Introduktion til indholdstyper

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Indholdstyper giver organisationer mulighed for organisere, administrere og håndtere indhold i en ensartet måde på tværs af en gruppe af websteder. Ved at definere indholdstyper til bestemte typer af dokumenter eller oplysninger om produkter, kan en organisation sikre dig, at hver af disse grupper af indhold administreres på en ensartet måde.

Denne artikel indeholder

Hvad er en indholdstype?

Hvordan indhold fungerer indholdstyper på webstedsniveau

Hvordan indhold fungerer indholdstyper på lister og biblioteker

Hvad er en indholdstype?

I et enkelt projektforløb kan en virksomhed fremstille mange forskellige typer indhold, f.eks. tilbud, juridiske kontrakter, arbejdsbeskrivelser og produktdesignspecifikationer. Selvom disse dokumenter kan gemmes sammen, fordi de relaterer til et enkelt projekt, kan de oprettes, bruges, deles og opbevares på forskellige måder. En virksomhed vil måske indsamle og vedligeholde forskellige typer metadata om hver type indhold.

Med Microsoft Office SharePoint Server 2007 kan virksomheder definere disse forskellige sæt af dokumenter som indholdstyper. En indholdstype er en gruppe af genanvendelige indstillinger, som beskriver de delte funktioner for en bestemt indholdstype. Indholdstyper kan defineres for en hvilken som helst elementtype i Office SharePoint Server 2007, herunder dokumenter, listelementer og mapper. Hver indholdstype kan angive:

  • De kolonner (metadata), du vil tildele til elementer af denne type.

  • Den dokumentskabelon, som nye elementer af denne type (kun dokumentindholdstyper) skal baseres på.

  • De brugerdefinerede formularer Ny, Rediger og Vis, der skal bruges til denne indholdstype.

  • De arbejdsprocesser, der er tilgængelige for elementer af denne indholdstype.

  • De brugerdefinerede løsninger eller funktioner, der er tilknyttet elementer af denne indholdstype.

  • De politikker for administration af oplysninger, der er tilknyttet elementer af denne indholdstype.

  • Panelet for dokumentoplysninger, som er tilgængeligt i kompatible Microsoft Office-programmer for elementer af denne indholdstype.

  • De dokumentkonverteringer, som er tilgængelige for elementer af denne indholdstype (kun dokumentindholdstyper).

Med indholdstyper kan virksomheder administrere og arrangere indhold konsekvent på tværs af forskellige lister og biblioteker i en grupper af websteder. Indholdstyper gør det ligeledes muligt, at en enkelt liste eller et enkelt bibliotek kan rumme flere elementtyper eller dokumenttyper.

Toppen af siden

Sådan fungerer indholdstyper på webstedsniveau

Indholdstyper organiseres i et hierarki, der gør det muligt for én indholdstype at nedarve sine karakteristika fra en anden indholdstype. Det gør det muligt for kategorier af dokumenter at dele attributter på tværs af en organisation og samtidigt lade team tilpasse attributterne for bestemte websteder eller lister.

Indholdstyper defineres først centralt i et websteds galleri med webstedsindholdstyper. Indholdstyper, som defineres på webstedsniveau, kaldes webstedsindholdstyper. Webstedsindholdstyper er tilgængelige til brug på alle underordnede websteder for det websted, som de er defineret for. Hvis en webstedsindholdstype f.eks. er defineret i Galleri med webstedsindholdstyper for webstedet på øverste niveau i en gruppe af websteder, er den tilgængelig til brug på lister og i biblioteker på alle webstederne i den pågældende gruppe af websteder. Webstedsindholdstyper kan tilføjes individuelt til lister eller biblioteker og tilpasses til brug på disse lister eller i disse biblioteker. Når der føjes en forekomst af en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek, kaldes den en listeindholdstype. Listeindholdstyper er underordnede i forhold til de webstedsindholdstyper, ud fra hvilke de er oprettet.

Sådan fungerer nedarvning for webstedsindholdstyper

Når du definerer en ny brugerdefineret webstedsindholdstype i Galleri med webstedsindholdstyper for et websted, starter du med at vælge en eksisterende overordnet webstedsindholdstype som udgangspunkt i Galleri med webstedsindholdstyper. Den nye webstedsindholdstype, du opretter, nedarver alle attributter fra den overordnede webstedsindholdstype, f.eks. dokumentskabelon, indstillinger for skrivebeskyttelse, arbejdsprocesser og kolonner. Når du har oprettet denne nye webstedsindholdstype, kan du udføre ændringer på en hvilken som helst af disse attributter.

