Introduktion til formularer

En formular i Access er et databaseobjekt, som du kan bruge til at oprette en brugergrænseflade til et databaseprogram. En "bundet" formular er en, der er direkte forbundet til en datakilde, f.eks. en tabel eller en forespørgsel, og som kan bruges til at indtaste, redigere eller vise data fra den pågældende datakilde. Du kan også oprette en "ubundet"-formular, der ikke er kædet direkte til en datakilde, men som stadig indeholder kommandoknapper, navne eller andre objekter, du skal bruge for at køre dit program.

Denne artikel handler primært om bundne formularer. Du kan bruge formularer til at styre adgangen til data, f.eks. hvilke felter eller rækker med data der vises. Visse brugere skal muligvis kun se en række felter i en tabel med mange felter. At give disse brugere en formular, der kun indeholder disse felter, gør det nemmere for dem at bruge databasen. Du kan også tilføje kommandoknapper og andre funktioner på en formular for at automatisere ofte udførte handlinger.

Tænk på bundne formularer som vinduer, hvorigennem personer kan se og nå din database. En effektiv formular gør det hurtigere at bruge databasen, fordi brugerne ikke behøver at søge efter det, de skal bruge. En visuelt attraktiv formular gør det mere behageligt at arbejde med databasen og mere effektivt, og det kan også medvirke til at forhindre indtastning af forkerte data.

Bemærk: I denne artikel antages det, at du allerede har oprettet en tabel (eller en forespørgsel, der er baseret på en eller flere tabeller), og du ønsker at oprette en formular, der skal bruges til at læse og redigere data.

Denne artikel indeholder

Opret en formular ved hjælp af værktøjet Formular

Opret en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular

Opret en formular, der viser flere poster, ved hjælp af værktøjet Flere elementer

Opret en formular ved hjælp af guiden Formular

Opret en formular ved hjælp af værktøjet Tom formular

Beskrivelse af layoutvisning og designvisning

Finjustere formularen i layoutvisning

Finjuster formularen i designvisning

Oprette en formular ved hjælp af værktøjet Formular

Du kan bruge værktøjet Formular til at oprette en formular med et enkelt klik med musen. Når du bruger dette værktøj, placeres alle felter fra den underliggende datakilde i formularen. Du kan begynde at bruge den nye formular med det samme, eller du kan redigere den i layoutvisning eller designvisning, så den passer bedre til dine behov.

Bruge værktøjet Formular til at oprette en ny formular

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal vises i formularen, i navigationsruden.

 2. Under fanen Opret i gruppen Formularer skal du klikke på Formular.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens dens data vises. Du kan f.eks. justere størrelsen af tekstbokse i forhold til dataene, hvis det er nødvendigt.

Hvis Access finder en enkelt tabel, der har en en-til-mange-relation med den tabel eller forespørgsel, som du brugte til at oprette formularen, føjes der et dataark til formularen, der er baseret på den relaterede tabel eller forespørgsel. Hvis du opretter en enkel formular, der er baseret på tabellen Medarbejdere, og der er en en-til-mange-relation, som er defineret mellem tabellen Medarbejdere og tabellen Ordrer, viser dataarket f.eks. alle posterne i tabellen Ordrer, der er relateret til den aktuelle medarbejderpost. Du kan slette dataarket fra formularen, hvis du beslutter, at du ikke har brug for det. Hvis der er mere end én tabel med en en-til-mange-relation til den tabel, du brugte til at oprette formularen, føjer Access ikke et dataark til formularen.

Opret en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular

En delt formular giver dig to visninger af dataene samtidigt – en formularvisning og en dataarkvisning.

En delt formular adskiller sig fra en formular/underformular-kombination ved, at de to visninger er forbundet til samme datakilde og synkroniseres konstant med hinanden. Hvis du markerer et felt i den ene del af formularen, markeres det samme felt i den anden del. Du kan tilføje, redigere eller slette data fra enhver af de to dele (hvis postkilden kan opdateres, og du ikke har konfigureret formularen til at forhindre disse handlinger).

Ved at arbejde med delte formularer får du fordelen ved begge typer formularer i en enkelt formular. Du kan f.eks. bruge dataarkdelen i formularen til hurtigt at finde en post og derefter bruge formulardelen til at få vist eller redigere posten.

