Introduktion til indholdstyper

indholdstype gør det muligt for virksomheder at arrangere, styre og håndtere indhold på ensartet vis på tværs af en gruppe af websteder. Ved at definere indholdstyper for bestemte typer af dokumenter eller dataprodukter kan en virksomhed sikre sig, at hver af disse indholdsgrupper administreres konsekvent.

Denne artikel indeholder

Hvad er en indholdstype?

Sådan fungerer indholdstyper på webstedsniveau

Sådan fungerer indholdstyper på lister og i biblioteker

Hvad er en indholdstype?

Under et projektforløb kan en virksomhed producere flere forskellige slags indhold, f.eks. forslag, juridiske kontrakter, arbejdsbeskrivelser og specifikationer af produktdesign. Selvom disse dokumenter ofte gemmes sammen, fordi de har relation til ét og samme projekt, kan de oprettes, bruges, deles og opbevares på for forskellige måder. En forretning kan indsamle og opbevare forskellige slags metadata om hver indholdstype.

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan virksomheder definere disse forskellige sæt af dokumenter som indholdstyper. En indholdstype er en gruppe af genanvendelige indstillinger, som beskriver de delte funktioner for en bestemt indholdstype. Indholdstyper kan defineres for en hvilken som helst elementtype i Office SharePoint Server 2007, herunder dokumenter, listelementer og mapper. Hver indholdstype kan angive:

  • De kolonner (metadata), som du vil tildele elementer af denne type.

  • Den dokumentskabelon, som nye elementer af denne type skal baseres på (kun dokumentindholdstyper).

  • De brugerdefinerede formularer Ny, Rediger og Vis, der skal bruges til denne indholdstype.

  • De arbejdsprocesser, der er tilgængelige for elementer af denne indholdstype.

  • De brugerdefinerede løsninger eller funktioner, der er tilknyttet elementer af denne indholdstype.

  • De politikker for administration af oplysninger, der er tilknyttet elementer af denne indholdstype.

  • Panelet for dokumentoplysninger, som er tilgængeligt i kompatible Microsoft Office-programmer for elementer af denne indholdstype.

  • De dokumentkonverteringer, som er tilgængelige for elementer af denne indholdstype (kun dokumentindholdstyper).

Med indholdstyper kan virksomheder administrere og arrangere indhold konsekvent på tværs af forskellige lister og biblioteker i en grupper af websteder. Indholdstyper gør det ligeledes muligt, at en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan rumme flere elementtyper eller dokumenttyper.

Toppen af siden

Sådan fungerer indholdstyper på webstedsniveau

Indholdstyper arrangeres i et hierarki, som tillader, at én indholdstype nedarver sine egenskaber fra en anden indholdstype. På denne måde kan kategorier af dokumenter dele attributter på tværs af en virksomhed, samtidig med at grupper kan tilpasse disse attributter for bestemte websteder eller lister.

Indholdstyper defineres først centralt i Galleri med webstedsindholdstyper for et websted. Indholdstyper, som defineres på webstedsniveau, kaldes webstedsindholdstyper. Webstedsindholdstyper er tilgængelige og kan bruges på alle underwebsteder til det websted, de er defineret for. Hvis en webstedsindholdstype f.eks. defineres i Galleri med webstedsindholdstyper for webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder, er den tilgængelig og kan bruges på lister og i biblioteker på alle websteder i den pågældende gruppe af websteder. Webstedsindholdstyper kan tilføjes individuelt på lister eller i biblioteker og kan tilpasses, så de kan bruges på disse lister eller i disse biblioteker. Når en forekomst af en webstedsindholdstype føjes til en liste eller et bibliotek, kaldes den en listeindholdstype. Listeindholdstyper er underordnede indholdstyper af de webstedsindholdstyper, de er oprettet ud fra.

Sådan fungerer nedarvning for webstedsindholdstyper

Når du definerer en ny brugerdefineret webstedsindholdstype i Galleri med webstedsindholdstyper for et websted, starter du med at vælge en eksisterende overordnet webstedsindholdstype som udgangspunkt i Galleri med webstedsindholdstyper. Den nye webstedsindholdstype, du opretter, nedarver alle attributter fra den overordnede webstedsindholdstype, f.eks. dokumentskabelon, indstillinger for skrivebeskyttelse, arbejdsprocesser og kolonner. Når du har oprettet denne nye webstedsindholdstype, kan du udføre ændringer på en hvilken som helst af disse attributter.

