet eller gruppen. Hvis feltet f.eks. har datatypen dato, foreslår InfoPath en datovælger.

Toppen af siden

Typer kontrolelementer

Opgaveruden Kontrolelementer omfatter mere end 30 forskellige kontrolelementer, som du kan tilføje formularskabelonen. Disse kontrolelementer kan grupperes i følgende kategorier:

 • Standardkontrolelementer

 • Gentagne og valgfrie kontrolelementer

 • Fil- og billedelementer

 • Avancerede kontrolelementer

 • Brugerdefinerede kontrolelementer

Følgende tabeller beskriver formålet af hvert kontrolelement.

Standardkontrolelementer

Standardkontrolelementer omfatter de kontrolelementer, som du typisk knytter til indsamling og visning af oplysninger. Disse kontrolelementer består af bl.a. tekstbokse, lister, afkrydsningsfelter og knapper.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Tekstboks

Button image

Det mest almindeligt anvendte kontrolelement i formularer. Brugerne kan skrive en hvilken som helst form af ikke-formateret tekst i en tekstboks, f.eks. sætninger, navne, tal, datoer og klokkeslæt. Tekstbokse kan ikke indeholde formateret tekst.

RTF-tekstboks

Button image

Et kontrolelement, der kan indeholde formateret tekst, herunder fed og kursiveret tekst, samt en lang række skrifttyper, skriftstørrelser og skriftfarver. Desuden kan brugerne indsætte billeder, lister og tabeller i en RTF-tekstboks.

Rulleliste

Button Image

Et kontrolelement, der viser brugerne en oversigt over valgmuligheder i en boks. For at vælge et element på listen skal brugerne klikke på en pil for at åbne listen med valgmuligheder. Valgmulighederne kan stamme fra en liste, som du opretter manuelt, fra værdier i formularens datakilde eller en dataforbindelse til et XML-dokument, en database, en webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Microsoft Windows SharePoint Services.

Kombinationsboks

Button Image

Et kontrolelement, der viser brugerne en oversigt over valgmuligheder i en boks, hvorfra brugerne kan vælge det relevante element. Valgmulighederne kan stamme fra en liste, som du opretter manuelt, fra værdier i formularens datakilde eller en dataforbindelse til et XML-dokument, en database, en webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Microsoft Windows SharePoint Services.

Liste

Knapflade

Et kontrolelement, der viser brugerne en oversigt over valgmuligheder i en boks, hvorfra brugerne kan vælge det relevante element. Valgmulighederne kan stamme fra en liste, som du opretter manuelt, fra værdier i formularens datakilde eller en dataforbindelse til et XML-dokument, en database, en webtjeneste eller et bibliotek eller en liste i Windows SharePoint Services.

Datovælger

Button image

Et kontrolelement, der indeholder en boks, hvor brugerne kan skrive datoer, og en kalenderknap, som brugerne kan anvende til at vælge en dato.

Afkrydsningsfelt

Knapflade

Et kontrolelement, som gør det muligt for brugerne at angive ja/nej- eller sand/falsk-værdier ved at tilføje eller fjerne markeringen fra en lille firkantet boks.

Alternativknap

Knapflade

Et kontrolelement, der giver brugerne mulighed for at vælge ud fra et sæt valgmuligheder, som gensidigt udelukker hinanden. Når én alternativknap i en gruppe er markeret, fjernes markeringen af de andre alternativknapper. En gruppe alternativknapper er bundet til ét felt, og hver alternativknap gemmer en særskilt værdi i feltet.

Knap

Button image

Et kontrolelement, der f.eks. kan bruges til at sende en formular eller forespørge i en database. Du kan også tilknytte en knap med regler eller brugerdefineret kode, som køres, når en bruger klikker på knappen.

Sektion

Button Image

Et kontrolelement, der fungerer som beholder for andre kontrolelementer. Sektioner kan omfatte et hvilket som helst af de andre kontrolelementer, der er vist i opgaveruden Kontrolelementer.

Gentagne og valgfrie kontrolelementer

Gentagne og valgfrie kontrolelementer indeholder listeelementer, gentagne tabeller, gentagne sektioner og valgfrie sektioner, som gør, at brugerne kan indsætte listeelementer, rækker, postsæt og valgfrie oplysninger, når de udfylder en formular.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Valgfri sektion

Button image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og er velegnet til at medtage yderligere oplysninger, som ikke alle brugere behøver at udfylde. Når brugerne udfylder en formular, kan de vælge, om en valgfri sektion skal medtages i formularen eller ej.

Gentaget sektion

Button Image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og er praktiske, hvis der skal præsenteres postbaserede data, f.eks. poster i medarbejderdatabaser. Når brugerne udfylder formularen, kan der tilføjes yderligere forekomster af en gentaget sektion.

Gentaget tabel

Button image

Et kontrolelement, som viser gentagne oplysninger i en tabelformet struktur. Hvert element vises i en ny række i den gentagne tabel. Når brugerne udfylder en formular, kan de tilføje eller slette rækkerne i en gentaget tabel efter behov. Gentagne tabeller kan indeholde andre kontrolelementer.

