Introduktion til funktionerne på et SharePoint-websted

Gælder for

Microsoft Windows® SharePoint® Services-teknologi i Microsoft Windows Server™ 2003

Har dit team for nyligt tilføjet et websted, baseret på Microsoft Windows SharePoint Services? Så har du måske brug for at vide, hvordan du skal starte på at samarbejde og dele oplysninger med de øvrige teammedlemmer. Denne artikel er udarbejdet til at hjælpe dig med at komme i gang og indeholder en introduktion til funktionerne og mulighederne på et teamwebsted, baseret på Windows SharePoint Services. Den introducerer de grundlæggende elementer i de enkelte funktioner og fortæller, hvor på webstedet funktionerne findes.

Artiklen fokuserer på skabelonen Websted for team, som er standardskabelonen for websteder i Windows SharePoint Services. Et teamwebsted giver teamet mulighed for at oprette, organisere og dele oplysninger hurtigt og nemt. Det indeholder et dokumentbibliotek samt grundlæggende lister, f.eks. Meddelelser, Begivenheder, Kontaktpersoner og Hyperlinks.

Bemærk!:  De enkelte "Prøv det"-afsnit i denne artikel viser, hvor på teamwebstedet du finder en bestemt funktion. Du bør kunne komme i gang med at bruge funktionerne ved at følge fremgangsmåden i "Prøv det"-afsnittene, men hvis du vil lære hele fremgangsmåden for en bestemt funktion, skal du se i Windows SharePoint Services Hjælp. Du starter Hjælp ved at klikke på Hjælp fra en hvilken som helst side på teamwebstedet.

I fremgangsmåderne i denne artikel skal du bruge to elementer i brugergrænsefladen på SharePoint-websteder, som du måske ikke kender så meget til: Værktøjslinjen Hurtig start og værktøjslinjen Liste. Værktøjslinjen Hurtig start indeholder hyperlinks til bestemte sider på teamwebstedet.

Værktøjslinjen Hurtig start

Værktøjslinjen Liste indeholder hyperlinks til sider med formularer til tilføjelse og redigering af elementer på listerne, i dokumentbiblioteket og i diskussionsforummet.

Værktøjslinjen Liste

Administrere oplysninger

SharePoint-websteder er velegnede, når du vil gemme oplysninger, f.eks. kalendere med begivenheder, kontaktpersoner, hyperlinks til websider, diskussioner, problemlister og meddelelser. Ud over at bruge det store udvalg af indbyggede lister kan du oprette brugerdefinerede lister på teamwebstedet, der opfylder bestemte behov for deling af oplysninger i teamet.

Lister over kontaktpersoner

Brug en liste over kontaktpersoner til at kommunikere med personer, du arbejder sammen med. Du kan angive navne og kontaktoplysninger, f.eks. telefonnummer, e-mail-adresse og postadresse, så alle i teamet kan bruge oplysningerne. Du kan kopiere kontaktoplysninger fra dit adressekartotek til en liste over kontaktpersoner (kræver et Windows SharePoint Services-kompatibelt adressekartoteksprogram, f.eks. Microsoft Office Outlook® 2003, og Microsoft Internet Explorer 4.0 eller nyere), og du kan kopiere eller oprette hyperlinks til kontaktpersoner fra en liste over kontaktpersoner til dit adressekartotek.

Liste over kontaktpersoner

Prøv det: Teamwebstedet indeholder en indbygget liste over kontaktpersoner. Klik på Kontaktpersoner på værktøjslinjen Hurtig start for at få vist listen. Hvis du vil føje en ny kontaktperson til listen over kontaktpersoner, skal du klikke på Nyt element på værktøjslinjen Liste.

Bemærk!: Du kan også finde alle lister på webstedet ved at klikke på Dokumenter og lister på det øverste hyperlinkpanel.

Lister over hyperlinks

Du kan bruge lister over hyperlinks to at sende hyperlinks til interessante websider til teamet.

Liste over hyperlinks

Prøv det: Teamwebstedet indeholder en indbygget liste over hyperlinks, og der er indsat en visning af denne liste på webstedets startside. Hvis du vil tilføje et nyt hyperlink, skal du klikke på Tilføj nyt hyperlink.

Lister og regneark

Hvis du har en liste med oplysninger i et regneark, kan du definere et celleområde, der skal bruges som en liste på webstedet. Oplysningerne fra regnearket importeres til Windows SharePoint Services, hvor de vises på samme måde som de indbyggede lister: i kolonner, som teammedlemmerne kan filtrere og sortere, samt med kommandoer, som teammedlemmerne kan bruge til at tilføje, redigere og slette elementer. Hvis du vil importere data fra et regneark, skal du have et Windows SharePoint Services-kompatibelt regnearksprogram, f.eks. Microsoft Office Excel 2003, og Internet Explorer 5 eller nyere installeret.

