Introduktion til hvad hvis-analyse

Hvis du bruger hvad hvis-værktøjerne i Microsoft Office Excel, kan du bruge flere forskellige sæt værdier i en eller flere formler til at undersøge alle de forskellige resultater.

Du kan f.eks. bruge hvad hvis-analyse til at bygge to budgetter, der hver forudsætter et vist omsætningsniveau. Eller du kan angive et resultat, som du ønsker, at en formel skal give, og derefter bestemme hvilke værdisæt, der giver dette resultat. Excel indeholder forskellige værktøjer, der kan hjælpe dig med at udføre den type analyse, der svarer til dine behov.

Denne artikel indeholder

Oversigt

Bruge scenarier til at vurdere mange forskellige variabler

Bruge målsøgning til at undersøge hvordan du når et ønsket resultat

Bruge datatabeller til at se effekten af en eller to variabler i en formel

Forberede prognoser og avancerede forretningsmodeller

Oversigt

Hvad hvis-analyse er processen med at ændre værdierne i cellerne for at se, hvordan disse ændringer vil påvirke resultatet af formlerne i regnearket.

Der er tre typer af hvad hvis-analyseværktøjer i Excel: scenarier, datatabeller og målsøgning. Scenarier og datatabeller modtager sæt af inputværdier og bestemmer mulige resultater. En datatabel arbejder kun med en eller to variabler, men den kan bruge mange forskellige værdier af disse variabler. Et scenario kan have mange variabler, men det kan kun indeholde op til 32 værdier. Målsøgning fungerer anderledes end scenarier og datatabeller, da den tager et resultat og bestemmer mulige inputværdier, der giver dette resultat.

Ud over disse tre værktøjer kan du installere tilføjelsesprogrammer, der hjælper dig med at udføre hvad hvis-analyser, f.eks. tilføjelsesprogrammet Problemløser. Tilføjelsesprogrammet Problemløser svarer til målsøgning, men det kan indeholde flere variabler. Du kan også oprette prognoser ved at bruge fyldhåndtaget og forskellige kommandoer, der er indbygget i Excel. Til mere avancerede modeller kan du bruge tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak.

Toppen af siden

Bruge scenarier til at vurdere mange forskellige variabler

Et scenario er et værdisæt, som Excel gemmer og automatisk kan erstatte i celler i et regneark. Du kan oprette og gemme forskellige grupper af værdier i et regneark og derefter skifte til et hvilket som helst af disse nye scenarier for at få vist forskellige resultater.

Antag f.eks., at du har to budgetscenarier: et værste fald og et bedste fald. Du kan bruge Scenariestyring til at oprette begge scenarier i det samme regneark og derefter skifte mellem dem. For hvert scenario angiver du de celler, der ændres, og de værdier, der skal bruges til scenariet. Når du skifter mellem scenarier, ændres resultatcellen for at afspejle de forskellige skiftende celleværdier.

Værste-fald-scenario

Værste-fald-scenario

1. Justerbare celler

2. Resultatcelle

Bedste-fald-scenario

Bedste-fald-scenario

1. Justerbare celler

2. Resultatcelle

Hvis flere personer har specifikke oplysninger i separate projektmapper, som du vil bruge i scenarier, kan du indsamle disse projektmapper og flette deres scenarier.

Når du har oprettet eller indsamlet alle de scenarier, du har brug for, kan du oprette en scenarieresumerapport, der indeholder oplysninger fra alle scenarierne. En scenarierapport viser alle scenarieoplysningerne i en tabel i et nyt regneark.

Scenarieresumerapport

Excel-scenarieresumerapport

Bemærk: Scenarierapporter beregnes ikke automatisk igen. Hvis du ændrer værdierne i et scenario, vises disse ændringer ikke i en eksisterende oversigtsrapport. I stedet skal du oprette en ny oversigtsrapport.

Toppen af siden

Bruge målsøgning til at undersøge hvordan du når et ønsket resultat

Hvis du kender det resultat, du ønsker fra en formel, men du er i tvivl om, hvilken inputværdi formlen kræver for at nå det pågældende resultat, kan du bruge funktionen Målsøgning. Antag f.eks., at du har brug for at låne nogle penge. Du ved, hvor mange penge du skal bruge, hvor lang tilbagebetalingsperiode du ønsker, og hvor meget du har råd til at betale hver måned. Du kan bruge Målsøgning til at bestemme, hvilken rente du skal sikre dig for at kunne overholde dine mål for lånet.

Model, hvor betalingen afhænger af renten

Bemærk: Målsøgning arbejder kun med én variabel inputværdi. Hvis du vil bestemme mere end én inputværdi, f.eks. både lånebeløbet og den månedlige ydelse for et lån, skal du bruge tilføjelsesprogrammet Problemløser, se afsnittet Forberede prognoser og avancerede forretningsmodeller, og følg hyperlinkene i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Bruge datatabeller til at se effekten af en eller to variabler i en formel

Hvis du har en formel, der bruger en eller to variabler, eller flere formler, der alle bruger én fælles variabel, kan du bruge en datatabel til at se alle resultater på ét sted. Når du bruger datatabeller, er det nemt at undersøge en række muligheder på et øjeblik. Da du kun fokuserer på én eller to variabler, er resultaterne lette at læse og dele i tabelformat. Hvis automatisk genberegning er aktiveret for projektmappen, genkalkuleres dataene i datatabellerne med det samme. Derfor har du altid friske data.

Datatabeller med én variabel

En datatabel med én variabel

En datatabel kan ikke understøtte mere end to variabler. Hvis du vil analysere mere end to variabler, kan du i stedet bruge scenarier. Selvom den er begrænset til kun én eller to variabler, kan en datatabel bruge så mange forskellige variabelværdier, som du ønsker. Et scenario kan højst have 32 forskellige værdier, men du kan oprette så mange scenarier, som du ønsker.

Toppen af siden

Forberede prognoser og avancerede forretningsmodeller

Hvis du vil forberede prognoser, kan du bruge Excel til automatisk at generere fremtidige værdier, der er baseret på eksisterende data, eller til automatisk at generere ekstrapolerede værdier, der er baseret på beregninger af lineære tendenser eller væksttendenser.

Du kan udfylde en serie værdier, der passer til en enkel lineær tendens eller en eksponentialvækst ved at bruge fyldhåndtaget eller kommandoen Serier. Du kan bruge regnearksfunktioner eller regressionsanalyseværktøjet i tilføjelsesprogrammet Analysis ToolPak til at udvide komplekse og ikke-lineære data. Du kan finde flere oplysninger ved at klikke på linkene i sektionen Se også.

Selv om målsøgning kun kan arbejde med én variabel, kan du arbejde baglæns med flere variabler, hvis du bruger tilføjelsesprogrammet Problemløser. Hvis du bruger Problemløser, kan du finde den optimale værdi til en formel i en celle – kaldet målcellen – i et regneark.

Problemløser arbejder med en gruppe celler, der er relateret til formlen i målcellen. Programmet justerer værdierne i de ændringsceller, du har angivet – kaldet justerbare celler – for at frembringe det resultat, du har angivet i målcellens formel. Du kan anvende betingelser for at begrænse de værdier, Problemløser kan bruge i modellen, og betingelserne kan referere til andre celler, som påvirker målcellens formel.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×