Når du udfører ændringer af webstedsindholdstyper, kan du angive, om disse ændringer skal anvendes på andre underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper, som nedarver deres attributter fra disse webstedsindholdstyper. Kun de attributter, som de underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper deler med en overordnet indholdstype, kan opdateres. Hvis en underordnet webstedsindholdstype er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede webstedsindholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives disse tilpasninger ikke, når den underordnede webstedsindholdstype opdateres. Ændringer, som du udfører på en webstedsindholdstype, påvirker ikke den overordnede webstedsindholdstype, som webstedsindholdstypen er oprettet ud fra.

Sådan understøtter webstedsindholdstyper indholdsadministration

Når du definerer webstedsindholdstyper, kan du sikre dig, at hele kategorier af dokumenter håndteres på samme måde på tværs af virksomheden. Alle dokumenter vedrørende kundeleverancer i en virksomhed kan f.eks. kræve et bestemt sæt metadata, f.eks. et kontonummer, et projektnummer og en projektleder. Du kan være med til at sørge for, at kontonumre og projektnumre tilknyttes alle dokumenter vedrørende kundeleverancer i virksomheden, ved at oprette webstedsindholdstypen Kundeleverance, som har de nødvendige kolonner for hvert af disse elementer af metadata. Alle dokumenttyper for kundeleverancer i gruppen af websteder, som nedarver fra denne webstedsindholdstype, kræver herefter, at brugere angiver oplysninger til disse kolonner. Hvis du har brug for at spore yderligere metadata med relation til disse dokumenter for kundeleverancer, kan du føje endnu en påkrævet kolonne til webstedsindholdstypen Kundeleverance. Derefter kan du opdatere alle underordnede listeindholdstyper, som nedarver fra denne webstedsindholdstype, ved at tilføje den nye kolonne i alle dokumenter, der vedrører kundeleverancer.

Toppen af siden

Sådan fungerer indholdstyper på lister og i biblioteker

Hvis du har en liste eller et bibliotek, som er indstillet til at tillade flere indholdstyper, kan du tilføje indholdstyper på denne liste eller i dette bibliotek fra gruppen af webstedsindholdstyper, som er tilgængelige for dit websted.

Når du tilføjer en indholdstype på en liste eller i et bibliotek, gør du det muligt, at denne liste eller dette bibliotek kan indeholde elementer af den pågældende type. Med kommandoen Ny for denne liste eller dette bibliotek kan brugere oprette nye elementer af den pågældende type. En af hovedfunktionerne for indholdstyper for lister og biblioteker er at sørge for, at en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan indeholde flere elementtyper eller dokumenttyper, som hver især kan indeholde entydige metadata, politikker eller funktionsmåder.

Sådan fungerer nedarvning for listeindholdstyper

Når en forekomst af en webstedsindholdstype føjes til en liste eller et bibliotek, bliver den underordnet den webstedsindholdstype, den er oprettet ud fra. Denne listeindholdstype nedarver alle attributter fra den overordnede webstedsindholdstype, f.eks. dokumentskabelon, indstillinger for skrivebeskyttelse, arbejdsprocesser og kolonner. En listeindholdstype kan tilpasses den liste eller det bibliotek, den er tilføjet. Disse tilpasninger anvendes ikke på den overordnede webstedsindholdstype. Hvis den overordnede webstedsindholdstype for en listeindholdstype opdateres, kan den underordnede listeindholdstype nedarve disse ændringer (hvis den person, som vedligeholder webstedsindholdstypen, vælger at anvende opdateringerne på alle underordnede indholdstyper). Hvis nogen af de attributter, som den underordnede listeindholdstype deler med den overordnede webstedsindholdstype, er blevet tilpasset til listeindholdstypen, kan disse tilpasninger overskrives, når listeindholdstypen nedarver ændringerne fra den overordnede webstedsindholdstype. Hvis listeindholdstypen er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede indholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives disse tilpasninger ikke, når den underordnede listeindholdstype nedarver ændringer fra den overordnede webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×