Hvis du har installeret et Windows SharePoint Services-kompatibelt produktivitetsprogram, f.eks. Microsoft Office Professional Edition 2003, kan du få vist og bruge listerne på teamwebstedet ved hjælp af en dataarkvisning. Med dataarkvisning kan du hurtigt tilføje, slette og opdatere listeelementer på samme måde som i et regnearksprogram, uden at skulle skifte til et separat program.

Prøv det: Klik på Opret på det øverste hyperlinkpanel. Klik på Importer regneark på siden Opret side. Klik på Rediger i dataarkvisning på den side, der indeholder listen, for at få vist listen i dataarkvisning.

Brugerdefinerede lister

Teamwebsteder, baseret på Windows SharePoint Services indeholder en række indbyggede lister, som teamet kan bruge til at dele almindelige typer oplysninger, f.eks. opgaver, kontaktpersoner og meddelelser. Hvis ingen af de indbyggede lister opfylder teamets behov for informationsdeling, kan I oprette en brugerdefineret liste, der viser netop de oplysninger, I anvender.

Prøv det: Du opretter en brugerdefineret liste i to faser. Først klikker du på Opret på det øverste hyperlinkpanel og vælger Brugerdefineret liste. Når du har oprettet den brugerdefinerede liste, kan du tilføje kolonner. Klik på Rediger indstillinger og kolonner på den side, hvor listen vises. Klik på Tilføj ny kolonne i sektionen Kolonner på siden Tilpas for hver kolonne, du vil tilføje.

Dele filer

Windows SharePoint Services giver mulighed for dokumentlagring og -hentning på teamwebstedet, med ind- og udtjekningsfunktionalitet, versionsoversigt, brugerdefinerede egenskaber og fleksible visninger, der kan tilpasses. Teammedlemmerne kan nemt finde og dele dokumenter og andre filer.

Dokumentbiblioteker

Dokumentbiblioteker er samlinger af filer, du kan dele med teammedlemmer. Du kan f.eks. oprette et bibliotek med dokumenter til et bestemt projekt. Du kan gemme alle typer filer i et dokumentbibliotek.

Dokumentbiblioteker

Windows SharePoint Services giver brugerne mulighed for at søge i alt indhold på et websted, herunder dokumenter i dokumentbiblioteker. Hvis søgning er aktiveret på serveren, indeholder webstedets startside og listevisningssider søgebokse.

Bemærk!: Søgning er kun tilgængelig for Windows SharePoint Services med Microsoft SQL Server 2000. Hvis webserveren kører Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) (WMSDE), er søgning ikke tilgængelig. Hvis du er i tvivl, om søgning er tilgængelig, kan du spørge serveradministratoren.

Prøv det: Som standard indeholder teamwebstedet et indbygget dokumentbibliotek med navnet Delte dokumenter, som vises på listen på værktøjslinjen Hurtig start og på siden Dokumenter og lister. Hvis du vil tilføje et dokument, skal du åbne dokumentbiblioteket og klikke på Send dokument og derefter finde det dokument, der skal tilføjes. Hvis du bruger et klientprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Word 2003, kan du gemme filer i dokumentbiblioteket fra klientprogrammet.

Billedbiblioteker

Billedbiblioteker udgør en enkel måde at dele og organisere digitale billeder på. En organisation kan f.eks. oprette et billedbibliotek til marketinggrafik  – så teammedlemmerne kan få vist, dele, redigere og hente firmalogoer og andet marketingmateriale på ét enkelt sted.

Prøv det: Klik på Opret på det øverste hyperlinkpanel, og vælg Billedbibliotek for at oprette et billedbibliotek. Føj et billede til billedbiblioteket ved at åbne billedbiblioteket, klikke på Tilføj billede og derefter finde det billede, du vil tilføje.

Samarbejde

Samarbejdet i dit team kan nå nye højder med Windows SharePoint Services. Teammedlemmerne kan nemt oprette arbejdsområder til samarbejde, hvor de kan dele og håndtere teamoplysninger. Trådede diskussioner, undersøgelser, delte kalendere, opgavelister og andre samarbejdsfunktioner bidrager til at holde dig og de andre i teamet opdateret og produktive.

Meddelelseslister

Brug en meddelelsesliste til at sende nyheder, status og andre korte oplysninger, du vil dele med teammedlemmerne. Du kan angive en udløbsdato for en meddelelse.

Meddelelsesliste

Prøv det: Teamwebstedet indeholder en indbygget meddelelsesliste. Der er indsat en visning af denne liste på webstedets startside. Hvis du vil tilføje et nyt hyperlink, skal du klikke på Tilføj ny meddelelse.

Begivenhedslister

Brug en begivenhedsliste til at sende oplysninger om datoer, der er vigtige for teamet. Du kan kopiere eller oprette hyperlinks til begivenheder fra en begivenhedsliste til et kalenderprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Outlook 2003.