Vandret gentaget tabel

Button image

Et kontrolelement, der viser gentagne oplysninger i en tabelstruktur. Hvert element vises i en ny række i den gentagne tabel. Når brugerne udfylder formularen, kan de tilføje eller slette rækker efter behov. Gentagne tabeller indeholder andre kontrolelementer.

Overordnet/Detaljeret

Button image

Et kontrolelement, der er et sæt af to gentagende kontrolelementer, der er direkte relateret til hinanden. Det overordnede kontrolelement er altid en gentaget tabel, mens det detaljerede kontrolelement enten kan være en gentaget tabel eller en gentaget sektion. Overordnede/detaljerede kontrolelementer gør det lettere for brugerne at arbejde effektivt med store datamængder. Hvis formularen f.eks. viser medarbejderdatabaseposter, kan du angive, at kun et undersæt af oplysningerne om hver medarbejder skal vises i det overordnede kontrolelement. Når en bruger vælger en post (række) i det overordnede kontrolelement, kan det detaljerede kontrolelement vise mere detaljerede oplysninger om medarbejderen.

Opstilling med punkttegn

Button image

Et kontrolelement, som gør det muligt for brugerne at tilføje eller slette listelementer til opstillinger med punkttegn i formularen efter behov. Opstillinger med punkttegn er en god måde at medtage almindelig tekst, som skal gentages, f.eks. en liste over emner, der skal behandles, i en formularskabelon til en mødeindkaldelse.

Opstilling med tal/bogstaver

Button image

Et kontrolelement, som gør det muligt for brugerne at tilføje eller slette listelementer til opstillinger med tal/bogstaver i en formular efter behov. Opstillinger med tal/bogstaver er en god måde at medtage almindelig tekst, som skal gentages og angiver en slags rækkefølge, f.eks. en liste over emner, der skal behandles, i en formularskabelon til en mødeindkaldelse.

Almindelig liste

Button image

Et kontrolelement, som gør det muligt for brugerne at tilføje eller slette listelementer i en formular efter behov. Almindelige lister er en god måde at medtage almindelig tekst, som skal gentages, f.eks. en liste over deltagerne i en formularskabelon til en mødeindkaldelse.

Flervalgsliste

Button image

Et kontrolelement, der viser brugeren en liste med valgmuligheder som en rulleliste med afkrydsningsfelter. Brugerne kan vælge lige så mange afkrydsningsfelter, de har brug for, og de kan evt. tilføje brugerdefinerede indtastninger, afhængigt af hvordan formularskabelonen er udformet.

Fil- og billedelementer

Du kan udforme en formularskabelon, så brugerne kan indsætte vedhæftede filer eller billeder, når de udfylder formularer, som er baseret på formularskabelonen. Desuden kan bruger, som udfylder InfoPath-formularer på en Tablet PC benytte et særligt kontrolelement til håndtegnede billeder, således at de kan oprette og gemme håndtegninger.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Vedhæftet fil

Knapflade

Et kontrolelement, der giver brugerne mulighed for at vedhæfte filer i deres formular. Hvert kontrolelement gør det kun muligt at vedhæfte én fil, og du kan begrænse filtypen efter behov. Hvis brugerne skal vedhæfte flere filer, kan du indsætte kontrolelementet i et gentaget kontrolelement.

Billede

Button image

Et kontrolelement, der kan medtages som et statisk element i en formular, f.eks. en titel eller en baggrund, eller som kan gøre det muligt for brugerne at indsætte et billede som en del af formularen. Billedkontrolelementer kan opbevare billedet på selve formularen, eller de kan gemme en adresse (Uniform Resource Locator (URL)), der peger til det gemte billedes placering.

Håndtegnet billede

Button image

Et kontrolelement, der gør det muligt for brugere med en Tablet PC at oprette og gemme håndlavede tegninger i enten selve kontrolelementet eller oven på et baggrundsbillede.

Avancerede kontrolelementer

Avancerede kontrolelementer er kontrolelementer, der måske ikke bruges så ofte som standardkontrolelementer, eller måske kun under særlige omstændigheder.

Kontrolelement

Ikon

Beskrivelse

Hyperlink

Knapflade

Et kontrolelement, der kan bruges til at oprette en kæde til en URL-adresse. En formular, der viser oplysninger om en liste over produkter, kan f.eks. omfatte hyperlinks til websider med produktoplysninger. Hyperlinkelementer kan pege på enhver webserver, der enten kan være på et intranet eller på internettet.

Udtryksboks

Button image

Et skrivebeskyttet tekstkontrolelement. Du kan bruge udtryksbokse til at få vist skrivebeskyttet tekst, få vist værdien af et andet kontrolelement på formularen og til at oprette formler på basis af XML Path Language (XPath)-udtryk.

Lodret etiket

Button image

En skrivebeskyttet tekstetiket, der vises med en 90-graders vinkel på formularen. Lodrette etiketter bruges ofte som kolonneoverskrifter i gentagne tabeller.