Sådan oprettes en delt formular ved hjælp af værktøjet Delt formular:

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal medtages i formularen, i navigationsruden. Eller åbn tabellen eller forespørgslen i dataarkvisning.

 2. Klik på Flere formularer i gruppen Formularer under fanen Opret, og klik derefter på Delt formular.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens dens data vises. Du kan f.eks. justere størrelsen af tekstbokse i forhold til dataene, hvis det er nødvendigt. Yderligere oplysninger om visninger finder du i afsnittet Beskrivelse af layoutvisning og designvisning.

Opret en formular, der viser flere poster ved hjælp af værktøjet Flere elementer

Når du opretter en formular ved hjælp af værktøjet Formular, vises en enkelt post ad gangen i den formular, der oprettes. Hvis du vil have en formular, der viser flere poster, men er nemmere at tilpasse end et dataark, kan du bruge værktøjet Flere elementer.

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, der skal vises i formularen, i navigationsruden.

 2. Klik på Flere formularer i gruppen Formularer under fanen Opret, og klik derefter på Flere elementer.

Access opretter formularen og viser den i layoutvisning, hvor du kan foretage designændringer af formularen, mens den viser data.

Når du bruger værktøjet Flere elementer, ligner den formular, som Access opretter, et dataark. Data er arrangeret i rækker og kolonner, og du kan se mere end én post ad gangen. Men en formular med flere elementer giver dig flere muligheder for tilpasning end et dataark, f.eks. muligheden for at tilføje grafiske elementer, knapper og andre objekter. Du kan finde flere oplysninger om tilpasning af formularen i afsnittet Finjuster formularen i layoutvisning og Finjuster formularen i designvisning.

Opret en formular ved hjælp af guiden Formular

Hvis du vil være mere selektiv om, hvilke felter der skal vises i formularen, kan du bruge guiden Formular i stedet for de forskellige værktøjer til formularopbygning, som tidligere er nævnt. Du kan også definere, hvordan dataene er grupperet og sorteret, og du kan bruge felter fra mere end én tabel eller forespørgsel, så længe du har angivet relationerne mellem tabellerne og forespørgslerne på forhånd.

 1. Under fanen Opret i gruppen Formularer skal du klikke på Formularguide.

 2. Følg vejledningen på siderne i guiden Formular.

  Bemærk: Hvis du vil medtage felter fra flere tabeller og forespørgsler i formularen, skal du undlade at klikke på Næste eller Udfør, når du har valgt felterne fra den første tabel eller forespørgsel i guiden Formular. Gentag i stedet fremgangsmåden for at vælge en tabel eller forespørgsel, og klik på de yderligere felter, du vil medtage i formularen. Klik derefter på Næste eller Udfør for at fortsætte.

 3. Klik på Udfør på den sidste side af guiden.

Opret en formular ved hjælp af værktøjet Tom formular

Hvis guiden eller værktøjerne til formularopbygning ikke opfylder dine behov, kan du bruge værktøjet Tom formular til at oprette en formular. Dette kan være en meget hurtig måde at opbygge en formular på, især hvis du planlægger kun at sætte nogle få felter i formularen.

 1. Under fanen Opret i gruppen Formularer skal du klikke på Tom formular.

  Access åbner en tom formular i layoutvisning, og ruden Feltliste vises.

 2. I ruden Feltliste skal du klikke på plustegnet (+) ud for den eller de tabeller, der indeholder de felter, du vil have vist i formularen.

 3. Dobbeltklik på et felt for at føje det til formularen, eller træk det til formularen.

  • Når det første felt er blevet tilføjet, kan du tilføje flere felter på én gang ved at holde CTRL nede, klikke på flere felter, og derefter trække dem samlet til formularen på samme tid.

  • Rækkefølgen af tabellerne i ruden Feltliste kan ændre sig, afhængigt af, hvilken del af formularen, der aktuelt er markeret. Hvis det felt, du vil tilføje formularen, ikke er synligt, kan du prøve at markere en anden del af formularen og derefter forsøge at tilføje feltet igen.

 4. Du kan bruge værktøjerne i gruppen Sidehoved/sidefod under fanen Design til at indsætte et logo, en titel eller dato og klokkeslæt i formularen.