Prøv det: Teamwebstedet indeholder en indbygget begivenhedsliste. Der er indsat en visning af denne liste på webstedets startside. Hvis du vil tilføje et nyt hyperlink, skal du klikke på Tilføj ny begivenhed.

Opgavelister

Brug opgavelisten til at tildele en opgave til et medlem af teamet, angive opgavens deadline og prioritet og vise dens status og fremdrift. Du kan nemt få vist alle opgaver eller et udvalg af opgaver, f.eks. de opgaver, der er tildelt dig.

Prøv det: Teamwebstedet indeholder en indbygget opgaveliste. Klik på Opgaver på værktøjslinjen Hurtig start for at få vist listen. Klik på Nyt element fra listens værktøjslinje for at føje en ny opgave til listen. Hvis du kun vil se de opgaver, der er tildelt dig, skal du klikke på Filtrer i opgavelisten og klikke på dit navn i feltet Tildelt.

Diskussionsfora

Diskussionsfora giver mulighed for at konversere om emner, som interesserer teamet. Du kan f.eks. oprette et diskussionsforum for teammedlemmer, hvor de kan foreslå og diskutere teamaktiviteter. Alle diskussionsfora vises på en side, der indeholder knapper til at starte nye diskussioner, sortere og filtrere diskussioner, skifte til en anden visning af diskussionsforummet og ændre diskussionsforummets design.

Prøv det: Teamwebstedet indeholder et indbygget diskussionsforum, der hedder Generel diskussion, som vises på listen på værktøjslinjen Hurtig start og på siden Dokumenter og lister. Klik på Ny diskussion på siden Generel diskussion for at starte en ny diskussion.

Undersøgelser

Med undersøgelser kan du lave en forespørgsel blandt teammedlemmer. Du kan konfigurere en undersøgelse, så teammedlemmerne kan svare én gang eller flere gange. Du kan vælge at få vist resultaterne i grafisk.

Undersøgelse

Prøv det: Klik på Opret på det øverste hyperlinkpanel for at oprette en undersøgelse, og klik derefter på Undersøgelse. Skriv et navn på og en beskrivelse af undersøgelsen, og klik på Næste for at starte på at tilføje spørgsmål.

Mødearbejdsområder

Et mødearbejdsområde er et websted, hvor alle oplysninger og materialer for et eller flere møder er samlet. Inden mødet kan du bruge et mødearbejdsområde til at udgive dagsordenen, deltagerlisten samt de dokumenter, der skal diskuteres. Under og efter mødet kan du bruge mødearbejdsområdet til at udgive møderesultater og følge op på opgaver. Du kan bruge mødeindkaldelser til at invitere personer til mødet og medtage et hyperlink i mødeindkaldelsen til mødearbejdsområdet, så de inviterede kan læse uddybende oplysninger og se materialerne.

Hvis din webstedsgruppe er tildelt rettigheden Opret underordnede websteder, kan du oprette et mødearbejdsområde. Du har automatisk rettigheden Opret underordnede websteder, hvis du er medlem af webstedsgruppen Administrator.

Prøv det: Klik på Opret på det øverste hyperlinkpanel, og klik på Websteder og arbejdsområder på siden Opret. Angiv titel, beskrivelse og URL, og klik på en tilladelsesindstilling. Klik på Opret. Klik på Mødearbejdsområde i boksen Skabelon på siden Valg af skabelon.

Dokumentarbejdsområder

Et dokumentarbejdsområde er et SharePoint-websted, der er centreret omkring et eller flere dokumenter. Kollegaer kan nemt arbejde sammen på et dokument  – enten ved at arbejde direkte på kopien i dokumentarbejdsområdet eller ved at arbejde på deres egen kopi, som de kan opdatere jævnligt med ændringer, der er gemt i kopien i dokumentarbejdsområdet.

Hvis din webstedgruppe er tildelt rettigheden Opret underordnede websteder, kan du oprette et dokumentarbejdsområde. Du har automatisk rettigheden Opret underordnede websteder, hvis du er medlem af webstedsgruppen Administrator.

Prøv det: Klik på Opret på det øverste hyperlinkpanel, og klik på Websteder og arbejdsområder på siden Opret. Angiv titel, beskrivelse og URL, og klik på en tilladelsesindstilling. Klik på Opret. Klik på Dokumentarbejdsområde i boksen Skabelon på siden Valg af skabelon.

Tilpasning

Teamwebsteder, baseret på Windows SharePoint Services kan bruges, som de er. Men hvis du er medlem af webstedgrupperne Webdesigner eller Administrator, kan du tilpasse webstedet ved at ændre dets udseende og tilføje funktionalitet uden at bruge andre programmer eller udføre programmering.