Rulleområde

Button image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, har en fast størrelse og indeholder rullepaneler, så brugerne kan rulle gennem alle oplysningerne. Rulleområder er især nyttige, hvis en sektion i en formular indeholder en masse data, og brugerne ikke behøver at se dem alle på én gang.

Vandret område

Button Image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer, og som kan anvendes til at anbringe andre kontrolelementer side om side i en formularskabelon.

Valggruppe

Button image

Et kontrolelement, der indeholder to eller flere valgafsnit, der også indeholder andre kontrolelementer. Hver valgsektion i en valggruppe fungerer som en enkelt indstilling i et sæt indstillinger, der udelukker hinanden indbyrdes. Når brugerne udfylder en formular, kan de erstatte standardvalgsektionen med en anden valgsektion. På en jobansøgningsformular kan du f.eks. indsætte en valggruppe, hvor brugerne enten skal angive privat telefonnummer eller arbejdsnummer.

Gentaget valggruppe

Button image

Et kontrolelement, der viser to eller flere valgsektioner i en gentaget struktur. Når brugerne udfylder en formular, kan de tilføje, slette eller erstatte flere gentagne valggrupper efter behov. På en medarbejderformular kan du f.eks. indsætte en gentaget valggruppe, hvor brugerne kan angive flere forskellige kontaktpersoner. For hver kontaktperson kan brugeren erstatte den private adresse med arbejdspladsens adresse.

Valgsektion

Button image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og altid bør vises i valggrupper eller gentagne valggrupper. Valgsektioner er nyttige, hvis du skal tilføje flere valgmuligheder i en eksisterende valggruppe. Hvis du indsætter en valgsektion et andet sted end i en valggruppe, indsættes valgsektionen automatisk i en valggruppe.

Gentaget rekursiv sektion

Button image

Et kontrolelement, der indeholder andre kontrolelementer og kan indsættes i sig selv. Du kan bruge gentagne rekursive sektioner til at oprette hierarkisk struktureret indhold som f.eks. en disposition.

Brugerdefinerede kontrolelementer

Du kan bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at oprette brugerdefinerede kontrolelementer, inklusive Microsoft ActiveX-objekt og skabelondele, som er tilgængelige i InfoPath. Et brugerdefineret kontrolelement er ikke indeholdt som standard i InfoPath.

Kontrolelement

Beskrivelse

Skabelondel

Et brugerdefineret sæt af kontrolelementer, der omfatter layout, egenskabsindstillinger og visse handlinger for kontrolelementer, som kan gemmes til fremtidig brug i flere formularskabeloner. Når du har oprettet en skabelondel, kan du bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at importere skabelondelen i designtilstand, så du kan bruge den i formularskabelonen.

ActiveX-objekt

Et kontrolelement, der ikke er indeholdt i InfoPath, kan føjes til opgaveruden Kontrolelementer. Du kan vælge blandt de eksisterende ActiveX-objekter, der er registreret på computeren, eller du kan anvende brugerdefinerede kontrolelementer, som du selv udvikler efter behov. Hvis du f.eks. skal udvikle formularer til finansoplysninger, kan du udvikle et ActiveX-objekt, der viser børsnoteringer på formularen. Når du har oprettet en skabelondel, kan du bruge guiden Tilføj brugerdefineret kontrolelement til at importere skabelondelen i formularskabelonen.

Toppen af siden

Overvejelser om kompatibilitet

Når du designer en formularskabelon i InfoPath, kan du vælge at en bestemt kompatibilitetstilstand til at designe en browserkompatibel formularskabelon. Når en browserkompatibel formularskabelon udgives på en server, der kører InfoPath Forms Services, og den derefter browseraktiveres, kan formularer, der er baseret på formularskabelonen vises i en webbrowser. Når du designer en browserkompatibel formularskabelon, er nogle kontrolelementer ikke tilgængelige i opgaveruden Kontrolelementer, fordi de ikke kan vises i en webbrowser. Følgende kontrolelementer understøttes ikke i webbrowserkompatible formularskabeloner:

 • Kombinationsboks

 • Flervalgslister

 • Overordnet/Detaljeret

 • Opstillinger med punktegn, opstillinger med tal/bogstaver og almindelige lister

 • Billedelementer og kontrolelementer med et håndtegnet billede

 • Kontrolelementer med en håndtegnet billede

 • Lodrette etiketter

 • Rulleområder

 • Vandrette områder

 • Vandrette gentagne tabeller

 • Valggruppe, gentaget valggrupe og valgsektioner

 • Gentagne rekursive sektioner

 • ActiveX-objekter

Du kan også vælge at udforme skabelondel og Microsoft Office InfoPath 2007 formularskabeloner, som er kompatible med Microsoft Office InfoPath 2003. ActiveX-kontrolelementer, som ikke er understøttede i skabelondele, er skjulte i opgaveruden Kontrolelementer. I bagudkompatible formularskabeloner understøttes kombinationsbokse og flervalgslister ikke. Når brugerne åbner formularskabelonen i InfoPath 2003, vises kombinationsbokse som rullelister og flervalgslister som opstillinger med punkttegn.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×