 5. Brug værktøjerne i gruppen Kontrolelementer på fanen Design for at føje flere kontrolelementer til formularen.

  For et lidt større udvalg af kontrolelementer kan du skifte til designvisning ved at højreklikke på formularen og derefter klikke på Designvisning.

Beskrivelse af layoutvisning og designvisning

Layoutvisning    Layoutvisning er den mest intuitive visning til redigering af formularer, og den kan bruges til næsten alle de ændringer, du vil foretage i en formular i Access.

I layoutvisning kører formularen faktisk, så du kan se dine data på stort set samme måde, som når du anvender formularen, men du kan også foretage ændringer af formulardesignet i denne visning. Da du kan se dataene, mens du redigerer formularen, er det en meget praktisk visning, når du skal ændre størrelsen af kontrolelementer eller udføre næsten alle andre opgaver, der påvirker formularens anvendelighed.

Hvis du kommer ud for en opgave, der ikke kan udføres i Layoutvisning, kan du skifte til Designvisning. I visse situationer kan Access vise en meddelelse om, at du skal skifte til Designvisning, før du kan foretage en bestemt ændring.

Designvisning    Designvisning giver dig et mere detaljeret overblik over strukturen i formularen. Du kan se sektionerne Sidehoved, Detalje og Sidefod for formularen. Formularen kører ikke, når den er vist i Designvisning. Derfor kan du ikke se de underliggende data, mens du foretager designændringer. Der er dog visse opgaver, som du nemmere kan udføre i Designvisning end i Layoutvisning. Du kan:

 • Føje flere typer kontrolelementer til formularen, f.eks. bundne objektrammer, sideskift og diagrammer.

 • Redigere tekstbokskontrolelementers kilder i selve tekstboksene uden at bruge egenskabsarket.

 • Ændre størrelse på formularsektioner, f.eks. sektionen Formularhoved eller Detaljer.

 • Rediger visse formularegenskaber, der ikke kan ændres i Layoutvisning.

Finjustere formularen i layoutvisning

Når du har oprettet en formular, kan du let finjustere dens design i layoutvisning. Med de faktiske formulardata som retningslinjer kan du justere og omarrangere kontrolelementerne og ændre deres størrelse. Du kan indsætte nye kontrolelementer i formularen og angive egenskaber for formularen og dens kontrolelementer.

Hvis du vil skifte til Layoutvisning, skal du højreklikke på formularens navn i navigationsruden og derefter klikke på Layoutvisning.

Formularen vises i Layoutvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at redigere egenskaberne for formularen og dens kontrolelementer og sektioner. Du kan få vist egenskabsarket ved at trykke på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at føje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til formulardesignet. For at få vist ruden Feltliste skal du gøre følgende:

 • På fanen Design i gruppen Værktøjer skal du klikke på Tilføj eksisterende felter eller bruge tastaturgenvejen ved at trykke på ALT+F8.

Du kan derefter trække felter direkte fra ruden Feltliste over i formularen.

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, skal du dobbeltklikke på det eller trække det fra ruden Feltliste til den sektion i formularen, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de felter, du vil tilføje. Træk derefter de markerede felter til formularen.

Finjustere formularen i designvisning

Du kan også finjustere en formulars design i designvisning. Du kan tilføje nye kontrolelementer og felter i formularen ved at indsætte dem i designgitteret. Egenskabsarket giver adgang til mange egenskaber, som du kan angive for at tilpasse formularen.

Hvis du vil skifte til Designvisning, skal du højreklikke på formularens navn i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning.

Formularen vises i Designvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at redigere egenskaberne for formularen og dens kontrolelementer og sektioner. Du kan få vist egenskabsarket ved at trykke på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at føje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til formulardesignet. For at få vist ruden Feltliste skal du gøre følgende:

 • På fanen Design i gruppen Værktøjer skal du klikke på Tilføj eksisterende felter eller bruge tastaturgenvejen ved at trykke på ALT+F8.

Du kan derefter trække felter direkte fra ruden Feltliste over i formularen.

 • Hvis du vil tilføje et enkelt felt, skal du dobbeltklikke på det eller trække det fra ruden Feltliste til den sektion i formularen, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil tilføje flere felter på én gang, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på de felter, du vil tilføje. Træk derefter de markerede felter til formularen.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×