Sider

Du behøver ikke at være professionel webstedsdesigner eller softwareudvikler for at tilpasse et websted, der er oprettet i Windows SharePoint Services. Ved hjælp af indbyggede webdelsfunktioner kan du nemt tilpasse webstedets startside, og du kan tilpasse webdelssider, der er gemt på webstedet.

En webdel er en modulenhed med oplysninger, der udgør den grundlæggende byggesten i en webdelsside. Når du opretter et teamwebsted, baseret på Windows SharePoint Services, har du et sæt webdele til rådighed, du kan bruge til at vise lister, billeder, tekst og andet indhold. Ved at tilføje disse webdele til webdelssider, konfigurere dem og forbinde dem med hinanden kan du oprette dynamiske portaler, der viser oplysninger for webstedets brugere på en organiseret og brugervenlig måde. Du kan f.eks. ændre billedet på webstedets startside, eller du kan tilføje en visning af en liste på startsiden.

Prøv det: Peg på Tilføj webdele i menuen Rediger delt side på startsiden, og klik derefter på Gennemse. Træk de ønskede webdele fra webdelslisten til en zone på startsiden.

Personlige visninger

En webdelsside, f.eks. webstedets startside, er altid i én af to visninger: delt visning eller personlig visning. Når en webdelsside er i delt visning, ser alle brugerne den samme side, og alle ændringer, du foretager i delt visning, vises for alle brugere. Når en webdelsside er i personlig visning, vises alle personlige ændringer, du har foretaget, og de ændringer, du foretager i denne visning, er kun beregnet til dig. I personlig visning kan du f.eks. ændre højde og bredde af en webdel, lukke en anden webdel, tilføje en tredje webdel og slette en fjerde webdel. Disse ændringer gælder kun for din visning af siden.

Prøv det: Klik på Personlig visning i menuen Rediger delt side på startsiden. Ændringer af siden, du foretager i denne visning, bliver ikke vist for andre, der kikker på siden.

Temaer

Et tema er et ensartet sæt designelementer, der påvirker skrifttyper og farveskema på SharePoint-webstedet. Ved at ændre webstedets tema kan du nemt tilpasse webstedet til teamets behov og ønsker.

Vælge et tema

Prøv det: Klik på Indstillinger for websted på det øverste hyperlinkpanel. Klik på Anvend et tema på webstedet i afsnittet Tilpasning på siden Indstillinger for websted. Vælg et tema på siden Anvend et tema på webstedet.

Beskeder

Du kan tilføje beskeder, der sender dig en e-mail, når der sker ændringer af indholdet på webstedet. Du kan oprette beskeder for lister og biblioteker samt for individuelle elementer og de filer, de indeholder. Når du opretter en besked for en liste eller et bibliotek, kan du angive, hvilken form for ændringer du vil spore. Du kan f.eks. få serveren til give dig besked, når et element eller en fil tilføjes, ændres eller slettes. Beskeder for filer og listeelementer fortæller dig, når filen eller elementet opdateres eller slettes. For dokumenter i biblioteker kan du modtage besked, når der er tilføjet, slettet eller redigeret kommentarer i webdiskussioner.

Prøv det: Klik på Giv mig besked på listen Handlinger fra en liste eller en side i et dokumentbibliotek.

Arbejde med Office-programmer

Takket være den omfattende integration med programmer i Office 2003 kan teammedlemmerne samarbejde ved hjælp af de velkendte værktøjer, de bruger hver dag. Her er nogle af de måder, du kan bruge programmer i Office 2003 på, i forbindelse med teamwebstedet:

  • Gem dokumenter i dokumentbiblioteker fra Office Excel 2003, Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint® 2003, Microsoft Office Visio® 2003 eller Office Word 2003.

  • Brug Microsoft Office Access 2003 eller Office Excel 2003 til at få vist og redigere data, der er gemt på lister på teamwebstedet.

  • Synkroniser kalenderen og listerne over kontaktpersoner i Office Outlook 2003 med teamwebstedet.

  • Opret et dokumentarbejdsområde fra Office Word 2003.

Prøv det: Åbn et dokument i Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003 eller Microsoft Office Visio 2003. Klik på Delt arbejdsområde i menuen Funktioner. Skriv eller klik på webadressen (URL'en) for et websted, der er baseret på Windows SharePoint Services i opgaveruden Delt arbejdsområde. Arbejdsområdet bliver placeret på dette websted som et underordnet websted, så du skal have tilladelse til at oprette dokumentarbejdsområder på webstedet. Klik på Opret.

Bemærk!: De firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder og begivenheder, der anvendes som eksempler og er afbilledet heri, er alle fiktive. Enhver lighed med faktiske firmaer, organisationer, produkter, domænenavne, e-mail-adresser, logoer, personer, steder eller begivenheder er tilfældig og på ingen måde tilsigtet.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×