Når du udfører ændringer af webstedsindholdstyper, kan du angive, om disse ændringer skal anvendes på andre underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper, som nedarver deres attributter fra disse webstedsindholdstyper. Kun de attributter, som de underordnede webstedsindholdstyper eller listeindholdstyper deler med en overordnet indholdstype, kan opdateres. Hvis en underordnet webstedsindholdstype er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede webstedsindholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives disse tilpasninger ikke, når den underordnede webstedsindholdstype opdateres. Ændringer, som du udfører på en webstedsindholdstype, påvirker ikke den overordnede webstedsindholdstype, som webstedsindholdstypen er oprettet ud fra.

Sådan understøtter webstedsindholdstyper indholdsadministration

Når du definerer webstedsindholdstyper, kan du sikre dig, at hele kategorier af dokumenter håndteres på samme måde på tværs af virksomheden. Alle dokumenter vedrørende kundeleverancer i en virksomhed kan f.eks. kræve et bestemt sæt metadata, f.eks. et kontonummer, et projektnummer og en projektleder. Du kan være med til at sørge for, at kontonumre og projektnumre tilknyttes alle dokumenter vedrørende kundeleverancer i virksomheden, ved at oprette webstedsindholdstypen Kundeleverance, som har de nødvendige kolonner for hvert af disse elementer af metadata. Alle dokumenttyper for kundeleverancer i gruppen af websteder, som nedarver fra denne webstedsindholdstype, kræver herefter, at brugere angiver oplysninger til disse kolonner. Hvis du har brug for at spore yderligere metadata med relation til disse dokumenter for kundeleverancer, kan du føje endnu en påkrævet kolonne til webstedsindholdstypen Kundeleverance. Derefter kan du opdatere alle underordnede listeindholdstyper, som nedarver fra denne webstedsindholdstype, ved at tilføje den nye kolonne i alle dokumenter, der vedrører kundeleverancer.

Toppen af siden

Sådan fungerer indholdstyper på lister og i biblioteker

Hvis du har en liste eller et bibliotek, der er konfigureret til flere indholdstyper, kan du føje indholdstyper til listen eller biblioteket fra den gruppe webstedsindholdstyper, der er tilgængelige for dit websted.

Når du føjer en indholdstype til en liste eller et bibliotek, gør du det muligt for listen eller biblioteket at indeholde elementer af den pågældende type. Kommandoen Ny på listen eller i biblioteket gør det muligt for brugerne at oprette nye elementer af den pågældende type. En af hovedfordelene ved indholdstyper for lister og biblioteker er, at de gør det muligt for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek at indeholde flere element- eller dokumenttyper, som hver kan have separate metadata, politikker eller funktionaliteter.

Sådan fungerer nedarvning for listeindholdstyper

Når der føjes en forekomst af en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek, er den underordnet i forhold til den webstedsindholdstype, ud fra hvilken den blev oprettet. Denne listeindholdstype nedarver alle attributterne fra den overordnede webstedsindholdstype, som f.eks. dokumentskabelon, skrivebeskyttelsesindstilling, arbejdsprocesser og kolonner. En listeindholdstype kan tilpasses til netop den liste eller det bibliotek, som den er blevet føjet til. Disse tilpasninger anvendes ikke på den overordnede webstedsindholdstype. Hvis den overordnede webstedsindholdstype for en listeindholdstype opdateres, kan den underordnede listeindholdstype nedarve disse ændringer (hvis den person, der vedligeholder webstedsindholdstypen vælger at anvende opdateringerne på alle underordnede indholdstyper). Hvis nogle af de attributter, som den underordnede listeindholdstype deler med den overordnede webstedsindholdstype, er blevet tilpasset til listeindholdstypen, kan disse tilpasninger overskrives, når listeindholdstypen nedarver ændringerne fra den overordnede webstedsindholdstype. Hvis listeindholdstypen er blevet tilpasset med yderligere attributter, som den overordnede indholdstype ikke har (f.eks. ekstra kolonner), overskrives disse tilpasninger ikke, når den underordnede listeindholdstype nedarver ændringer fra den overordnede webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×